Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Sätt stopp för ungdomsrånen NU, inte sen!

Nu måste det sättas stopp för rånvågen mot våra barn! Otryggheten i vårt samhälle blir allt större för varje år och brottsoffren blir allt yngre. På bara tre år har antalet anmälda personrån enligt SVT fördubblats, från 1178 rån år 2016 till 2484 stycken 2019. Det är en både häpnadsväckande och oerhört skrämmanade utveckling. Rånen förefaller också bli allt råare och brutalare och med grova inslag av ren förnedring. Den här trenden visar inga tendenser att mattas av. Tvärtom: Var de sadistiska t

Skapad: 2020-08-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 296 287
Förra månaden 179 172

Fixa insparken på rätt sätt!

Hej! Vi på Berzeliusskolan anser att det är felaktigt att alla gymnasieskolor drabbas av den omedelbara nedstängningen av insparken. Speciellt eftersom det inte är alla skolor som misskött sig. Det här är inte heller ett rimligt beslut ur ett smittskyddsperspektiv då elever ses tretio personer under insparken och Folkhälsomyndigheten överväger att ändra sin rekomedation över hur många personer som får vistas på samma plats samtidigt från 50 till 500. Vi på Berzeliusskolan har i samarbete med sko

Skapad: 2020-08-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 196 196
Förra månaden 179 179

JUST NU PÅGÅR EN KRAFTIG FÖRSÄMRING AV FÖRSKOLORNA RUNT OM I GÖTEBORGS STAD ALLT FÖR ATT HÅLLA EN ORIMLIG BUDGET I BALANS – VAR MED OCH PÅVERKA NU INNAN ALLT FLER FÖRÄNDRINGAR TRÄDER I KRAFT

Är du liksom vi upprörd över alla de förändringar som sker runt om i Göteborg på våra barns förskolor? Barngrupperna växer samtidigt som det ställs högre krav på den pedagogiska verksamheten. Förskollärare tvingas omplaceras till andra förskolor i staden och förskollärartjänster ersätts av assistenter.  Därtill har uppmärksammats av lärarförbundet att nyexaminerade förskollärare har svårt att få jobb eftersom kommunen inte utannonserar tjänster, trots att behovet egentligen finns. Förskoleförval

Skapad: 2020-06-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 774 773
Förra månaden 176 176

Låt äldre besöka sina nära på äldreboendena!

Besöksförbudet på äldreboenden har förlängts till att gälla september ut. Besöksförbudet infördes i april. Under ungefär ett halvår kommer alltså boende på äldreboenden att ha varit förbjudna att ta emot ett enda besök av sina nära och kära. Inte sina barn, inte sina barnbarn, inte sina fruar och män. Personer som är gifta/motsvarande med någon som bor på äldreboende, är oftast själva också äldre – de lever isolerat på grund av pandemin och utgör alltså ingen smittrisk, men får ändå inte besöka

Skapad: 2020-08-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 245 238
Förra månaden 165 159

Avgiftsfri kollektivtrafik

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Skapad: 2020-05-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 721 719
Förra månaden 165 164

Stoppa flytten av Fritidshem och Förskola från Likenäs till Sysslebäck

En flytt av dessa verksamheter till Sysslebäck kommer medföra oacceptabelt långa dagar för våra barn. Det innebär bl a otillräckligt med sömn natt efter natt, inskränkning på familjelivet och kraftigt begränsade möjligheter till föreningsliv och fritidsaktiviteter. Många timmar i bil. Får många blir detta inte hållbart och risken för utflyttning av barnfamiljer ökar påtagligt.

Skapad: 2020-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 162 157
Förra månaden 162 157

Rädda Solhems bollplan

RÄDDA SOLHEMS BOLLPLAN!   Att bygga en skola på Solhems bollplan skulle innebära ett direkt attentat mot den lokala barn- och ungdomsidrotten i Solhem. Planen har efter en mer än tioårig väntan nu belagts med konstgräs och används flitigt både vardagar och helger för såväl spontanidrott som schemalagd träning. Alla tillgängliga tider för matcher och träning är nu bokade av idrottsförvalt-ningen under hela säsongen 2020!   Solhems bollplan används också av Spånga högstadi

Skapad: 2020-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 634 632
Förra månaden 159 158

Inför dödshjälp i Sverige

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.   Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden s

Skapad: 2016-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2680 2632
Förra månaden 157 156

Bevara Kulturhuset, Polketten och dansbanan i Halmstad

Detta är en namninsamlings lista för alla som vill ha kvar POLKETTEN, GALEJAN & KULTURHUSET för att inte låta en 150 – årig mötesplats gå i graven, i Halmstad! Vi vill ha en levande park med mycket liv och folk i rörelse istället för en massa höghus och en massa betong. Vi vill kunna spela boule, grilla med barnen vid lekplatsen, kunna göra en picknick i det gröna gräset, ta en danskurs i ex bugg / tango eller titta på en teateruppsättning samt kunna dansa en vanlig kväll/helg till en bra or

Skapad: 2017-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 690 681
Förra månaden 156 155

Utred Public Service - i syfte att göra den objektiv och opartisk

Public Service har en oerhörd makt i Sveriges medielandskap. De är numer inte enkom finansierade utav en TV-licens utan genom direkt påtvingad skatt. Detta ger dem en särskild särställning vilken andra kanaler eller medier inte kan mäta sig med.Detta ställer också ett stort ansvar på deras opartiskhet och oberoende. Detta för att de inte skall driva, påverka eller representera särskilda agendor före andra. Själv uttrycker de: "SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicera

Skapad: 2020-08-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 193 188
Förra månaden 154 149Facebook