De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Vi vill med denna namninsamling få till stånd en folkomröstning där alternativen är att bygga ny skola på Hackelområdet eller att rusta upp och utveckla befintlig skola på området bredvid Åsundavallen. Du som lägger din röst ska vara röstberättigad inom Kinda Kommun. Du tar genom att skriva på här inte ställning i frågan om vilket alternativ du föredrar vid en folkomröstning.  Observera att en fysisk namnunderskrift krävs för att det ska räknas men vi kör denna parallellt för att ytterligare påv

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 141 141
7 dagar 2 2

Behåll Kontanterna

Vi vill behålla kontanterna i Sverige och ha som krav att samtliga butiker / affärer och företag skall ta emot kontanter.

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 148 145
7 dagar 2 2

Trygg skolgång för elever i Ucklum

Hjälp våra barn i Ucklumskolan att få gå med sina klasskompisar, just nu blir de utplacerade i åk 4, på olika skolor i kommunen. Vi vill ha en skolpolitik där man har en plan för alla elever i kommunen. En skolpolitik där man inte blir diskriminerad utifrån var man bor. En kommun där alla har en trygg skolgång, utan att behöva vara orolig för vilken skola man sen ska gå i och om man kommer till en okänd skola helt själv utan kompisar. Vi vill ha en kommun och skolpolitik som tar ansvar för den p

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 178 178
7 dagar 2 2

Vi vill ha tillbaka vanliga Cola Zero 2021

Helt okej att de skapar nya dmaker. Men varför ta bort den gamla Cola Zeron när den är så populär? Vi vill ha tillbaka vanliga Coca Cola Zero. Saknar du också den så skriv under. Listan sänds vidare sen till Coca Cola Company i Sverige den sista maj 2021.

Skapad: 2021-03-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 69 69
7 dagar 2 2

Töm spegeldammen i Observatorielunden 2021!

  Nu försöker vi(Igen) att tömma spegeldammen i Observatorielunden för att göra rum för annan aktivitet! Detta pga Corona och att försöka undvika trängsel i skateparker så gott det går! Detta ska skickas in till kommun/stadsdelsförvaltning och alla falanger som har något att säga om det ska bli vatten eller inte! Nedan följer en del av den text som kommer skickas in, om du känner att "JA detta kan jag stå för" så skriv under och dela vidare så kanske det blir verklighet i år(och kanske nästa)!

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 547 532
7 dagar 2 2

Stoppa fler deponier i Gunnilse!

Vill du också att Gunnilse och Lärjeån ska få behålla sina unika naturvärden och få en hållbar samhällsutveckling som består av varsam utveckling av natur, odlingskultur och bostadsbebyggelse?   Då får det vara slut med att behandla Gunnilse som ett område dit man kan förlägga störande verksamheter och deponier!   Skanska Industrial Solution AB ansöker om att få deponera inerta (lera, betong, tegel etc) massor i Gunnilse under 10 års tid. Området de ansöker om är beläget mellan Gunnilse Granväg,

Skapad: 2021-03-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 258 256
7 dagar 2 2

Lokala Politiker: Använd Vetot NU

Kommunens politiker måste ta sitt ansvar för att inte lokalbefolkningens miljö för boende, och Djur och Naturmiljöer ödeläggs, utan kan lämnas vidare till våra barn. Vi behöver ingen mera Industri av denna typ men framför allt Vi behöver alla Bättre Beslutsunderlag. Uppmanar alla våra lokala företrädare att nyttja det kommunala Vetot  

Skapad: 2021-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 93 92
7 dagar 2 2

Stoppa höghusbygget - Hässelby strand (Maltesholmsv./Medsolsbacken)

AGERA NU Vi anser inte att naturtomten i Hässelby strand, mellan Maltesholmsvägen och Medsolsbacken skall bebyggas. (Grimsta 1:2). Anledningarna är tex; * Blir för trångt mellan husen, vi skuggar varandra o dagsljuset med solen försvinner delvis, vindproblem mm.---> Internationellt har man slutat bygga höghusparker med jämnhöga hus som här planeras.  * Denna lilla gröna naturtomt används av många, tex äldre i området, ungdomar som  har picnic i höga gräset, glada gäng på kvällarna och hundäg

Skapad: 2021-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 114 113
7 dagar 2 2

Hjälp David och Donald stanna i Sverige

Donald och David Beqiri har varit i Sverige i över 6 år. Nu riskerar de att bli utkastade till deras ursprungsland Albanien. David är 17 år gammal och Donald är 16 och är här utan sina föräldrar. Pojkarna har klippt alla band med Albanien och därav deras föräldrar, för att undvika att bli mördade, eftersom David och Donalds släkt har hamnat i blodsfejd med Albansk maffia.    Pojkarna går i gymnasiet här i Sverige och har anpassat sig till det svenska samhället. Trots detta, så är det sagt att po

Skapad: 2021-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 892 881
7 dagar 2 2

Stoppa nedmonteringen av Lidköpings sjukhus

Återigen så vill man montera ner sjukhuset i Lidköping på bekostnad av likväl vårdtagare som personal. Genom föreslaget att ta bort jouroperationsoperationen.  Det senare förslaget att stänga kirurgoperationen kom inte som en överraskning, men tillsammans för förgående så innebär det slutet på vårt akutsjukhus.  Med den här namninsamlingen hoppas jag att flertal visar sitt missnöje och står upp mot både politiker och tjänstemän som vill montera ner den fantastiska vård som ges i Lidköping.

Skapad: 2021-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1725 1719
7 dagar 2 2