Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola.

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola. Låt våra barn få behålla sina trygga relationer med lärande och utveckling i centrum.

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 448 446
2021 448 446

RÄDDA GAMLA TINGSRÄTTEN OCH KV. HÄRADSHÖVDINGEN I LUND. Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Lundapolitiker – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen på ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen vid Gamla tingshuset och den medeltida Klosterkyrkan.  Till Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun: Många lundabor känner stark oro inför den pågående planeringen ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen i Lund. Idag ett grönt kvarter med offentlig park och låg bebyggelse, bl.a. det kända tingshuset av Hans Westman. Alldeles invid kvar

Skapad: 2021-04-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 445 441
2021 445 441

Bemanna en jourtelefon till Uppsalas akutpsykiatri - rädda liv

I stunden före ett självmord är många ambivalenta. Ett samtal kan vända tankarna på att ta sitt liv. Vid svår ångest med självmordstankar är samtalet en viktig del för att dämpa symtomen, till skillnad mot vid somatiska sjukdomar. Att jämföra den medicinska akuten med psykiatrins akut blir inte rätt. Precis som den medicinska akuten är utrustad med avancerade instrument för att undersöka och sedan ge rätt behandling måste den psykiatriska akuten vara utrustad med personal som i samtal, antingen

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 442 441
2021 442 441

Hjälp Amir

Amir är 16 år, omhändertagen av socialen och satt på ett sis hem, fast jag, hans bonus mamma finns här och är villig att ta emot honom!  De tror att han har krigat med IS, 15 år gammal.. vi behöver hjälp, socialen gör helt fel i detta! Det amir behöver är en trygg tillvaro, sin familj.    Tryck på länken för mer information  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159759446738408&id=576068407

Skapad: 2021-07-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 432 425
2021 432 425

Rädda ambulansen på Ven!

Vi som skriver under detta uttrycker som vår ståndpunkt att Ven och dess befolkning är berättigade till en på ön baserad ambulans med tillhörande akutsjuksköterska. Vi kräver vidare att Region Skåne omedelbart river upp beslutet att beröva Vens befolkning tillgången till akutsjukvård, samt att Region Skåne skyndsamt säkerställer att Vens befolkning (och alla hundratusentals tillresta varje år) fortsatt ska ha tillgång till akutsjukvård på lika villkor som medborgare på fastlandet. Vi som underte

Skapad: 2021-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 431 427
2021 431 427

NEJ till vindkraft i Perstorp!

Perstorps invånare hotas av gigantiska vindkraftverk Mellan 15-25 vindkraftverk med en höjd på över 200 meter vill Perstorp Specialty Chemicals i samarbete med VindR uppföra sydväst, söder, nordost och öster om Perstorp tätort. Skyddsavstånd till boende är så låga att det kommer att påverka människors hälsa och tvinga människor ifrån sina hem. Man bygger en vindkraftpark runt vår by, som kommer att förstöra allt det vi som valt att leva här värderar så högt: vår natur, vårt djurliv, vår tystnad.

Skapad: 2021-07-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 430 427
2021 430 427

Vi vill ha Handelsbanken i Kilafors kvar!

Det har kommit beslut om nedläggning av Handelsbanken Kilafors. Ett förödande besked för Kilafors med omkringliggande bygder. Ett förödande besked för landsbygden. Ett förödande besked för bankens många trogna kunder. Vi känner stor sorg och vill göra allt i vår makt för att behålla vår bank och den viktiga samhällsservice som den innebär för hela vår bygd. Vill du att banken ska leva vidare? Hjälp oss att samla ihop röster för detta genom att skriva på denna namninsamling. När du skrivit på kom

Skapad: 2021-02-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 429 428
2021 429 428

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 427 427
2021 427 427

Ha kvar möjlighet till 30 timmar vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga föräldrar.

"Förskole – och grundskolenämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov.” Detta är ett viljebeslut från alliansen i Österåker som med sin politik tar ifrån barn till föräldralediga möjligheten att ha samma förutsättningar som barn till arbetande föräldrar. Detta drabbar barnens utveckling, utb

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 427 426
2021 427 426

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1370 1356
2021 418 413