De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nej till neddragning på Lidens Hälsocentral

Region Västernorrland föreslår att göra om Lidens Hälsocentral till en filial till Granlo Hälsocentral! Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för boende i bl a Boda, Järkvissle, Sillre, Liden, Holm och Indal som behöver söka vård. Liden skall vara en av Sundsvalls Kommuns serviceorter och vi kan inte acceptera att Region Västernorrland då demonterar den väl fungerande vården och servicen som man idag erbjuder. Om beslutet går igenom så ställs vi inför stora utmaningar, förutom nedrustn

Skapad: 2019-10-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 374 373
30 dagar 373 373

Vi kräver att våra Äldre på Äldreboende och Hemtjänst får god omvårdnad ,vilken kommun dom än bor i .

Nu måste det ske en förändring för för våra äldre i vilken kommun dom än bor i .Det ska inte göras någon skillnad i Omvårdnad på våra äldreboenden eller i hemtjänsten ,Dom har rätt till God Omvårdnad som inehåller , varm bostad, varm vällagad god mat flera mål om dagen , dusch , hårvård , fotvård ,individuella aktiviteter , känna trygghet ,tillit i sitt boende. Det är viktigt då dom är sjuka, handikappade och dementa som  ska vårdas till livets slut, av kompetent utbildad personal.             

Skapad: 2019-10-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 368 361
30 dagar 367 361

Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser.

Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser. Skriv under uppropet och stöd skrivelsen till SKK för våra rasers överlevnad i framtiden.  Till berörda på SKK. Sverige 2019 09 15 Vi är en grupp uppfödare av brachycephala raser som vill framföra ett påpekande för omedelbar handläggning till SKK Central Styrelsen angående våra rasers framtid. Vi följer utvecklingen runt omkring oss mycket noggrant och upplever att man kan hantera den uppkomna situationen p

Skapad: 2019-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 401 386
30 dagar 365 355

LVU-lagen och Omhändertagna barn

Barnens Framtid och bästa !   Staten tar via socialtjänsten våra barn ifrån oss biologiska föräldrar, syskon och släkt.Utan tillräckliga bevis som motiverar omhändertagande begår de grova tjänstefel och ägnar sig åt diskriminering, kränkningar, förtal, särbehandling och jäv.De som skadas i denna process är våra barn och oss som människor, livslånga skador som traumatiserar och får enorma konsekvenser långt fram i livet. LVU får inte vara så rättsosäkert och får inte användas som ett sätt av soci

Skapad: 2019-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 437 427
30 dagar 364 359

LÅT MIN MAN STANNA I SVERIGE!

För 8 år sedan kom min då blivande man till Sverige. Nu ska han utvisas... Beskedet fick honom att fundera på om livet var värt att leva. Vi träffades för första gången för 3 år sedan. Det var inte så svårt att direkt fatta tycke för honom. Han var snygg, smart, mogen, men ändå lite sött naiv, och han älskade gulligt sin cricket. Trots åldersskillnad  tyckte vi direkt om varandra. Ett tycke som blev till kärlek. (Vad jag gjort för att förtjäna honom är en gåta.) Vi blev ett par och flyttade ih

Skapad: 2019-07-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 882 868
30 dagar 363 359

Hjälp oss bevara vår ungdomsgård!

På Arvika.se kan man läsa att Arvika Ungdomsgård ska avvecklas tills det att nya högstadieskolan står klar.  Vi ungdomar i Arvika som ofta besöker ungdomsgården vill därför göra en namninsamling föratt få bidra till att göra vår röst hörd!  Hjälp oss att bevara vår nya ungdomsgård med att skriva under med era namn 🙏🏼 Tack 

Skapad: 2019-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 360 353
30 dagar 358 353

Bevara och utveckla Aspås skola

Skriv under denna namninsamling om du anser att det är viktigt att Aspås skola får vara kvar och utvecklas. Att Aspås skola får fortsätta att bidra till ökad tillväxt, god folkhälsa, trygghet och en bra sammanhållning för bygdens invånare. Skriv under om du tycker att Aspås skola ger växtkraft för Krokoms kommun. 

Skapad: 2019-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 355 351
30 dagar 355 351

Församlingen SK Costa Del Sol och andra intresserade parter, kräver rättvisa och lagliga anställningskontrakt för vårt prästpar (Jönsson/Ottosson) från 1/1/2020.

Vi som representanter av församlingen i SK Costa Del Sol ber om att du/ni skriver under på detta krav att vårt prästpar nu ges skriftliga kontrakt som kyrkoherde och assistent/diakon i vår kyrka. Vi adresserar vår petition till SKUT (kyrkokansliet i Uppsala för Svenska Kyrkan i Utlandet) och Kyrkostyrelsen, med kopior till andra intresserade parter.   Till ledningen i SKUToch Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan. Prästparet Jönsson/Ottosson har varit anställda i församlingen på Costa Del Sol sedan

Skapad: 2019-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 343 178
30 dagar 341 178

Rädda Återbruket i Mora

Mora Kommun stänger ner återbruket och flyttar personalen till andra verksamheter, men folket i Mora vill ha ett Återbruket kvar. Skriv på om du vill att kommunen ska omprioritera sitt beslut.

Skapad: 2019-09-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 290 289
30 dagar 290 289

Vi vill att grundskole eleverna får stanna på Körfältsskolan.

Politikerna tänker göra körfältsskolan till en grundsär skola och splittra grundstadie eleverna till olika skolor i Östersundskommun.  Vi föräldrar och barn vill att detta ska stoppas.  Hjälp oss att samla namnunderskrifter. 

Skapad: 2019-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 288 285
30 dagar 288 285

10 år med narkolepsi och vem är ansvarig !?!?

Vad hände med barnen som drabbades av narkolepsi efter pandemrix vaccinet? Hur många är det som har fått avslag gällande ersättning? Ska det få lov att vara på detta sättet? Jag är mamma till Felicia som precis hade fyllt 10 år när svininfluensan härjade och massvaccineringen var ett faktum. Det tog inte många timmar innan Felicia blev sjuk i feber, svullna körtlar och utslag som liknade mässlingen. För varje ny biverkning så fick vi ringa till ett specifikt nummer då man inte visste hur detta v

Skapad: 2019-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1112 1090
30 dagar 259 252
Facebook