De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Mäns våld mot kvinnor - en valfråga!

Att mäns våld mot kvinnor är ett stort problem vet vi. Ett folkhälsoproblem, både i Sverige och resten av världen. Statistiken talar sitt tydliga språk, men det gör tyvärr inte våra politiker.  Varje dag kan vi läsa i tidningar eller se på tv hur kvinnor drabbas av mäns våld. Väldigt ofta är förövaren någon som kvinnan har eller har haft en relation till, men han kan också vara okänd och ge sig på henne i soprum, joggingspår och när hon är på väg hem. Våra politiker talar om utredningar, men res

Skapad: 2021-12-08 Statistik

PENSIONSUPPRORET

PENSIONSUPPGÖRELSEN.   Nu har pensionsgruppen kommit med ett resultat som fått stor kritik i olika media. Vi vill här framföra VÅRA synpunkter, varför hela utredningen bör göras om, och GÖRAS RÄTT.   - Gruppen har bestått av EN representant för varje parti i riksdagen förutom SD och V, SOM INTE FICK VARA MED!! Socialdemokraterna däremot hade TRE representanter. ÄR DETTA DEMOKRATI???   - De 258 MILJARDER KRONOR som lånats från pensionsfonderna på 1990-talet, har inte betalats tillbaka, dessutom h

Skapad: 2017-12-16 Statistik

Mer dans åt folket! Avskaffa danstillstånden och låt oss dansa utan tillstånd.

I Sverige är alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på offentliga platser tillståndspliktiga. Offentliga danstillställningar är tillståndspliktiga även om de inte sker på offentlig plats. Under början av april 2016 biföll dock Justitieutskottet en motion från Vänsterpartiet om att riksdagen skulle uttala att danstillståndet bör avskaffasRiksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på särskilt danstillstånd slutgiltigt ska vara avskaffat senast den 30 ju

Skapad: 2022-05-16 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Mitt namn är Tim, jag är en glad liten pojke på 3 år med lysande framtidsutsikter. Jag bor på landet med min familj, där är jag trygg. Jag omhändertogs av socialtjänsten och placerades i ett familjehem när jag bara var 11 dagar gammal, nu ska jag utvisas. Ett omhändertagande av sociala myndigheter och en placering i familjehem kunde inte trygga mig, det vägde inte tyngre än ett medborgarskap i ett annat land, i mitt fall Nigeria.  Socialdomstolarna, myndigheterna, barnkonventionen, socialrätten

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Låt Lovön leva - stoppa vägavstängningen!

Trafikverket vill stänga av en del av väg 825 (Rörbyvägen) som löper genom Lovön för allmän trafik. Detta skulle innebära enormt stora negativa konsekvenser och förslaget måste stoppas!  Trafiksäkerheten skulle avsevärt försämras om bilister, tunga fordon, cyklister, mopedister och fotgängare alla ska färdas på de smala vägarna mellan Rörby Gård och Lovö Kyrka och mellan Lovö Kyrka och Ekerövägen. Att endast ha en vägförbindelse in och ut från Lovön skulle innebära en stor säkerhetsrisk för boen

Skapad: 2022-05-26 Statistik

Bevara alternativet att betala med kontanter! Affärer ska inte kunna utesluta kontant betalning. Ingen ska tvingas till digital betalning.

Jag som skriver under vill behålla kontant betalningalternativ i alla affärer, restauranger etc. Ingen ska tvingas att använda digital betalning. Ingen affär, restaurang etc ska kunna vägra kontanter. Banker ska ta emot och hantera kontanter utan skyhöga avgifter och konstrande och möjliggöra för affärer, restauranger etc att hantera kontanter. Lagstiftningen om att kontanter är ett lagligt betalmedel i Sverige måste praktiskt innebära att de inte kan väljas bort. Argument om säkrare betalning m

Skapad: 2022-05-04 Statistik

Inrätta ett Folkhälsopris i Härjedalens kommun

Medborgarförslag - Härjedalens kommun (Kommunfullmäktige juni 2022);   Vi vill att Kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett Folkhälsopris.     Härjedalens invånare kan varje år nominera personer som anses förtjänta av kommunens pris, i någon av de sex kategorierna; demokrati, idrott, kultur, tillgänglighet och miljö. Priserna är ett bra sätt att främja, uppmuntra och uppmärksamma goda prestationer, exempel och förebilder inom kommunen. Vi anser dock att det saknas ett viktigt pris. Där

Skapad: 2022-05-18 Statistik

Solkullens fritidspedagoger

Detta är en namninsamling för oss som tycker det är fel att splittra på ett sådant fantastiskt arbetslag som Solkullens pedagoger är. Vi önskar att Sofie och Anna-Carin får stanna kvar i kommande 2C och 2D tillsammans med Isabella och klasslärarna Anna och Theresia. Vi vill att ansvariga rektorer Susanne & Gabriella förstår att vi föräldrar och framförallt våra barn, känner en enorm trygghet med denna grupp och att vi inte vill att den blir splittrad. Skriv på och låt pedagogerna veta hur vä

Skapad: 2022-05-13 Statistik

Rädda "Kallebåten" i Karösund!

Sedan 1933 har "Kallebåten", döpt efter Kalle "Aborre" Svensson som var den förste skepparen, trafikerat sundet mellan Ekenäs och Karön i Ronneby skärgård. Kallebåten var en motorbåt byggd på Saxemaravarvet. När Kalle med ålderns rätt slutade köra 1967 övertog Ronneby kommun trafiken med en ny båt som beställdes hos Edvin Henriksson på Angelskogs båtbyggeri och döptes till Karöline. Båtlinjen över Karösundet har alltså funnits i nära 90 år och den nuvarande båten har trafikerat Karön i 55 år. Ka

Skapad: 2022-04-07 Statistik

#gynupproret – tillsammans gör vi skillnad!

Var fjärde kvinna ger upp sina försök att boka en tid hos en gynekolog och antalet klagomål på kvinnosjukvården har dubblerats de senaste 10 åren. Det visar vår granskning av gynvården. Har du också fått nog av långa väntetider och svårigheter att boka en tid hos en gynekolog? Skriv under vår namninsamling senast den 15 april 2022 så lämnar vi över den till ansvarig minister.  Sprid gärna till alla dina vänner – tillsammans gör vi skillnad! Granskningen är gjord av allas.se, Allas veckotidning,

Skapad: 2022-01-31 Statistik