Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi som vill ha kvar Christine af bro

Skapad: 2023-07-28 Statistik

Bevara Havsnejonöga. Ett av jordens äldsta nu levande djur

Skapad: 2023-07-31 Statistik

Låt Elton's cafe vara kvar permanent vid Sickla Strand

Skapad: 2023-07-30 Statistik

Stoppa koranbränningar

Skapad: 2023-08-18 Statistik

Vi vill ha tillbaka Ted Westerfors till V Sport

Skapad: 2023-08-03 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION SKÅNE

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Protestlista mot Vindkraftspark Ryningsnäs

Skapad: 2023-08-24 Statistik

SUNDSVALL Vi som kräver ändring i korsningen Hulivägen/Timmervägen

Skapad: 2023-08-16 Statistik

Låt Sanatoriegatan-hållplatsen vara kvar!

Skapad: 2023-08-04 Statistik

Kommunalrådet "Hen" i Hallstahammar bör lämna sitt uppdrag, allt fler skandaler uppdagas

Skapad: 2023-08-08 Statistik

Låt katthem få statliga medel

Skapad: 2022-02-18 Statistik

Nej till bergtäkt i Borgstena/Mollaryd

Skapad: 2023-08-07 Statistik

Äkta mjölk - obehandlad, opastöriserad och hygienkontrollerad från svenska gårdar

Skapad: 2023-04-13 Statistik

Vi kräver Trygghetskameror vid Sätra Centrum torgen på båda sidorna.

Skapad: 2021-06-23 Statistik

Hjulpark i Vallentuna

Skapad: 2023-08-10 Statistik

NEJ till vindkraftsindustrin på mellersta Gotland i området Lojsta-Buttle-Hejde-Etelhem-Ala-Ljugarn.

Skapad: 2023-05-04 Statistik

Stöd för Mando - vård för ätstörningar!

Skapad: 2023-07-21 Statistik

Bevara skogen väster om Stamsjön

Skapad: 2023-04-23 Statistik

Namn insamling för fri victoza/ Saxenda under högkostnadsskyddet för dem som lider av övervikt i samråd med läkare

Skapad: 2019-12-30 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION SÖRMLAND

Skapad: 2023-03-12 Statistik