Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Distansundervisning Albäcksskolan

Vi är klass 9D och vi har pratat väldigt mycket om just ämnet Corona.Vi känner inte att någon hör oss i detta. Många är otrygga att gå till skolan, det känns helt enkelt inte tryggt att vara där. Nu är smittan häromkring värre än någonsin och det känns som vi inte gör något åt det. Vi bestämde att rektorn skulle få säga sitt först och att vi skulle ifrågasätta varför vi inte är på distans. Vi fick inte ut det vi ville och väldigt mycket samma svar hela tiden. Vi tänker göra en namninsamling då v

Skapad: 2020-11-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29
Förra månaden 29 29

Vi vill ha folkomröstning om vinster i välfärden!

Alla ni som vill att vi ska folkomrösta om vinster i välfärden,skriv på denna namnunderskrift! Vi som står för denna namninsamling är "vanliga människor" som vill ha en fungerande välfärd för alla och få bort vinsterna ifrån välfärden! Alla pengar som ska gå till skolan, vården och omsorgen ska gå dit och inte hamna på privata konton, i Panama eller liknande. Vi vill med dessa namnunderskrifter påverka våra folkvalda om att vi, svenska folket mååste få bestämma om våran framtid som är viktig för

Skapad: 2016-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1273 1255
Förra månaden 29 28

Nej till bemanningshandboken i Tingsryds kommun

Vi som skriver under här vill INTE ha hälsoschema enligt den bemanningshandbok som ska börja gälla den 1/2-21  i Tingsryds kommun!! Våra scheman, vårt liv. Låt oss sköta de själva på bästa sätt för både oss och för omsorgstagarna!! Vi har kompetensen att göra ett hälsosamt schema själva.  Ska vi orka måste vi medarbetare vara delaktiga i stora frågor.

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 141 141
Förra månaden 27 27

Stoppa vindkraftsetablering i Nordbyn och Vallsta

Det planeras att etablera ett storskaligt industriområde med vindkraftsnurror i Offerdal.   Det berörda området är kring Nordbyn/Vallsta, en etablering som kommer att vara synlig över stora delar av Offerdal. Det planeras för ca 70 vindkraftsverk, 250 meter höga, lika höga som Hällberget. Vi bor i en vacker fjällnära jordbruksbygd som andas tillväxt genom inflyttning, en bygd som hela tiden utvecklas och som har framtidstro. Vi anser att området kring Nordbyn/Vallsta inte ska förstöras och göras

Skapad: 2020-10-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1086 1073
Förra månaden 27 27

Införa distans igen

Västerhöjdsgymnasiet har beslutat att alla årskurser ska tillbaka till skolan igen v.45 Skriv under denna namninsamlingen om du vill att distansundervisningen ska vara kvar som den är just nu, alltså att årskurs 2 och 3 är i skolan varann vecka. Detta just för att försöka minska smittspridningen så pass mycket som vi kan. Alla har ett ansvar att ta!

Skapad: 2020-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27
Förra månaden 27 27

Upprättelse för Albin

Upprättelse för Albin !    Ber er att lämna eran underskrift till denna namninsamling i hopp om att få upprättelse för Albin.   Den 9 oktober 2018 misshandlades 3-åriga Albin så allvarligt att han avled av skadorna.    Skaraborgs Tingsrätts Dom 2019-04-25 Tingsrättens bedömning i åtalspunkten gällande Albin att Joaquin Miranda på okänt sätt brukat kraftigt trubbigt våld mot Albins huvud och kropp, vilket orsakat skador som fått till följd att Albin avlidigt.  Sammantaget framgår av den framlagda

Skapad: 2019-10-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3606 3543
Förra månaden 27 25

Sollentuna: satsa på skolan nu!

Sollentuna kommun säger att man arbetar för att bli ”Sveriges bästa skolkommun”. Men kommunen tillhör de sämsta i hela landet när det gäller resurstilldelning (plats 283 av 290) och lärartäthet (plats 270 av 290), i Lärarförbundets helt färska skolrankning. Och vi ser allt tydligare hur resursbristen påverkar elever negativt i deras skolvardag och bryter mot deras rätt till studiero och trygghet i skolan. Kommunfullmäktige väntas snart rösta igenom 2021 års budget. För skolan rymmer den lönehöjn

Skapad: 2020-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 375 374
Förra månaden 26 26

Hemtentor HIG Ekonomprogrammet med anledning av coronapandemin

Vi startar denna namninsamling med tanke på Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta råd som införts f.o.m 29 oktober 2020 i flera län pga av en uppenbar smittökning runt om i landet. Denna har som syfte att begära HIG studentcentrum att ändra salstentamen till distanstenta och framvisa studenternas oro och synpunkter kring ämnet. Det var omöjligt att nå Studentcentrum under dagen (varken via telefon eller chat) och vi hoppas på att detta blir ett snabbare och mer effektivt sätt att kommunicera s

Skapad: 2020-11-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 26 25
Förra månaden 26 25

Vi vill att SJ börjar med första klass sovvagn i nattågen till och från Göteborg

Vi är flertalet pendlare, som ogillar att SJ drog in första klass sovvagnar i nattågen Göteborg-Jämtland/Västerbotten under 2018. Med denna namninsamling, vill jag bevisa för SJ att kundunderlag finnes för första klass sovvagn även till och från Göteborg - något SJ själva har förnekat. Målet är att skicka in denna namninsamling till SJ när vi har fått tillräckligt många underskrifter.

Skapad: 2020-12-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
Förra månaden 25 25

Pågatågen Kristianstad-Karlshamn behövs mer än någonsin, sätt dem i trafik nu!

Vi, pendlare på sträckan mellan Karlshamn och Kristianstad, känner oss svikna och bortglömda. Pågatågen som kompletterade Öresundstågen gav oss halvtimmestrafik morgon och kväll. De drogs in i maj 2020 med besked om att åter sättas i trafik efter sommaren. Detta har inte skett. I stället förlängdes förändringen och gäller hela hösten. Detta i en tid då trängsel ska undvikas och vi mer än någonsin behöver fler avgångar för att jämna ut resandemängden. Skånetrafikens information har varit alarmera

Skapad: 2020-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 375 372
Förra månaden 25 25