Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
181 181 Stoppa nedläggningen av MST-teamet i Östersund
MST-teamet jobbar med att stödja barn och ungdomar med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggressivitet, skolk eller som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet hjälper föräldrar att hitta redskap för att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. Insatsen sätts in i ett tidigt skede och MST-teamet involverar även andra personer som är v...
2019-04-01
179 50 029 Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.
President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mä...
2017-01-30
178 178 Vi Pershagenbor som vill att PostNord låter vår lokala handlare bli ombud för paketleveranser.
Vi är ca 2200 personer som är bosatta i Pershagen utanför Södertälje. Vi har en lokal butik (Handlarn) som fungerar som ombud för paketleveranser från Schenker och DHL vilka vi är mycket nöjda med då de erhåller en god service för oss Pershagenbor. För att hämta paket levererade av PostNord måste vi dock (sedan några år tillbaka) vända oss till deras ombud Sammys livs i Södertälje Hamn, vilket in...
2019-04-06
174 175 Låt Marita stanna på Wångens elevboende (Stängd)
OBS!(Kom ihåg att bekräfta din underskrift via mejl) Wången är den skola vi alla sökt oss till från Nordens alla hörn. Ungdomar med drömmar om framtiden och en förhoppning om en utbildning som kan hjälpa oss att nå dessa. Travsportens framtid och likaså Islandshästsportens. Men det är inte bara en dans på rosor, vi flyttar hemifrån i tidig ålder och bor ensamma. Vi är hela tiden på Wången, med män...
2019-04-15
170 186 Hjälp oss stoppa nedmonteringen av barnens fritidsklubb
Solna kommun har tagit beslut att nedmontera den fantastiska och välfungerande fritidsklubbsverksamheten i Skytteholmsparken, för att istället tränga in våra mellanstadiebarn i Ekensbergsskolans källare. Lokalerna i Ekensbergsskolan är redan trånga. Vi förstår inte hur det kan försvaras att pengar skall läggas på en renovering av källarlokalerna för att ta emot ett stort antal mellanstadiebarn för...
2019-03-21
169 3 045 Rädda biblioteken!
12 representanter för och medlemmar i Sveriges Författarförbund har i Dagens Nyheter den 9 februari startat ett upprop för att rädda biblioteken. Skriv på du också! Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. Hoten från demokratifientliga opinioner, polarisering och förfalskad information understryker deras växande betydelse. Biblioteken är den största, mest besökta och spridda kulturinstitutio...
2019-02-09
165 4 757 Vanliga människor i upprop mot kändisar
Nu har ytterligare att av alla kändisupprop publicerats i pressen, där kändisar tror att vi vanliga människor bryr oss vad de tänker och känner. Och vad vi borde rösta på.  Om du också är trött på kändisar med grandio självbild, som tror att bara för att deras jobb är att säga bajskorv på en scen och de får gå på Bindefeldt-mingel så bryr vi oss om vad de tycker - skriv på. ...
2018-09-06
160 321 Bevara Kärrtorps östra skog i Stockholm!
Bevara Kärrtorps östra skog! I sydöstra Stockholm ligger Kärrtorps östra skog, en cirka 7 ha stor fuktlövskog med våtmarker och inslag av hällmarkstallskog. Här har hittills (2018) observerats 72 så kallade naturvårdsarter, varav 17 rödlistade arter, och groddjur samt fladdermöss som är fridlysta. Den frodiga biotopen ligger mellan naturreservatet Nackareservatet och Stockholms stads bebyggelse, o...
2019-03-14
158 158 Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel
Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel. Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljögifter som nu finns. Så skriv under för en levande landsbyggd....
2019-04-20
150 151 Vi stödjer freds- och miljörörelsen!
Vi stödjer freds- och miljörörelsen! Freds- och miljörörelsen har visat sig gång på gång kunna skapa samarbete över alla gränser för fredlig samlevnad med omtanke om den planet vi bor på. De försök att förminska dess betydelse eller rent av måla upp den som styrd av utomstående krafter har visat sig bero på oberättigad rädsla. Arbetet för avspänning mellan öst och väst, med konfliktlösning och...
2019-04-05
Facebook