Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rör inte Bromstens IP

När Bromstensstaden med 2500 lägenheter byggs så flyttar det snart in tusentals nya barn och ungdomar till Bromsten. Samtidigt planerar man att riva den nyrenoverade idrottsplatsen på Bromstens IP och halvera idrottsytan för att ge plats åt en ny skola. Vi anser att när man bygger nya stadsdelar måste både idrott och skola finnas med i planeringen. I en tid av ökande ohälsa och kriminalitet måste vi kunna erbjuda våra ungdomar en vettig fritidssyselsättning. I 110-år har Bromstens IK idrottat på

Skapad: 2020-12-04 Statistik

AKUT NAMNINSAMLING: Ettårige Mio ska utvisas inom ett par veckor.

Namninsamlingen för Mio's liv och framtid började i september 2020 då handläggningen av hans uppehållstillstånd började. Den 21 januari 2021 kom det slutgiltiga beslutet, Mio ska utvisas.   VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA ETTÅRIGE MIO FRÅN UTVISNING TILL BELARUS — DÄR HAN RISKERAR ATT HAMNA PÅ BARNHEM  Lille Mio omhändertogs av socialtjänsten på BB, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Redan under graviditeten stod det klart att hans biologiska mamma, s

Skapad: 2020-09-18 Statistik

Inför ekonomiskt stöd för adopterade som söker sitt ursprung

Regeringen har äntligen hörsammat behovet av ett statligt stöd för adopterade som söker sitt ursprung och har sålunda anslagit 2.5 miljoner i ett pilotprojekt som innebär att Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) ska rekrytera två utredare som ska ägna sig åt att stötta adopterade i deras röttersök.  Det är glädjande att detta steg har tagits i rätt riktning men risken är att insatsen både kommer att fungera som signalpolitik snarare än faktisk adekvat hjälp. Att myndighetens

Skapad: 2020-01-25 Statistik

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14 Statistik

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24 Statistik

Namnunderskrift för innehållsdeklaration av alkoholdrycker

Inom EU behöver tillverkarna av alkoholdrycker inte berätta vad de har blandat i flaskan, medan alla andra livsmedel måste ha detaljerade ingrediensförteckningar.I vin får man exempelvis blanda i ett 60-tal olika tillsatser och andra substanser, utan att det står på flaskan.Allt beror på att EU 1979 inte lyckades besluta om hur märkningsreglerna skulle se ut. Och sedan dess har man låtit saken bero. Tills nu. Hoppas vi.Vi konsumenter har rätt att få veta vad det är vi stoppar i oss, precis som

Skapad: 2019-02-19 Statistik

Rädda Stormyrberget från Vattenfalls grova ingrepp.

I Ångermanland finns en fantastisk plats där flora och fauna har frodats i stillhet. Lo, varg, björn, örn, uggla, älg, rådjur och många fler arter lever där i flera gamla naturskogar som inte går att ersätta. Platsen heter Stormyrberget och ligger i närheten av den lilla orten Skorped. Här har Vattenfall beslutat uppföra 60 gigantiska vindkraftverk, vart och ett över 200 m högt. https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/pagaende-vindkraftprojekt/vindkraftpr

Skapad: 2018-04-17 Statistik

Ändra tider på 817 morgontrafik

Efter att Tyresö kommun har tagit bort rakstabussen för skolbarnen så har SL börjat trafikera sträckan. Vi vill ha utökad trafik framförallt på morgon för att våra barn ska kunna ta sig till skolan. Som det ser ut nu så går bussen 07.07 eller 08.34 från Uddby kraftstation vilket gör att våra barn antingen kommer väldigt tidigt eller för sent till skolan. Enligt kommunen så har det ej fått in några klagomål angående detta och jag vill med denna namninsamling påpeka att det finns ett stark klagomå

Skapad: 2022-03-18 Statistik

Lilla L - för ett barn som tagits från sin mamma på grund av Socialtjänstens felaktiga omhändertagande

(English below)Denna händelse behöver uppmärksammas så att rättvisa kan skipas!Den 22/2 -22 hämtade Socialtjänsten L med ett omedelbart omhändertagande efter att de tog beslut om det den 15/2 -22. I beslutet framgick att ett omedelbart omhändertagande var nödvändigt, att en administratör hade uttryckt oro och att det var personalens bedömning att L inte skulle bli kvar med sin mamma. Detta är direkt felaktiga uppgifter - falska utsagor. Detta har kriminalvårdsinspektören framfört till advokat vi

Skapad: 2022-03-14 Statistik

LÄGG EJ NER SOLLEFTEÅ SJUKHUS

Nu har Moderaterna i Region Västernorrland skitit i det blå skåpet. Nu har de lagt förslag på att lägga ner Sollefteå Sjukhus. Men Lena Asplund som är själv Moderat är en av de som tycker att förslaget är korkat. Denna namninsamling är inriktat till att förslaget ska tas bort.  

Skapad: 2022-03-07 Statistik