De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

NEJ till avveckling av personligt ombud!

Kungsbacka kommun vill göra tvärtemot andra kommuner och föreslår avveckling av personligt ombud till årskiftet 2021 som en del i att "få en budget i balans". Besparing för avvecklingen är 600tkr. Kommunen får statsbidrag på 805tkr per år för att bedriva verksamheten. Kungsbacka har tre personliga ombud fördelat på sammanlagt två heltidstjänster. Den 17 september ska beslut tas i nämnden för individ- och familjeomsorg. Vi vill att nämnden röstar NEJ till förslaget om avveckling av personligt omb

Skapad: 2020-07-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 120 120
24 timmar 4 4

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5688 5606
24 timmar 4 4

Jag vill kunna köpa Dentosal tandkräm igen

Så här skriver ACO på sin hemsida. Dentosal har utgått ur vårt sortiment Dentosal är en unik produkt. Den tröga och grova konsistensen ställer höga krav på de stora kärl i vilka produkten blandas på fabriken. Fabriken vi använt under många år lade tidigare i år ner sin tillverkning, och vi har gjort flera försök att flytta produktionen till någon av våra andra fabriker. Detta har visat sig vara för utmanande, då den tröga och grova formuleringen inte går att anpassa tilli vanliga tillverkningsdi

Skapad: 2020-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 310 303
24 timmar 4 4

Vi vill rädda Lunds historiska innerstad !

VI de undertecknade är allvarsamt bekymrade för framtiden för Lunds kulturhistoriskt värdefulla innerstad. Anledningen är de framlagda planerna för en nybebyggelse av kvarteret GALTEN (söder om Mårtenstorget). Vi är inte principiellt mot modern nybyggnation, men den får ske någon annanstans, inte i en historisk innerstad. VI VILL   - behålla Lunds historiska innerstad i nuvarande skick. Småskalig nybyggnation som tar   inspiration från kringliggande bebyggelse kan dock accepteras. - att hela Lun

Skapad: 2020-06-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 198 193
24 timmar 3 3

Låt Valeriia stanna i Sverige med sin familj!

Låt Valeriia stanna i Sverige! Migrationsverket har bestämt att Valeriia ska utvisas en vecka efter att hon tagit studenten, tillbaks till Ukraina. Hon har startat ett nytt liv här i Sverige och kom hit för 5 år sedan med sina föräldrar och lillebror.  Valeriia har ingen släkt i Ukraina och hennes familj har fått permanent uppehållstillstånd. Hon känner ingen, har inget jobb och inget boende i Ukraina. Skriv under för att försöka få migrationsverket att öppna ögonen!!!   Läs mer om Valeriia här

Skapad: 2020-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 14239 13938
24 timmar 3 3

Skriv under - stoppa överexploateringen av Svinninge!

Vi är många som är upprörda över den snabba förtätningen av vår miljö som håller på att överexploateras. Enligt detaljplanerna för Svinninge är ”utgångspunkten för planeringen i Svinningeområdet att området i huvudsak ska bevaras som ett grönt bostadsområde med relativt stora tomter”. Tomtstorleken ska generellt vara 1500-2000 kvm och med enbostadshus på max två våningar. Dagens verklighet är en annan…. Bygglov tillåter att byggentreprenörer köper upp tomter för att uppföra maximalt antal byggna

Skapad: 2020-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 208
24 timmar 3 3

Nu tystnar musiken!

Nu tystnar musiken!  Musikbranschen skakas i sin redan bräckliga grund av coronapandemin då konserter och hela turneer ställs in eller flyttas fram. Detta innebär ett ofattbart hårt slag för Sveriges musiker och artister – de flesta är egenföretagare och vet nu inte när - eller ens om - nästa lön kommer. Samtidigt som musiker och artister de senaste tio åren fått allt sämre villkor, vilket i sin tur gett små marginaler att spara till en buffert i kristider, så är musiker och artister ofta de som

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6192 6069
24 timmar 3 3

JA för markkabel, NEJ till luftledning i Sörmland

SSAB har för avsikt att minska användandet av fossila bränslen vid deras stålframställning och ersätta det med miljövänlig el. De vill konstruera en ny slags smältugn som kräver stora mängder elenergi. För att försörja denna ugn med el som enl plan ska vara driftklar år 2026 har vattenfall planer på att bygga en 2x130kV kraftledning mellan elstationen Hedenlunda i Flens kommun & SSAB i Oxelösund,  LÄNK: Samrådsunderlag från Vattenfall Det finns alternativa stråk som den tänkta ledningen skal

Skapad: 2019-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2049 2027
24 timmar 3 3

NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR HEMMASITTARE NU!

Oavsett om det handlar om 5500 barn eller 55000 barn som inte går till en skola så är varje hemmasittande barn en tragedi för barnet, familjen och samhället i stort med enorma psykosociala men även ekonomiska kostnader. Vi kräver en nationell handlingsplan OMGÅENDE för att tvärvetenskapligt skärskåda fenomenet hemmasittare och hur samhället ska kunna hjälpa dessa barn. Vi kräver att representanter från civilsamhället även bjuds in i detta samtal. En nationell samling kring problemet. Detta helt

Skapad: 2018-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2331 2289
24 timmar 3 3

Ett fågelfritt Örebro

Trött på alla hemska fåglar som attackerar, stör och bajsar ner? Skriv under denna namninsamling för att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så det förbjuds att mata fåglar i Örebro stad!

Skapad: 2020-06-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 19 19
24 timmar 2 2Facebook