De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bygg en förskola på Slomarp!

Bygg en förskola på Slomarp! I dagens läge har prästgårdslidens förskola längst barnköer inom Mjölby stad. Därför tycker vi att kommunen bör överlägga om att bygga en förskola på slomarp för att satsa även på norra sidan av Mjölby!  Varför Slomarp? - Ytan finns  - Det är ett lugnt område  - Många barnfamiljer bor i området  Är du med för en förskola på Slomarp?  Skriv då gärna under den här namninsamlingen! 

Skapad: 2019-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 117 117
30 dagar 117 117

Stoppa prioriteringen av Administrativt värde före Människovärde.

Det är skandalöst att läsa om hur pengarna inom Svensk sjukvård går till byråkrati och 36-procentig ökning av administration, istället för till patientkontakt och vård. Det är helt oacceptabelt både ur ett patient- och skattebetalarperspektiv. Snälla, ta dig tid att skriva under så vi kan sätta stopp för denna utveckling. Läs nedanstående debattartikel från Lördagens GP för mer information; https://www.gp.se/debatt/svensk-sjukvård-liknar-ett-ekonomiskt-svart-hål-1.18106881

Skapad: 2019-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 114 109
30 dagar 111 107

Bevara Linderås skola Bevara Landsbygden

Som ni säkert har läst så utreds att lägga ner en fullt fungerade skola i Linderås. Detta vore en katastrof både för bygden och personal och elever. I vår skola tar vi hand om många barn som har speciella behov som har har lättare att hitta en plats i den lilla klassen och skolan än i den stora klassen och skolan. Vi har många solskens historier att berätta. Barnen trivs på vår skola och får en mycket trygg start i livet. Många av lärarna har varit hos oss i många år en del över 15 år. Ett gott

Skapad: 2019-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 289 281
30 dagar 110 108

Protest mot regeringen/försäkringskassan hantering av människor

Skriv under för att  Nu räcker det! Försäkringskassan och nedskärningen av LSS är ett stort samhällsproblem! Människor med olika funktionsnedsättningar nekas assistans eller får mindre assistans. Sjuka där ute som inte får sin rätt att ha sjukpenning eller sjukersättning även om man har läkarintyg och/eller ett specialist intyg då försäkringskassan har egna läkare som kan bedöma annat. Väntetiderna på att få ett besked eller utbetalning är inte heller acceptabel då man har utgifter som måste bet

Skapad: 2019-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1117 1111
30 dagar 109 108

Vi kräver regeringens avgång

Vi kräver regeringens avgång. Som dom behandlar människor, då speciellt sjuka och funktionshindrade, är inte mänskligt.Dom har förstört vårt fina land och tagit bort vår välfärd.Vi vill ha en regering som tänker på sina medmänniskor, som har empati fördom svagare.Vi vill inte ha en regering som gör fattiga fattigare och rika rikare.Håller du med om detta så tveka inte, utan skriv under!

Skapad: 2012-07-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 808 790
30 dagar 108 104

Teckenspråk till alla!

Föreningen för Hörselskadade och Döva, Barn och Familjer, FHDBF driver uppropet Teckenspråk till alla! Vi vill höja teckenspråksets status och att alla ska ha rätt att få tillgång till svenskt teckenspråk. * Alla barn och familjer ska ges möjlighet att lära sig teckenspråk/babytecken. * Alla barn i grundskolan ska kunna välja svenskt teckenspråk som modersmål/B-språk. * Alla elever i gymnasieskolan ska kunna välja teckenspråk som C-språk. * Alla högskole-/universitetsstuderande eller studerande

Skapad: 2018-11-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 110 108
30 dagar 104 102

Stoppa sjukvårdens diskriminering av tjocka personer!

Det finns många berättelser från tjocka personer som vittnar om sjukvårdens fördomar, förakt och okunskap kring tjocka människor och tjocka kroppar. Hånfulla kommentarer, antaganden istället för undersökningar, tips om viktnedgång istället för adekvat vård.  Många tjocka drar sig för att söka vård på grund av detta och tjocka som ändå söker vård riskerar att felbehandlas och att allvarliga sjukdomar inte upptäcks. Att en person är tjock innebär inte att den är ohälsosam eller sjuk och en tjock p

Skapad: 2019-09-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1651 1622
30 dagar 104 103

875 bör förlängas ut till Raksta

Att så många av oss på Raksta, inklusive våra skolbarn,  inte kan nyttja bussen som äntligen börjat gå är under all kritik.  Morgontiderna är inte synkade med skoltider eller mångas arbetstider, eftermiddagsturerna går inte ofta nog och heller finns det några kvälls eller helg turer.  Den väldigt dåliga turtäthet samt att man måste byta vid kyrkan gör att endast ett fåtal av oss som gärna skulle vilja ta bussen istället för att åka bil inte kan det. Dessutom måste kommunen fortfarande tillhandah

Skapad: 2019-09-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 100 98
30 dagar 100 98

Hjälp oss rädda kvar en fungerande SIMHALL i Stuvsta / Centrala Huddinge

Skriv på våra kravlistor!! Bakgrund: Vår nuvarande simhall, Huddingehallen, vars basäng färdigställdes i början på sjuttiotalet, börjar få problem med korrosion och vittring, som på relativt kort sikt kan ge allvarliga hållfasthetsrisker. Det har under en tid diskuterats hur man skall kunna åtgärda detta och preliminära slutsatser är att en reparation skulle kunna bli lika dyr som att bygga en ny simhall. Majoriteten lovade i en artikel publicerad i Mitt i Huddinge 19-02-05 att en "Ny simhall sk

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 95 95
30 dagar 95 95

Ja till rent Dellenvatten att dricka! Nej till gruva i Bricka!

Gruvan i Bricka är en dagbrottsgruva. Bolaget avser mala ner gruvberget, 18 miljoner ton. Fyndigheten är, enligt undersökningar från 1982, ca 19% järn och ca 0.2 % Vanadin.Resterande 80% ska flyttas med hjälp av vatten via rörsystem till stora sandhögar. Då den sanden innehåller många andra mineraler och metaller får inte sandhögarna läcka. Det krävs massor av vatten och med vetskapen om andra gruvors drift, är riskerna stora för läckage av oönskade metaller och mineraler bl.a. uran. Både läckag

Skapad: 2018-11-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 726 715
30 dagar 95 95

Stoppa omgående regeringens förnedring av de äldre svenskarna i Sverige!

Det är NOG NU med föraktet för de äldsta svenskarna i vårt vackra SveaRike!!! De svälter och missköts många av dem på sina olika boenden och många är även hemlösa pga regeringens felprioriteringar. Ja numer respektlöst symboliskt spottas de på som om de är helt värdelösa existenser i fler och fler fall pga deras ålder och brist på kraft där deras mest grundläggande behov hos en medmänniska totalt har ignorerats ser vi och nu så ska de frysa i vinter vissa av dem även är det tänkt, pga att regeri

Skapad: 2019-09-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 92 89
30 dagar 92 89
Facebook