Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Skjut upp studenten en månad!!

Skriv under det här ifall du vill ha en normal student med studentresa, urspring, flakåkning, mottagning, studentfest och bal. Vårat förslag är att skjuta upp studenten 1 månad till juli. Under denna månad skulle man kunna ha studentfester och den förbedelsen som vi missar på grund av distansstudierna. Vi förtjänar en riktig student precis som alla andra generationer!!

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 70 70

Stoppa resenärer att komma till ön som inte är skrivna på till Gotland!

Stoppa färjor och flyg för dem som inte är folkbokförda på gotland pga av Corona virus spridningen! Vi ber alla som inte bor på ön att respektera de föreskrifter som finns och stanna hemma för att värna om våra riskgrupper. Vi ber de ansvariga, färjor och flyg, att stänga smittvägarna till ön! 

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 23 23

Ändra provform

Vi i klass NBAS 2:2 känner att åka in till skolan för prov just nu känns riskabelt och som en allmänt dålig idé, vi vill därför har någon form av alternativ till provet.

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9

Vi vill ha Avesta bowlinghall kvar!

Skriv under för att kämpa för att bowlingen i Avesta inte ska behöva stänga igen. Den hallen och gemenskapen betyder så mycket för så många. Nu har två bröder drivit det och det här varit väldigt trivsamt där och banor och maskiner har fungerat bättre än vanligt.  Så kom igen och gör din röst hörd med ditt namn så kan vi rädda hallen! Många bäckar små. Alla kan vi göra skillnad🎳✌💪👍

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 47 47

Rädda Europas minsta teater ”Dur och Moll”!

I 22 år har den lilla teatern funnits på Fjällgatan på söder i Stockholm. Den har kommit att bli omtalad, prisbelönt, omskriven i tidningar, filmad av CNN och är i dag en kulturpärla som kommit att besökas av 24 000 människor trots att den lilla 1700-tals salongen bara rymmer 20 gäster. Gen Hedberg, som driver teatern, har lyckats driva och utveckla den utan några som helst kulturbidrag. Hennes starka lust att förmedla kvinnohistoria från gamla Stockholm har drivit henne. Själv betonar hon att

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 69 69

KRISPAKET TILL SJUKSKÖTERSKORNA

Är det en global kris som krävs för att vi ska inse värdet av de människor som tar hand om oss när vi behöver dem som mest? Hjälp våra hjältar i vården att få en rättvis lön med din namnunderskrift! I samband med COVID-19 väntas vården belastas ytterligare för varje dag som går. Genom att skriva under bidrar du till att lägga press på vår regering, där vi som ett enat samhälle kräver att våra sjuksköterskor betalas en lön som de väl förtjänar. 

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 56

RÖR INTE VÅR FOLKHÄLSOMYNDIGHET !

Folkhälsomyndigheten (FHM) har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Dess uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.Just nu genomgår världen den sannolikt värsta pandemin sedan Spanska sjukan 1918. FHM, med sina 500 anställda, behöver i sitt svåra arbete just nu arbetsro och folk

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 239 239

Underskattade omvårdnadpersonal

Kära statsminister, jag vill tacka för era fina ord och tal om uppskattning av vårt hårda arbete. Men som underköterska inom äldreomsorg så föredrar jag mer än fina ord och tal om tacksamhet från er. Vi sliter varje dag och natt, med för lite personal, med  knappa resurser och låga löner. Tänk att det krävdes en Pandemi gör att ni ska tänka på det viktiga arbete vi utför, det är synd. Vi kommer fortsätta kämpa mot detta och se till att de  äldre är friska och välmående i sin vardag. Men betacka

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 26

Hastighetssänkning på del av vägarna 1142 (Sjövägen) och 1143 (Barsebäcksvägen)

Angående hastigheter på del av vägarna 1142(Sjövägen) och 1143 (Barsebäcksvägen), det gäller framförallt de sträckor som går direkt vid bebyggelsen i Barsebäcksby.   På de här sträckorna har det länge, långt innan Barsebäcksby byggdes ut med både skola och fler bostadshus, varit 70km/h som hastighetsbegränsning. På den tiden var det ingen som rörde sig omkring de här vägarna förutom bilar men samhället har förändrats och  i och med den nya bebyggelsen är både barn, vuxna och skoleleverna i närhe

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33

Rädda hotell och restaurangbranschen

Stefan LöfvénHotell och restaurangbranschen är en mötesplats för många. Vi är där i bakgrunden och tar hand om samhällets trevliga stunder. Vi bidrar till en fantastisk matkultur och tillåter folk att unna sig en flykt från vardagen. Men vi kan inte längre fly från vår vardag. Er flykt från vardagen är vårt jobb. Vår inkomst och vårt levebröd. Runt om i landet finns vi, i varje ort, varje stad och varje by. För er. För alla. Men vi finns inte bara för er alla som en tillflykt och upplevelse. Vi

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 301 296Facebook