Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
760 762 Hjälp oss behålla CR8 i Gällivare kommun
Viktigt för oss medlemmar hos CR8 kunna ha en fritidssysselsättning som vi brinner för och trivs med som samtidigt främjar våran hälsa.   Nu är det dags för oss som medlemmar och se till att gymmet hålls uppe så vi får utöva våran träning och hälsan som prio i samhället.   Håller ni med om ett friskare liv och mer energi inför framtiden!   Tveka inte och skriv under , våran röst som medlemmar för...
2019-03-23
748 748 Investera i våra barns hälsa - satsa på Höganäs gymnastikhall!
Vi var så glada över beslutet att bygga den nya gymnastikhallen som vi länge kämpat för!  Den behövs verkligen, dels för att fortsätta med vår nuvarande verksamhet, dels för att ge möjlighet till fler av barnen som står i vår långa kö. Det är framför allt flickor som tränar och vill träna hos oss (80 % av 700 medlemmar är flickor) men pojksidan växer och vi arbetar aktivt för att rekrytera medlemm...
2019-03-29
686 686 RÄDDA Täby kommunala musikskola!
Täby kommun planerar att avveckla den kommunala musikskolan inom Täby kulturskola. Den kommunala musikskolan i Täby har välutbildade lärare och är, sedan 70 år tillbaka, meningsfull för många människor. Beslut om avveckling kommer att tas av kultur-och fritidsnämnden den 25 april och kommunfullmäktige den 20 maj 2019. Beslutet kan få oönskade konsekvenser för både enskilda medborgare, samhället oc...
2019-04-12
685 1 749 STOPPA BESPARINGAR INOM AMBULANSEN
Södra Älvsborgs Sjukhus behöver spara pengar. Utöver flera andra åtgärder drabbas även AMBULANSVERKSAMHETEN. Vi vill tydliggöra att det finns STOR RISK att detta drabbar ER MEDBORGARE. Enligt besparingarna kommer bland annat; -DRIFTSTIDEN PÅ AMBULANSER ATT REDUCERAS. -FLERA AMBULANSER ATT PLOCKAS UR DRIFT HELT UNDER SOMMARMÅNADERNA. -AMBULANS PLOCKAS UR DRIFT ISTÄLLET FÖR ATT REKRYTERA VIKARIE VI...
2019-03-19
679 679 En framtid för Tjärnö Skola!
Namninsamling för en positiv framtid för Tjärnö skola   Avsändare: Tjärnö samhällsförening samt föräldrar till barn på Tjärnö skola   Tjärnö skola är en liten skärgårdsskola med stor potential och många unika värden. Skolan hotas av nedläggning och det vill vi stoppa! Processen har drivits av politiker och förvaltning i tysthet under snart 6 månaders tid med förväntat beslut 11 april i barn- och u...
2019-03-24
678 678 Vi protesterar kraftigt mot att Östermalms stadsdelsnämnd dragit ner på bidraget till Stora Skuggans 4H-gårds värdefulla verksamhet!
Stöd Stora Skuggans 4H-gårds protest till Östermalms stadsdelsnämnd genom att skriva under här...
2019-03-30
676 4 092 Hårdare straff för brott mot blåljuspersonal! #ViÄrDu
Vi är beredda att ställa upp varje dag, varje minut och sekund. Vi finns där när det uppstår tillbud och olyckor i form av bränder, trafikolyckor, drunkningar, skogsbränder, översvämningar, stormskador, explosioner, kemutsläpp, terrorhandlingar.... Vi finns där i trafiken, i gänguppgörelsernas stridigheter, alltid i främsta ledet och tröstar, bistår, hjälper och tar om hand det liv som finns och n...
2019-03-14
612 683 Stoppa tvångsanslutningarna till vatten och avlopp, stöd riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)
Vi vill stoppa all omotiverad ombyggnad av väl fungerande enskilda avlopp på landsbygden. Detta genom att stödja riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M).  Motionsförslag Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar. Dåliga avlopp leder till smittorisker för människ...
2019-03-16
608 610 Ha kvar återvinningscentral i Höllviken
Skriv under och du vill ha kvar återvinnings centralen i Höllviken....
2019-03-24
601 2 132 BEVARA ÖVERÅS PARK! STOPPA BYGGPLANER!
Stoppa planer på att bygga i Överåsparken. Wallenstam vill bygga tre femvåningsbyggnader invid Villa Överås. Vi som undertecknat denna lista vill inte att Överåsparken ska exploateras. Överåsvillan och parken är enligt gällande detaljplan ett område som ska utgöra reservat för befintlig kulturhistorisk byggnad, och som inte får bebyggas. Vi som undertecknat denna lista vill att Villa Överås och Öv...
2019-01-30
Facebook