De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vaccinera lärarna!

Smittspridningen av covid-19 inom för- och grundskolan är stor. Mycket stor.  Restriktionerna i samhället utökas för att skydda personal och kunder i butiker, på restauranger, i kollektivtrafiken etc. Föreningsidrottens träningar och tävlingar ställs in, och nu pratas det om ett förslag att stänga stränder och parker för att undvika trängsel. Riskgrupper ska skyddas, människor arbetar hemifrån och fysiska möten ställs in till förmån för digitala.Många arbetsgivare anpassar arbetsuppgifter och kr

Skapad: 2021-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 50 50
7 dagar 50 50

Stoppa utförsäljningen av Sollentunahem

I lagen om allmännyttiga bostadsbolag står angivet att varje värd ska erbjuda sina hyresgäster både möjlighet till boendeinflytande samt inflytande i själva bolaget.   Med anledning av ovanstående lag anser de berörda hyresgästerna av utförsäljning av Sollentunahem att beslutet bör ogiltigförklaras, eftersom de berörda hyresgästerna i denna process inte blivit tillfrågad om de samtycker i denna fråga innan beslutet klubbades igenom i 2016. Under processens gång har information undanhållits och f

Skapad: 2021-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 173 169
7 dagar 48 47

Placering av vindkraftverk i Korsnäs

Vi anser att en vindkraftspark, som nu och i framtiden planeras i korsnäs kommun, bör placeras minst 3 km från bebyggelse.   Vi är oroliga över det buller och blinkeffekten som ett vindkraftverk kan orsaka befolkningen på orten.

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Finland
Hela tiden 77 74
7 dagar 46 44

Stoppa avelsplanen för svensk bondkatt (huskatt)!

En plan som innebär okontrollerad avel och oansvarig katthållning, samt motarbetar åratal av arbete för kattens status och levnadsvillkor. Jag kräver att Jordbruksverket återkallar sitt beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram för “svensk bondkatt” (huskatt). Planen tar steget tillbaka till 1800-talet i sin syn på katten och hur den bör hållas, samt motarbetar många års djurskyddsarbete för att höja kattens status och komma tillrätta med ett av vår tids största djurskyddspr

Skapad: 2021-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15452 15333
7 dagar 46 46

GC-väg Egnahemsvägen/Fagervik - säkra skolvägar

Vi vill att det anläggs en gång-/cykelväg längs Egnahemsvägen i Fagervik för att skydda främst dom elever som skall till och från Fagerviksskola. Men även andra tvåbenta samt fyrfota som rör sig dagligen längs vägen. Vi tror att detta inte bara skulle öka säkerheten utan bidra till att fler också lämnar bilen hemma och vågar låta sina barn och ungdomar promenera eller cykla till skolan.

Skapad: 2021-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 42 42
7 dagar 42 42

Glyfosatprodukter bort från detaljhandeln!

Med denna adress vädjar vi till detaljhandelns kedjor (Kesko, SOK osv) att sluta sälja produkter som innehåller glyfosat. Glyfosat är ett gift som påverkar växternas shikimatomlopp som dödar dem (med undantag för de genmanipulerade växter som gjort dem resistenta just mot glysofat). Mänskor och djur saknar detta shikimatomlopp och därför har man trott att det inte påverkar dem. Glyfosat har sedermera upptäckts påverka också mikrober shikimaatomlopp, som gör att glysofat är farligt också för mäns

Skapad: 2020-07-06

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1514 1500
7 dagar 42 41

Säg NEJ till Ekudden som nästa Bredsand!

Idyllen Ekudden vid Svinnegarnsviken bortom Haga Slott i Enköping riskerar att hårdexploateras genom en ny kommande detaljplan samt påtvingade kommunala vatten- och avloppsdragningar. Planerna kan låta så fina på pappret, men framför oss ser vi hur ett nytt hårdexploaterat Bredsand kommer att växa fram.   Säg NEJ till Ekudden som nästa Bredsand!     Läs mer om planerna för Ekudden på Enköpings kommuns webbplatshttps: https://vaxer.enkoping.se/detaljplaner-i-enkoping/detaljplaner/ekudden.html Gå

Skapad: 2021-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 38 38
7 dagar 38 38

Bevara Klagshamns fiskeförening

Klagshamns Hamnförening ligger i tvist med kommunen angående sitt arrendeavtal. I samband med detta har Hamnföreningen utan anledning sagt upp Fiskeriföreningen för avflyttning. Inom ett år måste vi och våra hoddor bort från Klagshamns Udde. Vi i Fiskeriföreningen kämpar nu för att existera även i framtiden. Vi vill vara kvar här i hamnen där vi funnits sedan 1930, fortsätta med fiske, sjöliv, försäljning av färsk fisk och driva serveringen som finns här om somrarna. Det förtjänar inte bara vi m

Skapad: 2021-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 530 528
7 dagar 37 37

Rädda Tyresös vanskötta torp och gårdar!

Tyresö Kommun prioriterar inte omhändertagandet av Raksta och andra torp/gårdar och lyssnar inte heller på privatpersoner som engagerar sig. Vi vill inte att vårt kvarvarande kulturarv ska gå till spillo. Du som vill ändra på detta skriv på så skickar vi till kommunen. 

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36
7 dagar 36 36

Återställ Ekholmens trädallé!

Denna namninsamling syftar till att visa stödet för att återställa trädallén på Ekholmen i Karlskrona.  Kommunen tog ned allén av almar utan förvarningför att byta ut mot en rad av turkiska ekar i mitten av grönytan vid Viktoriagatan. Genom att skriva på denna namninsamling medtycker du till att förespråka ett återställande av trädalléns gestaltning med två rader av träd med mindre träd som passar bättre in i miljön. Avsändare Saltö-Ekholmens Trädgårds- och intresseförening  

Skapad: 2021-04-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36
7 dagar 36 36