Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
78 4 924 Lex Yasmin - stoppa utvisningen av Yasmin
Yasmin har blivit svårt misshandlad av närstående i hemmet och trots flera orosanmälningar och omfattande dokumentation hos socialtjänsten har Yasmin inte fått den hjälp hon har rätt till. Det vill säga: rätt till ombud, rätt att bli hörd, rätt till juridiskt stöd, rätt till en egen bedömninsprocess. Hon har även rätt att stoppa (inhibera) utvisningen eftersom hennes ärende hanterats fel. Detta ef...
2019-06-27
72 73 Rädda stationshuset i Solna
  Stationsinspektörens hus vid Solna station hotas av rivning eller flyttning - för att ersättas av ett jättelikt kontorshus. Huset är en del av Solnas historia och bör bevaras på plats. En namninsamling mot rivning eller flyttning sattes igång i närområdet - och många skrev på. Nu kan du vara med och skriva under denna text: "Vi motsätter oss en rivning eller flyttning av stationsinspektörshuse...
2019-09-04
72 269 Namninsamling angående problem med vildsvin i Balltorp (Stängd)
Med våra namnunderskrifter vill vi, boende, näringsidkare och andra verksamheter i bostadsområdet Balltorp, påvisa det eskalerande problemet med ett växande bestånd av vildsvin i och runt vårt bostadsområde. Beståndet har ökat markant senaste åren och djuren blir allt mer orädda. Natt som dag är de aktiva runt om samt inne i bostadsområdet. De vistas i trädgårdar, på lekplatser, gårdar, längs med...
2019-07-29
72 73 I Örebro riskerar en älgko med kalv bli skjutna, låt dem få leva!
Detta är en insamling för att rädda de två älgar i bostadsområde i Örebro som riskerar att bli skjutna. Alternativa lösningar finns som borde ses över innan beslut om skjutning ens är aktuellt!    Bakomliggande information I ett bostadsområde i utkanten av Örebro finns en älgko med sin kalv. Sedan något år tillbaka har älgkon funnits i området tillsammans med en kalv, och när kalven växt upp har d...
2019-09-19
71 130 607 Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel
Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel. Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljöavgifter som nu finns. Så skriv under för en levande landsbyggd....
2019-04-20
71 88 Airsoft spel
Jag samtycker att jag vill ha en bra arrangerad bana att spela på, med strikta och säkra regler.jag kommer bara spela med bio-kulor. Jag kommer lyssna på instruktör Ang regler. Jag kommer alltid använda godkända skydd.    Underskrifter är för att visa kommun att det finns intresse.     ...
2019-08-23
71 134 Upprop: Öppna upp igen för biltrafik till KTH Campus från Roslagsvägen
Vi har tagit del av planerna att hålla Greta Arwidssons och Baron Rålambs väg fortsatt avstängda för biltrafik. Det är ett beslut som vi som anställda på KTH vill invända emot eftersom det påverkar KTHs anställda och studenter negativt.   Då den norra tillfartsvägen är stängd kan KTHs campusområde endast nås via infarten från den tidvis mycket trafikerade Valhallavägen. Det är en tillfartsväg som...
2019-05-16
68 2 463 STOPPA Försäkringskassans MAKTMISSBRUK NU‼️
 Här skriver alla vi under som blivit dåligt behandlade och bemötta av Försäkringskassan. Alla vi som är tvungna att acceptera rena sakfel i FKs utredningar och bedömningar. Och även anhöriga, närstående, vänner, läkare och de som vill stoppa detta maktmissbruk! Jag har kommit fram till att det inte finns någon myndighet eller instans som granskar FK och deras medicinska rådgivare! Jag har fått de...
2018-09-23
67 170 Linje 6 ska gå genom Sörbyängen, Tybble och Sörby till Örebro Centrum
Buss 6 från Tybble vårdcentral kommer att ta bort busshållplatser genom Sörbyängen, Tybble och Sörby. Linjen föreslås få en ändrad sträckning genom Ladugårdsängen. Tidigare har en sträckning genom Sörby tagits bort i samband med grävarbeten och inte återställts. Hagmarksgatan är den senaste borttagningen, som vi resenärer har haft överseende med, då vi trott att den har varit tillfällig. Vi är mån...
2019-07-10
64 123 Sänkt hastighet /varningsskyltar vid ridskolan Hälsogårdens Ridcenter
Hälsogårdens Ridcenter i Risinge, Mörbylånga driver ridskola där alla är välkomna från 2 år till vuxna. Det är jätte mkt barn i alla åldrar hos oss. Vi ligger precis i en korsning med 4 vägar, varav det på den vi korsar minst 26 ggr om dagen med häst (våra hagar ligger på andra sidan vägen) är 70 km i timmen. Vi har tidigare ansökt om sänkt hastighet liksom att kunna få skyltat att det är hästar,...
2019-08-21
Facebook