De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi vill att grundskole eleverna får stanna på Körfältsskolan.

Politikerna tänker göra körfältsskolan till en grundsär skola och splittra grundstadie eleverna till olika skolor i Östersundskommun.  Vi föräldrar och barn vill att detta ska stoppas.  Hjälp oss att samla namnunderskrifter. 

Skapad: 2019-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 289 286
30 dagar 68 67

Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.

President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mänsklig behandling av hästar, åsnor och mulor. Jag kräver å vägnar av den polska nationen att hästen

Skapad: 2017-01-30

Period Alla länder Polen
Hela tiden 50851 45433
30 dagar 68 61

Protest mot införandet av det riskfyllda 5G! #stop5G

OBS: Varje underskrift måste bekräftas via en länk som skickas till din angivna e-post. Ofta hamnar detta i skräpkorgen, var noga med att bekräfta din underskrift för att säkerställa att ditt namn kommer med!  Till de ansvariga för införandet av 5G i Sverige. Detta är en namninsamling samt protest mot det osäkra och förhastade införande av 5G som håller på att ske i Sverige. Insamlingen kommer meddelas ansvariga politiker och myndigheter. Vårt mål är även att synliggöra och medvetandegöra de all

Skapad: 2019-04-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5718 5596
30 dagar 67 66

In- och utfart Stora marknadsvägen i Täby

Dagens trafiklösning för bilister och gående med en t-korsning utan signaler, övergångsställe och busshållplatsen vid järnvägssidan är felkonstrurerad. T-korsningen behöver en ny lösning där övergångsstället flyttas närmare t-korsningen, sensorstyrda signaler sätts upp innan in- och utfarten samt att busshållplatsen flyttas ett tiotal meter. Dessutom måste Polisen i Täby börja lagföra de bilister som dagligen bryter mot trafikreglerna och inte som i dag helt lämna trafiken vind för våg. I dag är

Skapad: 2019-10-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 66 66
30 dagar 66 66

Nej till neddragningar på Stöde Hälsocentral.

Region Västernorrland har lagt ett förslag att göra om Stöde Hälsocentral till en filial till Matfors Hälsocentral! Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Stödebygdens befolkning. Stöde skall vara en av Sundsvalls Kommuns serviceorter och vi accepterar inte att Region Västernorrland då demonterar den väl fungerande vården och servicen som man idag erbjuder. Om beslutet går igenom så ställs vi inför stora utmaningar förutom avrustningen av landsbygden. Vårdtagare utan egen bil behöve

Skapad: 2019-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 546 543
30 dagar 65 65

Vi behöver ha kontanterna kvar

Kontanter har blivit en fråga om diskriminering!   Alla ska kunna betala med kontanter då de är ett lagligt betalningsmedel.   Att kontanter ej godtas som betalningsmedel, att alltfler banker sluta med kontant hantering samt att alltfler automater för uttag av kontanter försvinner borde i högsta grad ses som en diskriminerande fråga!   Att bankerna som är helt centrala som förmedlare av betalningar och uttag av pengar frånsäger sig att hantera kontanter, särskilt mot bakgrund av att det är

Skapad: 2019-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2339 2283
30 dagar 65 65

Kulturhus i Tärnsjö

SAMMANFATTNING av förslaget. Bibliotekets övervåning ekar tom. Renoveras och anpassas den vill vi använda den till att skapa ett levande kulturhus för bygden. En naturlig samlingsplats för alla, unga som gamla, där det finns plats och möjlighet till olika aktiviteter, samtal och rekreation. Syftet med kulturhuset är att utveckla de ideella engagemang och föreningar som redan finns och göra Tärnsjö till en mer levande ort där människor kan mötas och må bra. Några exempel på verksamhet:- Digital a

Skapad: 2019-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 63 62
30 dagar 63 62

Rädda stationshuset i Solna

  Stationsinspektörens hus vid Solna station hotas av rivning eller flyttning - för att ersättas av ett jättelikt kontorshus. Huset är en del av Solnas historia och bör bevaras på plats. En namninsamling mot rivning eller flyttning sattes igång i närområdet - och många skrev på. Nu kan du vara med och skriva under denna text: "Vi motsätter oss en rivning eller flyttning av stationsinspektörshuset vid Solna station och dess trädgård. Huset med den omkringliggande miljön är värt att bevara för i

Skapad: 2019-09-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 139 135
30 dagar 62 62

Säg nej till det blågröna styrets privatiseringar

  Socialdemokraterna vill se ett Karlstad som erbjuder livskvalitet och trygghet genom hela livet och som Karlstadsbo ska man känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Integritet, självständighet, respekt, delaktighet är viktiga värdeord som skapar kvalitet inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsvariationer. För Socialdemokraterna är det självklart att verksamheten i första hand ska drivas i kommunal regi med hjälp av våra gemensamma skattemedel. De pengar som eventuellt

Skapad: 2019-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 59 59
30 dagar 59 59

Stockholmsuppropet - rädda naturen och vår vackra stad!

Stockholmsuppropet - rädda naturen och vår vackra stad!   Vi ifrågasätter om stadens storskaliga förtätning verkligen sker ”på ett sätt som är hållbart för både människa och miljö, just nu och många generationer framöver” (ur Stockholm växer, stadens information till medborgarna) då grönområden - våra viktigaste luftrenare och platser för avspänning och rekreation - försvinner, då hänsyn inte tas till människans trivsel gällande estetik, täthet och proportioner i boendemiljön och när platsers k

Skapad: 2019-09-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 125 124
30 dagar 57 57

UPPROP mot Försäkringskassan

NU JÄVLAR FÅR DET VARA NOG !   HUNDRATALS blir nekad sjukpenning av försäkringskassan varje dag Många av dem lever i fattigdom. Även du eller dina närmaste kan bli drabbade. Vill du vara med och påverka?   Vår grupp arbetar AKTIVT !! mot försäkringskassans sjukskrivningsprocesser som ödelägger människors liv.

Skapad: 2019-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 307 305
30 dagar 56 56
Facebook