Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Gruvupproret 2020

Flera gruvprojekt i Norrbotten idag ligger på långbänk hos vår regeringen utan att något beslut fattas. Idag hittar vi bland annat Beowulfs Minings ansökan om att få bryta järnmalm i Kallak(Jokkmokk) som har legat på regeringens bord i snart 3 år(sedan juli 2017). Vidare hittar vi Bolidens ansökan om att utvinna koppar i Laver(Älvsbyn) som har legat på regerings bord i över 3 år. Nu börjar både kommunal- och rikspolitiker bli trötta på den utdragna processen hos vår folkvalda regering. Vilket bl

Skapad: 2020-01-23 Statistik

Upprätta en hundrastgård i Hässelby

Hej,   Jag med flera tycker att det skulle vara trevligt om man upprättade en hundrastgård här i Hässelby Gård. Antalet hundägare har ju ökat markant nu under pandemin och man har ändrat sitt arbetssätt nu så att många kommer fortsätta jobba hemifrån delvis. Det som då kan behövas om man inte hinner gå på en lång promenad är ju en trevlig hundrastgård dit man kan gå med sin hund för både motion och umgänge. Inte alla gånger som man kanske har tiden att ta den långa promenaden som man kanske bör

Skapad: 2022-04-26 Statistik

Mer hänsyn till klimat och biologisk mångfald i FÖP Funäsdalen-Ljusnedal

Samrådssvar till Härjedalens nya fördjupade översiktsplan Funäsdalen-Ljusnedal Rekommendationerna som presenteras i IPCC rapporten 2022 (Intergovernmental Panel on Climate Change) talar klarspråk och kommer i direkt konflikt med planer att vidare exploatera för besöksnäringen på nordvästra sidan av Funäsdalsberget. Vårt samhälle, politiker, individer och markägare har ett ansvar att ta deras rekommendation på allvar. Det är nu vi har möjlighet att rusta oss inför framtida klimatkatastrofer genom

Skapad: 2022-04-22 Statistik

GÖR DET MÖJLIGT ATT SKAPA ETT SENIORBOENDE I HENKELSTORPS HAGE, HOFTERUP!

Det finns ett påtagligt behov av seniorboende i Hofterup/Ålstorp, Kävlinge kommun. Henkelstorps Hage är ett seniorboendeprojektet, som pågått i 30 år på grund av att kommunen ser problem i stället för lösningar. Kommunen kan välja om seniorboende är väsentligt eller ej. Skriv under och visa för kommunen att detta är väsentligt! Kävlinge kommun: Agera så att seniorboendet kan genomföras!

Skapad: 2022-04-04 Statistik

Vi kräver att få möjlighet att rösta med BankID i valet 2022

Skriv under om du också vill att möjlighet att få rösta med bankid i valet 2022 ska finnas. Genom att skriva under med ditt namn stödjer du förslaget om att införa möjlighet att få rösta via bankid i valet 2022. Traditionell röstning via valsedel ska kvarstå, men möjligheten till att rösta med bankid ska finnas parallellt med nuvarande system.  Detta initiativ syftar till att säkerställa att ett valresultat är korrekt, minimerar riskerna för att människor kan ifrågasätta valresultatet oavsett ut

Skapad: 2020-10-01 Statistik

Granskning av Brogården, socialtjänsten, övrigt boende etc.

Är du en ledsen och nedstämd mamma och-/eller pappa som efter att ha bott på ett utredningsboende, (t.ex Brogården utanför Uppsala), och sedan blivit fruktandsvärt nedtryckt av personalen på boendet och av socialtjänsten, snälla skriv under detta. Du får gärna lämna en kommentar, då en kommentar om hur ditt bemötande varit på det boende ni bott på, och hur er upplevelse varit och gärna vilket boende ni bott på. Vi måste stoppa det som socialtjänsten och utredningsboendena i Sverige sysslar med.

Skapad: 2022-03-31 Statistik

Klimakterievård i Sverige

Punkt 1: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på läkarprogrammet.Punkt 2: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på barnmorskeprogrammet.Punkt 3: erbjud alla HR-chefer uppdaterad och relevant klimakteriekunskap.Punkt 4: erbjud företagshälsovården relevant och uppdaterad klimakteriekunskap. För att klimakterievården i Sverige ska kunna förbättras kräver vi obligatorisk uppdaterad kunskapsundervisning om klimakteriet på läkarp

Skapad: 2021-08-20 Statistik

Jag vill inte att det byggs en högstadieskola på Strandenområdet i Mora.

Nej till högstadieskola på Strandenområdet i Mora      Till att börja med vill vi informera om att denna namninsamling lämpligen görs här. Inte alls svårt, bara att följa instruktionerna. Listor finns även utlagda för påskrifrt på Kaffestugan i Mora och Mora Bokhandel på Kyrkogatan.       Vi, Anders Nöjd, och jag, Owe Hållmarker, skrev en insändare om byggnation av en högstadieskola m.m. vid Strandens skolområde i Mora. Vi missunnar inte på något vis elever och lärare att ha en bra och fin miljö

Skapad: 2022-02-06 Statistik

Tvinga fram en försäljning!! Och låt personalen få en chans att driva Orsa Rovdjurspark för att rädda djuren och anläggningen.

Grönklittsgruppen meddelar 220111 att de tänker lägga ner Orsa Rovdjurspark och försöka omplacera djuren (vilket är tämligen svårt) på grund av att parken går med förlust. Parken stängs för besökare i oktober i år. Att de dessutom marknadsför parken som en utbildnings-, bevarande och forskningsanläggning rimmar illa med en ekonomisk drift. Enligt publicerade artiklar finns möjligheter att driva parken som stiftelse, så att bara hävda eknomisk förlust och lägga ner parken är inte försvarsbart.  

Skapad: 2022-01-12 Statistik

Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering

 Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering   Stockholms stads exploateringsnämnd har beslutat att anvisa parkmark till två byggbolag för att bygga ”till en början” 200 lägenheter i Herrängsskogen i Älvsjö, även kallad Rulleskogen.    Exploateringens omfattning I nuläget omfattar exploateringsbeslutet parkområdet Herrängsskogen söder om Vantörsvägen, från kvarteret vid Guldregnsbacken till andra sidan av rondellen vid Svartlösavägen men kan komma att utökas (se hemsidan). Denna expl

Skapad: 2021-11-11 Statistik