De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Maren och Torekällberget

Slå vakt om Marens atmosfär- NEJ till hotellkolossPlanerna på att bygga ett hotell vid Inre Maren förskräcker. Hotellbyggnaden kommer att totalt kväva det "öppna rum" som Inre Maren är. Låt istället uppföra en byggnad som i storlek och utformning är i harmoni med omkringliggande fastigheter och vattenspegel.Vi vill inte att en sådan dominant byggnad, som det planerade hotellet innebär, byggs vid Maren!  Vill du bevara den vackra stadsbilden av Södertälje, så uppmanar vi er att skriva under.  Tac

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 1 1

Stoppa utvisning av Mahmud Abouargub!

Detta är min sambo Mahmud Fouzi Abouargub sedan över 3 år tillbaka. Han har varit bosatt på Malta sedan långt innan vi träffades. I slutet av Juli 2019 så ansökte vi om Uppehållstillstånd med anknytning till partner/barn, då jag var gravid under den tiden. I slutet av Oktober 2019 Så kom han till Sverige igen för och vara här tills det var dags att föda. 10Nov 2019 kom våran underbara dotter och livet började äntligen bli bättre. Vi ringde Migrationsverket och kollade upp så att han fick vara hä

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 332 326
24 timmar 1 1

Vi bestrider miljöförvaltningens Faktura !

Vi frisörer har under denna svåra pandemi blivit rånade av miljöförvaltningen, medans företag försöker överleva vardagen tar miljöförvaltningen ut 1196 kr i timmen ! Inte nog med det så kryddar dem på sina administrativa timmar som inte har någon grund! Ett besök på 33 minuter kan omöjlig ta 5,5 tim att administrera men så här har det sett ut för många som blivit fakturerade av miljöförvaltningen. Vi som skriver under här vill därför se en ändring i hur miljöförvaltningen jobbar och fakturerar o

Skapad: 2021-01-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 124 123
24 timmar 1 1

Hundrast gård på Donsö Södra Skärgården Göteborg

Vi behöver en hundrastgård på Donsö i Södra skärgården.Vi är många som har hund på Donsö. Här finns få ställen där vi kan ha våra hundar lösa. Många är hundrädda. Hundar behöver vara lösa och få lov att leka , träffa andra hundar, enligt den nya djurskyddslagen i Sverige. vi behöver också kunna träna våra hundar i lugn och ro då de behöver vara lösa. Det finns många hundrast gårdar i Göteborg, men ingen i Södra skärgården.  Vi behöver att Göteborgs Stad ser över detta.  

Skapad: 2021-01-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17
24 timmar 1 1

Avgå Dan Eliasson

Avgå Dan Eliasson Det har blivit dags för oss att ta ställning och ställa högre krav på våra ledare. Dan Eliasson generaldirektör för MSB har gång på gång visat prov på dåligt omdöme.  Valet att göra en nöjesresa till Spanien mitt i en svår pandemi är ett sådant exempel.  Vi vill därför att Dan Eliasson avgår. Mvh

Skapad: 2021-01-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 59 57
24 timmar 1 1

Avgå Dan Eliasson

Det är nödvändigt för Dan Eliasson att lämna svensk politik nu. Inga nya uppdrag tack.

Skapad: 2021-01-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 89
24 timmar 1 1

FÖRBJUD FYRVERKERIER

Fler av oss i samhället upplever att fyrverkerier inte bidrar till något positivt då det skrämmer både människor och djur. Flera djur skadas, får panik, springer bort och kommer ibland aldrig tillbaka igen. Samt så finns det människor som lider av trauma och blir berörda, men man behöver inte heller lida av trauma för att bli berörd och väldigt rädd. Därför har jag startat denna namninsamling, för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad. Vi får inte ge upp. Fyrverkerier bör förbjudas!! 

Skapad: 2021-01-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 286 283
24 timmar 1 1

Bevara Alléskolan i Kungsbacka

Detta är en namninsamling som har som mål att få politikerna i Kungsbacka kommun att inse att många invånare i vår stad vill att Alléskolan ska få vara kvar.  Namninsamling syftar till att Alléskolan ska bevaras och restaureras, och användas på ett sätt som gagnar Kungsbacka och dess invånare.  För många människor finns det ett stort värde i att bevara och restaurera gamla byggnader istället för att riva och bygga nytt. Denna byggnad är dessutom i gott skick enligt en besiktning som nyligen gjor

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 181 180
24 timmar 1 1

Hjälmar på förskolorna i kristianstad

Det här är Jackson Julen 2020 spenderade han på barnsjukhuset i Lund. Orsaken till att han var där var en blödning i hjärnan. Två blödningar innan för skallbenet och en utanför. Vår jul var mellan hopp och förtvivlan innan vi äntligen fick veta att blödningarna var oförändrade så han behövs inte opereras. Den största julklappen för hans familj var att läkarna inte behövde öppna hans lilla skalle. Och hur hamnade vi här ? Jo han ramlade an en cykel på förskolan. Utan hjälm. För hjälm är

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1719 1701
24 timmar 1 1

Stäng väg M 2111 för genomfart

I samband med viltstängsling av väg 19 och väg 23 sträckan Rävninge-Östanå trafikplats föreslår vi att infarten till väg M 2111 från väg 23 stängs av. På detta sätt stoppas onödig genomfartstrafik vilket skulle förbättra miljön och livskvaliteten för alla som bor utmed väg 2111. Den hade passat fint som cykelväg för att binda ihop kyrkbyn i Hästveda med Glimminge. Detta skulle också kunna var en del av en fin cykelväg runt Tydingen. Det är ca 30 hushåll som berörs av trafiken på väg M 2111, vara

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 15
24 timmar 1 0