De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ett fågelfritt Örebro

Trött på alla hemska fåglar som attackerar, stör och bajsar ner? Skriv under denna namninsamling för att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så det förbjuds att mata fåglar i Örebro stad!

Skapad: 2020-06-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 19 19
24 timmar 2 2

Medborgarförslag mot buller från väg 73

Hej! Vi är många som har hört av oss till Trafikverket med synpunkter på det ökade bullret från väg 73 i höjd med Vega/Söderhagen. Trafikverkets inställning i frågan verkar vara att man har gjort vad man ska och att saken därmed är utagerad. Eftersom jag inte håller med om detta har jag skrivit ett medborgarförslag, att lämnas till Haninge kommun. Förslaget är, i korthet, att kommunen ska verka för att Trafikverket tar tag i bullerproblemen. Förslaget i sin helhet framgår nedan. Genom att skriva

Skapad: 2020-06-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 162 160
24 timmar 2 2

Vi kräver att Trollhättan kommun lämnar tillbaka nyfödda Leonore till sin familj!

Offentliga tjänstemän i Trollhättan stad bortrövade nyfödda Leonore 6 dagar gammal från sin familj helt utan skäl. Kräv att Trollhättan stad återlämnar Leonore till sin familj så att Leonore får återförenas med sin familj!  Läs mer på www.stulenbebis.se. Denna namninsamling syftar till att påverka beslutsfattarna att lämna tillbaka Leonore. Namninsamlingen kommer att användas i dialog med politiker och beslutsfattare i syfte att i demokratisk anda visa allmänhetens och skattebetalarnas åsikt om

Skapad: 2020-06-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 128 125
24 timmar 2 2

Utveckla Dalviks centrum, Jönköping.

Vi vill se en förändring av Dalviks centrum och önskar att Jönköpings kommun och CA Fastigheter tar sitt ansvar. Det behövs en förbättrad handel, allmän uppfräschning av centrumhuset och området runt omkring samt ökade möjligheter till parkering. Detta för att göra Dalviks centrum mer attraktivt, tryggt och boendevänligt. Skriv under senast 1 september, listan kommer därefter överlämnas till kommunen och CA Fastigheter. Föreningen Dalviks intresseorganisation är en ideell förening som är verksa

Skapad: 2020-06-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 88
24 timmar 2 2

Stoppa den föreslagna detaljplanen för Växthusvägen, Stockholm (diarienummer 2017-17157)

Stockholm stad planerar att bygga 240 lägenheter på östra delen av Växthusvägen, mellan Skälbyvägen i söder och Blomsterkungsvägen i norr. Vi är många som på ett eller flera sätt kommer att påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen, som visar på total hänsynslöshet för de närboende men också skapar stor påverkan i infrastrukturen för boende i såväl Skälby och Hässelby villastad. Vi vill därför protestera/framföra våra synpunkter mot Stockholms stads förslag på ny detaljplan. Detta måste

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1387 1384
24 timmar 2 2

Stoppa det osynliga eftervåldet mot kvinnor och barn! (#OsynligtOffer)

Våldet slutar inte när kvinnan lämnar en våldsam relation och det finns män som använder barnen som vapen för att orsaka så stor skada som möjligt. Det är som om att det finns system i samhället som är byggt på att rättfärdiga mäns våld. Detta behöver vi tillsammans ändra på! Därför behöver vi din underskrift för att påvisa att vi är fler som vill se en samhällsförändring kring hantering av mäns våld mot kvinnor och barn.  Vi i Gardet Göteborg kräver att: den förälder som utsätter sin partner fö

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 198 196
24 timmar 2 2

Rädda Stationshuset i järpås

Stationshuset är värt att rädda det är en viktig historisk byggnad och ett kultur arv vi lämnar efter oss stöd kampen nu och skriv på 

Skapad: 2020-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 171
24 timmar 2 1

Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!

 En av de myndigheter som har störst inflytande över synskadade människors liv är Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Missnöjet med myndigheten är stort. Det kan man bland annat läsa på olika Facebookgrupper för personer med synnedsättning. Bland annat i en grupp för punktskriftsanvändare och en för studenter med synnedsättning. Myndighetens möjligheter att tillgängliggöra böcker, tidningar och annat material är beroende av storleken på anslaget man får av staten. När man kritiserar MTM m

Skapad: 2020-05-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 314 309
24 timmar 2 2

Nej till höghus i Öjaby

Vi motsätter oss planförslaget avseende byggnation i Norra Öjaby, där det föreslås flerbostadshus i upp till sex våningar, delvis på strandskyddad mark. Vi anser att kommunen ska värna om de höga naturvärden som finns i området framför att tillmötesgå markägarens ekonomiska intressen av att exploatera marken så hårt som möjligt. Gör om och gör rätt! Höghus hör hemma i Växjö tätort - inte i våra ytterområden. 

Skapad: 2020-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 166 163
24 timmar 2 2

Låt Garids familj stanna!

Garid 15 år och Sandra 6 år utvisas från Sverige – var med och protestera mot ett beslut som helt saknar barnperspektiv. Familjen Altantulkhuur har levt i Sverige i 13 år, yngsta dottern Sandra är född här medan Garid var två år då han kom till Sverige. Nu utvisas familjen till Mongoliet med omedelbar verkan. Den 20 mars 2020 samtidigt som smittspridningen av Corona lamslår vårt samhälle och hela världen skickar svenska Migrationsverket ett beslut om utvisning till Enskedefamiljen. Det är ett s

Skapad: 2020-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22875 22266
24 timmar 2 2Facebook