De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda gymnasieskolan i Åseda

Hjälp oss att få behålla gymnasieskolan i Åseda!!   Majoriten i uppvidinge vill lägga ner Uppvidinge gymnasieskola.Motiveringen anges vara besparingar.Vilket är totalt felaktigt.Skolan går idag med vinst. Våra barn kan läsa på sin hemort och slippa åka 10 mil.Vi vill därför att Socialdemokraterna istället tar sitt ansvar och sänker sina arvoden och behåller vår gymnasieskola.Hjälp oss att skriva under för våra ungdomar, komvuxelever och kommande elever, så skolan får vara kvar. Det krävs endast

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 296 292
30 dagar 146 143

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10422 10206
30 dagar 145 142

Hjälp oss rädda kvar en fungerande SIMHALL i Stuvsta / Centrala Huddinge

Skriv på våra kravlistor!! Bakgrund: Vår nuvarande simhall, Huddingehallen, vars basäng färdigställdes i början på sjuttiotalet, börjar få problem med korrosion och vittring, som på relativt kort sikt kan ge allvarliga hållfasthetsrisker. Det har under en tid diskuterats hur man skall kunna åtgärda detta och preliminära slutsatser är att en reparation skulle kunna bli lika dyr som att bygga en ny simhall.Majoriteten lovade i en artikel publicerad i Mitt i Huddinge 19-02-05 att en "Ny simhall ska

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 227 225
30 dagar 145 143

Gör inte om Skolan på Ön till en F3-skola

Det sociala experimentet i Malmö fortsätter! Nu ska barnen som går på Skolan på Ön "kastas ut" efter tredje klass så att skolan istället kan inhysa fler förskoleklasser. Det innebär att när barnen gått ut tredje klass så ska de flyttas till andra skolor på Limhamn. Att resvägen till skolan blir flera gånger längre och farligare bryr sig våra politiker inte om. Inte heller otryggheten att behöva lämna den skola de redan gått flera år verkar relevant.Närhetsprincipen är snart ett minne blott, vilk

Skapad: 2019-10-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 144 142
30 dagar 144 142

Nedskärningar i Halmstad kommun

Besparingar på de olika förvaltningarna drabbar kommun  invånarna, anställda våra barn i förskolan våra äldre vår kommun i helhet parker stränder mmm

Skapad: 2019-10-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 142 142
30 dagar 142 142

ECUADOR: STOPPA VÅLDET OCH KRÄNKNINGAR AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bakgrund: Förra veckan annonserade Ecuadors president Lenín Moreno ett ekonomisk åtgärdspaket som syftade att tillmötesgå Internationella Valutafondens (IMF) krav inför nya lån. Bland dessa åtgärder fanns indragningen av bensin- och oljesubventionerna som staten haft under mer än fyrtio år. Detta har lett till att priser på transporter, livsmedel och andra förnödenheter kraftigt har höjts. Dessa åtgärder som har kommit att drabba hela befolkningen, och i synnerhet de redan ekonomiskt trängda, s

Skapad: 2019-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 235 228
30 dagar 138 134

Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel

Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel. Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljöavgifter som nu finns. Så skriv under för en levande landsbyggd.

Skapad: 2019-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130794 130165
30 dagar 136 132

Återinför ambulansplaceringen på Sjuksköterskeutbildningen på RKH

Det har framkommit till Röda korsets högskolas studentkår att VFU placeringen på ambulansen under termin 5 är borttagen.  Vi har fått olika förklaringar till varför detta har skett men att ingen egentligen förklaring har getts oss studenter vid lärosätet! Vi är många studenter som är besvikna över detta beslut och vill ha tillbaka denna placering! Hjälp oss att påverka skolan i detta för att få tillbaka våran placering på ambulansen!

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 136 136
30 dagar 136 136

Protest mot regeringen/försäkringskassan hantering av människor

Skriv under för att  Nu räcker det! Försäkringskassan och nedskärningen av LSS är ett stort samhällsproblem! Människor med olika funktionsnedsättningar nekas assistans eller får mindre assistans. Sjuka där ute som inte får sin rätt att ha sjukpenning eller sjukersättning även om man har läkarintyg och/eller ett specialist intyg då försäkringskassan har egna läkare som kan bedöma annat. Väntetiderna på att få ett besked eller utbetalning är inte heller acceptabel då man har utgifter som måste bet

Skapad: 2019-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1242 1236
30 dagar 135 135

Förbättra inomhustemperaturen för barnen och lärarna i Bräckeskolan.

Vi kräver att man snarast åtgärdar problemet med inomhustemperaturen på Bräckeskolan i Göteborg. Senaste åren har Bräckeskolan fått stänga ner undervisningen vid ett par tillfällen på grund av extrema temperaturer i inomhusmiljön. Detta är inte hållbart.  På varma sommardagar når temperaturen i klassrummen inte sällan över 30 grader. I vissa klassrum tvingas lärarna att avbryta pågående lektioner för att barnen ska få svalka av sig i korridor eller skolgård, och flera barn har klagat på, bland a

Skapad: 2019-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 132 131
30 dagar 132 131

Bilda en svensk rasklubb för Kleiner Münsterländer!

Jag önskar att det bildas en officiell, SKK-ansluten svensk rasklubb för Kleiner Münsterländer. Detta  för att bevara hundrasens allsidiga egenskaper, såväl som stående fågelhund som stötande / kortdrivande på hårvilt, eftersökshund och apportör.I kommentarsfältet får du gärna ange om du är medlem i SKK och / eller SVK i dagsläget eller om du skulle bli det om aktiviteter för rasens allsidighet skulle utvecklas.

Skapad: 2019-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 129 127
30 dagar 129 127
Facebook