Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Buss 146 ska fortsätta gå till Malmö Centralstation

Behåll buss 146 med sin nuvarande stäckning och slutstation Malmö Central.

Skapad: 2020-06-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 621 620
2020 621 620

Ställ INTE in studenten i Göteborg

Det finns många namninsamlingar för olika skolor men den här är istället en GEMENSAM för Göteborg! Skriv under så vi kan skicka till Göteborgs stad och få dem att tänka om och inse hur viktigt det här är för oss!  Gällande Covid-19 förstår vi alla att studenten kanske inte kan genomföras som tänkt, men vad vi ber om är att INTE ställa in den utan komma med en alternativ lösning som ger alla treor ett värdigt firande! !!!! Skriv under om det är din student det handlar om och du vill fira den trot

Skapad: 2020-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 620 619
2020 620 619

Aktivera krislägesavtalet nu!

I Stockholm råder nu en kris av bibliska mått. Vi inom intensivvården står inför den största utmaningen i modern historia och vi börjar redan bli slitna. I veckan har vi (mer eller mindre) tvingats till att jobba längre skift än vi normalt gör. 12.5 timme i sträck, natt som dag. Vi jobbar 7-19.30 aleternativt 19-07.30. I full utrustning, med munskydd, visisr, långärmade heltäckande rockar samt plastförkläde. Vi vet inte när vi får möjlighet till mat, dricka och toalettpaus. Allt beror på belastn

Skapad: 2020-04-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 619 614
2020 619 614

Riktig student med restriktioner för Lunds elever!

Vi är alla medvetna om vad som sker just nu. Namninsamlingar, artiklar och inlägg på sociala medier blir fler och fler. Just denna namninsamling är för Lunds gymnasieelever med anhöriga. Denna namninsamling är för de som tycker att Lunds elever bör få ha en så normal student det går, med restriktioner såklart. Förskolor och grundskolor är öppna som vanligt, där många matsalar fylls med minst 50 personer. Omklädningsrum, uteserveringar, kollektivtrafik - listan kan göras lång där många personer s

Skapad: 2020-04-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 618 616
2020 618 616

Behåll linje 100 Falsterbo-Malmö

Den plan som nu ligger kommer innebära följande negativa konsekvenser Sämre anknytning: Många i Falsterbo och norra Skanör kommer bli av med direktbuss till Malmö. Antingen får man byta från linje 300 på Haga eller Skanörs C eller så får man börja pendla dit. Boende- och natur: En ny större station med flera pendlarparkeringar vid Haga-rondellen kommer skapa stora störningar för grannarna. Den kommer även radera ut en av våra viktigaste viltpassager och göra den lummiga och naturliga entrén till

Skapad: 2020-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 617 610
2020 617 610

STOPPA nedläggningen av Västerås flygplats

Västerås Flygplats - Navet i Svenskt flyg Idag jobbar omkring 300 personer på eller omkring flygplatsen och får sitt levebröd direkt från verksamheten. Ungefär 250 flygelever finns på de olika flygskolorna som utbildar framtidens piloter, som kommer arbeta inom flygbranschen. Västeråsare ska vara stolta över att vi utbildar professionella piloter, som återfinns över hela världen. Flyget satsar mycket pengar på att förbättra miljön. Först ut är en av flygskolorna i Västerås, som har beställt 60 s

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 615 603
2020 615 603

Rädda Sveriges Yoga-Liv1

Brev till Sveriges finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan   Sveriges yogagemenskap erbjuder förutom ett stort antal anställda, entreprenörer och hög grad skattepliktig verksamhet, ett starkt mentalt stöd för barn och vuxna i alla åldrar som verkligen behövs i tider av stress och oro. Vi som arbetar med yoga fångar ofta upp de som inte mår så bra innan det går utför, och finns också där för alla som hamnat mellan stolarna i skyddsnätet. Terapeuter, lärare och stödp

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 609 602
2020 609 602

Småföretagarna i Sverige är utrotningshotade!

Den snabbt växande Facebook gruppen "Stå upp för Småföretagare!" kallar härmed till ett upprop för den rådande kris som små och medelstora företag i Sverige står inför. Vi småföretagare kan inte stå och se på när hela vår egen samt våra medarbetares vardag slås i spillror på grund av politikernas obefintliga stöd under den rådande Coronapandemin. Det är helt uppenbart att den svenska staten (regering/riksdag/myndigheter) har bestämt sig för att offra småföretagare i kampen mot Covid-19. De åtgä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 590 590
2020 590 590

Förhindra storskalig utökning av bergstäkt i Kareby Ryr

Boendemiljön och trafiksäkerheten i Kareby är hotad! Det planeras en storskalig verksamhet för att krossa berg och deponera massor i Kareby. Ett nytt stort naturområde utmed Arnebovägen planeras tas i anspråk, med buller och utsläpp som följd. Om verksamheten beviljas kommer drygt 150 st lastbilar per dag trafikera Arnebovägen och förbi Kareby skola. Det innebär i genomsnitt en tung lastbil var fjärde minut. Din röst är viktig för att förhindra planerna som riskerar förstöra naturen, miljön för

Skapad: 2020-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 589 588
2020 589 588

Barnen i Torslanda ska ha rätt till skolplacering med barnens bästa i beaktning!

Vi kräver att Grundskolenämnden i Göteborg omgående uppdrar åt Grundskoleförvaltningen att utan dröjsmål ändra de beslut om skolplacering som innebär att: 1) De barn som bor i Tumlehed som kommit in på Hjuvik trots att alla vänner kommit in på Nolered och Torslanda. Detta på grund av att det fågelvägen är närme.  2) De fåtal barn i området Älvegården, vissa som enda barn från sin respektive förskola, som till förskoleklass har blivit placerade i andra skolor (på Lillebyn, Lilla Trulsegården och

Skapad: 2020-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 587 580
2020 587 580Facebook