Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

FLYTTA INTE HEMTJÄNSTENS ENHET FRÅN ÖSTRA HUSBY

Vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson, Norrköpings koimmun, har beslutat flytta Vikbolandets hemtjänstenhet från Östra Husby till Timmermansgatan i Norrköping. Skälet till flytten är att det ska underlätta kompetensförsörjningen i form av rekrytering och kontinuitet. Vi protesteterar mot beslutet och begär att det ska omprövas, för vi anser att kommunens beslut Ökar oron hos äldre, nuvarande och framtida hemtjänstmottagare Är förödande för att behålla och rekrytera kunnig, positiv och trygg

Skapad: 2021-05-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 652 647
Förra månaden 23 23

URETFÆRDIGT BEHANDLET AF FAMILIERETSHUSET

Famileretshusene fralægger sig alt ansvar og har absolut intet interesse i at hjælpe familier  videre efter skillsmisse eller hjælp til ansøgning af bidrag. Jeg har nu selv en sag i Familieretshuset og dette vedr Datter ( vi flyttet fra Sverige til Danmark og jeg har i over 15 år fået barnbidrag / underhåll for min datter i Sverige , men skulle ansøge på ny når jeg kom til DK. Det er nu 1 1/2 sen jeg ansøgt og det sker INTET i min sag de svarer ikke på mine henvendelser, jeg har booket telefon m

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 23 23
Förra månaden 23 23

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6758 6656
Förra månaden 23 22

Västtrafik behöver införa ö-kort i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård

Ö-kort Vi som skriver under den här namninsamlingen vill att Västtrafik inför ö-kort i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård innan turistsäsongen 2022. Ett ö-kort ska inte kosta något extra, men ska ge förtur till vissa grupper i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård. Vi vill förslagsvis att följande grupper ska kunna få tillgång till ett ö-kort: De som är folkbokförda på någon av öarna i Göteborgs södra skärgård. De som är boende med sommarhus på någon av öarna i Göteborgs södra

Skapad: 2021-06-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1141 1135
Förra månaden 22 22

Förstör inte Ekenäs Gamla Stad: Inga villor på vattnet vid Barckens udde

Förstör inte Ekenäs Gamla Stad: Inga villor på vattnet vid Barckens udde. Yle Västnylands nätupplaga skriver ensidigt om tre privatpersoners planer på att bygga ”flytande villor” (sammanlagt 2000 m2 i villor på 90 - 200 m2 per styck)utanför Barckens Udde i Gamla Stan i Ekenäs.   Föreningen Gamla Stan i Ekenäs har tagit del av planerna och motsätter sig absolut att den snart 475 år gamla unika stadsbilden förstörs.   Ekenäs gamla stad hör, tillsammans med Borgå, Nådendal och Raumo till de bevarad

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Finland
Hela tiden 676 635
Förra månaden 22 22

Bevara Klagshamns fiskeförening

Klagshamns Hamnförening ligger i tvist med kommunen angående sitt arrendeavtal. I samband med detta har Hamnföreningen utan anledning sagt upp Fiskeriföreningen för avflyttning. Inom ett år måste vi och våra hoddor bort från Klagshamns Udde. Vi i Fiskeriföreningen kämpar nu för att existera även i framtiden. Vi vill vara kvar här i hamnen där vi funnits sedan 1930, fortsätta med fiske, sjöliv, försäljning av färsk fisk och driva serveringen som finns här om somrarna. Det förtjänar inte bara vi m

Skapad: 2021-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 783 775
Förra månaden 22 22

Utveckling av Herrängens Bollplan

Det påtänkta Strandbadet vid Herrängens brygga är på våg att formas. Tilltänkt till detta är utvecklingen av Herrängens bollplan. Vi i Herrängens tennisklubb vill utveckla stadsdelen i takt med tiden och våga sticka ut med vårt förslag. Förslaget riktar sig till alla åldrar och uppmuntrar till rörelse på en och samma plats. Basket, boule, klättervägg, utomhusgym, tennis och padel. Bakgrunden till vårt förslag är välgrundat och samtal har förts med boenden i området kring dessa aktiviteter.    Vi

Skapad: 2021-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 507 506
Förra månaden 22 22

In med mats lusth

Skriv under om du vill se Mats Lusth i Malmös bås. Han är värd en andra chans för något måste verkligen hända. Fagervall är ingen shl tränare. Han är bättre som hockey allsvenskan tränare.  in med Mats Lusth istället 

Skapad: 2020-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22 22
Förra månaden 22 22

Ta tillbaka Cornetto Jordgubb med OMEDELBAR VERKAN

GB har valt att plocka bort Cornetto Jordgubb ur sitt sortiment, det får inte gå obemärkt förbi. Allt för länge har stora företag fått köra över den lilla människan. Det är dags att sätta ner foten!  Skriv under för att visa GB att vi inte tänker tillåta att de tar våran sommar ifrån oss.

Skapad: 2019-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 78 78
Förra månaden 22 22

Övergångsställen på Kungsladugårdsgatan

Efter upprustning av Kungsladugårdsgatan har Trafikkontoret i Göteborg valt att ta bort alla övergångsställen på gatan. Denna gata ligger centralt i Kungsladugård och här passerar fotgängare dygnet runt. Dessutom är det en gata som behöver korsas av många barn varje dag som ska ta sig till skolan.  Vi vill ha ett övergångsställe innan en allvarlig olycka inträffar!   Fick följande svar av Trafikkontoret och jag tycker inte att det är ett godtagbart svar. Vi vill börja med att tacka för dina synp

Skapad: 2015-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 61 61
Förra månaden 22 22