De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

En svenskfödd travhäst, som generar uppfödarmedel, ska givetvis vara född i Sverige!

Denna namninsamling syftar till att skapa en opinion avseende att Svenskfödda travhästar ska vara födda i Sverige.  Till nästa år finns ett förslag som utmynnar i att de "Svenskfödda" hästar som är födda utomlands inte längre behöva åka hit, registreras och stanna tills passet är tillverkat. Utan istället kommer chipmärkarna åka till hästarna, de kan tränas utomlands ända fram till start. Detta medför stora risker för oss Svenska uppfödare/tränare/hästägare genom att: * Hästarna riskerar att int

Skapad: 2020-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 540 531
24 timmar 1 1

Åka flak i Falköping studenten 2020

Som det ser ut idag har folkhälsomyndigheten rekommenderat att studentflak borde ställas in då det kan bildas folksamlingar med fler än 50 stycken. Här i Falköping ser vi dock möjligheter att vi enkelt kan undvika stora folksamlingar. Vi vill nå fram till bland annat transportstyrelsen som främst avgör om studentflaken får utföras. Vi har Sankt Olfosgatan som även är känt för att vara nordens längsta strög. På detta stora strög brukar studentflaken åka. För att undvika stora folksamlingar skulle

Skapad: 2020-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 212 211
24 timmar 1 1

Låt oss ta studenten 12 juni!

Det finns förslag på att sprida ut årets studentfirande över tre olika dagar. Detta för att varje klass ska få mer tid i skolan. Det gemensamma datumet den 12 juni är det sista gemensamma alla 01or har kvar här i Trollhättan/Vänersborg. Mitt i veckan har grundskolan sina avslutningar, privata baler skall arrangeras och föräldrar har inte möjlighet att komma ifrån arbete för uppvaktning. Inbjudningar till mottagningar har redan skickats och planeringar har gjorts. Vi tänker att varje klass kan sp

Skapad: 2020-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 138 138
24 timmar 1 1

Ett litet utspring är bättre än inget utspring. Student Lidköping 2020.

På torsdag ska utbildningsnämnden i Lidköping ta ett beslut huruvida ett litet utspring per klass kommer att hållas eller inte under studenten på De la Gardie 2020. Med denna namninsamling vill vi visa på att många elever är positiva till ett utspring, även om varje elev endast får ha ett fåtal anhöriga närvarande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande utspring för studenter 2020 är att skolan:  säkerställer att utspring endast får genomföras för en klass eller en mindre grupp i taget

Skapad: 2020-05-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 825 823
24 timmar 1 1

Riv stationshuset i Järpås

Ingen idé att försöka rädda stationshuset! riv det så fort det går!

Skapad: 2020-05-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18
24 timmar 1 1

Återbetalning från Mälarenergi cup

Under dessa tider händer mycket tråkiga saker. En av sakerna är all barn och ungdomsidrott som ställs in. Men att föreningar skor sig på detta för att rädda förra årets budget är oacceptabelt!Vi kräver full återbetalning från Mälarenergi cup som arrangeras av Västerås innebandy och sponsras av Mälarenergi!Återbetalningen ska vara gjord i fullo innan 31 augusti 2020, så att våra barn och ungdomar får chans att åka på cup eller göra annat för sina pengar!  

Skapad: 2020-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 37
24 timmar 1 1

NEJ till Värmdö kommuns övertagande av Aspviksvägen!

Som en del i JMs exploateringsplaner är en fråga för beslut om Värmdö kommun skall ta över driften av Aspviksvägen. Det kommer innebära att kommunen kan fatta beslut om breddning av vägen och införande av cykel/gångbana som skall bekostas av oss boende, vilket kan innebära att vi som bor här kan tvingas betala närmare 100.000 SEK per fastighet! Eller så kommer frågan att användas i förhandling med JM, som då ser möjlighet att få igenom en exploatering av Aspvik genom att bistå med del av kostnad

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 170 166
24 timmar 1 1

NEJ till JMs exploatering av Aspvik!

Vårt vackra, natursköna Aspvik står inför en risk att exploateras av JM. Vi som uppskattar den fantastiska omgivningen med sina artrika skogar, vackra hästhagar och gles bebyggelse måste agera – nu och kraftfullt! JM vill skapa ett helt nytt bostadsområde, inledningsvis genom att bygga närmare 100 fastigheter längs med Sjötorpsvägen, samt bebyggelse på Näset. Detta kommer bara vara början till ett helt nytt Aspvik. Ett Aspvik med ökad trafik och massbebyggelse. Ett Aspvik utan grusvägar, hästhag

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 361 356
24 timmar 1 1

Malmrot, Ta tillbaka Gocciadoros elitloppsinbjudan, NU!

Efter helgens galna drivning av en av Gocciadoros hästar, som dessutom skedde i värmningen, kräver vi nu: Att Vivid Wise As inbjudan till elitloppet omedelbart dras tillbaka. Att Samtliga hästar som står eller har stått under Gocciadoros träning de senaste 12 månaderna inte får deltaga i något lopp som utförs under elitloppshelgen. För vem vet vad som pågår med dessa hästar i träning, kan de utan skrupler utföra dessa handlingar i direktsänd TV kan vi vara säkra på att det inte ser bättre ut på

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 334 325
24 timmar 1 1

Corona - akut! Ge äldre människor syrgas och sjukhusvård!

Äldre coronssjuka patienter kvävs långsamt till döds utan syrgas under flera dagars tid. Livräddande syrgas är en rättighet för alla! Idag ges morfininjektioner på äldreboenden - som istället försvårar andningen och sakta kan ta död på individen. Det är också förbjudet skicka de äldre till sjukhus för att få kvalificerad hjälp, det kan endast ges på sjukhus av läkare. Att de äldre inte får syrgas och sjukhushjälp, är snarare ett sorts "mord". Vårt samhälle bygger på allas lika värde och en human

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 13
24 timmar 1 1Facebook