De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi som protesterar mot Christians uppsägning, och vill ha honom tillbaka!

Vi tycker att uppsägningen av Christian är på helt fel grunder, och vi vill ha honom tillbaka som lärare/pedagogisk resurs, då vi tycker att han gör ett bra jobb, då han är väldigt duktig, jordnära, håller bra lektioner och även bra diskussioner, och har en bred kompetens från vårdyrket som ger oss bra tankar och reflektioner hur vård och omsorgs arbetet fungerar i praktiken. Den kompetens från ”fältet” som han har med tanke på att han jobbat ca 19 år i ”fältet” och dessutom jobbat fackligt på a

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18
30 dagar 18 18

Nej tack till Hälsoschema i Södertälje kommun!!!

*Nej tack till hälsoschema * Nej tack till Kvällsarbeta av Nattpersonal *Nej tack till att ändra arbetstiderna - Förlänga kvällarna och börja tidigare på morgonen. *Nej tack till att köra över all vårdpersonal på detta sätt. *Nej tack till mer besparing inom äldreomsorgen nu får det vara nog!    

Skapad: 2021-02-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 154 154
30 dagar 18 18

Stoppa vindkraftsetablering i Nordbyn och Vallsta

Det planeras att etablera ett storskaligt industriområde med vindkraftsnurror i Offerdal.   Det berörda området är kring Nordbyn/Vallsta, en etablering som kommer att vara synlig över stora delar av Offerdal. Det planeras för ca 70 vindkraftsverk, 250 meter höga, lika höga som Hällberget. Vi bor i en vacker fjällnära jordbruksbygd som andas tillväxt genom inflyttning, en bygd som hela tiden utvecklas och som har framtidstro. Vi anser att området kring Nordbyn/Vallsta inte ska förstöras och göras

Skapad: 2020-10-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1147 1134
30 dagar 18 18

Folkomröstning om invandringspolitiken!

Sveriges invandringspolitik har under mycket lång tid varit extrem och har idag spårat ur helt. Politikerna lever i sin egna lilla bubbla medan folket tvingas genomlida alla konsekvenser av deras ”humanistiska” politik. Svenska folket har aldrig tillfrågats, godkänt eller önskat att Sverige ska ha en invandring på dagens nivåer. Det har beslutats ovanför våra huvuden. En lång rad undersökningar sedan i början av 1990-talet visar att det är en minoritet av det svenska folket som stöder denna des

Skapad: 2020-07-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9963 9719
30 dagar 18 18

Låt Monir Jafari stanna i Sverige!

Jafari, Monir. 25 år. Bott i Sverige sedan 2016. Kan tala språket. Arbetar på Royal Design (där han har fast anställning). Innan han fick denna tjänst har han arbetat på andra ställen också, exempelvis kock på Öland under sommarsäsongen. Han är aktiv i en fotbollsförening där han är väldigt uppskattad av sina lagkamrater.Han har en syster i Sverige som har uppehållstillstånd, men nu ska han bli utvisad.Vi ber er. Ta några sekunder och skriv under. Om folk som struntar fullständigt i hur det sven

Skapad: 2020-07-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1955 1926
30 dagar 18 18

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1413 1383
30 dagar 18 18

Tillåt homosexuella män ge blod!

Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare.  En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att socialsty

Skapad: 2019-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11565 11375
30 dagar 18 18

Politikerutfrågning i TV "Tala till oss pensionärer, inte om oss"

Politikerutfrågning i TV "Tala till oss pensionärer, inte om oss" https://www.facebook.com/60plusare/ https://www.youtube.com Vi kräver av våra styrande och SVT att bli sedda och hörda! Se oss! Hör oss!  Möt oss pensionärer i en öppen debatt/utfrågning i TV. I en debatt där partiledarna för de 8 regeringspartierna möter oss pensionärer och ger svar på våra äldrefrågor inför valet 2022. Äldrefrågorna är många och vi anser det är av ”största vikt att få fakta” om de olika partiernas politik för at

Skapad: 2021-01-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 161 158
30 dagar 17 17

Återställ Ekholmens trädallé!

Denna namninsamling syftar till att visa stödet för att återställa trädallén på Ekholmen i Karlskrona.  Kommunen tog ned allén av almar utan förvarningför att byta ut mot en rad av turkiska ekar i mitten av grönytan vid Viktoriagatan. Genom att skriva på denna namninsamling medtycker du till att förespråka ett återställande av trädalléns gestaltning med två rader av träd med mindre träd som passar bättre in i miljön. Avsändare Saltö-Ekholmens Trädgårds- och intresseförening  

Skapad: 2021-04-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 16 16
30 dagar 16 16

Bevara Lifvs-butikerna i Östra Frölunda och Holsjunga!

De obemannade Lifvs-butikerna i Östra Frölunda och Holsjunga har varit otroligt betydelsefulla och viktiga för de boende i dessa samhällen. Att stänga ner dem vore ett steg tillbaka i bevarandet av landsbygden och dess blomstrande.  Vi som skriver på denna namninsamling vill ha kvar dessa butiker och menar på att det underlättar för människorna i dessa samhällen och gör landsbygden mer attraktiv för nya människor. Att dessa butiker har funnits har gjort livet enklare för många och det vore en mi

Skapad: 2021-03-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 72 72
30 dagar 16 16