De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

50 000 i månaden räcker för kommunalrådet!

50 000 i månaden räcker för kommunalrådet! Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige den 28 november att höja arvodena för politiker i Bergs kommun. Den ökade kostnaden för skattebetalarna blir cirka en miljon kronor per år från och med 2020. Det är inte okej! Förslaget innebär att beräkningen av politikernas arvode ska utgå från 90 procent av riksdagsledamöters arvode (68 400 kronor i månaden från 1 november 2019), alltså 61 560 kronor per månad för heltidsuppdrag. Med nuvarande reg

Skapad: 2019-11-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 150 149
30 dagar 150 149

Gör inte om Skolan på Ön till en F3-skola

Det sociala experimentet i Malmö fortsätter! Nu ska barnen som går på Skolan på Ön "kastas ut" efter tredje klass så att skolan istället kan inhysa fler förskoleklasser. Det innebär att när barnen gått ut tredje klass så ska de flyttas till andra skolor på Limhamn. Att resvägen till skolan blir flera gånger längre och farligare bryr sig våra politiker inte om. Inte heller otryggheten att behöva lämna den skola de redan gått flera år verkar relevant.Närhetsprincipen är snart ett minne blott, vilk

Skapad: 2019-10-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 146 144
30 dagar 146 144

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10422 10206
30 dagar 145 142

Stöd för att inte låta jägarna bestämma över vem som får leva i vår natur

Vår natur är något som vi har tillsammans. Jägarna anser att dom är naturvårdare och har rätt att bestämma vem som får leva i vår natur. Så här säger jägarna:  "Jägareförbundets jakttidsförslag innehåller ändrade jakttider på 18 arter. Bland dessa ingår jakt på två nygamla arter i jakttidtabellen – ekorre och hermelin – samt att jakt införs på en helt ny art, snatterand.– Vårt mål är att skapa så mycket jakt som möjligt för medlemmarna inom jakttidsramarna. Jag tycker att vi lyckas med det, komm

Skapad: 2019-10-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 463 453
30 dagar 144 142

Folkomröstning för en ny Fältgrupp i Staffanstorp.

Styret valde helt utan förvarning i valrörelsen lägga ner fältgruppen i staffanstorp.  Fältgruppen har varit en viktig del i vår kommun sedan 1986. Genom att stötta våra unga i sin egen lek på sin egen planhalva anser vi i SVP att fältgruppen är en mycket viktig preventivt arbetande organisation.  För att tvinga fram ett beslut om en ny fältgrupp krävs att 10% av våra röstberättigade medborgare skriver under. Vi kommer även finnas på gator och torg för att få ihop dessa.   SVP

Skapad: 2019-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 296
30 dagar 144 141

Låt familjen Azita och Kamal stanna

Familjen tvingades att hastigt fly från Iran sedan polisen fått reda på att Edris, som kallas Kamal missionerade genom sin kristna tro. Då de inte hittade Kamal på sitt kontor tog de Azita till förhör och lovade släppa henne om Kamal kom till polisen. Azita var gravid så de kunde inte hålla henne kvar mer än ett dygn och hon släpptes mot borgen. Azita och Kamal beslutade sig då att omedelbart fly till Turkiet varifrån de sedan med hjälp av smugglare kunde ta sig till Sverige för att söka asyl  

Skapad: 2019-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 143 140
30 dagar 143 140

Förbättra inomhustemperaturen för barnen och lärarna i Bräckeskolan.

Vi kräver att man snarast åtgärdar problemet med inomhustemperaturen på Bräckeskolan i Göteborg. Senaste åren har Bräckeskolan fått stänga ner undervisningen vid ett par tillfällen på grund av extrema temperaturer i inomhusmiljön. Detta är inte hållbart.  På varma sommardagar når temperaturen i klassrummen inte sällan över 30 grader. I vissa klassrum tvingas lärarna att avbryta pågående lektioner för att barnen ska få svalka av sig i korridor eller skolgård, och flera barn har klagat på, bland a

Skapad: 2019-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 139 138
30 dagar 139 138

Rädda Albogaexpressen!

Den borgliga majoriteten i Söderköping vill lägga ner Albogaexpressen, Socialdemokraterna Söderköping har tagit ett initiativ till namninsamling för att rädda den.  Gör din röst hörd!  Skriv under! 

Skapad: 2019-10-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 135 134
30 dagar 135 134

Hjälp oss rädda kvar en fungerande SIMHALL i Stuvsta / Centrala Huddinge

Skriv på våra kravlistor!! Bakgrund: Vår nuvarande simhall, Huddingehallen, vars basäng färdigställdes i början på sjuttiotalet, börjar få problem med korrosion och vittring, som på relativt kort sikt kan ge allvarliga hållfasthetsrisker. Det har under en tid diskuterats hur man skall kunna åtgärda detta och preliminära slutsatser är att en reparation skulle kunna bli lika dyr som att bygga en ny simhall.Majoriteten lovade i en artikel publicerad i Mitt i Huddinge 19-02-05 att en "Ny simhall ska

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 229 227
30 dagar 131 129

Behov av stängsel längs järnvägen i Stodeneskogen

Fritt tillträde till oskyddad banvall efter skogsavverkning  ökar risken för både djur och människor att hamna på spåret och framför ett tåg. Det leder till ökade kostnader för transportföretagen, förseningar för passagerare och gods, ökade kostnader för vård, och inte minst mindre förtroende för Karlstad kommun vad gäller deras förmåga att säkerställa behoven för kommunens invånare.

Skapad: 2019-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 303 300
30 dagar 131 128

Rädda simbassängen i Orsa

Rädda simhallen i Orsa. Politikerna i Orsa är på gång att ta beslut om att stänga simhallen efter vårterminen 2020.   Skriv på om ni tycker kommunen ska återremmitera sitt förslag till beslut för att hitta alternativ till lösningar. Vill man ha en simhall i Orsa och tycker all den verksamhet som är där är bra och viktig så kan man oxå hitta en bra lösning.  "Jag tycker det är otroligt ledsamt att simhallen ska stängas. Den drygt 6 år tillbaka har jag barnsimskolor, simskolor för vuxna kvinnor, j

Skapad: 2019-10-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 433 426
30 dagar 130 127Facebook