De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Torekällbergsskogen i Södertälje!

Det gamla skogsområdet som ligger i direkt anknytning till Torekällberget och bostadsområden i Södertälje är under hot att skövlas för att ge plats för cirka 80 lägenheter! Det är oacceptabelt att skövla detta skogsområde som inte bara är uppskattad av många men även en mångfaldens hemvist för många arter och djur. Enligt en enkät där man frågat boende i närheten så var detta område ansett det viktigaste naturområdet för invånarna, och nu planerar Telge bostäder rämna det med marken för att bygg

Skapad: 2020-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 199
7 dagar 12 12

Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

I förslaget till ny lag om funktionshinderservice är resurskravet   till sin anda diskriminernade och begränsar jämställdheten. Genom att grunda sej på  nämnda paragraf har många kommuner gjort tvivelaktiga sparbeslut när de valt att enbart FÖRMÅGAN ATT TALA  fyller kraven på paragrafen om resurskrav. Trots att en person fyller kravet på resurs har man använt den funktionshindrades oförmågan att kunna skriva som ett hinder för att få personlig assistans. I många kommuner har personer med autism

Skapad: 2019-05-18

Period Alla länder Finland
Hela tiden 4497 4460
7 dagar 12 12

Vi kräver totalförbud mot fyrverkerier för privat bruk

Vi har fått nog! Både människor och djur far enormt illa av fyrverkerier och det finns forskning på att framförallt vilda djur och fåglar dör varje år på grund av smällandet från fyrverkerierna. Trots ett redan strikt regelverk så skjuts det i tid och otid på många platser i landet såväl före och efter nyårsafton vilket medför att många djur blir både stressade, panikslagna och vettskrämda. Djurägare tvingas förgäves försöka lugna sina djur istället för att se fram emot nyåret och tvingas oftast

Skapad: 2019-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12990 12816
7 dagar 11 11

Förbjud RNA VACCIN

Jag vill RNA VACCINET ska förbjudas OMEDELBART! Håller du med så skriv under. Vi behöver visa vi är många som vill förbjuda detta RNA VACCIN .

Skapad: 2021-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 9
7 dagar 10 9

Ang padelbanor på Alevallen

Med anledning av Alets IKs intention att anlägga 3 padelbanor på grusbanan vid Alevallen. Vi grannar till Alevallen välkomnar anläggningen av de nya padelbanorna, men samtidigt vill vi framföra vår oro inför ökad trafik i området.    Området väster om Alevallen har i dagsläget ingen genomfartsled, men trafikeras frekvent av såväl cykel- som gångtrafikanter som pendlar till och från centrum, besöker Västra stranden, Brottet eller vill ta sig till och från Prins Bertils stig. Om somrarna är Gathen

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36
7 dagar 10 10

Rädda akutsjukhusen i Karlskoga och Lindesberg!

En levande, attraktiv kommun är beroende av bra infrastruktur såsom akutvård och förlossning. Akutsjukhusen är viktiga för att behålla sina invånare och för att företagen i kommunen ska kunna konkurera med andra kommuner om arbetskraften. Skriv på listan så att vi kan påverka politiker att verka för att hela länet ska leva!  

Skapad: 2020-08-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 475 417
7 dagar 10 10

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1352 1328
7 dagar 10 10

Vi som vill ha en trafiksäker och attraktiv cykelväg Hammar-Skillinge

Trafikverket planerar en Sommarcykelväg för Turister och rekreation. De planerar lägga denna på norra sidan av Kustvägen, trots att de flesta målpunkterna finns på södra sidan. Man tvingas således korsa den livligt trafikerade vägen ett flertal gånger om man besöker turistmålen, havet mm. Om man cyklar från Ystad till Simrishamn måste man korsa landsvägen i Hammar. Skall man besöka Kåseberga måste man således korsa vägen igen i en korsning där 800 000 Kåsebergabesökare årligen kör, plus den traf

Skapad: 2019-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 335 328
7 dagar 10 10

Bevara Kulturhuset, Polketten och dansbanan i Halmstad

Detta är en namninsamlings lista för alla som vill ha kvar POLKETTEN, GALEJAN & KULTURHUSET för att inte låta en 150 – årig mötesplats gå i graven, i Halmstad! Vi vill ha en levande park med mycket liv och folk i rörelse istället för en massa höghus och en massa betong. Vi vill kunna spela boule, grilla med barnen vid lekplatsen, kunna göra en picknick i det gröna gräset, ta en danskurs i ex bugg / tango eller titta på en teateruppsättning samt kunna dansa en vanlig kväll/helg till en bra or

Skapad: 2017-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 707 698
7 dagar 10 10

Återinför daglig rapportering av covid-19 statistik

Vi kräver att FHM återigen rapporterar statistiken för covid-19 i Sverige sju dagar i veckan, som övriga EU-länder gör. Att detta görs per rapporteringsdatum och inte justeras i efterhand på dödsdatum samt att även personer som dött av/med Covid-19 efter 30 dagar ingår i den statistiken. Vi kräver er även att justeringarna förklaras om sådana sker. Detta för att folket ska kunna följa utvecklingen i pandemin, för att myndigheter och sjukvård ska kunna vidta rätt åtgärder vid rätt tid och för att

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 50 44
7 dagar 9 7