De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Töm spegeldammen i Observatorielunden 2021!

  Nu försöker vi(Igen) att tömma spegeldammen i Observatorielunden för att göra rum för annan aktivitet! Detta pga Corona och att försöka undvika trängsel i skateparker så gott det går! Detta ska skickas in till kommun/stadsdelsförvaltning och alla falanger som har något att säga om det ska bli vatten eller inte! Nedan följer en del av den text som kommer skickas in, om du känner att "JA detta kan jag stå för" så skriv under och dela vidare så kanske det blir verklighet i år(och kanske nästa)!

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 542 527
7 dagar 22 22

Upprättelse för Jennie Tholander

Jennie och hennes ex-pojkvän träffades när de var mycket unga. De blev förälskade i varandra och inledde en relation. Ex-pojkvännen hade samröre med personer som begick brott och med tiden fick han ett allt större kontaktnät inom den kriminella världen. Den tidigare pojkvännen blev samtidigt allt mer kontrollerande och hotfull även mot Jennie. Jennie försökte bryta sig loss, men då pojkvännen inte accepterade att hon umgicks med vänner eller hade egna intressen blev hon mer och m

Skapad: 2020-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11568 11341
7 dagar 22 22

Vi som protesterar mot Christians uppsägning, och vill ha honom tillbaka!

Vi tycker att uppsägningen av Christian är på helt fel grunder, och vi vill ha honom tillbaka som lärare/pedagogisk resurs, då vi tycker att han gör ett bra jobb, då han är väldigt duktig, jordnära, håller bra lektioner och även bra diskussioner, och har en bred kompetens från vårdyrket som ger oss bra tankar och reflektioner hur vård och omsorgs arbetet fungerar i praktiken. Den kompetens från ”fältet” som han har med tanke på att han jobbat ca 19 år i ”fältet” och dessutom jobbat fackligt på a

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21 21
7 dagar 21 21

Skriv på för ett nationellt rektorslönelyft - #ansvarsavståndnu

Nu startar Sveriges Skolledarförbund en nationell namninsamling för ett rektorslönelyft! Namninsamlingen utgör en viktig del i förbundets kampanj #ansvarsavståndnu som syftar till att Sveriges viktigaste chefer – skolledarna -ska ha en lön som matchar det stora ansvar som de har i sitt uppdrag. Regeringen påbörjade för några år sedan en statlig satsning på skola men har hittills endast genomfört ett lärarlönelyft. Det betyder att det s.k ansvarsavståndet* dvs löneskillnaden mellan rektor och bäs

Skapad: 2020-10-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1953 1948
7 dagar 21 21

Buller från Södra cell Värö

Åtgärda bullret från Södra cell Värö 2021 fastställs nya bullernivåer för Södra Cell Värö. Under prövotiden, med höjda bullernivåer, har Årnäshalvön med dess EU-skyddade Natura 2000-områden, Åskloster, Kärradal, Bua, Värö och omkringliggande öar utsatts för ett missljud utan dess like från pappersfabriken Södra Cell Värö AB. Bullret har bestått av såväl vinande, skärande- och mullrande ljud liksom lågfrekvent vibrerande. På halvön har det rapporterats om grava sömnsvårigheter då inte ens öronpro

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 211 208
7 dagar 20 20

Skriv på för ett nej till mer vindkraft i Ragunda kommun!

Det räcker med vindkraft i Ragunda kommun! Härmed skriver jag på för ett nej till mer vindkraft-utbyggnad i Ragunda kommun! I början på nästa år 2021 har Ragunda kommun 54 vindkraftverk byggda och ännu fler är på gång. Vi tycker att det räcker med denna naturförstörelse nu! Ragunda kommun är redan en av de kommuner som producerar mest el i landet med sina 10 vattenkraftverk. År 2018 producerade Ragunda kommun 5308999 MWH el från vattenkraft + okänt antal MWH vindkraft då detta är sekretess. Vi k

Skapad: 2020-12-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1194 1175
7 dagar 20 18

STOPPA 25m LÅNG CEMENTVÅGBRYTARE

Kullaberget och Mölle ligger oss nära hjärtat. Varje dag räknas tills att vindarna bär med sig vågor som vi kan få surfa på i Mölle. För att detta ska ske behöver många faktorer spela in, rätt vindriktning + rätt vindstyrka x antal timmar och en botten som gör att vågen formas och blir surfbar. Dessa faktorer är sällsynta och just dem finns i Mölle, ett under värt att bevara tycker vi!  Surfet i sig är en mycket speciell gemenskap som bidrar till en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt men ock

Skapad: 2021-03-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4188 3613
7 dagar 19 14

Upprop mot vanvård av torp och gårdar i Tyresö

Sex föreningar har skrivit under ett gemensamt upprop i protest mot vad de anser är vanvård av kommunägda torp och gårdar.  Detta är en namninsamling för att ge ytterligare stöd åt uppropet. Artikel Mitt i Tyresö: https://www.mitti.se/nyheter/upprop-mot-vanvard-av-torp-och-gardar/repudi!u191qe6GaKOCu5ZwvxmQaA/?fbclid=IwAR3NEoH09ZCiiwGTbX93ydN7O9o-95BZfZNTH0hJsGyl-1gthAD5VAhE62w Uppropet i sin helhet: https://tyreso.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/126/2020/12/Upprop-Kulturfastig

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18
7 dagar 18 18

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13055 12828
7 dagar 18 17

Intresseanmälan för hemkörning till Runtuna, Aspa och Lid

Det här är en namninsamling för att visa intresse för hemkörning av matvaror och takeaway till områdena Runtuna, Aspa och Lid nordväst om Nyköping.

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17
7 dagar 17 17