Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Tvinga Polisen att gå ut med SIGNALEMENT på förövare

Polisen ska ta hjälp av detektiven allmänheten och gå ut med signalement, inte dölja det på så. sätt kan vi ta fast fler förövare snabbare och bättre. Finns ingen anledning alls att dölja signalement på dom som begått brott rånat eller bedragit 

Skapad: 2022-05-04 Statistik

Riv inte Bunkeflo Kyrka!

Bunkeflo Kyrka i Bunkeflo By är i dåligt skick och har varit stängd för allmänheten i några år. Svenska kyrkan planerar att riva kyrkan. Kyrkan är gammal, vacker och många har fina traditioner och minnen från kyrkan. Den hör hemma i siluetten i Bunkeflo By/Vintrie och är ett landmärke, som ses från långt håll, ända från Öresundsbron. Det behövs en kyrka i det växande området. Det vore oerhört tråkigt att riva kyrkan. Skriv under för kyrkans bevarande.

Skapad: 2020-05-08 Statistik

Ge SKUI i uppdrag att erbjuda årlig distansutbildning till prästslutåret

Ni som vill kan skriva på denna skrivelse fram t o m 24 april. Vi skickar sedan in den till Kyrkostyrelsen. ----Till Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan  Sammanfattning Vi som står som avsändare till denna skrivelse föreslår kyrkostyrelsen  att uppdra Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) ett årligt intag för distansstudier till prästslutåret.  Detta är en angelägen fråga för hela Sverige men särskild de 11 stift som inte har prästutbildningar inom sina territoriella gränser. Prästbristen är sto

Skapad: 2022-04-13 Statistik

Bebyggelse parkremsan Stjärnsundsgatan

Protestbrev mot bebyggelsen underskrivet av en majoritet av boenden i radhusområdet Sädeskornet överlämnades till  Stockholms stad redan i november 2017. Trots detta beslöt Stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 att planarbetet för bebyggelsen ska påbörjas enligt nedan     https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-03098 Jag/vi protesterar ånyo kraftfullt mot denna bebyggelse! https://www.skrivunder.com/bebyggelse_parkremsan_stjarnsundsgatan  

Skapad: 2022-03-27 Statistik

De LVU:ade vår dotter Amora

Soc. har tagit vår lilla flicka Amora, pga. att dom tror att vi inte klarar av att ta hand om henne. Vi har gått med på att bo på Brogården, ett utredningshem i Uppsala, för att få stöd och hjälp. Brogården sa en sak till oss, och en annan sak till soc. Vi blev ändå av med flickan. Vi tror att dom redan hade bestämt sig för placera Amora innan vi kom till Brogården. Vi har gått med på att ta emot stöd och hjälp i hemmet, i form av boendestöd. Men vi har inte fått någon chans att visa att vi klar

Skapad: 2022-02-10 Statistik

Levt i sverige sedan dagis och ska skickas hem

Hej ! jag försöker hålla detta kortfattat , jag heter Kareem  och är 17 år, jag har levt i Sverige 12 år. Jag har gått i skolan och tar det seriöst , har också vänner här och hela mitt liv är byggt i Sverige. Min bror har en funktionsnedsättning som gör det ännu viktigare för han att stanna i landet och få den vården han behöver. Jag tackar er som skriver under detta och ger mig någon stöd . Tack ! ( jag kommer ifrån Irak )

Skapad: 2022-01-10 Statistik

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11 Statistik

Familjecentralen Skatten i Munkedal

Den 9:e mars skickades nedanstående brev till ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden i Munkedals kommun samt kommunstyrelsens ordförande. Delar du uppfattningen att kuratorstjänsten ska vara kvar? Skriv då under namninsamlingen snarast. Den överlämnas till välfärdsnämnden inför nästa sammanträde 17:e mars samt till kommunfullmäktige.  Brevet i sin helhet:    Det är med såväl ilska som med stor oro som vi, en samling föräldrar i Munkedals kommun, läser att Välfärdsnämnden den 17 februari beslu

Skapad: 2022-03-10 Statistik

Kräv ett värdigt liv – hela livet!

Den strukturerade åldersdiskrimineringen gällande såväl privatekonomi som övrig livskvalitet har i årtionden brett ut sig i Sverige. Redan vid 40 riskerar du att vid jobbansökningar bli bortvald pga ålder. Som pensionär upplever du diskrimineringen på många plan, varje dag. Vi kan omöjligt stillatigande acceptera utvecklingen.  Den nyss utkomna offentliga utredningen SOU 2021:52 visar att nuvarande regering öppnat ögonen för frågorna. Vi kräver nu att alla partier i valrörelsen visar sin vilja t

Skapad: 2022-01-25 Statistik

Barn Omhändertagna l i Sverige,

Barnens framtid i Sverige .   Hej Gott folk ! Mitt namn är Pernilla Gunnarson har denna namninsamling lista som ska skickas vidare Till Europa Domstolen/Europakonvestionen. Socialtjänsten svartmålar mig diskriminera och andra föräldrar. Vi  föräldrar är fullt kapabla att ta hand om våra barn Socialtjänsten skall se till rätt hjälp och stöd för familjer inte ta barn De ska se till om ena förälderns är dömd och åtalad för grova brott inte skydda förövaren . Så Vi vill nu med denna namninsamling li

Skapad: 2022-01-27 Statistik