De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda barnet i Borlänge!

WOMEN TO REMEMBER har sedan i början av maj arbetat aktivt för att få ett barn i Borlänge till säkerhet som far illa under sin mors omvårdnad. Pappan till barnet befinner sig i ett annat land och har uppmärksammat moderns våld i form av strupgrepp och bett i ansiktet på barnet. Detta har han filmat under ett umgänge som skett via videosamtal och anmält till socialtjänsten. Socialtjänsten startade en utredning men valde att bortse från denna video samt andra bilder de mottagit där det framkommer

Skapad: 2020-07-01 Statistik

Låt Ismail och Murteza stanna i Sverige!

Under 2015 kom Ismail och Murteza till Sverige från Iran. De tog sig över medelhavet och åkte genom Europa för att till sist stanna i Rimforsa. Efter en lång asylprocess kom nyligen det tredje och sista beslutet om att avslå Ismail och Murtezas ansökan om uppehållstillstånd, vilket innebär utvisning. Vid en utvisning hänvisas de till Afghanistan eftersom Ismail bodde där sina allra första levnadsår. Ismail har inte levt i Afghanistan under hela sitt vuxna liv och Murteza har aldrig varit där. Af

Skapad: 2020-06-24 Statistik

Vi som vill bevara Carl von Linnés statyer som kulturmärken

I kölvattnet av BLM-relaterade protester i USA och sedan på annat håll i världen, har det rests alltmer absurda krav på att statyer ska rivas och kurslitteratur ska ändras. Detta med hänvisning till att sådana föreställer, hyllar och legitimerar "rasister". Bland annat har det föreslagits att minnesmärken av den minst sagt framstående svenske botanikern, geologen och zoologen Carl von Linné ska rivas på grund av att denne har kategoriserat människor i grupper under 1700-talet och att sådan taxon

Skapad: 2020-06-12 Statistik

Främja mindre lantbruk och matföretag för den biologiska och gastronomiska mångfalden.

Detta är ett upprop för ett levande lantbruk, landsbygd och landskap. Vi kan inte stillatigande titta på och se hur mångfalden utarmas.  Det finns därför all anledning att både främja fler nya små gårdar och matföretag, men också att bromsa nedläggningen av de som redan är etablerade. Det behövs fler, inte färre, matproducenter. Det här ett upprop för att stoppa den förödande utvecklingen. Den biologiska och gastronomiska mångfalden behöver de små!  Vi fortsätter att samla in namnunderskrifter f

Skapad: 2020-06-01 Statistik

INGEN BARACKSTAD I RAMSELE UNDER PANDEMIN!

INGEN BARACKSTAD I CORONATIDER! Vi invånare i Ramsele med omnejd motsätter oss till kommunens beviljade byggnadslov för att upprätta en barackstad där ca 200 utländska vindkraftsarbetare ska bo mitt under rådande pandemi.  Vi anser att detta i nuvarande situation under rådande pandemi är ansvarslöst och odemokratiskt. Inte bara mot oss Ramselebor, utan också mot hela befolkningen i vår region. Den sjukvård vi har i regionen är beräknad på nuvarande befolkningsmängd och den är redan i nuläget hår

Skapad: 2020-05-12 Statistik

Riv inte Bunkeflo Kyrka!

Bunkeflo Kyrka i Bunkeflo By är i dåligt skick och har varit stängd för allmänheten i några år. Svenska kyrkan planerar att riva kyrkan. Kyrkan är gammal, vacker och många har fina traditioner och minnen från kyrkan. Den hör hemma i siluetten i Bunkeflo By/Vintrie och är ett landmärke, som ses från långt håll, ända från Öresundsbron. Det behövs en kyrka i det växande området. Det vore oerhört tråkigt att riva kyrkan. Skriv under för kyrkans bevarande.

Skapad: 2020-05-08 Statistik

Ändra coronastrategin och rädda liv

I Aktuellt den 29 april sa två oberoende experter att med nuvarande utveckling kommer 10-20.000 människor i Sverige att dö i covid-19. Folkhälsomyndigheten sa inte emot. Det kan bli många fler döda. Det är många människoliv och det kan drabba dig eller någon som står dig nära. Vad är då alternativet? Andra länder har tryckt ner smittspridningen och antalet nya fall och dödsfall minskar. Folkhälsomyndigheten säger att det innebär att skjuta problemen framför sig. Men andra länder använder smittsp

Skapad: 2020-04-30 Statistik

Gå kvar i Göteborgs Tekniska College (Gtc)

Vi vill forsätta vår Yh på Gtc. Vi känner en stor oro inför att byta skola. Vi har ansökt just till denna skola pga sin långa erfarenhet, utbildingslojalitet och sin stora angegemang att alla får den kunskap för att kunna få ett jobb och där man kommer kunna uppvissa sina kunskaper. Vi är mycket oroliga över att just under denna tid behöva bytta skola där vi har genomgått en stor förändring i skolan med distansutbildning och nu detta.  Som innebär ännu längre inkörningstid där vi går misste om v

Skapad: 2020-04-27 Statistik

Ge oss föräldrar rätten att skydda våra barn!

Ge oss föräldrar rätten att skydda våra barn! Ge våra barn rätt till distansundervisning och hemuppgifter som tillfälligt ersätter skolplikten. Avskriv alla anmälningar och utredningar som angår frånvaro på grund av frivillig isolering i samband med smittspridningen av COVID-19. Där syftet är att skydda barnen och samhället mot smitta och spridning av COVID-19. Ge vårdnadshavaren rätten att besluta vad som är bäst för barnets hälsa enligt Garantläran. Vilket innebär en förälders plikt och skyldi

Skapad: 2020-04-03 Statistik

Rädda Sveriges drabbade företag & alla löntagare!

Vi är inne är den största krisen i modern tid! Vi bedriver just nu en kamp mot Corona och en kamp mot överhängade konkurser. Undertecknad misste själv sin farmor i sviterna av Corona nyligen så vet vikten av att skydda de som är i riskzonen, men bakom varje företag så finns också kött & blod som just nu lämnas utanför. Tillsammans med många stora aktörer, kedjor & Stå upp för Småföretagarna (forum) gör vi nu denna insats och det ser som följer. "Det finns pengar i våra lador för att kla

Skapad: 2020-04-03 Statistik