De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ja till begränsad mobilanvändning under skoltid

Barnen har idag tillgång till sina mobiler på rasterna. Detta leder tyvärr till att många barn enbart sitter med sina telefoner under rasterna istället för att umgås med varandra.  Vi är flera föräldrar med barn i årskurs 6 på Katarina Norra som är bekymrade över detta och anser att det bör vara mobilfritt under skoltid.  Förslagsvis samlar lärarna in telefonerna vid första lektionen och barnen får tillbaka den vid sista lektionens slut.  Tycker du att det här är en bra idé behöver vi din namnun

Skapad: 2021-09-08 Statistik

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11 Statistik

Hjälp min bror att få stanna!

Samiel tadesel! Jag och min kusin kom hit tillsammans 2013 och jag var 7 år och han var 13 år och har bott här i 8 år. Vår farbror tog oss hit för att det var krig i hemlandet men båda mina föräldrar och min kusins föräldrar är från Eritrea men vi är födda i tigray. Vi är uppväxta med våran farbror. När vi kom hit till Sverige så sa vår farbror att han skulle hämta frukost till oss men kom aldrig tillbaka och jag började gråta men som tur så kom en kvinna och började snacka med oss och tog oss t

Skapad: 2021-08-27 Statistik

Stoppa avvecklingen av Vikingaskolans högstadium

Vi vill stoppa den planerade nedläggningen av Vikingaskolans högstadium. Vi anser att Vikingaskolans högstadium behöver få vara kvar eftersom skolan har en mycket väl fungerande verksamhet som vi värnar om. Skolan har en väl fungerande integration som bland annat bygger på att äldre elever har kontakt med yngre elever. Kontinuiteten från förskoleklass till högstadiet är viktig för detta arbete. Hälften av eleverna på Vikingaskolan har annat modersmål än svenska.  Vi anser att en upp till åttapa

Skapad: 2021-08-25 Statistik

Riv inte Nitrolack

Lövholmen ska omvandlas till bostadsområde. Vi vill att en varsam utveckling sker med fler byggnader som bevaras för att behålla karaktären av industriområdet. Liknande exempel finns tex i Norrköping, eller i Tyskland I dagsläget är 17 av 21 byggnader hotade av rivning.Just nu ligger ev aktuell ansökan om rivning av Nitrolackfabriken. Bygglovet/rivningslovet har inte gått igenom då byggnaden är grönklaassad (liksom dem flesta byggnader på denna plats.)Just nu ligger beslutet hos politikerna i st

Skapad: 2021-05-04 Statistik

Sjukvårdsuppropet

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro. Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen. Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom är långt ifrån en självklarhet. Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas. En sj

Skapad: 2020-02-12 Statistik

Låt föreningslivet på Bäckäng blomstra

Under coronapandemin har vi alla tagit skada, men speciellt vi skolungdomar. Efter många månader av distansundervisning är vi äntligen tillbaka Borås bästa gymnasieskola: Bäckängsgymnasiet. Trots detta är inte allt riktigt som vanligt: vårt föreningsliv på Bäckäng får i princip inte existera.   Bäckäng präglas av ett starkt föreningsliv som bidrar enormt till våran gymnasietid. Det trivselarbete våra föreningar utför är något som utmärker Bäckäng som skola. Men pågrund av coronapandenmin får int

Skapad: 2021-09-06 Statistik

Vi kräver en trafiksäker lösning för Idekullabron i Ryd, Tingsryds kommun!

Idekullabron söder om Ryd, Tingsryds kommun, utgör en allvarlig brist i trafiksäkerheten i kommunen. Bron är väldigt smal och trafiken på bron håller en hög hastighet, när två fordon möts gör de detta med mycket små marginaler på båda sidor, lägger man då till en cyklist eller en gångtrafikant till detta möte skapas genast en livsfarlig trafiksituation. Våra barn cyklar/går på denna bro för att ta sig till och från samhället, folk som vill promenera runt den fantastiskt natursköna Mörrumsån måst

Skapad: 2021-09-06 Statistik

Dags att skrota den individuella lönesättningen på Umeå Universitet

Förra året bestämde sig Umeå universitet på grund av pandemin att ge ett generellt procentuellt lönepåslag. I år är lönesamtalen och den individuella lönesättningen tillbaka. Man kan undra varför. Individuell lönesättning leder till godtycklig lönesättning som ekonomiskt missgynnar många av universitetets anställda. Det finns starka principiella skäl att kritisera systemet: 1. Det leder till konkurrens mellan kollegor istället för samarbete2. Lönesättningen blir godtycklig3. Det är extremt resur

Skapad: 2021-09-09 Statistik

Inga tvångsrotationer på Kvarnbacken i Nybro!

Under sommaren så har enhetscheferna för demensboendet Kvarnbacken i Nybro tagit ett beslut om tvångsrotation av personal från de olika arbetsgrupperna på boendet. Detta äventyrar inte bara kontinuiteten som är så himla viktig för våra demenssjuka, utan har även skapat sömnproblem- och psykisk ohälsa för flera av personalen.  Detta är ett hastigt- och icke genomtänkt beslut som varken gynnar brukarna eller personalen. Personalen, som har gjort ett hästjobb under pandemin och lyckats hålla Covid-

Skapad: 2021-09-05 Statistik