De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa avvecklingen av ASIH Göteborg!

ASIH ska läggas ner till årsskiftet utan att det är beslutat på politisk nivå. Vården för de palliativa patienterna och deras anhöriga kommer att bli till det sämre med akutinläggningar som följd. 

Skapad: 2021-12-17 Statistik

Levt i sverige sedan dagis och ska skickas hem

Hej ! jag försöker hålla detta kortfattat , jag heter Kareem  och är 17 år, jag har levt i Sverige 12 år. Jag har gått i skolan och tar det seriöst , har också vänner här och hela mitt liv är byggt i Sverige. Min bror har en funktionsnedsättning som gör det ännu viktigare för han att stanna i landet och få den vården han behöver. Jag tackar er som skriver under detta och ger mig någon stöd . Tack ! ( jag kommer ifrån Irak )

Skapad: 2022-01-10 Statistik

Moms-upproret inom hästnäringen

Varför manar vi till kamp?                  Det började med att Stall Gubbröra HB fick vissa frågor om verksamheten (bolaget äger travhästen Hippolito G.R. e. Amaru Boko) i mitten av året. Utifrån svaren (som i objektiv mening var helt tillfredsställande) kom med en dags mellanrum i september tre olika former av besked från SKV. I det första beskedet (formulerat som ett övervägande om beslut) anmäldes att SKV övervägde att tillämpa retroaktivitet och att påföra bolaget en moms-skuld om ca 25.00

Skapad: 2021-12-10 Statistik

Upprop för Nybrostrands Tennisklubbs anläggning

Vill ni fortsätta kunna spela padel och/eller tennis samt umgås på anläggningen i Nybrostrand? Genom att skriva under detta upprop så visar du/ni ert stöd för att NTKs anläggning fortsatt ska få finnas kvar på nuvarande plats i Nybrostrand. Vi ber om er mailadress så att vi kan uppdatera er kring vad som händer i frågan. Ange gärna också antal barn under 16 år i er familj, som stöttar NTKs anläggning, i kommentars-fältet. OBS Glöm inte att bekräfta din underskrift i det mail som automatiskt skic

Skapad: 2021-09-14 Statistik

Lex Natthiko

Måndagen den 17 januari 2022 valde den fd buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad att ta sitt liv. Hade hade ALS och valde att svälja "ett glas smoothie med det gängse preparatet." i en text på FaceBook, som  Jörn skrivit innan sin död, skriver han också:  "Tycker du som jag, att alla, under vissa omständigheter, borde få samhällets hjälp till en värdig och trygg död, så gör dig hörd. Lex Natthiko, inte mig emot." Vi som signerat denna lista tycker som Björn. Vi vill att alla ska ha rätten att f

Skapad: 2022-01-18 Statistik

STOPPA JAKTEN PÅ LODJUR

  Lodjuren och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med lo i naturen blir det balans och många andra arter gynnas. Lo är en väl konstaterad förutsättning för biologisk mångfald i Sverige. Våra svenska Lodjur är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några stora skador på tamdjur och ändå har våra politiker 2021-2022 beslutat om en licensjakt på 76 lodjur!! I Skandinavien kommer f.ö hela 106 djur att dödas (bl.a genom grym fällfångst) under denna skoningslösa jak

Skapad: 2022-01-08 Statistik

Synpunkter på planerad etapp 2a Stora Sköndal, från boende i Sköndal

Vi är många som engagerat oss i utbyggnadsplanerna för Stora Sköndal. Sammantaget anser vi att exploateringen är positiv och kommer att stärka Sköndal på flera sätt, inte minst beträffande service och kommunikationer.   Denna skrivelse innehåller ett par förbättringsförslag, av vilka flera ansluter till dem som bl.a. Farsta stadsdelsnämnd framfört i tidigare skede.   Detaljplan 2a anser vi kan förbättras på följande punkter:   -          Storskaligheten behöver tonas ned genom sänkning och utgle

Skapad: 2021-10-15 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Mitt namn är Tim, jag är en glad liten pojke på 3 år med lysande framtidsutsikter. Jag bor på landet med min familj, där är jag trygg. Jag omhändertogs av socialtjänsten och placerades i ett familjehem när jag bara var 11 dagar gammal, nu ska jag utvisas. Ett omhändertagande av sociala myndigheter och en placering i familjehem kunde inte trygga mig, det vägde inte tyngre än ett medborgarskap i ett annat land, i mitt fall Nigeria.  Socialdomstolarna, myndigheterna, barnkonventionen, socialrätten

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Vi behöver en ny affärsbyggnad på Brännö!

Till Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun, Brännö Handels ägare och personal går på knäna i den nuvarande lokalen som har blivit alltför trång med en växande befolkning och ett ökande antal turister alla tider på året. Länsstyrelsen motsätter sig den nuvarande byggnadsplanen för en ny affär med motiveringen att den förutom en affärsbyggnad innehåller bostäder och lokaler för andra verksamheter. Vi Brännöbor och andra konsumenter till Brännö Handel ser en ny affärsbyggnad som ett verkligt akut beho

Skapad: 2021-08-17 Statistik

Nej till industriell vindkraft i Köpings kommun!

På en yta större än hela Köpings stad, 1900 hektar, vill företaget OX2 tillsammans med Sveaskog omvandla artrik Bergslagsskog för att bygga industriområde med 25 stycken 300 m höga vindkraftverk. Detta är tänkt i norra änden av Köpings kommun, runt Tretjärnsberget mellan Iresjön, Mellanvålen och Stora Vålen/Ljustjärn. Det finns planer på liknande områden i andra delar av kommunen. Vindkraft påverkar djur och människor i vår omnejd med hörbart swishande ljud från vindsnurror som spelar i otakt me

Skapad: 2021-08-13 Statistik