De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Värme i våra hem

Det är kallt ute och för många av oss även kallt inne då element är kalla eller inte går att få upp till önskad temperatur.  Nu kräver vi att få en dräglig inomhustemperatur!   Willhem hänvisar för många till mätaren de installerat att de kan se och påvisa vilken temp, men mätaren sitter för många i hallen som är i mitten av lägenheten och de flesta av oss sover i ett annat rum med fönster (fönster som dessutom drar), då ger mätaren inte en rättvis bild av kylan.    Med denna namninsamling vill

Skapad: 2020-10-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 47 47
7 dagar 47 47

Ruhollah Ahmada

Vi har följt Ruhollah Ahmadi under åren och kan intyga sedan han genom sitt dop bekännt sin kristna tro. Han är en verklig genuin kristen och tillämpar sin tro och lever som kärleksfull kristen. Han besöker Kyrkan flitigt. Vi hoppas och ber att han ska få stanna i vårt land där han arbetar och lever med sin tro på Gud. 

Skapad: 2020-10-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 47 47
7 dagar 47 47

Upphöjt övergångsställe vid Ica Fornåsa

Flaskhalsen vid hockeyrinken hjälpte ju föga att få ner hastigheten genom Fornåsa. Så nu startar jag en namninsamling för att få till ett upphöjt övergångsställe vid Ica. Alla i byn ska i lugn och ro kunna gå över vägen utan att oroas över att både person och lastbilar passerar i 80 km/h

Skapad: 2020-09-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 108 108
7 dagar 46 46

BYGG UPP PARKLEKEN I PETERS PARK!

Socialdemokraterna vill ha ett barnvänligare Björkhagen. Därför vill vi att det åter skapas en parklek i Peters park, med personal på plats, tillgång till lokaler, toalett och skötrum för småbarnsföräldrar. Så skapar vi en tryggare utomhusmiljö och ett ännu barnvänligare Björkhagen. Peters park har i åratal varit en samlingspunkt i Björkhagen. I parken har det genom åren funnits hockeyrink, skateboardramp, återkommande korvgrillningar och mycket mer. Parken var en trygg plats för barn, där föräl

Skapad: 2020-10-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 121 121
7 dagar 44 44

Nej till obligatorisk förskola oavsett ålder!

I en motion till riksdagen föreslår Socialdemokraterna att alla barn från två år måste gå i förskolan. Syftet är "att skapa en likvärdighet för alla barn, oavsett hemförhållanden" SKRIV UNDER DENNA NAMNINSAMLING OM DU HÅLLER MED OM ATT BARN SKALL FÅ VARA BARN OCH ÄR INTE STATENS ÄGODEL FÖR ATT I TIDIG ÅLDER INDOKTRINERAS. DET SKALL VARA UPP TILL FÖRÄLDRARNA OM MAN VILL SÄNDA SITT BARN TILL FÖRSKOLA ELLER EJ!

Skapad: 2020-10-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 42 42
7 dagar 42 42

Rädda Galleri Färjenäs

Göteborgs stads fastighetskontor vill säga upp kultur- och konstverksamheten Galleri Färjenäs pga lönsamhet - det motsvarar inte politikernas önskan om ett kulturellt och bevarandevärd område i Färjenäs. Skriv under protestlistan mot Fastighetskontorets uppsägning av verksamheten om du vill stötta oss på galleriet i att bevara konsten och mångfalden i Färjenäs, där det idag finns trädgård, café, galleri samt konstverkstad och ett antal ateljéer. Just nu handlar det om att bevara galleriet Färjen

Skapad: 2020-10-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 143 140
7 dagar 40 40

Rädda Galtens Historiska Hus i Lund

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni, 2020, att skicka förslaget till ny detaljplan vidare på samråd. Samrådet kommer att starta den 19 augusti, sista dag att lämna synpunkter blir den 26 oktober. Så som förslaget ser ut kommer en mindre del av det så kallade TePe-huset att rivas och resten av huset byggs om. Med en vidare öppning ska det bli mer inbjudande att röra sig mellan torget och innergården och vidare till busshållplatsen vid Bankgatan. Det innebär också att TePe-husets kulturhistorisk

Skapad: 2018-11-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 451 436
7 dagar 39 39

Vi kräver att få möjlighet att rösta med BankID i valet 2022

Skriv under om du också vill att möjlighet att få rösta med bankid i valet 2022 ska finnas. Genom att skriva under med ditt namn stödjer du förslaget om att införa möjlighet att få rösta via bankid i valet 2022. Traditionell röstning via valsedel ska kvarstå, men möjligheten till att rösta med bankid ska finnas parallellt med nuvarande system.  Detta initiativ syftar till att säkerställa att ett valresultat är korrekt, minimerar riskerna för att människor kan ifrågasätta valresultatet oavsett ut

Skapad: 2020-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1174 1158
7 dagar 36 35

Stoppa exploateringen av Tofta strand och värna dess unika naturvärden och sanddyns miljön.

  I det nya detaljplaneförslaget för Tofta Strand på Gotland  föreslås ett 18 meter högt hotell, 30 bungalows, flerbostadshus med 150-talet lägenheter samt 10 strandvillor. Totalt planeras det för ca 1000 nya bäddplatser i Tofta Strand. Erfarenheter finns på Gotland, att  byggda turistområden nära stranden omvandlas till bostadsrätter och som därmed  privatiseras. En exploatering enligt detaljplaneförslaget skulle förstöra de värdefulla naturvärden som finns samt inskränka på allas rätt att va

Skapad: 2020-08-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 633 623
7 dagar 33 33

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 793 785
7 dagar 33 32Facebook