Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

NEJ till vindkraft i Gävle södra!

NEJ till vindkraft i Gävle södra! Rädda våran natur,våra djur,våra barn,våra hus och vår framtid! Jag startar den här namninsamlingen för att jag inte vill ha vindkraft i min närhet där jag har mitt hem. Mitt mål är att få till en folkomröstning för att stoppa bygget av vindkraft där vi har våra hem

Skapad: 2022-02-09 Statistik

Bebyggelse parkremsan Stjärnsundsgatan

Protestbrev mot bebyggelsen underskrivet av en majoritet av boenden i radhusområdet Sädeskornet överlämnades till  Stockholms stad redan i november 2017. Trots detta beslöt Stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 att planarbetet för bebyggelsen ska påbörjas enligt nedan     https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-03098 Jag/vi protesterar ånyo kraftfullt mot denna bebyggelse! https://www.skrivunder.com/bebyggelse_parkremsan_stjarnsundsgatan  

Skapad: 2022-03-27 Statistik

FRITIDS FÖR MELLANSTADIET SAKNAS

Hej ledningen på Aspuddens skola. Vi är flera föräldrar som har barn i Aspuddens skola som undrar varför en överenskommelse inte har nåtts med fritidsverksamheten Hövdinga. Våra barn behöver ett fritids och Hövdinga är en väl fungerande och mycket uppskattad verksamhet. Vi har uppmärksammats om att beslut nu har fattats inom Hövdinga om att verksamheten skall läggas ner med anledning av att skolan inte har erbjudit verksamheten en lösning med tydliga förutsättningar om hur verksamheten ska kunna

Skapad: 2022-04-08 Statistik

Stoppa Alliansens försäljning av 12 kommunala gym i Göteborg!

Alliansen i Göteborg vill sälja ut de kommunala gymmen och låta marknaden sköta dem. Det gäller Dalheimers hus, Angereds arena, Skatås motionscentrum, Geråshallen, Slottsskogens idrottscentrum, Hammarbadet, Kärra simhall, Lundbybadet,Länsmansgårdens motionscentrum , Ruddalens idrottscentrum, Tuvevallens motionscentrum och Askims simhall. Alliansen påstår att detta skulle ”spara” 19 miljoner kronor. Men det är en dålig ide att privatisera kommunens gym. De är ett viktigt komplement till de privat

Skapad: 2022-01-09 Statistik

Stöd vår Nattpersonal i kampen att få behålla 10 timmars arbetsnatt.

Hej, kanske du hört och läst i media om vårdpersonal och deras scheman och kampen för att få bibehålla en god arbetsmiljö. Nu har detta nått även vår kommun och vi får kämpa. Vill du stödja mig och alla övriga undersköterskor på natten i vår kommun för att få behålla våra 10-tim arbetspass? Förändringar som väntas oss påverkar inte bara oss nattpersonal utan även dagpersonal. Allt detta handlar enbart om besparingar och påverkar kvaliten på vården som även allmänheten kan få känningar utav med t

Skapad: 2022-04-06 Statistik

Återinför turerna med den mobila återvinningscentralen till Dalarö!

Vi är några stycken som har varit i kontakt med kommunen och ifrågasatt beslutet att dra in turerna med den mobila återvinningscentralen till Dalarö. Svaret vi fått är att den mobila återvinningscentralen endast är till för skärgårdens öar utan direkt anslutning till fastlandet. Då vi känner att alternativet att spränga bron som är vår enda länk till fastlandet är en dålig idé så väljer vi att istället samla in namnunderskrifter som sedan skall överlämnas till beslutsfattare.   Fördelen är att d

Skapad: 2022-03-25 Statistik

Önskemål om att Quorn ska ta fram fler produkter som är både glutenfria och veganska

Quorn har lanserat allt fler veganska produkter senaste tiden, vilket är mycket glädjande! Vi är dock en hel del som inte kan äta majoriteten utav dessa eftersom de innehåller gluten. Vi vill med denna namninsamling visa att det finns en efterfrågan på fler produkter som är både glutenfria och veganska. Vi hoppas på att möjligheterna till detta undersöks på nytt- och att vi kan få njuta av era produkter snart!

Skapad: 2022-04-24 Statistik

Malmö Stad - Vi störs av den brända lukten!

Bränd lukt över delar av Malmö har förekommit under en längre tid och en lösning verkar inte vara funnen. Vi är många Malmöbor som störs av den brända lukten och kräver ett snabbt agerande från staden. 1. Professionell mätning av luftkvalitén i Västra hamnen och Dockan. 2. Tydlig åtgärdsplan som invånare kan ta del av. 3. Högsta prioritering. https://www.sydsvenskan.se/2021-07-20/klagomal-pa-tjarlukten-har-okat--kanns-pa-fler-hall-runt-malmo   https://www.google.com/amp/s/amp.svt.se/nyheter/loka

Skapad: 2022-03-22 Statistik

Våldtäktsmän ska inte belönas, jag vill att regeringen tillsätter en ny JK!

Ny utredning visar att justitiekanslern (JK) gjorde allvarliga juridiska fel i ersättningen till våldtäktsmannen - Sverige kan inte ha en JK som belönar våldtäktsmän, regeringen måste tillsätta en ny.    Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, har i en rättsutredning konstaterat att JK gjort juridiskt felaktiga val som mer än dubblerade ersättningen till en våldtäktsman. Sverige kan inte ha en så oskicklig och omdömeslös JK. Stöd kravet på att regeringen ska agera ansv

Skapad: 2022-01-11 Statistik

Nej till mer vindkraft i Bräcke kommun

Vi skriver under för ett nej till mer vindkraft i Bräcke kommun. Vi tror inte på att vindkraft är lösningen för Bräcke kommun. Vi tror inte på att en etablering av vindkraft kommer att gynna bygden, bidra till inflyttning eller leda till en levande landsbygd. Tvärtom tror vi att mer vindkraft i kommunen skulle kunna innebära nådastöten för Bräcke kommun och dess landsbygd då vindkraft istället för med sig förödande konsekvenser för så väl människor, natur och djurliv. Samtidigt som vi skriver un

Skapad: 2022-04-25 Statistik