Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 220557 217398
Förra månaden 91 90

Sittande publik på utspringet!!!

Upplägget på kommande utspring tänker vi isåfall skulle vara följande: varje elev uppger innan hur många anhöriga den vill ta med sig så att det anordnas med stolar i olika klungor per sällskap innan. Eftersom fhm har bestämt att efter 1 juni får det vara max 500 personer på utomhusevent sittandes så tänker vi att det här skulle vara en opptimal lösning för ett så normalt utspring som möjligt. Om du håller med oss och tycker att denna idé skulle vara en bra lösning skriv under!!!

Skapad: 2021-05-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 116 115
Förra månaden 88 87

Skriv på för ett nationellt rektorslönelyft - #ansvarsavståndnu

Nu startar Sveriges Skolledarförbund en nationell namninsamling för ett rektorslönelyft! Namninsamlingen utgör en viktig del i förbundets kampanj #ansvarsavståndnu som syftar till att Sveriges viktigaste chefer – skolledarna -ska ha en lön som matchar det stora ansvar som de har i sitt uppdrag. Regeringen påbörjade för några år sedan en statlig satsning på skola men har hittills endast genomfört ett lärarlönelyft. Det betyder att det s.k ansvarsavståndet* dvs löneskillnaden mellan rektor och bäs

Skapad: 2020-10-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2003 1997
Förra månaden 87 86

Utveckling av Herrängens Bollplan

Det påtänkta Strandbadet vid Herrängens brygga är på våg att formas. Tilltänkt till detta är utvecklingen av Herrängens bollplan. Vi i Herrängens tennisklubb vill utveckla stadsdelen i takt med tiden och våga sticka ut med vårt förslag. Förslaget riktar sig till alla åldrar och uppmuntrar till rörelse på en och samma plats. Basket, boule, klättervägg, utomhusgym, tennis och padel. Bakgrunden till vårt förslag är välgrundat och samtal har förts med boenden i området kring dessa aktiviteter.    Vi

Skapad: 2021-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 473 472
Förra månaden 85 85

Ta bort parkeringsförbudet på Ågatan

TA BORT PARKERINGSFÖRBUDET PÅ ÅGATAN! 

Skapad: 2021-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 83 83
Förra månaden 83 83

Nej till vindkraftpark vid Hästtjärnsberget

NEJ TILL VINDKRAFTPARK VID HÄSTTJÄRNSBERGET! TILL EOLUS VIND, SVEASKOG, LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN, HÄLLEFORS KOMMUN, NORA KOMMUN Eolus Vind vill bygga en sex kvadratkilometer stor vindkraftpark med nio stycken 270 meter höga vindkraftverk vid Hästtjärnsberget. Detta betyder: Europas högsta vindkraftverk, synliga flera mil. Obotliga skador på fågelliv, djurliv, skog och växter. Störande ljud. Blinkande ljus i nattmörkret. Vinsten gynnar inte bygden.  Området ramas in av sjöarna Grecken, Lundsfjär

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 258 254
Förra månaden 82 79

Vi kräver att Personal i Vård/Förskola/Skola ska ha rätt till fria arbetsskor! .

Skriv under denna namninsamlingen om du tycker att dessa yrken förtjänar mer än applåder. De förtjänar arbetsskor! De ska inte tvingas betala för arbetsskor. Arbetsskor är en del av arbetsklädseln! Och främjar personalens hälsa och arbetsmiljö. 

Skapad: 2021-02-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1771 1761
Förra månaden 82 82

Fartkamera/vägbullor Helsingborgs/Ekebergavägen

Hej alla påarpare! Nu har man varit Påarpare mer än 1 år, och som jag förstått är jag inte den enda som inte gillar att Helsingborgsvägen och Ekebergavägen var det är 40 intill väldigt sällan hålls på den hastighet det är. Istället för att sitta och gnälla kan man försöka göra något åt det, körde genom Tågarp häromdagen. Där har dom satt upp fartkamera på en genomfartsväg som är 50, så tydligen är det möjligt att få upp en. Tänker att vi slår ihop oss och gör en chansning, det är inte för vår sk

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 80 79
Förra månaden 80 79

Vi vill ha en isrink i Svenljunga tätort

En isrink inbjuder till rörelse och glädje för människor i alla åldrar! Intresset är stort för en isrink i svenljunga tätort.Tittar vi på småorterna i kommunen så finns det många sjöar, men inne i Svenljunga finns inte det, det begränsar möjligheten för bla många barn och ungdomar att ta sig dit, då de blir beroende av att få skjuts.. möjligheten till spontanlek begränsas. Går ju inte heller hyra idrottshallar i dagsläget så jag anser att det är extra viktigt att det finns något i varje samhälle

Skapad: 2021-02-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 80 80
Förra månaden 80 80

Stoppa livsfarlig bussterminal

STOPPA LIVSFARLIG BUSSTERMINAL Den nya Bussterminalen som flyttas från Stadsgården in i Katarinaberget blir en dödsfälla. Den gemensamma in- och utfarten utgörs av en 300 m lång ramp och tunnel ner till själva terminalen som ligger 8 m under havsnivån. Den kombinerade rampen och tunneln till terminalen har bara 2 filer, en för infart och en för utfart. Bussarnas infart från Stadsgårdsleden till  in-och utfartsrampen har bara ett enda signalreglerat körfält. Detta ska användas växelvis som in- oc

Skapad: 2020-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 603 599
Förra månaden 78 78