Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

Ta inte flickans mamma ifrån henne

VIKTIGT!!! DELA GÄRNA!!! Sverige, vad är ni för ett land? Ni som tar beslut, vad är ni för människor? Vad ger er makten att splittra en familj? Ska en flicka så liten som inte ens hunnit fylla ett år behöva förlora sin mamma för att ni inte låter henne stanna här?    Ska en svensk man behöva förlora sin fru för att ni ska skicka tillbaka henne och hennes två söner till Ukraina? Ska en kvinna som gjort allt rätt för sig, som har slitit för detta land, som skattat, en kvinna som inte ens går på nå

Skapad: 2019-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2987 2853

Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott!

Vi behöver din hjälp! Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling - annars r

Skapad: 2020-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1604 1588

Avkriminalisering

För en folkomröstning om avkriminalisering och taxering av cannabis. Tillsammans kan vi det Svenska folket avgöra genom en folkomröstning om hur vi i Sveriges samhälle vill hålla oss till hur vi ska hantera cannabis frågan i Sverige. Genom denna namninsamling hopppas vi kunna nå den nivå som krävs för att vi ska få en folkomröstning av cannabis i Sverige. Genom detta hoppas vi kunna skapa en reglerad och taxerad handel av cannabis. Där vi vill ta bort den illegala handeln och istället avkriminal

Skapad: 2012-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6127 6049

Skriv under för HÖJDA LÖNER till SJUKVÅRDSPERSONAL

COVID-19 krisen har än en gång bevisat för vårt samhälle vilka hjältar sjukvårdspersonalen är. De är hjältar som lyfter upp samhället och förhindrar en total katastrof. Men orkar dem? Jag skäms över hur deras löner i dagsläget ser ut. HÖGRE LÖNER måste de få.  I den nationella initiativrätten krävs det 100 000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en nationell folkomröstning. Vi kan göra skillnad på riktigt. Låt oss komma upp till det antalet! Vi kan! Håller ni med? Skriv under!

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 64190 63160

Nej till fiskodlingar i Vattudalen i framtiden

Nej till fortsatt fiskodling i Ströms Vattudal efter 2021? Skriv under om du håller med!

Skapad: 2020-02-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 197

Att tillåta Gymnasieskolor att ha utspring för sina studenter.

Ett förbud mot grupper större än 50 personer har införts, och det är helt förståeligt. Sverige måste skydda sin befolkning, framförallt de äldre och svagare. Men i flera år har studenter i hela Sverige fått fira sin gymnasieexamen på traditionellt vis. I flera år har även vi, studenter i denna årskull, längtat att få fira vår gymnasieexamen. Det vi ber av er, Sveriges regering, är att endast under en dag, under några få timmar, få ett undantag av förbudet och därmed kunna fira vår examen med glä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 273 272

4000 IVA-platser - innan april är slut!

För att klara Coronautbrottet behöver vi kraftsamla. Vi behöver fokusera de resurser som finns i samhället till att stötta vården så att vårdpersonalen får bra förutsättningar att klara Coronakrisen. Så att de ska slippa bestämma vem som ska få vård och vem som ska bli utan. Lokaler, bemanning och utrustning för att samtidigt klara av 4000 personer i behov av intensivvård, det är vårt krav.  För den som vill hjälpa till att realisera detta, gå med i facebookgruppen 4000 IVA-platser.

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 40 40

Småföretagarna i Sverige är utrotningshotade!

Den snabbt växande Facebook gruppen "Stå upp för Småföretagare!" kallar härmed till ett upprop för den rådande kris som små och medelstora företag i Sverige står inför. Vi småföretagare kan inte stå och se på när hela vår egen samt våra medarbetares vardag slås i spillror på grund av politikernas obefintliga stöd under den rådande Coronapandemin. Det är helt uppenbart att den svenska staten (regering/riksdag/myndigheter) har bestämt sig för att offra småföretagare i kampen mot Covid-19. De åtgä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 219 219

Rädda Stefans vattenkraftverk!

Rädda Stefans vattenkraftverk! Nordanstigs politiker vill stjälpa kommunens egenföretagare! Stefan Åkerlund har självmant ansökt om ett miljötillstånd på sin verksamheten från 1700-talet och lagt runt 1 miljon kronor på miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och juridisk hjälp. Nyligen kom domen från miljödomstolen i Östersund som i det närmaste godtog de villkor för verksamheten som Stefan Åkerlund hade föreslagit. I domen konstateras att verksamheten från nya bestämmelser i Miljöbalke

Skapad: 2019-07-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 283 282

Stämningsrätt till VFU avtal.

Student som gör sin verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ibland har sin rättighet upphävas. Som en student bör ha rätt att stämma en person eller en verksamhet som gör att studenten bli underkännande eller utnyttjas på något sätt under sin verksamhetsförlagd utbildning. Student ska kunna stämma sin handledare eller utbildningsansvarig på sitt utbildningslärosäte om verksamhetsförlagd utbildningen riskerar den student att bli underkänd av olika anledningar som orsakade av sin handledare eller besl

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 12Facebook