Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rör ej våra dagbarnvårdare i Ö-vik - låt föräldrar ha en valmöjlighet till barnomsorg

En epok går snart i graven - om våra kommunalpolitiker får sin vilja fram. I början av december kom det en plötslig och tragisk nyhet från vår kommun att dagbarnvårdarna (dagmammorna) ska avvecklas, utplånas f.o.m höstterminen 2021. Ett dråpslag för de som jobbar med detta underbara, fantastiska jobb; att ta emot barn i deras hem. Men även för vårdnadshavarna som valt, tagit ett akivt val, att välja att deras barn vistas i barnomsorg hos dagbarnvårdare. I en lugn hemmamiljö, små barngrupper, få

Skapad: 2020-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 316 315
Förra månaden 293 292

Protest emot Uråsa Vindbrukspark

Vi vill att etableringen av Uråsa Vindbrukspark stoppas!

Skapad: 2020-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 300 300
Förra månaden 292 292

Få Valdemarsviks kommun att skynda på beslutet att hjälpa Mattias med elevhem

  16 åriga Mattias var en av de som bodde i huset som brann ner i Ringarum tidigare i år. Han ska börja sista terminen i åk 9 på Stegehus skola efter helgerna. Mattias pappa ligger fortfarande nedsövd, svårt brännskadad i Linköping och kommer inte komma tillbaka på många månader, Mattias förlorade även sin älskade hund i branden. Som om detta inte vore nog för en pojke med autism, får man inget svar från valdemarsviks kommun angående ett elevhemsboende för Mattias på skolan där han är trygg och

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 263 260
Förra månaden 242 239

NEJ till bygget och förtätning intill gamla Bandhagens gymnasium!

Vi är emot planen om att bygga fler hyresrätter intill gamla Bandhagens Gymnasium! Vi tror att det kommer att finnas tillräckligt många nya bostäder efter de redan påbörjade byggena i Enskede-Årsta-Vantör. Vi vill behålla våra öppna ytor, ljusinsläpp, träd och natur kring våra boenden. Vi är emot all skövling av naturmark och all den förtätning/trängsel som de planerade bostäderna kommer att medföra. Trängsel både i kollektivtrafiken samt i området. Vi vill bevara ett historiskt hus som ger kara

Skapad: 2020-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 241 237
Förra månaden 241 237

Nej till Skip-stop på Nynäslinjen

Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!   SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Vega och Jordbro  tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi. Andra linjer har 8 eller 10 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås, Vega och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 tåg/timme! Skip-stop hoppar över 3 stationer i rad, och stannar inte alls i Huddinge kommu

Skapad: 2018-12-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2663 2639
Förra månaden 226 226

Vi vill ha en ny lag om tillsyn av våra husdjur

Bäste Statsminister Stefan Löfvén; All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.  Med utgångspunkt ur detta har denna namninsamling initierats utifrån flera ärenden där myndigheter inte följt gällande lagar och praxis. Dessutom är vissa av de aktuella lagarna inte riktigt i paritet med den syn som allmänheten har på just djur. Våra husdjur börjar alltmer införlivas som re

Skapad: 2020-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 245 241
Förra månaden 219 215

Medborgarförslag till kommunen – Upprätta belysning på skogsvägarna till Ältadalens förskola.

Bakgrund: Vi önskar belysning på skogsvägarna mellan Skiffervägen och Ältadalens förskola samt mellan Boplatsringen och Ältadalens förskola. Efter tidigare kontakt med kommunen har det framkommit att de ej planerar att sätta upp belysning på vägen i fråga. De menar att detta beror på att vägen idag inte är aktuell för vinterunderhåll och därmed vill de inte ”leda folk in i snö och halka” utan hänvisar oss till alternativa vägar. Vi vet dock att vägarna användas även utan belysning och att det ö

Skapad: 2020-12-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 216 216
Förra månaden 216 216

Bevara Alexanders minnesplats

Som många av er säkert vet så gick en 16 årig kille vid namn Alexander Storåker tragiskt bort i en mopedolycka i våras. Alexanders vänner skapade då en minnesplats där olyckan skett för att hedra sin vän. Många ungdomar samlades där på kvällarna under flera veckor. De satte upp bilder, ljus och la fram saker som påminde om Alexander. Några veckor senare arrangerades även en mopedmanifestation #ride4alex, där hundratals ungdomar körde en längre runda i kommunen som avslutades på minnesplatsen. D

Skapad: 2020-11-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1375 1350
Förra månaden 210 204

Protest mot ny dragning av linje 55 samt sämre turtäthet och tidigarelagd sluttid

Till: Trafikförvaltningen Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm Tomas Eriksson, Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm Jens Sjöström, Oppositionsregionråd, Region Stockholm Trafiknämnden, Region Stockholm Trafikförvaltningen, Region Stockholm Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen Södermalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 735 728
Förra månaden 199 194

Bygg ingen ny skola på hackel i Rimforsa.

Rimforsa behöver en upprustad skola med nya lokaler. Från början diskuterades hur man skulle kunna bygga om och bygga till den befintliga skolan. Sedan dök det plötsligt upp ett förslag att skolan ska flyttas till Hackelområdet.  Frågan tycks på förhand avgjord utan att den diskuterats på något medborgarmöte och utan att invånarna i Rimforsa fått möjlighet att yttra sig i frågan. Invånare har tyckt att skolan ska ligga ”mitt i byn” och alltså vara kvar på sin nuvarande plats. De som förordar Hac

Skapad: 2020-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 270 270
Förra månaden 197 197