De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Avkriminalisering

För en folkomröstning om avkriminalisering och taxering av cannabis. Tillsammans kan vi det Svenska folket avgöra genom en folkomröstning om hur vi i Sveriges samhälle vill hålla oss till hur vi ska hantera cannabis frågan i Sverige. Genom denna namninsamling hopppas vi kunna nå den nivå som krävs för att vi ska få en folkomröstning av cannabis i Sverige. Genom detta hoppas vi kunna skapa en reglerad och taxerad handel av cannabis. Där vi vill ta bort den illegala handeln och istället avkriminal

Skapad: 2012-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6232 6153
7 dagar 3 3

Ny fullstor idrottshall till Bollebygd!

Nu är det dags! En fullstor träningshall till Bollebygd!  Jag kan lägga ett medborgarförslag till kommunfullmäktige, visa våra politiker att vi har behovet! 

Skapad: 2020-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 29
7 dagar 2 2

Skriva deltentan och sluttentan för DSM1 online!!!

Den stora frågan är hur vi ska skriva en salstenta när restriktionerna är så strikta. Många kursare förstår inte hur ett medecinskt institut som KI inte förmedlar en trygghetskänsla under dessa oroväckande och hemska tider. Att samla 250 studenter utanför en sal under en pandemi och föra smittan vidare är respektlöst mot samhället och vården som sliter dag och natt för att hålla patienter vid liv. Det komiska i allt detta är att det finns en lösning, att examinationen kan genomföras digitalt för

Skapad: 2020-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 32
7 dagar 2 2

Öppna upp öppna förskolan i Kallhäll!

Fredag den 6/11 kom beslut om att stänga ner verksamheten för den öppna förskolan I kallhäll fram till årsskiftet pga covid-19. Detta har upprört många föräldrar som vill ha en plattform med möjlighet till socialtumgänge för både föräldrar och barn, självklart med försiktighet! Öppna upp verksamheten igen, behovet är stort.

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51
7 dagar 2 2

Trafiksituationen kring Bergaskolan i Limhamn

Problembeskrivning:Bergaskolan är en av Malmös största skolor med stort upptagningsområdet i framförallt Limhamn. Skolan bedriver verksamhet från förskoleklass till högstadiet.Transport till och från skolan sker främst till fots, med cykel eller med bil (att barnen blir avlämnade/upphämtade).Framförallt under morgonen kring klockan 08 är det intensiv trafik kring skolområdet. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Allt för många bilister kör fortare än satt hastighetsbegränsning. Detta tillsamma

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 132 132
7 dagar 2 2

Stoppa nedläggningen av Gemensamma Krafter, öppen förskola i Borlänge

Stäng inte vår Öppen förskola/mötesplats Gemensamma Krafter i Borlänge kommun Vi har fått kännedom om att man nu beslutat att avveckla och stänga ner Gemensamma Krafter, som är en Familjecentralsliknande verksamhet i kommunen. Gemensamma Krafter är en kommunal verksamhet som driver en Öppen förskola/ mötesplats och som har ett väl etablerat nätverk av professioner knutet till sig för att möta upp behov. Verksamheten riktar sig till alla Borlängebor och är en lättillgänglig mötesplats med låga tr

Skapad: 2020-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 591 590
7 dagar 2 2

Låt våra asylsökande stanna i Valdemarsviks kommun!

• Migrationsverket planerar att flytta alla asylsökande i Valdemarsviks kommun. Det handlar om 150 människoliv, 50 barn i våra skolor och förskolor. Många kan tvingas flytta redan under jullovet. Det är bråttom!   • Vi vill sända beslutsfattarna ett tydligt budskap: Tvinga inte de som redan behövt lämna sina hem att flytta mitt i asylperioden! Låt barnen som rotat sig få bo kvar!   SKRIV UNDER LÄNGST NER.  Dela gärna på sociala medier.   ”Ett liv väger mer än 25 kg” Med sig får de bara packa tv

Skapad: 2020-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 164 159
7 dagar 2 2

Åtgärder för trafiken genom Fredriksdal, Nässjö

Nu är det dags att göra något åt trafiken i Fredriksdal!Efter att flera av de boende i området har varit i kontakt med alla tänkbara instanser i samhället under flera år, för att få bukt med den höga hastigheten och bristen på trafikvett genom samhället, utan några resultat eller åtgärder, så kör vi en namninsamling som kommer att lämnas till sittande politiker i Nässjö men även lämnas till någon politiker som faktiskt bryr sig om och vill göra livet säkrare för sina invånare. Fredriksdal är en

Skapad: 2020-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 55 55
7 dagar 2 2

Rädda Sofia busstrafik

Buss 2 och 66an går inte längre förbi medborgarplatsen vilket gör det svårare för äldre som bor i området att ta sig till Medborgarplatsen, barn som går i skolan, och alla de som ska ta sig till jobbet på morgonen. Medborgarplatsen är en central kärna för Södermalm där man smidigt genom buss 2 och 66an tidigare kunnat ta sig till mataffärer, apotek, bibliotek, vårdcentral och skola närmaste tunnelbana mm. Men nu har Sofia området på Södermalm ingen buss som går dit längre. Hela Sofia området är

Skapad: 2020-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 137 136
7 dagar 2 2

Obegränsade resor i färdtjänsten!

Idag har de som bor i Stockholm begränsat antal färdtjänstresor om man inte har ensamåkning(det vill säga åker helt själv under färden.) Det vill jag och många med mig ändra på då vi anser att man blir diskriminerad! Det gäller från det år du fyller 25. Man tilldelas 216 resor per år vilket innebär ungefär 4 enkelresor i veckan. Jag tycker att det är viktigt att så många som möjligt stöttar det här så det blir en ändring! Det skulle vara en oerhört skön frihet! Det är samma kostnad som ett månad

Skapad: 2020-10-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 42 42
7 dagar 2 2Facebook