Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Under Coronakrisen passar Hälso- och sjukvårdsdirektörerna och ordförandena i Läkemedelsråd/kommittéerna inom regionerna Halland, Skåne och Västra Götaland på att stoppa livsviktig behandling. Man har beslutat dra in en medicin som bromsar nedbrytningen av kroppens muskler där bland annat lungfunktionen är en väsentlig del. Medicinen är den enda behandling som finns för de pojkar som drabbats av den medfödda sjukdomen Duchennes muskeldystrofi, DMD.  Max, Måns och Daniel är tre av sammanlagt fyr

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3947 3870

Namninsamling för att stoppa kommunens planer på att bygga bostäder på fastigheten 4:56 Hällesåker

  Bevara Hällesåkers kulturmärkta dalgång Bevara kulturlandskapet i Hällesåkers dalgång (R8 område). Se kulturmiljöprogrammet, Mölndals Stad, beslut av kommunfullmäktige 2018, (punkt 27). Bevara jordbrukslandskapet (R9 område), där den föreslagna bebyggelsen planeras. Marken används nu som betesmark. När Mölndals kommun köpte åkermarken, ingick ett muntligt avtal, att marken skulle användas för  skolans intresse  och ej för byggnad av bostäder.  Idag  finns inget kommunalt vatten framdraget

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 308 304

Fredrik som engelskalärare

Namninsamling för att få Fredrik Lutteman som engelskalärare för HT2020.  Under årskurs 2 har vi haft flertal olika lärare och vikarier i engelska. Vi elever hade ingen motivation till engelskan eftersom det varje lektion var en ny lärare eller ingen lärare alls. För oss är gymnasiet starten på våra karriärsliv. Betygen vi jobbar för nu kommer påverka och avgöra vilken utbildning vi kan få efter gymnasiet. Redan i årskurs 1 hade vi en idrottslärare som hette Lana. Hon gjorde så många fick sämre

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33

Stoppa den föreslagna detaljplanen för Växthusvägen, Stockholm (diarienummer 2017-17157)

Stockholm stad planerar att bygga 240 lägenheter på östra delen av Växthusvägen, mellan Skälbyvägen i söder och Blomsterkungsvägen i norr. Vi är många som på ett eller flera sätt kommer att påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen, som visar på total hänsynslöshet för de närboende men också skapar stor påverkan i infrastrukturen för boende i såväl Skälby och Hässelby villastad. Vi vill därför protestera/framföra våra synpunkter mot Stockholms stads förslag på ny detaljplan. Detta måste

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 609 608

Ob förskola, Essunga kommun.

- Ob förskola för ensamstående och samboende föräldrar som jobbar på ett arbete som kräver obekväma arbetstider. Vi har föräldrar i kommunen som måste avstå arbete pga bristen på barnomsorg på obekväm arbetstid, föräldrar som i dessa tider endå måste lämna sina barn hos mor och far föräldrar, andra äldre släktingar som ingår i riskgrupperna.   

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15

Rädda Brevduvor från avlivning och slakt!!

Snacka om maktmissbruk!!!🥵🥵🥵🥵Nu ska kommunen kasta ut mina brevduvevänner på helt felaktiga grunder?!Kolonilotterna är iordning och fina däremot har andra på området inte alltid iordning - men då straffas föreningen!!! Marken behövs inte förändra 2027.....Men en tjänsteman vid namn Eva går helt emot politikernas beslut!!! En brevduva vet var den bor hela livet!!🥰❤️🙏🏻Här tävlar man med sina duvor - tränar och låter de flyga fritt - alla duvor har en liten chippring som registrerar när de kommer h

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 114 112

Rädda filmen i Ystad

Filmindustrin är hotad. Ystads ledande politiker har sagt ja till att bygga bostäder på Regementsområdet, vägg i vägg med Ystad Studios. Det gör det omöjligt att bedriva filmproduktion i studion. Tillgängligheten försämras radikalt. Filmbolagens trailers/lastbilar är stora och kommer inte att kunna ta sig till och från studion för lastning och lossning. Ingen utbyggnad kommer heller att kunna ske. Den stora satsning kommunen gjort under många år raseras. Alla investeringar går förlorade. Filmind

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 86 86

#OsynligtOffer

När det kommer till våld i hemmet är barn och kvinnor vanligtvis rättslösa. I de fall där kvinnan lyckas lämna slår både han och samhället tillbaka med starka krafter. Våldet slutar inte när hon lämnar och barnen används som vapen för att orsaka så stor skada som möjligt. Det är som om systemet är byggt på att rättfärdiga mäns våld mot kvinnor. Under år 2019 anmäldes 11 842 fall av misshandel i parrelation, riktat mot kvinnan, samt 164 fall av kvinnofridskränkning. (Brå, 2020). Enligt Nationellt

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 113 113

Rädda den livsviktiga sjöfarten!

Det är sjöfarten som håller Sverige över vattenytan, men nu håller den på att drunkna. Ansvariga politiker har gjort räddningsinsatser, men det krävs mer. Det kostar inte mycket, men är avgörande för att upprätthålla samhällsviktiga transporter av varor och passagerare i denna coronakris. Vi uppmanar nu regering och riksdag att omgående bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten. Det finns goda exempel på hur våra nordiska grannländer h

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2476 2032

Vi vill ha kvar Gallo!

Vi måste ha kvar vår bästa NO-/mattelärare hittils! 

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 44 43Facebook