Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Medicin mot SMA

SMA är en neuromuskulersjukdom som det just nu finns tre stycken godkända läkemedel mot. Sverige väljer att inte erbjuda någon utav dessa till oss som är över 18 år. Detta då de anser att medicinen är för dyr och vi är för gamla. Samtidigt som merparten av de andra europeiska länderna exempelvis Portugal, Spanien, Tjecken och Kroatien erbjuder medicinen till alla. Då de valt att utgå ifrån behov istället för kostnad. Jag vill med denna namninsamling skapa en möjlighet att påverka politikernas be

Skapad: 2021-11-05 Statistik

Rädda Kulturens hus, Ljungskiles första skola.

Menar att Uddevalla Kommun skall bevara Kulturens Hus, Ljungskiles första skolbyggnad, för framtiden, byggd 1878, ett Kulturminne. Att riva den enbart för att bygga parkeringsplatser för lärarnarnas bilar är totalt vansinne. Denna byggnad platsar helt perfekt i det nya skolområdet som en historisk byggnad. Självklart behöver vi en större skola, men parkeringsplatserna måste göras på lämpligt ställe utanför skolområdet utan att behöva riva Kulturhuset.

Skapad: 2021-11-17 Statistik

Nödstopp av riskfyllda experiment på barn - Fridlys Barnen

-------------------------------------------------------------- Namninsamling startad den 28:e maj 2021 kl 13.00 Till Riksdagen, Socialstyrelsen, Etikprövningsnämnden och Barnombudsmannen, Till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, Till alla sjukhus, vårdcentraler, vaccinationscentraler, läkare och all vaccinationspersonal, Till alla skolor, lärare, skolläkare, skolsköterskor, Till alla föräldrar och vårdnadshavare, I hela Sverige. Vi som signerar och vi som står bakom denna namninsamling k

Skapad: 2021-05-22 Statistik

Hjälp oss bevara Bergshammars skola intakt med alla årskullar

Kära Bergshammarsbor,   Det har kommit till vår kännedom att nästa årskull förskoleklassare i Bergshammar kommer att flyttas till Svalsta skola och göra sina år i grundskolan där. En av anledningarna till detta är att de kommande förskoleklasseleverna i Svalsta är för många och ska delas i två klasser på 25 elever per klass. De behöver därför fylla på med elever och har valt att flytta de 16 kommande förskoleklassbarn från Bergshammar dit (eftersom de tycker att det är för få elever i Bergshamma

Skapad: 2021-11-28 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Mitt namn är Tim, jag är en glad liten pojke på 3 år med lysande framtidsutsikter. Jag bor på landet med min familj, där är jag trygg. Jag omhändertogs av socialtjänsten och placerades i ett familjehem när jag bara var 11 dagar gammal, nu ska jag utvisas. Ett omhändertagande av sociala myndigheter och en placering i familjehem kunde inte trygga mig, det vägde inte tyngre än ett medborgarskap i ett annat land, i mitt fall Nigeria.  Socialdomstolarna, myndigheterna, barnkonventionen, socialrätten

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Låt Stigbergskliniken vara kvar!

Stadsmissionen la som enda aktörer ett realistiskt bud, fick nej. Nu vill politikerna flytta verksamheten till Sahlgrenska!    https://www.gp.se/fria-ord/katastrof-att-stigbergskliniken-f%C3%B6rsvinner-1.57500698 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stadsmissionens-missbruksvard-forsvinner-en-livlina  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/regionpolitikern-vi-tror-de-far-battre-vard-pa-sahlgrenska https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/klinikchefen-hur-ska-de-kunna-losa-det  https://sverigesra

Skapad: 2021-10-19 Statistik

NEJ till ”Hälsoscheman” i Vadstena Kommun!

Vadstena kommun måste stoppa de "hälsoscheman" som finns på våra vård & omsorgsenheter runt om i vår kommun.  NEJ TACK TILL: förkortade arbetspass som tar slut på personalen.  förändringar i schemat som endast gynnar arbetsgivaren.  resurspass som kommer skapa oro/stress hos både våra boenden och personal.  att ta bort all den kontinuet för våra äldre som är så viktig!  mer arbetstillfälle för mindre pengar, genom att blanda natt med kvällspass.  att korta ner nattpassen vilket även involver

Skapad: 2021-10-27 Statistik

Stoppa förlossningskrisen – krafttag inom förlossningsvården behövs nu!

Idag 2021 är det inte längre säkert att föda barn i Sverige. Barnmorskor säger upp sig och menar att de inte längre kan jobba patientsäkert och födande och deras barns säkerhet kan inte längre garanteras, förlossningskliniker läggs ner, och allt fler vittnar om förlossningsskador som INTE upptäcks eller tas på allvar! #alltserfintut sprider sig som en löpeld, och skräckhistorier om barn som dött men kunnat räddats om kompetens funnits på plats gör det inte lättare att ”föda utan rädsla” i Sverig

Skapad: 2021-11-03 Statistik

Nej till industrikök i Norrsten

Låt kommunens måltider inom skola och omsorg vara fortsatt närproducerade av kostenheten i Vadstena! Nej till industrikök i Norrsten!

Skapad: 2021-06-03 Statistik

Vi vill att en kopia av Femöresbron kommer på plats utan ytterligare dröjsmål.

Om underhållet av Femöresbron skötts, hade den funnits kvarEfter kammarrättens upgift, att en ny bro inte behöver vara handikappsanpassad med hänsyn till närheten till Riksbron, kräver vi att en kopia av Femöresbron utan ytterligare dröjsmål kommer på plats.

Skapad: 2021-07-02 Statistik