De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ta tillbaka direktiven och låt oss barn träna.

Låt alla barn få fortsätta träna. Alla skriver under och dela vidare!

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 1 1

Stå upp för Obama!

Vi kräver att Obama får antingen bo kvar eller får ett likvärdigt boende med samma nuvarande hyra! Gamla människor ska behandlas respektfullt, punkt. 

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10
24 timmar 1 1

Farthinder i Djura - ja tack

Många upplever idag att hastighetsgränsen, 40 km/tim, överskrids i Djura. Vi som bor, har barn, djur eller "bara" promenerar eller cyklar längs vägen känner oro för att en olycka pga för hög hastighet kan inträffa.   Djurabo: Skriv på om du vill ha hastighetsdämpande åtgärder vidtas längst våra genomfartsvägar för ökad säkerhet?  

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 36
24 timmar 1 1

Jag kräver att regeringen agerar snabbt och effektivt! Stoppa flyg från Storbritannien. Provtagning som standard på alla som vill in i Sverige! NU!

Jag vill ha ett slut på långdragna förhandlingar och mesiga riktlinjer. Jag vill att Sveriges regering  och riksdag handlar rappt och ytan dröjsmål. Jag vill ha skarpare restriktioner mot de som kommer in från andra länder.  Provtagning på alla som kommer frånamnat land, även om man vistats tillfälligt där eller kort. Jag vill att riksdag och regering generellt agerar snabbare på alla covid frågor!

Skapad: 2020-12-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 4
24 timmar 1 4

Låt flytt till Nyängsskolans fritids vara frivilligt

Hej! Vi är föräldrar till barn som går på särskolan Nyängskolan i Lessebo. Barnen har under flera år haft en välfungerande plats på Hackes efter skolan där barnen trivs mycket bra. Men nu har vi fått besked att våra barn måste byta till det nyuppstartade fritidset för särskolans barn. Vi har inte fått vara med och diskutera hur det här skulle påverka våra barn utan blir informerade långt i efterhand av skolans rektor Christina Fransson att beslutet är fattat och våra barn måste flytta. När barne

Skapad: 2020-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 1 1

Smuggelhundar - Hjälp oss att få politikerna att agera !

Vi jobbar stenhårt med frågan och kommer att driva detta så långt vi bara kan! Vill du hjälpa vår grupp att bli större? Vill du förmedla kunskap till allmänheten? Vill du pressa myndigheterna att agera? Vill du att politikerna ska göra denna frågan till en prioritet med mer resurser & hårdare straff? Ju FLER vi blir desto STÖRRE påverkan har vi! Vilk du tipsa om misstänkta smugglare, ring 90114 eller använd länken:http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss/skickaepostmedtipsomsmuggling.4.

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 188 187
24 timmar 1 1

Dags att utkräva politiskt ansvar för Covidkatastrofen

Vi kräver omedelbar aktion för den Covidkatastrof som drabbat Sverige. Många äldre har inte fått den vård de har rätt till, hantering av epidemien från regering och myndighet har varit senfärdig och undermålig.  Det är framför allt två instanser som har det övergripande ansvaret: Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi kräver följande: Avsätt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten och samtliga ingenjörer bakom den "svenska vägen" Avsätt socialministern.    

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33
24 timmar 1 1

Folkets svar på Pandemi-lagförslaget, remissvar till socialdepartementet

Nu har vi skickat in remissyttrandet (23/12 kl 19) och bifogat namninsamlingen.421 underskrifter blev det totalt.   -------- När du signerar den här namninsamlingen gör du din röst hörd i lagstiftningsprocessen. Du, tillsammans med oss övriga är med och skickar in ett remissyttrande (remissvar, vår syn på lagförslaget) där vi yrkar avslag på lagförslaget. Du kan läsa vårt remissyttrande nedan, där finns även länk till lagförslaget. Bråttom! Sista dagen för oss att skicka in remissyttrandet är de

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 445 441
24 timmar 1 1

Malmö stad, öka tryggheten i hundrastgårdarna!

Vi är några av de många hundägare i Malmö vars vardagliga liv har begränsats och försvårats på grund av de många fall av förgiftningar och sabotage som har skett i och intill Malmös hundrastgårdar de senaste två månaderna. Varje vecka, ibland flera gånger i veckan, rapporterar hundägare om upphittade korvbitar med glasskärvor i, köttbitar monterade med häftklamrar, glassplitter på marken, träbitar med spikar på och förgiftad mat i och i närheten av rastgårdar. I vissa fall har hundägare upptäckt

Skapad: 2020-12-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 416 413
24 timmar 1 1

SKRIV UNDER FÖR FATEMEHS FRIHET!

Vintern 2019 utbröt omfattande protester i många städer runt om i Iran. Dessa demonstrationerna triggades av kraftiga höjningar av bensinpriset, detta väckte krav om förändring av hela landets politiska system. Fatemeh tillhör Irans kurdiska minoritet och hon greps för att ha deltagit i fredliga protester i staden Bukan. För sin insats i demonstationen har hon utsatts för tortyr, tvingats sitta i isoleringscell samt tvingats till erkännande på film som sedan använts emot henne. För sitt fredliga

Skapad: 2020-12-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
24 timmar 1 1!-- Large modal -->