De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

VI ANKLAGAR! – STOPPA MARKNADSSKOLAN OCH AKTIEBOLAGENS VINSTUTTAG – NU!

Sverige är det enda land i världen där man gjort det lagligt för aktiebolag att starta skolor och plocka ut miljonvinster från skattemedel, utan några begränsningar. Detta trots att det bland befolkningen finns ett brett och starkt stöd för att stoppa eller begränsa vinster inom välfärden. Det här är inte en höger- eller vänsterfråga. Bara förra året gjorde de börsnoterade friskolekoncernerna en vinst på 639 miljoner kronor. Det här är pengar som skulle gått till våra barn. Aktiebolagsskolor, me

Skapad: 2020-11-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17310 17182
7 dagar 5 4

Nej till obligatorisk förskola från fem års ålder

Till: Anna Ekström, S.Vi säger NEJ till regeringens förslag om obligatorisk förskola från fem års ålder.Över 300 förskolor saknar idag helt förskollärare och drivs runt enbart av barnskötare och outbildad personal. Larmen om krisen i förskolan har dessutom duggat tätt i mer än två decennier nu, om att barngrupperna är för stora och personalen för få. Förskollärarna toppar i höga sjukskrivningstal och många lämnar yrket, samtidigt som utbildningsplatserna på förskollärarutbildningarna gapar tomma

Skapad: 2020-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4455 4409
7 dagar 5 5

Fler avgångar Hässleholm - Ballingslöv - Hästveda

Bor du i Ballingslöv eller Hästveda och inte äger någon bil? Då anser Skånetrafiken att man ska anpassa sig till deras tidtabeller vilket gör att man knappt kan åka på helger och man kan aldrig åka efter kl 20 på kvällen!  Skånetrafikens tidtabeller är utformade på det sättet att bussen och tåget går ungefär samma tid på vardagar, detta innebär att missar du buss eller tåg så är du fast i Hässleholm i 1 timme om du inte vill betala en taxi eller en dyrare biljett för att först åka till Osby och

Skapad: 2020-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 322 319
7 dagar 5 5

NEJ till Sydvatten! / Vi som vill ha tillgång till en pålitlig och tillräcklig vattenförsörjning i Skurups kommun.

Visa att du inte är villig att bli tvångsansluten till en undermålig lösning. Säg JA till dagens fungerande installation.  Varje år läser vi hur Sydvattens kunder ombeds vara extra försiktiga, att hushålla med vattnet och inte slösa. Ja, det är en bra uppmaning men när vattnet sinar och deras eftersatta underhåll orsakar större driftstörningar för olika verksamheter och/eller orsakar olägenhet för dig som kund så är det läge att fråga sig.   * Varför skall man ansluta sig till Sydvatten när man

Skapad: 2020-08-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 271 271
7 dagar 5 5

Avsätt Stefan löfven som statsminister

Nu får det vara slut på dåliga ursäkter samt idiotiska utspel från våran statsminister! Vi vill ha en annan än Stefan löfven på tronen! Skriv under om du också vill att detta ska ske! 

Skapad: 2019-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 48 48
7 dagar 5 5

LVU-lagen och Omhändertagna barn.

Barnens Framtid och bästa !   Staten tar via socialtjänsten våra barn ifrån oss biologiska föräldrar, syskon och släkt.Utan tillräckliga bevis som motiverar omhändertagande begår de grova tjänstefel och ägnar sig åt diskriminering, kränkningar, förtal, särbehandling och jäv.De som skadas i denna process är våra barn och oss som människor, livslånga skador som traumatiserar och får enorma konsekvenser långt fram i livet. LVU får inte vara så rättsosäkert och får inte användas som ett sätt av soci

Skapad: 2019-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 610 597
7 dagar 5 5

Fanta Zero Lemon till Sverige!

    Många är vi som varit utomlands och fått uppleva Fanta Zero Lemon, diabetiker eller bara någon som inte önskar läsk med socker. Varför finns inte denna i Sverige? Skriv på om du saknar Fanta Zero Lemon i Sverige, listan kommer att skickas till Coca-Cola Sverige.

Skapad: 2017-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 825 804
7 dagar 5 5

Gör inte klasserna större!

Skogsbrynsskolans klasser som tidigare bestått av 18-19 elever ska till hösten utökas till 24 elever/klass. Klasserna upplevs redan idag av många som stökiga och vi tror inte att en ökning av antalet barn i varje klass kommer leda till det bättre. Vi är oroliga för att barnen kommer få mindre enskild tid tillsammans med läraren samt sämre studiero. Dessutom ska alla resurser plockas bort, vilket vi inte kan förstå då flera av barnen är i behov det stödet. Låt barnens klasser förbli som de varit!

Skapad: 2021-06-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29
7 dagar 4 4

Vi protesterar mot Pite kommuns indragning av skolskjutsar för förskolebarn 3-5 år

Kommunen pratar om att vår bygd, glesbygd, Markbygden ska leva ? Men vi får det allt svårare att överleva, detta blir ytterligare en spik i kistan märkt Landsbygden ska leva. Vi är många kommunmedborgare som tro det eller ej valt att bo på mindre orter i utkanten av kommunen, skattebetalande medborgare. Vi får se den ena efter dena andra servicen försvinna. Nu får det vara nog med försämringar. Med denna insamling vill vi protestera mot detta.

Skapad: 2021-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 53 53
7 dagar 4 4

Stoppa Korridor Mölnlycke!

Vi vill stoppa Regeringens och Trafikverkets planer på att - genom Korridor Mölnlycke - förstöra bostadsområden och skövla natur för att bygga en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Det kommer innebära 8 tåg i timman i vardera riktningen, alltså 16 tåg i timman.  Under tio års tid då tunneln byggs kommer det köras, skövlas och sprängas i skog och mark, och vi som bor nära kommer antingen få acceptera att det sprängs

Skapad: 2021-05-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 854 849
7 dagar 4 4