De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Tillåt homosexuella män ge blod!

Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare.  En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att socialsty

Skapad: 2019-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8724 8590
30 dagar 258 256

Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Vi blir allt fler som upprörs av att se hur domstolarna inte tar hänsyn till barns vilja, utan gång på gång överför vårdnaden till pappor som brukat våld – med hänvisning till mammors ”umgängessabotage”. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att umgås med sin förövare?När en pappa utsätter en mamma för våld har de flesta barn i dessa familjer befunnit sig i samma rum (85 procent) eller sett och hört misshandeln från annat rum (13 procent). Det innebär att 98 procent av barnen är vad Brot

Skapad: 2019-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1709 1672
30 dagar 258 256

Stoppa rivning av unik kyrkobyggnad i Sunne centrum

Ännu en vacker och unik träbyggnad är på god väg att gå till historien på grund av förhastade beslut. Sunne kommuns politiker vill enhälligt riva Betelkyrkan från tidigt 1900-tal som ligger nära ån i centrum och som anses kulturhistoriskt unik och möjlig att restaurera. Det menar både Värmlands Museum och den stadsarkitekt som Sunne kommun anlitar i två oberoende utredningar. Politikerna har nyligen beslutat att en utredning görs för området EFTER att byggnaderna rivits, vilket är helt bakvänt.

Skapad: 2019-10-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 252 248
30 dagar 252 248

Synpunkter på Staffanstorps Kommuns Översiktsplan Livsoas 2039

Jag anser att det är ett felaktigt beslut att exploatera marken del av Stanstorp 5:1 Längst Djurslövsvägen/ Lilla Djurslövsvägen, söder om Malmövägen för verksamhet. Marken bör bevaras som de är idag, alltså jordbruksmark. Jag anser att marken ska fortsätta vara jordbruksmark för att:1. Det är Sveriges  & världens bästa åkermark. Vilket kommunen själva nämner i sin översiktsplan.  2. I Staffanstorps kommuns "översiktsplan Livoas 2039" nämns att "Genom att värdesätta jordbruksmarken och lands

Skapad: 2019-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 250 248
30 dagar 250 248

10 år med narkolepsi och vem är ansvarig !?!?

Vad hände med barnen som drabbades av narkolepsi efter pandemrix vaccinet? Hur många är det som har fått avslag gällande ersättning? Ska det få lov att vara på detta sättet? Jag är mamma till Felicia som precis hade fyllt 10 år när svininfluensan härjade och massvaccineringen var ett faktum. Det tog inte många timmar innan Felicia blev sjuk i feber, svullna körtlar och utslag som liknade mässlingen. För varje ny biverkning så fick vi ringa till ett specifikt nummer då man inte visste hur detta v

Skapad: 2019-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1112 1090
30 dagar 240 236

Rädda gymnasieskolan i Åseda

Hjälp oss att få behålla gymnasieskolan i Åseda!!   Majoriten i uppvidinge vill lägga ner Uppvidinge gymnasieskola.Motiveringen anges vara besparingar.Vilket är totalt felaktigt.Skolan går idag med vinst. Våra barn kan läsa på sin hemort och slippa åka 10 mil.Vi vill därför att Socialdemokraterna istället tar sitt ansvar och sänker sina arvoden och behåller vår gymnasieskola.Hjälp oss att skriva under för våra ungdomar, komvuxelever och kommande elever, så skolan får vara kvar. Det krävs endast

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 239 237
30 dagar 239 238

Spara inte på våra barn!

Kungälvs kommun genomför just nu drastiska organisationsförändringar som i första hand drabbar personalen men i förlängningen alla barn. Vi föräldrar är oroliga över våra barns trygghet och utveckling, samt personalens välmående. Känner du som oss, d.v.s. att kommunen behöver få sina prioriteringar rätt och inte svika kommunens framtid? Vi skapar denna protestlista i syfte att göra vår röst hörd och hoppas att många känner som oss och därmed försöker påverka det som går att påverka. /Föräldraråd

Skapad: 2019-09-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 234 230
30 dagar 234 230

Bevara Högadalsskolan i Mölnlycke!

Vi vill att man behåller och utvecklar den välfungerande Högadalsskolan F-5 i kommunal regi. Om Internationella Engelska Skolan vill/ska etablera sig i Härryda kommun får man erbjuda annan kommunal mark/fastighet eller vända sig till privata markägare, och planlägga den marken. Varför protestera? Beslutet om att gå vidare med en avsiktsförklaring och ersätta Högadalsskolan i Mölnlycke med Internationella Engelska Skolan(IES) är outrett och förhastat. Beslutet är inte förankrat i kommunfullmäkti

Skapad: 2019-08-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1167 1148
30 dagar 234 228

Vi vill ha en moské i Hjällbo

Majoriteten av oss som bor i Hjällbo, Göteborg är Muslimer. Vi vill bygga en lokal där vi kan vara och som också är öppen för alla människor. Islam är fredens religion tvärt emot vad många tror i Sverige! Låt oss visa och förklara detta för alla dem som bor i Sverige.Vi vill att alla skall lära känna varandra och inse att vi kan umgås tillsammans.(Märk väl att att alla typer av berusningsmedel är förbjudna och de som är påverkade av sådant kommer att avvisas.)Trots att vi Muslimer är i majoritet

Skapad: 2019-09-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 232 219
30 dagar 232 219

Rädda Ljustorpsskolan

Vi startar en naminsamling för att Ljusstorpsskolan ska finnas kvar i en levande landsbygd, där naturen är i fokus och möjligheten till en lokal utbildning är en självklarhet. Framtiden för en levande landsbygd börjar med barnen. Vi ser även fram emot ert deltagande i Ljusmanifestationen som äger hus på måndag den 21/10 kl 18:00.

Skapad: 2019-10-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 225 223
30 dagar 225 223

En namninsamling för att företaget Lidl ska sälja sina glutenfria sandwichglassar igen!

En namninsamling för att företaget Lidl ska sälja sina glutenfria sandwichglassar igen! Lidl sålde dessa sandwichglassar i deras buktiker under en kampanj i sommras, men tyvärr har vi fått besked från företaget att dem slutade sedan producera sandwichglassarna. Detta då denna kampanj endast var en vecka och dessa glassar endast såldes under veckan.  Efterfrågan av dem är stor och det vill vi visa med denna namninsamning och förhoppningsvis få Lidl att ändra sig och sälja dem i sina butiker igen.

Skapad: 2019-09-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 225 221
30 dagar 224 221
Facebook