De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Valfrihet i kurser termin 7, socionomprogrammet SU

Vi vill ha valfrihet att välja kurser på termin 7 på socionomprogrammet på Stockholms universitet. Det har tidigare funnits en valfrihet att välja två kurser men det är nu borttaget. Vi kräver att få tillbaka valfriheten och att kunna påverka vår utbildning och framtid. 

Skapad: 2022-10-18 Statistik

Bevara High Chaparral Citizens

Syftet med denna namninsamling är att få ledningen på High Chaparral att ta sitt förnuft till fånga att införa medborgare inne i parken igen. 

Skapad: 2022-10-17 Statistik

Namninsamling - En mer trivsam utemiljö för elever vid Sofielunds Folkets Hus!

Namninsamlingens syfte är att belysa att högstadieeleverna på Kastanjeskolan, som håller till i lokaler hos Sofielunds Folkets Hus på Rolfsgatan i Malmö, har behov av att utemiljön förbättras och anpassas efter deras behov. Platsen är i dagsläget torftig och det finns ett stort behov av att utemiljön anpassas på ett bättre sätt. Vi önskar att Stadsfastigheter och beslutsfattande politiker tar ansvar för att tillgodose sittplatser, utrymme som stimulerar elevernas rätt till vila, avslappning och

Skapad: 2022-10-17 Statistik

Lägg inte ner vår kyrka Länsmansgårdens kyrka

Nu ber jag er alla om stor hjälp!!! Det är planer på att lägga ner vår kyrka Länsmansgårdens kyrka.... Vi vill självklart ha den kvar!!! Vi bor i ett väldigt utsatt område & här behövs verkligen vår kyrka!!! 2/10-22 firades det med 50-års kalas för kyrkan. Kyrkoherden & chefen var på plats men ingen sa något om nedläggning... Det kom nu efteråt, tycker det var riktigt dåligt & fegt gjort av dem... Så snällahjälp mig/oss att rädda vår kyrka för den är vårt allt🙏🙏🙏 Snälla skriv på &amp

Skapad: 2022-10-13 Statistik

Stoppa bygget av 200+ bostäder i Åkeslund

Stockholms stad planerar att bygga 200+ bostäder i Åkeslund. Bygget kommer bland annat minska ljusinsläppet till lägenheterna mot spårsidan i Brf Bromma Tracks samt öka insynen. Bygget påverkar även naturen då det idag är skog på området och flera delar av området är klassat som högt naturvärde (naturvärdeklass 2). Skogen är även hem till fåglar och andra djur samt trafikeras av boende i närheten som vill promenera i skogen. Detta gäller projekt med diarienummer 2017-17450. Samråd sker 26 oktobe

Skapad: 2022-10-08 Statistik

Minska köttet som serveras vid Härjedalens kommuns restauranger.

Medborgarförslag - Härjedalens kommun, november 2022.    Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kost- och serviceavdelningen i uppdrag att minska andelen kött - som inte är naturbeteskött - som serveras vid kommunens restauranger.      Köttproduktion är den livsmedelsproduktion som påverkar klimatet mest negativt. Forskning visar att vi bör minska konsumtionen av kött. Kött innehåller visserligen viktiga ämnen såsom protein och järn, men inte heller ur hälsosynpunkt är det nödv

Skapad: 2022-10-08 Statistik

Sänk hastighetsgränsen på Ektorpsvägen vid Ektorpsskolan

Just nu är det farligt att inte ha 30 som hastighetsgränsen på Ektorpsvägen vid Ektorpsskolan mellan 7-17 (skoltider). Bilarna kör mycket fort och oftar missar övergångstället vid Aurora byggnaden. Flera personer har nästan skadats, både barn och vuxna. Det gäller sträckan mellan Edinsvägen och Bråvallavägen. Skriv på så att kommunen äntligen fixar deta!

Skapad: 2022-09-02 Statistik

Ny väg till Rud och Lindenäs

Hammarö kommun planerar att förlänga cykelvägsnätet, som nu löper från Karlstad fram till östra Bärstad, ut till Rud och Lindenäs. Den nuvarande bilvägen går efter avfarten till östra Bärstad vidare i en sväng ned i en dalgång förbi  husen som ligger vid Utteråsen. Vi föreslår att kommunen istället för att enbart dra en ny cykelväg istället anlägger en ny bilväg med sträckning längre söderut och att befintlig bilväg i normalfallet endast får användas av boende i området kring Utteråsen/Larberg o

Skapad: 2022-08-28 Statistik

Rädda Munksjön nu genom att sanera & rena den!

Redan tidigt utsattes Munksjön för miljöföroreningar från bland annat gruvindustrin som fanns vid Tabergsgruvan från 1400-talet och fram till 1960-talet. År 1862 startades pappersbruket vid Munksjöns västra strand, som med dåtidens teknik orsakade miljöproblem i sjön. Genom åren har vissa andra företag som inte längre är aktiva delvis också varit en orsak till miljöföroreningarna i Munksjön som tex slakteriet, Thermos-fabriken, Yllefabriken i Taberg, Gamla gasverket & Galvano som var en galv

Skapad: 2022-08-20 Statistik

Sveriges NT-råd ska göra sina rekommendationer patient för patient

Idag fick jag och pappan till vårt barn dödsdomen för vår underbara 8 månaders son Adrian. Jag som mamma sitter här nu med tårar strömmandes ner för mina kinder för rädslan och vetskapen att jag kommer förlora mitt älskade barn om inget görs. Personer som aldrig mött min fantastiska, glada, roliga och livliga son har bestämt att hans liv inte är värd deras tid eller chansen till ett liv.  Han har under en längre tid varit sjuk och vi har arbetat tröttsamt för att hitta svar. Adrian har blivit di

Skapad: 2022-08-16 Statistik