De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Corona - akut! Ge äldre människor syrgas och sjukhusvård!

Äldre coronssjuka patienter kvävs långsamt till döds utan syrgas under flera dagars tid. Livräddande syrgas är en rättighet för alla! Idag ges morfininjektioner på äldreboenden - som istället försvårar andningen och sakta kan ta död på individen. Det är också förbjudet skicka de äldre till sjukhus för att få kvalificerad hjälp, det kan endast ges på sjukhus av läkare. Att de äldre inte får syrgas och sjukhushjälp, är snarare ett sorts "mord". Vårt samhälle bygger på allas lika värde och en human

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 13
24 timmar 1 1

Svenska Skolsystemet måste bort!

Härmed samtycker du genom att skriva under detta att du stödjer våran namninsamling till denna strid. Svenska skolsystemet : Prov nästan hela tiden (elever slutar lära sig och pluggar endast för att klara proven, deras fritid försvinner, mister familjetid, träningar och mycket annat pga proven). Hur mycket pluggar man inte till proven, och hur mycket kommer man ihåg efter att man skrivit provet?🤔 Hemläxor/inlämmningsuppgifter, samma här, gör att man mister familjetid, missar träningar, mister si

Skapad: 2020-05-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 1 1

Barnen i Hisings Kärra ska ha rätt till trygg skolgång i sin egen stadsdel!

Vi kräver att Grundskolenämnden i Göteborg omgående uppdrar åt Grundskoleförvaltningen att utan dröjsmål ändra de beslut om skolplacering som innebär att: 1) De fåtal barn i åk 3 på Lillekärrsskolan, vissa som enda barn i sin respektive klass, som till åk 4 har blivit placerade i en helt annan stadsdel (på Gårdstensskolan och Lövgärdesskolan i Angered). 2) De barn som idag går på Kärraskolan F-3 och som ej fått önskad placering på Kärraskolan 4-9 och som istället fått placering på Klarebergsskol

Skapad: 2020-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1618 1605
24 timmar 1 1

Stoppa nuvarande avverkningsplaner och exploatering i Dammbergen

Med min underskrift stödjer jag uppropet att omedelbart avbryta pågående planbesked KS2019-265, inklusive att förhindra Bokabs avverkningsplaner enligt besked A55443-2018 till Skogsstyrelsen, samt förhindra beslut om planbesked KS2020-446. Samtliga dessa besked gäller närströvområdet Dammbergen, mellan Olseröd och Ullstorp, som nu planeras för avverkning och sedan som bostadsområde.   Området är skyddat såsom närströvområde med hänsynsnivå 2 enligt fastställd Översiktsplan 2010. Detta betyder at

Skapad: 2020-04-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 563 561
24 timmar 1 1

Ändra coronastrategin och rädda liv

I Aktuellt den 29 april sa två oberoende experter att med nuvarande utveckling kommer 10-20.000 människor i Sverige att dö i covid-19. Folkhälsomyndigheten sa inte emot. Det kan bli många fler döda. Det är många människoliv och det kan drabba dig eller någon som står dig nära. Vad är då alternativet? Andra länder har tryckt ner smittspridningen och antalet nya fall och dödsfall minskar. Folkhälsomyndigheten säger att det innebär att skjuta problemen framför sig. Men andra länder använder smittsp

Skapad: 2020-04-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 122 118
24 timmar 1 1

LÅT INTE DILSHAD SKILJAS FRÅN SINA BARN!

Min sambo Dilshad och fadern till mina tre barn har bott i Sverige i 13 år. Han har sedan han kom till Sverige anpassat sig till det svenska samhället. Han pratar ren svenska, har fast anställning, betalar skatt och har många svenska vänner och kollegor här. Han är verkligen en kille med hjärta av guld som alltid ställer upp när någon behöver hans hjälp. Han är verkligen den finaste och bästa pappan till våra barn. Migrationsverket har beslutat att han ska utvisas till sitt land Irak och förbjud

Skapad: 2020-04-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 263 258
24 timmar 1 1

Elever för Zara

Vi anser att situationen i höst kommer vara ohållbar om den plan som är framlagd nu går i lås. Vi är djupt oroade för kvalitén på utbildningen och vi som går kvar är beredda att sluta om detta inträffar. 

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 38
24 timmar 1 1

Lagändring – Minst 1,5 meters avstånd när motorfordon kör om cyklist

Cyklister riskerar allt för ofta att hamna i svåra olyckor på vägarna, och störst är risken när en bil gör en omkörning. Enligt oss på Craft och cykelprofilen Roberto Vacchi behövs en ny lagstiftning där avståndet till en cyklist vid omkörning är minst 1,5 meter, en lag som redan finns på plats i Spanien, Portugal, Tyskland och Frankrike. Hjälp oss att bidra till trafiksäkerheten för cyklister och skriv på namninsamlingen, det kan rädda liv. #sharetheroad

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6127 6098
24 timmar 1 1

Splittra inte förskoleklasserna på Aspuddens Skola

Splittra inte förskoleklasserna på Aspuddens Skola!Vi är en grupp föräldrar i FC som känner en oro inför beslutet som har tagits av skolledningen om att F-klasserna ska splittras till hösten. Vi har alla fått signaler om att klassen, som under höstterminen var lite orolig, nu har blivit sammansvetsad, trygg och lugn. Pedagogerna har gjort ett fantastiskt arbete! Även om barnen får med sig kompisar till en ny klass så måste arbetet med att få ihop gruppen börja om på nytt och det oroar oss. 1.   

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 28 27
24 timmar 1 1

Ingen mer bebyggelse inpå Boulognerparken Skövde!

OBS! OBS! OBS! LÄS DETTA INNAN DU SKRIVER UNDER.  DU MÅSTE BEKRÄFTA MAILET SOM DU FÅR FRÅN skrivunder.com ANNARS BLIR INTE DIN PÅSKRIFT AKTIV=RÄKNAS EJ MED BLAND PÅSKRIFTERNA!  DU MÅSTE GIVETVIS ÄVEN ANGE EN KORREKT MAILADRESS!    Är du också missnöjd över att få 3 st massiva lägenhetshus på mellan 5 och 10 våningar med 180 lägenheter som kommer inkräkta på våran fridfulla park och bad? Skriv då under denna insamling! (Glöm ej bekräfta mailet från denna sida..annars aktiveras ej din underskrift.

Skapad: 2020-04-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 154 154
24 timmar 1 1Facebook