De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Gör aborträtten grundlagstadgad!

Rätten till fria och säkra aborter hotas runtom i världen! Vi ser hur land efter land väljer att begränsa kvinnors rätt till eget val. Vi lever i illusionen av att Sverige är skyddade från detta då vi lever i ett demokratiskt land. Men även här har vi riksdagspartier som vill begränsa denna rättighet.  För att ändra grundlagarna krävs mandat i sittande riksdagar. Än finns det hopp!  Låt oss sätta press på våra politiker att skapa en trygg framtid för våra döttrar och systrar!

Skapad: 2022-06-29 Statistik

Hjälp Hallandsfamiljen få tillbaka sina barn!

I tidningarna har det rapporterats om en familj som "levde isolerat" och hemundervisade sina barn. Detta gjordes till skräckrubriker för att familjen ville undervisa sina barn själva och leva utanför staden.https://www.expressen.se/nyheter/sju-barn-levde-isolerat-fran-samhallet-pa-gard/ Socialien har nu UTAN NÅGRA BEVIS kidnappat familjens barn. Och nu ska mamman utvisas. Den senska staten gör ännu en gång en olaglig kidnappning och förstör familjer. Detta måste få ett slut!Vi (Aida Reva och Cec

Skapad: 2022-06-28 Statistik

Vi vill att Artist- och Musikerhälsan ska finnas kvar.

Artist- och Musikerhälsans fortsatta arbete är i kris efter 26 års insatser mot olika hinder i musicerandet för musiker/musikstuderande. Vi fortsätter att arbeta för musiker med anställning (arbetsgivaren betalar), men för alla frilansare och studerande saknas offentligt stöd. För 3 år sedan förlorade vi ett viktigt ekonomiskt stöd från landstinget och nu vill vi veta om Du tycker att vi behövs, när vi söker ekonomiskt stöd via enskilda stiftelser. Om du vill stödja våra ansträngningar att finna

Skapad: 2022-06-28 Statistik

Vi vill stoppa skattepengar till terroruppvigling genom UNRWA.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen påstod efter hennes besök att UNRWA har rensats på antisemitism. Men ingenting tyder på att varken de palestinska läromedel som används i UNRWA, eller sommarens barnläger och aktiviteter är enligt FN:s fredsprinciper.   Hur mycket som än har "gömts bort" i UNRWA av terroruppmanande affisher och skolböcker mm då utomstående ledare besöker UNRWA så har ingen förbättring skett i konflikten PA-Israel i UNRWA. Se de översatta texterna från senaste åren

Skapad: 2022-06-27 Statistik

Ändra lagen om tidsbegränsad anställning för GSS/K

I lagen om vissa försvarsmaktsanställningar från 2012 regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa gruppbefäl, soldater och sjömän. Där framgår att anställningstiden får uppgå till högst tolv år. Det är därför inte upp till Försvarsmakten att fatta beslut om att häva begränsningen, utan det åligger riksdag och regering att förändra lagstiftningen i fråga.   Det är helt orimligt att vi är tidsbegränsade på det sättet vi är idag. Att regeringen tagit ett beslut där chefer inom Försvarsmakten in

Skapad: 2022-06-17 Statistik

Dela gång/cykelbana för att inkludera en ridstig från gränsen Yxenhult till Eket, Örkelljunga Kommun

Gång/cykelvägen inkluderar idag inte ridvägar. Vi är flera som vill ha en ändring på detta. Vi vill att kommunen ska bli mer engagerade i frågan. Vi behöver ridvägar som kommunen kan tillhandahålla. En av dessa är gång/cykelbanan som börjar vid kommungränsen i Yxenhult och slutar vid Eket i Örkelljunga kommun. Den gamla tågbanan.  Vägen är olika på sina platser, men det finns gott om plats för både gående, cyklister och ryttare. Visst kan vi alla samsas och dela på en väg gemensamt? Vi behöver s

Skapad: 2022-06-16 Statistik

Behåll 25an till Balltorp & turer med än 2ggr i timmen

Buss 25 går numera 2ggr i timmen, skriv på för att få tillbaka 6ggr i timmen. Västtrafik bara försämra och försämra för oss i övre Balltorp. I övre Balltorp finns 3 förskolor, även flera dagmammor, skola med fritidsverksamhet, ungdomsgård, fotbollsplan, golfbana med tillhörande sportanlägning och flera boende. Nu vill Västtrafik tydligen ta bort 25an från Balltorp och ersätta den med en ny linje som bara går mellan Balltorp och Mölndal innerstad och ta bort hållplats Gundasgata.  Västtrafik va

Skapad: 2022-06-15 Statistik

Tågstation för persontrafik i Hökön Sydostlänken

Sydostlänken väntas bli allvar och de tilltänkta stationerna är Olofström, Lönsboda och Vilshult. Självklart vill vi ha ett hållplats i Hökön, precis som förr i tiden. Som det är idag kommer vi endast få ta del av alla negativa sidor av denna utbyggnad. Kraftigt ökad trafik, mer buller och högst troligt en buss som slutar gå. Vill du också ha ett tågstopp även här va med och påverka genom att skriva under. Kollektiv trafiken är viktigt för oss alla och ett stopp skulle göra Hökön mer tillgänglig

Skapad: 2022-06-14 Statistik

Stoppa förstörelsen av vårt öppna landskap - stoppa poppelplantagen i Vrå

STOPPA FÖRSTÖRELSEN AV VÅRT ÖPPNA LANDSKAP STOPPA POPPELPLANTAGEN I VRÅ   I Vrå, i de västra delarna av Ljungby kommun och Kronobergs län, förstörs nu vårt fina odlingslandskap. Det är en kulturmiljö som bör bevaras, för såväl naturens som nästkommande generationers skull. Nu markbereds och planteras stora delar av åkermarken inne i bykärnan och ersätts av en karaktärslös poppeldjungel. Det jobb som generationer av lokala bönder med blod, svett och tårar lagt ner riskerar nu på ett fåtal år bli

Skapad: 2022-06-07 Statistik

Rädda Koster skola - för en levande skärgård

När du skriver under denna insamling är din röst med i ett stort rungande, NEJ, till nedläggning av Koster skola till höstterminen 2022.  Kosternämnden samlar in underskrifter inför möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden den 15 juni, för att kunna rädda Koster skola. Nu visar vi tillsammans att det finns en stark opinion för att bevara och utveckla en levande skärgård där barn kan leva och frodas i en unik skärgårdsmiljö, idag och i framtiden.  Tack för ditt stö

Skapad: 2022-06-04 Statistik