De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Förbrukat förtroende för Kevingeskolans ledning

Personalflykt från Kevingeskolan - förtroendet för Kevingeskolans skolledning är förbrukat.  Vi vårdnadshavare på Kevingeskolan är djupt bekymrade över hur skolan sköts under nuvarande ledning.Det senaste läsåret har vi sett en eskalerande personalomsättning, och per dags datum 13/6, vet vi att 14 pedagoger lämnat eller inom kort lämnar skolan. Det är en minst sagt oroväckande siffra för en skola med 10 klasser. Vid samtal med pedagoger uppges orsaken vara att de inte får gehör från ledningen -

Skapad: 2022-06-13 Statistik

Låt svenska barn födda utomlands få svenskt personnummer i stället för samordningsnummer

Frågan om att svenska barn födda utomlands tilldelas samordningsnummer i stället för ett personnummer har varit aktuell sedan regeln infördes år 2000. Svenskar i Världen har på olika sätt lyft frågan med politiker och beslutsfattare, senast genom en resolution och en debattartikel skriven tillsammans med Familjens Jurist. Familjens Jurist tittar i detta nu på om huruvida tillämpningen av samordningsnummer för svenska barn födda och bosatta utomlands är förenligt med grundlagsfästa medborgerliga

Skapad: 2022-05-16 Statistik

Jag kan inte dela min doktor med hur många som helst! #1000perläkare.

Har du ringt din vårdcentral och kommit till en full telefonkö eller behövt vänta i månader på en läkartid? Du kanske till och med har väntat i timmar på akutmottagningen men inte fått den hjälp du behövde?  I de flesta fall hade du kunnat få rätt hjälp av en specialist i allmänmedicin på din vårdcentral, men tyvärr är läkaren idag ansvarig för långt över 2000 invånare. Det är alldeles för många för att läkaren ska hinna ta ansvar för dem alla på ett bra och patientsäkert sätt. Därför kan du beh

Skapad: 2022-04-29 Statistik

Önskemål om att Quorn ska ta fram fler produkter som är både glutenfria och veganska

Quorn har lanserat allt fler veganska produkter senaste tiden, vilket är mycket glädjande! Vi är dock en hel del som inte kan äta majoriteten utav dessa eftersom de innehåller gluten. Vi vill med denna namninsamling visa att det finns en efterfrågan på fler produkter som är både glutenfria och veganska. Vi hoppas på att möjligheterna till detta undersöks på nytt- och att vi kan få njuta av era produkter snart!

Skapad: 2022-04-24 Statistik

Ingen miljöförstöring för att bereda väg för vindkraft i Kronoby

Kronoby kommun och Kronoby församling håller som bäst på att utreda huruvida deras respektive andelar skogsmark på sammanlagt 800 hektar i området mellan Kivjärv och Kolam lämpar sig för vindkraft. Vi som skriver under den här adressen vill inte se en industriell vindkraftspark så nära vår boningsort. Vi hoppas att kommunen tar ett beslut som de inte kommer ångra efter några år när de ser konsekvenserna. En livscykelanalys av vindkraft visar att den har mycket större miljöpåverkan än utlovat.  V

Skapad: 2022-04-11 Statistik

Stoppa stenkrossanläggningen i Skrubba!

Stockholms kommun äger marken vid Skrubba. Dit vill de nu forsla 1 000 000 ton sten per år som kommer från sprängmassorna från tunnelbanebygget i Stockholm och Nacka. Arbetet beräknas pågå under 8 års tid. Detta innebär att ca 190 in-och uttransporter kommer att passera varje dygn. Det ska krossas sten 12 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Förra gången det krossades sten på den här platsen spreds stendammet långt.  Så vi som bor här ska alltså behöva stå ut med en ständig bullermatta och att s

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Tillåt husdjur i svenska skyddsrum!

Det här är Max. Han är en fyra månader gammal kattunge. Hans liv består, liksom alla kattungars liv skall göra; av att växa, leka, sova, äta, gå på lådan och att upptäcka världen. Och för att kunna göra det är han helt beroende av mig, sin ägare. När Max vill äta går han och säger till mig, när han vill leka kommer han till mig med en favoritmus och stirrar uppmanande på mig för att jag skall kasta den, om jag inte skulle rengöra hans kattlåda skulle han med all sannolikhet välja att hålla sig

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Joakim Fagervalls avgång

Vi kräver att Patrik Sylvegård med ledning sparkar Fagervall eftersom han inte lyckas med sina åtagande 

Skapad: 2022-01-16 Statistik

Lagändring för ofrivilligt faderskap/påtvingat faderskap

Varje år drabbas 4000-10.000 män av så kallat ofrivilligt/påtvingat faderskap. I "jämställdhetens Sverige" är inte detta jämställt på något vis alls. Kort sagt så har kvinnor i sådana situationer alla tänkbara fördelar och rättigheter medan männen har enbart skyldigheter, ansvar och är inget annat än vandrande plånböcker. Så det krävs en lagändring. I den nationella initiativrätten krävs det 100.000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en nationell folkomröstning.

Skapad: 2022-01-05 Statistik

Nej till Nordkölens vindpark

Har du råd att se din fastighet förlora upp till 50% i värde? Detta berör oss alla som bor eller äger fritidsfastighet i Bergs kommun Jämtland.  · Vill vi att hela södra delen av Bergs kommun ska bli ett gigantiskt experiment vars effekter på människor, djur och natur idag är okända? · Vill vi för alltid förändra en stor del av Bergs Kommuns natur till industriområde?  Kan vi acceptera en lokal begränsning av allemansrätten? ·  Alla vi som värderar tystnad, natur och djurliv kommer att påverkas

Skapad: 2021-12-25 Statistik