De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nya lagändring 1 Juli 2022 Gällande Lilla Hjärtat Esmeralda

Barnens Kamp för sin Rättvisa och bli hörd Grupp på Facebbok.  Jag PernillaG och Paulina K. Vi två starta denna andra namnsamling lista, för nu är vi trött less på bli svartmålade som olämplinga bilogsiska föräldrar bara för man har  lidrigt nedsatt funktionshinder. Sen också dom andra drabbade föräldrar som blivet av med sina älskade  barn och ungdomar i  hela Sverige, av t.ex vårdnatvister , någon föräldre gått bort, eller barnen har ett nedsatt funtionshinder osv.  För till sommaren den 1 Jul

Skapad: 2022-05-06 Statistik

Skona naturområdet Hôrstebacke på Öckerö, prioritera byggnation av befintliga rivningstomter.

Öckerö kommun kommer under 2022 att exploatera det omtyckta naturområdet Hôrstebacke på nordöstra Öckerö med sina ängssluttningar omgärdade av skogspartier. På så vis skövlas ett av ytterst få sammanhängande skogsområden i den yttre skärgården, och den enda egentliga platsen på Öckerö med förutsättningar för en större mängd träd att växa. Det är en plats vars ängssluttningar ligger i lä från västanvinden, och därför använts som utflyktsmål sedan många generationer. Platsen fungerar också som en

Skapad: 2022-04-28 Statistik

Anlägga en gång/cykelväg från Blå Grindar till Stalpet.

Ett medborgarförslag att anlägga en gång/cykelväg från Blå Grindar till Stalpet är inlämnat. Det finns flertalet positiva aspekter i detta, dels främjar vi motionen för barn och unga men även vuxna då de på ett tryggt sätt skulle kunna cykla/gå/springa till och från jobbet/skolan/kompisar. Genom att kunna gå eller cykla främjar vi också miljön då man får ett alternativ till att ta bilen. Men då måste vi kunna göra det på ett sätt där ingen riskerar att bli påkörd eller att det sker en olycka.  D

Skapad: 2022-04-07 Statistik

Malmö Stad - Vi störs av den brända lukten!

Bränd lukt över delar av Malmö har förekommit under en längre tid och en lösning verkar inte vara funnen. Vi är många Malmöbor som störs av den brända lukten och kräver ett snabbt agerande från staden. 1. Professionell mätning av luftkvalitén i Västra hamnen och Dockan. 2. Tydlig åtgärdsplan som invånare kan ta del av. 3. Högsta prioritering. https://www.sydsvenskan.se/2021-07-20/klagomal-pa-tjarlukten-har-okat--kanns-pa-fler-hall-runt-malmo   https://www.google.com/amp/s/amp.svt.se/nyheter/loka

Skapad: 2022-03-22 Statistik

Klimat och jämställdhet måste gå hand i hand

Klimatkrisen handlar inte bara om utsläpp och förhöjda temperaturer. Den handlar om människors liv, hälsa och säkerhet. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast. Kvinnors försörjning hotas, fler flickor tvingas sluta skolan och risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar dramatiskt. Sverige har höga ambitioner i både klimat- och jämställdhetsfrågor. Ändå lyser kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro - både från regeringens sida och från fl

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Låt katthem få statliga medel

Katthem är ideella, de överlever enbart genom donationer. Det finns minst 100 000 hemlösa katter i Sverige, de överges, är okastrerade och liknande. Katten är ett tamdjur som inte klarar sig utan människan.

Skapad: 2022-02-18 Statistik

Låt inte Borås kommunfullmäktige kasta våra pengar i sjön!

Vi skulle vilja ha din påskrift för att göra vår röst hörd gentemot våra politiker genom en återremiss. Borås kommunfullmäktige ska i det närmaste rösta igenom att ge Borås Energi och Miljö (BEM) 100 miljoner kronor för att fortsätta projektera och upphandla inför projektet "Tolken som ny vattentäkt". Alltså 100 miljoner kronor! I slutändan är det Borås stads invånare som får betala via VA-taxan, alltså du och jag, som ska betala ca 1000kr per person.För att ta sådana här beslut så tänker man at

Skapad: 2022-02-14 Statistik

Barn Omhändertagna l i Sverige,

Barnens framtid i Sverige .   Hej Gott folk ! Mitt namn är Pernilla Gunnarson har denna namninsamling lista som ska skickas vidare Till Europa Domstolen/Europakonvestionen. Socialtjänsten svartmålar mig diskriminera och andra föräldrar. Vi  föräldrar är fullt kapabla att ta hand om våra barn Socialtjänsten skall se till rätt hjälp och stöd för familjer inte ta barn De ska se till om ena förälderns är dömd och åtalad för grova brott inte skydda förövaren . Så Vi vill nu med denna namninsamling li

Skapad: 2022-01-27 Statistik

Stoppa bebyggelsen i skogspartiet mellan Långseleringen & Solleftegatan i Råcksta

Stoppa bebyggelsen av 3 stora 4-våningshus med 115 st lägenheter på den smala skogsremsan mellan de unika radhusen i engelsk stil på Långseleringen och radhusen från 50-talet på Solleftegatan och Njurundagatan.   Bebyggelsen i detta område är klassat som riksintresse och gulklassificerat samt att radhusen på Långseleringen är grönklassificerade. Bevara ABC-staden där dåtidens arkitekter planerade för grönområden mellan bebyggelsen. Låt ABC-staden och Råcksta trädgårdsstad bestå.

Skapad: 2022-01-19 Statistik

Vi vill se GC-väg mellan Vårgårda & Alingsås

Jag vill att Trafikverket ska ompröva sitt ställningstagande att avsmalna väg 1900 (gamla E20 Vårgårda - Bälinge) genom att gräva bort asfalt. Jag vill se en annan lösning i som bättre tillgodoser oskyddade trafikanters behov genom att helt eller delvis tillvara de afaltsytor som nu planeras att avlägnas.

Skapad: 2022-01-08 Statistik