Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi kräver att MTR/Mälartrafik bemöter oss resenärer och bekräftar att MTR/Mälartåg ser och hör vår verklighet, samt hur deras plan ser ut för att kompensera oss för denna tid som varit

Vi kräver att MTR/Mälartrafik bemöter oss resenärer och bekräftar att MTR/Mälartåg ser och hör vår verklighet med förseningar och inställda tåg. Vi kräver att MTR/Mälartåg ger oss information om det åtgärder som sätts in så att vi får ta del av planen framåt, så att tågen börjar gå som det ska och hur vi kommer att bli kompenserade för denna period!  För resenärernas skull och tågpersonalen skull. 

Skapad: 2022-04-26 Statistik

Kristallvägens busshållplats (Linje 142) måste tillbaka!

Då Stockholmshem skulle bygga kvarteret Karneolen (i hörnet Folkparksvägen/Kristallvägen) så flyttades busshållplats Kristallvägen provisoriskt 80 meter framåt i riktning mot Älvsjö. Denna provisoriska hållplats skulle enligt Trafikförvaltningen återställas av Stockholmshem efter det att bygget var slutfört till sin ursprungliga plats. Så har inte skett och 12 december 2021 försvann den provisoriska hållplatsen då Stockholmshem ska genomföra ett nytt bostadsbygge på den marken. Stockholmshem låt

Skapad: 2022-03-04 Statistik

Avgå Anders Larsson

Vi som vill att Anders Larsson avgår som ordförande för Svenska Idrottsförbundet. 

Skapad: 2022-02-28 Statistik

Nej till Nordkölens vindpark

Har du råd att se din fastighet förlora upp till 50% i värde? Detta berör oss alla som bor eller äger fritidsfastighet i Bergs kommun Jämtland.  · Vill vi att hela södra delen av Bergs kommun ska bli ett gigantiskt experiment vars effekter på människor, djur och natur idag är okända? · Vill vi för alltid förändra en stor del av Bergs Kommuns natur till industriområde?  Kan vi acceptera en lokal begränsning av allemansrätten? ·  Alla vi som värderar tystnad, natur och djurliv kommer att påverkas

Skapad: 2021-12-25 Statistik

Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården

Skriv under och dela denna samhällsvikitga tandvårdskampanj. Besök och bli medlem av vår vår facebook grupp

Skapad: 2021-12-12 Statistik

GÖR SUNNE SÄKRARE

Ingen har missat det tragiska som skett och för att det inte ska hända igen måste det ske en förändring! Vi på brobyografiska har förlorat en klasskamrat i en hemsk olycka. Vi tänker på henne och den otroligt stora sorg henne familj går igenom. Kim blev 21 år gammal , vi i klassen/skolan saknar henne och för att detta ALDRIG ska upprepas vill vi höja säkerheten vid järnvägsövergången speciellt den vid skolorna. vi vill ha upp bommar , ljus och ljud! När man går där idag hör man knappt när tåget

Skapad: 2021-11-01 Statistik

RIV INTE PER DUBBS-HUSET FRÅN 1890-TALET

Per Dubbshuset är en byggnad som byggdes 1896 och har sedan dess fungerat som en viktig punkt i Sahlgrenska sjukhusets område. Den har idag skyddsbestämmelser men även ett kulturhistoriskt värde och är utpekat i Göteborgs stads bevarandeprogram. Nu ska stora delar av byggnaden rivas för att enbart låta kvarstå en del av fasaden, emellan det tänkta nyggda glasfasaden. Är du, precis som många andra göteborgare, trött på förfulningen av vår vackra stad så borde du skriva under den här listan!

Skapad: 2021-10-28 Statistik

Stoppa utvisningen av Sheila och Milan och deras föräldrar

  Barns bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn! Sheila 9 år och Milan 7 år hotas med utvisning tillsammans med sin mamma och pappa. Barnen är födda i Sverige och har aldrig besökt sina föräldrars hemland och talar inte heller föräldrarnas modersmål. De har en stabil tillvaro i Sverige, går i skolan och leker med sina skolkamrater. De har hela sin anknytning i Sverige och vill inte tvingas bygga upp ett nytt liv i ett land de aldrig besökt. Deras föräldrar, Jihan och Mehvan, har bo

Skapad: 2021-10-08 Statistik

Vi som vill betala med kontanter oxå

24 mars 2023 beräknas det inte längre vara lönsamt för handeln att ta betalt i kontanter, och 2025 kan hälften av affärerna ha slutat hantera sedlar och mynt över huvud taget. ”Utvecklingen mot ett samhälle där kontanter spelar en mycket marginell roll går i rasande takt”, varnade forskarna.   https://www.facebook.com/groups/438223646816602

Skapad: 2021-10-08 Statistik

Rädda 51-åriga C6an 2651 från skroten!!!

C6, som var starten på en ny generation vagnar från 1970- och 80-talet med bl.a. modernare förarmiljö och nya tekniska lösningar. C6 är dessutom den vagntyp som gått i trafik längst i tunnelbanans historia, så det är en vagntyp som många generationer av stockholmare har en relation till. Denna vagntyp vill SL få bort helt. Varenda vagn av denna typ kommer att skrotas inom en snar framtid. Men det får inte hända. Denna vagntyp har så mycket historia. Tänk hur många generationer som åkt med denna

Skapad: 2021-09-29 Statistik