De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hundrastgård i Stenhagen!

I stenhagen finns många hundar men INGEN plats till fri lek! Hundarna behöver få umgås och springa av sig! Lekparker för barn finns överallt men hundarna har blivit glömda! När det är koppeltvång ute måste det finnas möjlighet att släppa sin hund på ett säkert ställe där ingen kan skadas! Mitt förslag är gräsmattan bredvid grusplanen vid östra stenhagenskolan, eftersom nästan alla promenadvägar leder dit och det finns möjligheter även för bilparkering i närheten samnt bussförbindelse så den kan

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 131 130
30 dagar 4 4

Regeringen bör erkänna folkmordet 1915 för vad det är: ett folkmord!

Riksdagen fattade den 11 mars 2010 att formellt erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och pontiska greker och kallade på Sveriges regering att göra detsamma. Ingen regering har hörsammat detta än. Redan 2008 skrev 60-tal världsledande folkmordsforskare ett upprop riktat till riksdagen om då stundande votering. Där påpekade man att ”Vägran att erkänna ett etablerat faktum baserat på kvalitativ och kvantitativ forskning kan betraktas som likvärdigt med förnekelse.”

Skapad: 2021-04-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3375 3335
30 dagar 4 4

Sätt stopp för projekt Sjödalsbacken

SÄTT STOPP FÖR 'PROJEKT SJÖDALSBACKEN' TÄTBEBYGGELSE.   Huddinge kommun (HK) står i begrepp att låta bygga tre höghus (14-16 våningar) på skogsområdet vid Sjödalsbacken. I nya detaljplanen kallas det "Projekt Sjödalsbacken" och avser byggnation av 220 nya bostäder, parkeringsplatser samt ny förskola. Vi kräver att projektet läggs ned av bland annat följande skäl: HK gav 1986 Stockholms läns museum uppdraget att inventera kulturhistoriska områden. Detta tilltänkta byggområde är sedan dess rödklas

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 283 282
30 dagar 4 4

Uppmaning till riksdag och regering angående enskilda vägar på Gotland!

De enskilda vägarna på Gotland är mycket viktiga för landsbygden. Många människor bor och driver företag, av olika slag, längs dessa vägar. Många leder även till fiskeplatser, badplatser samt natur- och kulturreservat. Det innebär att de används av många som inte bor, eller har mark, längs vägen. Detta har hittills fungerat, då Region Gotland skött underhåll och snöröjning på de vägar som haft statsbidrag. Nu har dock Trafikverket efter inspektion och ommätning av ett antal vägar, omprövat stat

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 303 298
30 dagar 4 4

Ett klimatsmartare försvar! Minska bullriga flygövningar på landsbyggden.

Försvaret må ha en viktig uppgift och det politiska läget i världen gör att många önskar ett starkare försvar. Samtidigt behöver vi skydda och bevara det som är fint med Sverige. Vår frihet och demokrati och inte minst den lugna fina natur! Vi har skapat den här namninsamlingen för att vi tror att det går att bättre samspela folks intressen om ett starkt försvar och allas intresse att leva i en lugn miljö mestadels fri från buller och njuta av landets sköna natur och landsbygd. Militärflygplan

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18
30 dagar 4 4

Vi vill ha en ny lag om tillsyn av våra husdjur

Bäste Statsminister Stefan Löfvén; All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.  Med utgångspunkt ur detta har denna namninsamling initierats utifrån flera ärenden där myndigheter inte följt gällande lagar och praxis. Dessutom är vissa av de aktuella lagarna inte riktigt i paritet med den syn som allmänheten har på just djur. Våra husdjur börjar alltmer införlivas som re

Skapad: 2020-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 269 265
30 dagar 4 4

RÖR INTE MIN FRIHET

Regeringen planerar att införa en Pandemilag som tar ifrån oss den grundlagsskyddade rättigheten till rörelsefrihet och näringsfrihet trots det att vi framgångsrikt har hanterat detta virus. Man använder alarmerande och panikskapande retorik för att ta ifrån oss rättigheter som många i världen är avundsjuka på oss.  Bakgrund (korta versionen):Vi har inte varit bäst i klassen, men vi var inte heller sämst i klassen. Skillnaden var att övriga demokratiska länder valde antidemokratiska metoder i f

Skapad: 2020-10-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3832 3765
30 dagar 4 4

HSB: återställ tennisplanen i kvarteret Kobran!

Återställ tennisplanen i kvarteret Kobran så grannskapet kan njuta av den medan bygget står stilla. Tennisplanen har varit till stor glädje för alla som bor i närheten och det är synd och ledsamt att den nu är delvis inhängnad och oanvänd när bygget av kvarteret Kobra står still. Vi vill att HSB återställer ytan, tar bort asfalten, flyttar undan containrar och gör ytan tillgänglig för allmänheten igen. Det hade inte varit helt fel med ett nytt tennisnät och en ny ytbeläggning med nymålade linjer

Skapad: 2020-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 78 78
30 dagar 4 4

#RättvisaFörBenjamin: Utred gränspolisen för tjänstefel!

Mitt namn är Chanelle och jag vill med denna namninsamling uppmärksamma och skipa rättvisa för min morbror Benjamin Antwi som blev utsatt för rasprofilering samt övervåld av polisen vid Hyllie station fredagen den 11 september 2020. Jag och alla som skriver under kräver att polisen ber om ursäkt för deras oacceptabla agerande samt att de utreds för tjänstfel. Benjamin satt på tåget på väg hem efter jobbet från Köpenhamn till Malmö som han alltid gjort de senaste tio åren. Eftersom han är svart

Skapad: 2020-09-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 50133 48607
30 dagar 4 4

Ändring av hastighet på väg 666, Mulseryd från 70 km till 50 km.

Hastighetsändring på väg 666 Vi boende vill ha en ändring av hastigheten till 50km, då det är mycket tung trafik som genar över denna väg till/från RV40 dagligen och tillför en stor risk för olyckor då hastigheten idag är 70 km (som sällan hålls). På denna sträcka är det både fast boende och fritidshus som ligger utmed den aktuella vägen. Idag finns det inte en enda utfartsskylt trots att det är minst över 20 utfarter på aktuell sträcka. På sträckan finns det även barnfamiljer som utsätts för de

Skapad: 2020-08-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 73 73
30 dagar 4 4