Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
41 41 Utveckling av traditionell småskalig matkultur, Gårdsspecifika bakteriekulturer
Avsiktsförklaring – Letter of Intent   Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur Gårdsspecifika bakteriekulturer; ett innovativt terroir koncept med höga mervärden   Vi medlemmar i Sveriges Gårdsmejerister undertecknar denna avsiktsförklaring och stödjer framtagandet av gårdsspecifika mjölksyrakulturer, som kan användas av medlemmar i branschorganisationen Sveriges Gårdsm...
2019-08-06
41 41 Stoppa utvisningen av ”M”
  (English below)   På ett förvar i Sverige sitter just nu en kille och väntar på att utvisas.. Han om någon uppfyller ömmande skäl. M har en svår och komplex psykisk ohälsa som trots nästan 4 år i Sverige inte kunnat diagnostiserats eller behandlats. Den innebär stora funktionshinder för honom och han har inte klarat att gå i skolan eller ha annan aktivitet under 2 år. Han har svårt att ens klar...
2019-07-21
37 294 Domen mot Patrik Markström som enligt många blivit felaktigt dömd.
Patrik Markström admin för gruppen stå upp för Sverige blir anmäld för vad andra medlemmar skriver på sidan.    https://www.svd.se/betydelsefull-oklarhet-kring-gransen-for-yttrandefrihet/av/marten-schultz Alla bör stå till det dom skriver o som admin ska man ha koll JA ...MEN Facebook är ytterst ansvariga för vad som bryter mot deras policy alltså borde dom stå till svars för detta.  Patrik fick d...
2019-06-26
36 36 Upp med kameror i Oskarström
Nu har vi i Oskarström fått nog av all skadegörelse som pågår var och varannan natt.  Vi vill ha upp kameror runt om i byn! ...
2019-07-23
36 7 311 64.7% = Fattigdom sjukersättning går inte att leva på.
                                 Bakom denna petition står Carina Ahlström för gruppen "För en mänsklig sjukförsäkring" Varmt välkomna att bli medlem i vår grupp https://www.facebook.com/groups/622903924524860/       64.7 % = Fattigdom Nu sätter vi ner foten! Nu kräver vi att våra politiker lyssnar! Vi som på ett eller annat sätt är drabbade av sjukförsäkringen är på väg att gå under....bok...
2016-03-09
34 1 661 Inför dödshjälp i Sverige
Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer...
2016-11-01
34 35 Stoppa Motor Hallands byggplaner i Mellbystrand!
Motor Halland AB vill bygga en 8 meter hög byggnad på 5000 m2 inrymmandes verkstad, bilförsäljning och drivmedelsförsäljning i ett bostadområde brevid E6 i Mellbystrand. Idag är markområdet ett stort grönområde med upptrampade stigar. Detta är något kommunpolitikerna är positiva till och är villiga att ändra detaljplanen för området så att Motor Halland kan bygga sin billhall i Mellbystrand. Mellb...
2019-08-16
33 10 269 Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!
Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd. Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras un...
2014-12-05
33 294 Stoppa planerna på HÖGHUS runt Vårdcentralen i Trosa
Nu finns det en detaljplan runt Trosa Vårdcentral som innehåller 150 lägenheter  inklusive 5 stycken höghus. Trots ivriga protester (senast 100 namnunderskrifter) så verkar kommunen driva igenom ett beslut innan sommaren. Vi förordar hållbar tillväxt som matchar första punkten i Trosas översiktsplan från 2015   » Trosas karaktär av småstadsidyll bevaras » Utbyggnad med attraktiva nya boendemiljöer...
2019-05-15
32 32 Betong skatepark i Centrala Knivsta
  Se filmen https://youtu.be/fT-DSo0XsKo      hjälp oss att få namn på listan. vi ska inte vara stilla sittande låt oss va kreativa fantasi rika. närmaste park är i sigtuna märsta uppsala. Vi vill kunna träna i Knivsta. Det kostar pengar att bygga, skade görelse kostar mer. ...
2019-08-11
Facebook