Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Härneviskolans idrottsplats

Kommunen och Upplands Brohus planerar att bygga flerbostadshus längs Köpmanvägen. Och ytan de tänker bygga på är Härneviskolans idrottsplats och markyta där barnen på skolan (åk 4-6) spenderar sina raster.Vi som skriver under denna namninsamling motsäger oss detta. Skolan har idag 370 elever idag, de BEHÖVER tillgången till Härnevipark!! Dels för att skolan behöver utrymmet för både gymnastiklektioner, friluftsdagar och raster för de större barnen, men också för att det kommer påverka eleverna u

Skapad: 2020-03-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 169 168
2020 169 168

Stoppa regeringens beslut om att ha skidanläggningar öppna

Att regeringen låter skidorterna ha öppet sina liftar är en skandal. Att folk åker skidor är i sig inget problem och smittorisken är extremt liten. Problemet är de andra konsekvenser som skidåkningen medför. Folk som åker i fulla tåg upp till sina stugor och sedan alla människor som sitter i värmestugorna/restaurangerna vid fjällanläggningarna. Den samhällsvinsten som vårt påskfirande medför är alldeles för liten i relation till den risk detta medför. Ett tydligt exempel är vad som hände i Alper

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 167 166
2020 167 166

Stoppa Bolidens planer på en nyetablering av koppargruvan i Laver

Området runt Laver i Norrbotten är Natura 2000-skyddat. Det betyder att området är ett känsligt och mycket artrikt ekosystem som skulle totalfördärvas vid en ny gruvetablering för att bryta koppar. Det finns redan en nedlagd koppargruva i området, den stängdes 1946 men trots att det gått över 70 år läcker det fortfarande ut hundratals kilon med gifter från avfallsdepån. EU har nyligen delat ut 152 miljoner kronor till området, pengar avsedda att användas för att skapa hållbara verksamheter inom

Skapad: 2019-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 170 166
2020 166 162

Dra ej framtida E14 på Hulivägen

Trafikverket vill flytta E14 norrut genom Hulivägen och timmervägen. De ser det som en ideal väg att dra den nya vägen då man vill lätta på trafiken i de östra delarna av Timmervägen. Men vart kommer tanken på invånarna? I Granloholm bor det ungefär 6000 personer, till stor del barnfamiljer. Det byggdes även för att vara ett naturskönt område. Ett ställe där man kan leva nära naturen utan oro för buller från vägar och tunga lastbilar.  Att dra en Europaväg genom detta område vore förödande. Inte

Skapad: 2019-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 503 498
2020 165 165

Skämtvideon om Kina gick över gränsen!

瑞典华人华侨强烈抗议9月21日晚,瑞典电视台“Svenska Nyheter”栏目播出恶劣辱华节目,播放恶毒侮辱攻击中国和中国人的言论,言论中赤裸裸散播,公然挑衅和煽动针对中国及华人的种族歧视,并宣扬种族主义和排外主义,突破了人类道德底线,严重挑战人性良知,严重违背媒体职业道德。我们正式的向瑞典电视台提出强烈抗议要求给予道歉。   Jag vill starta en namninsamling för jag är mycket ledsen över klippet som visades på SVT i fredags (se länk nedan), och jag vet att det finns många fler kineser som är ledsna, igår jobbade jag på kinesiska skolan där jag hörde röster från elever, restaurangägare och utbytesstudenter. I sammanfattande drag kan man säga att de var o

Skapad: 2018-09-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1315 1062
2020 163 1

Önskad Gala/insamling via tv 4 för barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.UpplysningSynliggöra,Uppmärksamma,Ge kunskap,Insamling via önskad Gala NPF via tex tv 4 el annan kanal.

Det saknas idag både lärare med behörighet i de csigrupper som finns runt om i landet ca 15 ST.Det saknas utbildade pedagoger & specialpedagoger,resurser & assistenter som har rätt kompetens när det gäller att arbeta med ett behandlande förhållningssätt & lågaffektivt bemötande & en specialpedagogiska undervisning i mindre grupper/klasser & det saknas klassrum/lokaler där barn med särskilt stöd behöver kunna få undervisning av kompetent/utbildad & erfarenhet är ett måste

Skapad: 2019-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 919 914
2020 160 158

Bevara fritidshem/skolbarnomsorg i Ekesjö

Finspångskommun hotar med att lägga ner Ekesjö fritidshem och flytta den delen till Vingåker med stöd i skollagen. Det menar vi föräldrar med barn i Ekesjö förskola/fritids är fel. Vi föräldrar som har barn i verksamheten är väldigt nöjda med den och barnen trivs och mår bra. Vi i Marsjö-Byle GoIF och Samhällsförening är rädda att om de lägger ner detta så kommer det även hota förskolan på sikt. Risken är stor att många föräldrar pga logistikproblem kommer känna sig tvungna att flytta alla barn

Skapad: 2020-02-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 156 155
2020 156 155

Vi kräver Daniel Helldéns avgång !

Vi har genomskådat Daniel Helldén och hans till stor del kontraproduktiva ”miljöagenda” där skådebröd och ett närmast extremistiskt förhållningssätt dominerar agendan. Att som i dagsläget ställa alla Stockholms trafikanter, oavsett sätt att ta sig fram mot varandra, i stället för att hitta gemensamma trafiklösningar där mesta möjliga samverkan i trafiken leder till att Sveriges huvudstad och kranskommuner fungerar logistiskt är inte på något sätt acceptabelt. Inte heller den befängda idén om att

Skapad: 2019-02-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1964 1918
2020 154 154

Stoppa vräkningen av familjen Khated

Ahmad och Rim kom till Sverige i samband med flyktingvågen och pga av kriget i Syrien. På kort tid har de hunnit etablera och rota sig bra i Sverige och i sin hemkommun Hörby. Ahmad har fått validerat sin legitimation som narkossköterska och behöver endast komplettera vissa kurser på gymnasienivå. Rim studerar SFI på heltid med goda resultat. De är således självförsörjande. Barnen har sin trygghet i skola/förskola, vänner och fritidsaktiviteter. Nu har Hörby kommun bestämt dig för att vräka fami

Skapad: 2020-02-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 150 150
2020 150 150

Avskaffa LVU lagen, och inför en ny lag som hjälper familjer istället för att bryta familjer!!!

Avskaffa LVU lagen, och inför en ny lag istället, baserad på värme, omtänksamhet, och en vilja att hjälpa istället för att splittra familjer, en lag direkt baserad på Barnkonventionen och FNs Mänskliga Rättigheter.   VI UPPMANAR ALLA ATT SKRIVA UNDER PROTESTLISTAN VARE SIG DU ÄR DRABBAD ELLER INTE!   I Sverige idag får lekmän bestämma om en familj ska brytas upp på grund av att folk gör anonyma orosanmälningar eller att barnen uttrycker sig på fel sätt så får Socialtjänsten igång röda lampan och

Skapad: 2015-05-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1380 1338
2020 149 143Facebook