Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Öppna Akutmottagningen i Alingsås på natten!

   Vårt fina kära sjukhus! Vi bor i en kommun med ett nytt fräscht sjukhus, och visst ska vi vara stolta över det.Men det finns en hake; vi nekas vård på nattetid på vårt sjukhus. Det betyder att människor som är sjuka i kommunen måste åka till Borås eller Göteborg, övriga sjukhus. Detta medför att t.ex. äldre som är sjuka och svaga, inte orkar åka flera mil för att få vård som de behöver.Flera äldre har berättat för mig att de inväntar till nästa dag för att få vård i Alingsås. I stället ligger

Skapad: 2020-02-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2820 2794
Förra månaden 34 34

Låt anhöriga rama in och smycka gravarna i Botkyrka

Att förlora en anhörig är det värsta som kan hända. Begravning är en mardröm. För att kunna bearbeta detta går man ofta till gravplatsen, tänder ljus och pyntar för att skapa en fin minnesplats. I Botkyrka styrs alla kyrkogårdar av Svenska Kyrkan som vill bestämma hur gravplatserna ska se ut. Gravplatserna är tätt packade bredvid varandra och man får endast 50x50 utrymme för en blomma och ett ljus. Eftersom majoriteten av invånarna i Botkyrka har annan härkomst ser traditionerna annorlunda ut. M

Skapad: 2021-02-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33
Förra månaden 33 33

Skriva deltentan och sluttentan för DSM1 online!!!

Den stora frågan är hur vi ska skriva en salstenta när restriktionerna är så strikta. Många kursare förstår inte hur ett medecinskt institut som KI inte förmedlar en trygghetskänsla under dessa oroväckande och hemska tider. Att samla 250 studenter utanför en sal under en pandemi och föra smittan vidare är respektlöst mot samhället och vården som sliter dag och natt för att hålla patienter vid liv. Det komiska i allt detta är att det finns en lösning, att examinationen kan genomföras digitalt för

Skapad: 2020-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34 33
Förra månaden 33 32

Öka Friskvårdsbidrag för vårdpersonal

Dags att öka friskvårdsbidragret för vårdpersonal.! Under det gångna året har världen fått upp ögonen för hur viktig vården och vårdpersonalen är för samhället. Men trots det så sker det inga direkta förändringar eller förbättringar för personalen!  Friskvårdsbidraget för vårdpersonal är ett hån mot hela kåren, och något måste göras nu!  Man kan ju tycka att det borde vara ett högprioriterat ämne i en tid som denna. Sjukskrivningar i just vården är inget ovanligt alls , både psykiska och fysiska

Skapad: 2020-10-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33
Förra månaden 33 33

Ölmanäs Cykelplan - Cykelvägar nu!

Vi kräver lika rättigheter för alla att röra på sig! Ölmanäs difinierades som tätort 1995 och där bor ca 1500 - 2000 personer. Vägarna inom Ölmanäs har bedömts av både Ramböll (2011) och Förvaltningen Teknik - Kungsbacka Kommun som icke trafiksäkra. Med det ökande antalet boende och fordon så har vi fått nog! Barn och undgomar kan inte ta sig till skolan på säkra vägar och vägarna upplevs som allmänt otrygga. Vi kräver nu att cykevägar byggs som länkar alla våra områden till Åsa centralort och k

Skapad: 2020-03-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 270 269
Förra månaden 33 33

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1413 1383
Förra månaden 33 31

Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.

President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mänsklig behandling av hästar, åsnor och mulor. Jag kräver å vägnar av den polska nationen att hästen

Skapad: 2017-01-30

Period Alla länder Polen
Hela tiden 52148 46603
Förra månaden 33 30

Tillsammans mot Corona och för Sveriges Företag och anställda

Var för sig är vi starka - bara tillsammans kan vi skapa opinion. Sveriges Restaurangbransch, Besöksnäringen, våra Synergibranscher och dess anställda har lidit färdigt nu i Pandemins restriktioner och uppmaningar från Regeringen.   Inom Restaurangbranschen, Besöksnäringen och våra Synergibranscher fortsätter vi att motverka spridningen av Corona med alla medel vi kan men vi måste samtidigt få stöd från Regeringen så vi tillsammans kan skapa en hållbar samhällsekonomi, förutsättningar för ett l

Skapad: 2021-01-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2714 2699
Förra månaden 32 32

Ha kvar pianot

Kalmarhem ska ta bort våra piano! p.g.a oklar anledning. Därför tänker vi härleda en namnsamling för en motreaktion, för att visa vårt gemensamma intresse av pianot. Vi som bor här på Ståthållaregatan 44C, eller rättare sagt Falkenberghuset, vill behålla våra piano i vår miljö och korridor. Vi ser varken något brandproblem eller missnöje i huset över att de står här. vänligen skriv under om du stödjer att pianot står kvar!

Skapad: 2020-11-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 32 32
Förra månaden 32 32

uppropet2019

Uppropet 2019 - en namninsamling emot Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens möjlighet att utse reservat och nyckelbiotoper där skogsägare har minimal möjlighet till påverkan.Mer information hittar du på:http://skogsagaresaganderatt.se 

Skapad: 2019-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 311 311
Förra månaden 32 32