Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
221 221 Bygg färdigt cykel- och gångväg på Sigtunahalvön!
Bygg färdigt cykel- och gångväg mellan Sigtuna - Knivsta. Halva sträckan har Knivsta redan byggt! Vill du kunna cykla och gå säkert längs väg 263? Hundratals lastbilar och tusental bilar trafikerar Sigunahalvön och gör det till en av de farligaste vägarna i landet med tung trafik. Hagha hembygdsförening samt representanter i landsbygdsrådet kampanjar för fler gång- och cykelvägar på Sigtunahalvön...
2019-05-16
217 217 Hjälp Hama stanna i Sverige och få den livsviktiga vård han behöver
När Hama Kamal för tio år sedan kom till Sverige var han en lovande fotbollsmålvakt med stora drömmar. Nu behöver han hjälp med nästan allt i vardagen och har inte samma hopp om framtiden. 27-åringen har en ovanlig sjukdom som gör att han har svårt att äta, gå och prata. Utan högspecialiserad vård riskerar han att bli sängbunden. Ändå har Migrationsverket beslutat att Hama ska utvisas till Irak – ...
2019-07-17
216 761 Stoppa bygget på Orrholmsplan vid Orrleken
  1. Huset inskränker på barnens lekplats. 2. Ändrar Orrholmens karaktäristiska del med att man ser vattnet när man kommer hit. 3. Inskränker på vår parkering, och det är redan nu ont om parkeringsplatser. 4. Belastningen med trafik och buller på området kommer att bli enorm med alla byggen på gång i Tullholmsviken vid skolan som byggs nu och planerat på KF området. Alla byggen även på Packhusgat...
2019-04-25
215 215 Låt våra barn få behålla sina elevassistenter på Killebäckskolan i Södra Sandby!
Jag har skapat denna namninsamling i ett försök för att få politikerna att lyssna på det verkliga behovet av elevassistenter som finns på Killebäckskolan i Södra Sandby.  Våra barns nutid och framtid är viktig!!  Läs barnen i 5ans insändare till Sydsvenskan:  Öppet brev till barn-och skoldirektören och barn-och skolnämndens ordförande i Lunds kommun Hej. Vi går på Killebäckskolan i Södra Sandb...
2019-05-17
213 331 Utlys klimatnödläge! Chalmers tekniska högskola
Påven, FN:s fd. generalsekreterare, ledande klimatforskare - röster världen över höjs för att erkänna den krissituation vi nu befinner oss i. Bristols universitet blev nyligen den första akademiska institutionen att utlysa nödläge, vi yrkar för att Chalmers följer utvecklingen. Chalmers tekniska högskola bör: 1. Utlysa klimatnödläge 2. Kommunicera till studenter och personal och varför detta är...
2019-04-22
211 210 Sätt fart på bygget av tåghållplatsen i Nälden! (Stängd)
Vi tycker att planerna för tåghållplatsen i Nälden ser jättebra ut, men att det är orimligt att vänta så länge på själva byggandet. Därför vill vi, de boende i byn, framtida potentiella pendlare, inflyttare, återflyttare, arbetsgivare och turister m.fl. skicka denna uppmaning till Krokoms kommun och Regionen att hitta rätt på de där pengarna som saknas och sätt fart!  Argumenten för varför tåget s...
2019-05-07
211 209 Behåll våra dagmammor (pedagogisk omsorg) i Lidköpings kommun
Under många år har vi känt att kommunen och Barn & Omsorg nästan har försökt mörka våra dagmammors (pedagogisk omsorgs) existens. De finns, i allra högsta grad, och gör ett helt fantastiskt arbete med våra barn..! Vi har nu kunnat läsa i NLT att kommunen beslutat, som en av flera kommande åtgärder, att kraftigt dra ner på öppettiderna i Pedagogisk omsorg (till kl 07-16) - vilket kommer medföra...
2019-05-20
210 210 Riv inte "Stallet" i Mellbystrand!
Längs Kustvägen i Mellbystrand ligger "Stallet", en kringbyggd korsvirkesgård helt unik i sitt slag.    I snart 200 år har denna gård legat här. Det går inte att överdriva varken dess kulturhistoriskt stora värde eller det landmärke som "Stallet" de senaste decennierna har blivit för Mellbystrand.      Nästan allt av det gamla Mellbystrand är borta. Att då besluta sig för att riva den sista kvarv...
2019-07-10
208 208 Angående omorganisation i skolområdet Gullänget/Kroksta/Skärpe!
!Vi ställer oss bakom våra pedagoger och begär en pedagogisk förklaring!   I Allehanda den 13 april kunde vi l läsa en ganska skrämmande och förnärmande rubrik. En rubrik som var riktad till Skärpe-, Gullänget- och Krokstabor. Och med ALL RÄTT!  I insändaren, som var skriven av Lärare, förskollärare, fritidslärare och övrig pedagogisk personal på Ängetskolan F-3, Skärpeskolan F-3 och Skärpeskolans...
2019-05-13
205 1 038 Röntgensjuksköterskornas löner måste höjas! (Stängd)
Röntgensjuksköterskor tar hand om patienter i alla åldrar och oberoende livssituation. Alla kommer till röntgen. De som har råkat ut för olika former av trauma så som bilolyckor, fallolyckor men även skottskador. De som blir plötsligt sjuka tillexempel de som får stroke. Vi röntgar även de mest sårbara patienterna så som för tidigt födda bebisar och intensivvårds patienter. Det kräver en enorm fo...
2019-03-22
Facebook