De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31 Statistik

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06 Statistik

Förbud mot fyrverkerier i Halmstad kommun

Härmed kräver vi ett totalförbud mot att skjuta av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom hela Halmstad kommun. Det innebär att man inte får skjuta någon form av fyrverkerier etc vid någon tidpunkt. Skälet är främst med hänsyn till hundar, hästar och andra djur, men även med hänsyn till miljön. Namninsamlingen kommer sedan att lämnas till Halmstad kommun som förfogar över den lokala ordningsstadgan. 

Skapad: 2022-01-02 Statistik

Namninsamling inför ett medborgarförslag. Ishall i Torsby

Hej. Skapat denna namninsamling för att se hur stort intresset för en ishall är. Jag ska lämna in ett medborgarförslag och även skicka med namnlistor. Tycker du att det borde finnas ishall i Torsby. Skriv under 

Skapad: 2022-01-05 Statistik

Bevara Råslätt - ingen förtätning av området

Bevara det fina Råslätt som det är idag med dess grönområden. Ytterligare nybyggnation påverkar negativt det fina som Råslätt har.

Skapad: 2021-12-28 Statistik

Låt Fatima och hennes familj få stanna kvar!

Detta skrevs av 15 åriga Fatima Alsadi i frustration och sorg över att efter 6 år i Sverige återigen harblivit nekade att få stanna av Migrationsverket i Facebookgruppen Nysvenskar i Sverige med över 53 tusen medlemmar i skrivande stund. Ett beslut som påverkar henne, hennes äldre bror, mamma och pappa. Jag vill göra vad jag kan för att familjen Alsadi ska få stanna kvar i sitt hem de har skapat här i hela 6 år med skolgång, vänner och allt som hör till ett liv här. Det är inte acceptabelt av Mi

Skapad: 2021-11-03 Statistik

Dags att förändra endometriossjukvården!

Svensk endometriosvård är under all kritik, och det måste ske en förändring NU. Enligt Socialstyrelsen har ungefär 1 av 10 kvinnor sjukdomen endometrios, vilket är runt 250 000 stycken i Sverige. Det är med andra ord en väldigt vanlig sjukdom. Trots detta är vi många som vittnar om bristfällig och felaktig vård när det gäller endometrios, och läget är ohållbart. Tillsammans med andra kvinnor i samma situation har jag tagit fram konkreta exempel på varför det måste ske en förändring; 1) Idag tar

Skapad: 2021-09-11 Statistik

Riv inte Nitrolack

Lövholmen ska omvandlas till bostadsområde. Vi vill att en varsam utveckling sker med fler byggnader som bevaras för att behålla karaktären av industriområdet. Liknande exempel finns tex i Norrköping, eller i Tyskland I dagsläget är 17 av 21 byggnader hotade av rivning.Just nu ligger ev aktuell ansökan om rivning av Nitrolackfabriken. Bygglovet/rivningslovet har inte gått igenom då byggnaden är grönklaassad (liksom dem flesta byggnader på denna plats.)Just nu ligger beslutet hos politikerna i st

Skapad: 2021-05-04 Statistik

Tycker NI det behövs mer resurser på skolorna? Skulle NI vilja ha No2Crimes arbetes förebyggande på skolorna ?

Hälften av tiden i livet tillbringas i skolan. Vem ska vi bli ? Vad ska vi göra? Normer och värderingar, rätt och fel. Här börjar vi sätta våra spår.Mobbning, utåtagerande beteende, sexuella trakasserier och utfrysning.Detta är bara en del av vad som sker på skolor idag bland våra barn och ungdomar .Och vad blir resultatet av ett barn eller en ungdom som lever i utsatthet utan förändring ?Vad händer med dom barn eller ungdomar som blir utsatta av andra i skolan?Svaret har vi fram

Skapad: 2021-04-30 Statistik

Extern granskning av Kungälvs kommuns "marknadshyror" samt agerande gentemot Våghals AB

>> Uppdatering 5 jan 2022:  Från och med 3 januari 2022 har vi stängt.  Vi försökte in i det sista att hitta lösningar men Kungälvs kommun ville inte förhandla med oss och vägrade hjälpa oss att söka de stöd vi kunde haft rätt till om samarbetet hade fungerat. I stället stämde de oss i domstol och kräver nu omedelbar avhysning. Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla er gäster, personal, samarbetspartners och vänner som varit en del av vår verksamhet sedan starten år

Skapad: 2021-01-12 Statistik