De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Byxskyddslagen

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp! Vi på Treskablinoll föreslår att en byxskyddslag ska inrättas för att hindra vuxna från att kunna sexuellt utnyttja tonårsbarn. Idag kan vuxna utnyttja att lagen ser mellan fingrarna om ett barn är byxmyndig, vilket sker när ett barn fyller 15 år. Med en Byxskyddslag får alla barn under 18 år samma lagliga skydd. Signera vår namninsamling för att skydda tonårsbarn i Sverige! Idag saknar tonårsbarn som är över 15 år men u

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Behåll grönstråk i Norra Kråkberg

Jag ställer mig bakom synpunkterna angående Norra Kråkberg i granskningsförslaget för fördjupade översiktsplanen för Mora tätort, vilka sammanfattas: Spara grönstråk i Norra Kråkberg Understryk i den fördjupade översiktsplanen värdet av spontanidrott Hela dokumentet med synpunkter kan läsas här. Synpunkterna kommer att inlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa tis 31 aug, tillsammans med dessa underskrifter.

Skapad: 2021-08-27 Statistik

Dra in skadeståndet till den våldtäktsman som fick 840 000 kronor

***** **- **i har fått nästan 1 miljon i skadestånd, efter att blivit dömd till två grova våldtäkter. Denna namninsamlingen är ett försök på att dra in skadeståndet som utdelats till *****. Om du är emot att en våldtäktsman har fått nästan 1 miljon i skadestånd, skriv under. ** A

Skapad: 2021-08-17 Statistik

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16 Statistik

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Foton: Anders Ahlstrand förutom fotot på John Bauer (Jönköpings läns museum) ---Namninsamling, kort sammanfattning, se nedan:--- Stoppa vägen vid John Bauers Park! Mycket brådskande!! Jönköpings kommun tänker nu göra allvar av planerna att dra en väg vid John Bauers park och genom naturen där – en genomfart mellan två rondeller. En väg skulle mycket allvarligt skada naturen och påverka parkens upplevelsevärde samtidigt som den skulle utgöra en trafikfara för alla de många barn som ständigt är

Skapad: 2020-09-10 Statistik

Öppna Akutmottagningen i Alingsås på natten!

   Vårt fina kära sjukhus! Vi bor i en kommun med ett nytt fräscht sjukhus, och visst ska vi vara stolta över det.Men det finns en hake; vi nekas vård på nattetid på vårt sjukhus. Det betyder att människor som är sjuka i kommunen måste åka till Borås eller Göteborg, övriga sjukhus. Detta medför att t.ex. äldre som är sjuka och svaga, inte orkar åka flera mil för att få vård som de behöver.Flera äldre har berättat för mig att de inväntar till nästa dag för att få vård i Alingsås. I stället ligger

Skapad: 2020-02-09 Statistik

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14 Statistik

JA till skatepark i Lammhult

Som vi alla vet är rörelse bra för alla, ung som gammal. När samhället ser ut som det gör idag med mkt stillasittande är det ännu viktigare för oss vuxna att se till så våra barn & ungdomar faktiskt kommer i rörelse. Det främjar både kropp & knopp. För att göra Lammhult mer attraktivt för våra energifyllda men rastlösa barn och unga är vårat förslag att fixa en skatepark i Lammhult. Intresset är stort, men för att utöva sporten måste vi tyvär ta oss utanför Lammhult till andra orter. Vis

Skapad: 2022-01-04 Statistik

Återskapa trygghetsringningen i Linköping

Hundratals ensamboende dör varje år utan att hittas inom rimlig tid, några ända upp till efter två år. Antalet ensamboende som i hemmet drabbas av olyckor, sjukdom och död, utan att själva kunna larma, kommer att i framtiden öka i antal. Att detta kan ske i vårt ”välfärdssamhälle” är inte acceptabelt, vare sig moraliskt, etiskt eller ansvarsfullt gentemot den person det gäller, eller dennes anhöriga med flera,Därför är vårt syfte med kampanjen att kommunen ser till att en trygghetsringning etabl

Skapad: 2022-01-01 Statistik

Låt Joans uteservering vara kvar och hjälp därmed vårt Karlskoga nå visionen!

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga, så säger visionen om vår stad. Att då motarbeta det vi invånare vill ha, känns inte så klokt om visionen skall bli verklighet inom få år. Grunden till denna insamling är just denna vision och du som vill ha ett växande, modernt, innovativt och välkomnande Karlskoga; Fyll i denna namninsamling för att politiken ska ändra sin uppfattning ang Joans uteservering. VI VILL HA DEN KVAR!   Historia:Arbetet inleddes med att politiken (kommunstyrelsen) definier

Skapad: 2021-12-26 Statistik