Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Disciplinära åtgärder mot vaccinfuskande chefer

Chefer och administrativ personal som trängt sig före i sjukvårdens och kommunens vaccinkö har brustit allvarligt i sitt omdöme. Detta måste få konsekvenser. Vi kräver att vaccinfuskarna omplaceras från kontorsjobb och arbete hemifrån till vårdgolvet. Saknas vårdutbildning ska de läras upp i att bädda sängar och städa.  Vi kräver att de får sin andra dos av vaccinet uppskjuten tills prioriterade grupper fått fullt vaccinskydd.

Skapad: 2021-02-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 216 214
2021 216 214

UPPROP KULTURARV!

UPPROP KULTURARV VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebygg

Skapad: 2020-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3092 3048
2021 216 213

Nej till deponin i Sorunda

Jag säger NEJ till den planerade deponiverksamheten Nynäshamn Torp 14.1 eftersom den påverkar mig/mitt boende negativt

Skapad: 2019-11-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 747 746
2021 216 215

Rädda fritidshemmet Rödingen

  I en lokalutredning som presenterades i slutet av Februari finns bland annat ett förslag om att fritidshemmet Rödingen ska läggas ner och samlokaliseras med skolan i Rök för att spara pengar. Nu är det upp till oss föräldrar och Hästholmabor att sätta stopp för det här! Är ni med oss?! Skriv under och skicka gärna vidare. 

Skapad: 2021-03-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 215 213
2021 215 213

Skolor till Brommas högstadieelever

I samband med Stockholm Stads placeringsprocess inför åk 7 så står det tydligt att staden inte kan leverera sin del av samhällskontraktet. Några data: Södra Ängby, 62 platser, 183 sökande Nya Elementar, 82 platser, 199 sökande Vällingby, 21 platser, 57 sökande Sundbyskolan, 35 platser, 74 sökande Det är smärtsamt tydligt att kapaciteten inte räcker till för staden att tillgodose det primära syftet med skolvalsprocessen - att barn och vårdnadshavare skall få plats i den skola de önskar. Detta upp

Skapad: 2021-04-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 214 214
2021 214 214

Rör inte Bromstens IP

När Bromstensstaden med 2500 lägenheter byggs så flyttar det snart in tusentals nya barn och ungdomar till Bromsten. Samtidigt planerar man att riva den nyrenoverade idrottsplatsen på Bromstens IP och halvera idrottsytan för att ge plats åt en ny skola. Vi anser att när man bygger nya stadsdelar måste både idrott och skola finnas med i planeringen. I en tid av ökande ohälsa och kriminalitet måste vi kunna erbjuda våra ungdomar en vettig fritidssyselsättning. I 110-år har Bromstens IK idrottat på

Skapad: 2020-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1459 1450
2021 214 213

Dags att utveckla Tegefjäll Skistar!

Vi tycker att det är dags för Skistar att satsa och utveckla Tegefjällsområdet. Det har byggts otroligt mycket med stugor och lägenheter under det senaste 10 åren, samtidigt som service och faciliteter inte uppgraderats i samma takt!  1. Värmestugan i Tegefjäll rymmer under normala förhållanden tre familjer. Det är trångt, slitet, och väldigt opraktiskt möblerat. Värmestugan har två toaletter som är så små att dom som har småbarn inte kan hjälpa dessa med stängd dörr! Finns ingen handikapanpassa

Skapad: 2021-02-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 213 200
2021 213 200

Fler beachvolleyboll planer i Tantolunden

Beachvolley är en jämställd och inkluderande idrott som lockar alla oberoende av ålder, etnicitet, kön, där alla kan spela på sin nivå. Därutöver tillkommer footvolley, en ny sport i Sverige, som spelas likt beachvolleyboll men utan användandet av armar.  Det finns i nuläget en beachvolleyplan i Tantolunden där både de som utför beachvolley och fotvolley kan spela. Det är synd eftersom båda sporterna är på uppgång i Sverige och blir mer och mer populära. Men en limiterad spelyta leder till långa

Skapad: 2021-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 211 209
2021 211 209

Stoppa skolprojektet i Norra Hallsås, Lerum

STOPPA SKOLPROJEKTET I NORRA HALLSÅS, LERUM Vi anser att bristfällig hänsyn har tagits till kommunens egna utredningar vid planeringen av skolan i Norra Hallsås. Vi anser också att trafiksutredningen innehåller direkta felaktigheter och inte är tillräckligt djupgående för att ligga till grund för en etablering/investering i den här storleksordningen. UTRED TRAFIKSITUATIONEN "Förstudie: trafikutredning och trafikförslag" är otillräcklig för att besluta om etablering av skola i Norra Hallsås. I de

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 211 211
2021 211 211

Skänk mitt vaccin - allas rätt till överlevnad!

Detta är en namninsamling för att belysa människorätten kring Covid-19. Den uppmanar inte till att konkret avstå från vaccin utan ämnar till att uppmärksamma och sätta press på beslutsfattare.  Alla människor har rätt att leva och framförallt överleva en pandemi som Covid-19.  Västländerna, i ett desperat försök att säkra sin egen flyktväg ur pandemin, har gjort förhandsköp av flera miljarder vaccindoser till sina invånare. Förhandsköp av vaccin som skulle räcka för att vaccinera ländernas samtl

Skapad: 2021-02-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 202
2021 209 202