Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stötta Joachim Larsson: Skolsituation Eskilstuna

Joachim var modig och prövade Eskilstuna kommuns beslut att placera honom i särskolan. Trots att Skolinspektionen visat att det var fel, ska Joachim står för rättegångskostnaderna: 204 965 kr.  Tingsrättens dom visar att rektorn inte haft rätt att fatta beslutet att placera Joachim i särskolapå gymnasiet. Skolsituation Eskilstuna kräver genom denna insamling att Joachim inte ska behöva betala rättegångskostnader. 

Skapad: 2021-01-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 96 95
2021 96 95

Här är där man är - Permanent uppehållstillstånd till de som är i Sverige!

Här är där man är!Där är där man inte är! Det fick vi lära oss av gänget Magnus, Brasse och Eva.   ÅTERGÅ TILL NORMALT TILLSTÅD Flyktingar och asylsökande tar sista steget i sin flykt och begär permanent uppehållstillstånd för att påbörja ett nytt kapitel i livet. Genom olika aktiviteter ämnar initiativet Sista Klivet att skapa kunskap och opinion för en amnesti för de som redan bor i Sverige där de får permanent uppehållstillstånd. Dessutom värnar vi om en human migrationspolitisk o

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37923 36371
2021 96 94

Busslinje mellan Björklinge/Vattholma

Hej Jag har vart i kontakt med UL och Uppsala kommun ang kollektivtrafik mellan Björklinge/Vattholma. Idag är den obefintlig och med tanke på att Upptåget går i Vattholma och det finns säkert folk som pendlar mellan Björklinge/Vattholma och alt jobbar på nån av ”orterna” Jag har tex mina barn i Skuttunge skola och det går bara en buss ifrån skuttunge till Björklinge, men inte sedan emot Onslunda (vattholma) där vi bor, väldigt frustrerande. Och jag vet att det finns fler barn i Onslunda som gå

Skapad: 2021-01-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 91
2021 91 91

Avgå Dan Eliasson

Det är nödvändigt för Dan Eliasson att lämna svensk politik nu. Inga nya uppdrag tack.

Skapad: 2021-01-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 89
2021 91 89

Bevara möjligheten att gunga för våra minsta

Gungorna som står på Tangens gård (vid adresserna Svartviksslingan 57 - 71)  ska tas bort, trots att de är så populära bland våra allra minsta barn. Vi tycker att det är olämpligt att försämra lekmöjligheterna för barn i vårt fina Minneberg och anser därmed att styrelsen för BRF Tangen bör ompröva beslutet.  När bostadsområdet skapades fanns barnen och deras behov med i tankarna och det bör också genomsyra dagens Minneberg. Vårt vackra bostadsområde måste vara en plats för alla, både gamla och u

Skapad: 2021-01-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 89
2021 89 89

Alla som vill ha bort Nicklas Rahm från HV

Nått måste hända nu!!! Dags att få bort Rahm

Skapad: 2021-01-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 86 86
2021 86 86

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6537 6441
2021 86 85

Stöd för Vägval Stockholms anmälan om registrering av partibeteckning för val till Kommunfullmäktige samt Region Stockholm

Inlämning av namnunderskrifterna till Valmyndigheten görs via Notarius Publicus som intygar om att sådana har visats upp. För att stödförklaringen ska vara giltig krävs att den som skriver under har rösträtt för det val som registreringen gäller vid tidpunkten för underskriften. Använd inte Facebook-inloggning utan fyll i formuläret, tack.

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 85 84
2021 85 84

Bygg Nordmarkens Arena i Årjäng

Vi som är involverade i en förening som är verksam i Årjängs sporthall vet att halltiderna är begränsade och att ett hallschema inte alltid är det lättaste att få ihop. Vår ambition är givetvis att fler barn, ungdomar och vuxna ska få ta del av idrottsglädjen, gemenskapen och såklart chansen att motionera på ett varierat sätt. I dagsläget så finns det två sporthallar där flera olika idrottsföreningar är verksamma. Om vi föreningar vill expandera vår verksamhet så kommer det bli svårt då endast 2

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 84 84
2021 84 84

Avhys Amazon, Google och FB:s servrar från svensk mark.

Företagen Amazon, Google och FB har visat sig vara emot yttrandefrihet och demokrati samt är ett hot mot svensk elförsörjning och vi kräver därför att dessa företags servrar avhyses från Sverige. Ovanstående företag ställer sig inte bakom svensk grundlag eller konventionen om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet eller åsiktsfrihet och bör därför inte få skydd, hemvist eller fördel av att ha sina servrar stationerade i Sverige. De makthavare och myndighetspersoner som ställer sig bakom

Skapad: 2021-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 83 82
2021 83 82