De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa bullret NU!

Vi är många som varje dag störs av bullret från byggandet vid Bromstens IP och i nya Bromstensstaden. Pålning och spontning med ljudnivåer upp mot 90db är inte acceptabelt. Vi som skriver på denna namninsamling störs och vill att åtgärder sätts in för att dämpa bullret omgående.

Skapad: 2021-06-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 77 77
30 dagar 5 5

Stoppa höghastighetsbanan Västra Götaland

Mängder av fastigheter kommer att lösas in och rivas. Människor får flytta från sina hem och de vilda djuren tvingas hitta nya marker när Trafikverket planerar sin dragning av höghastighetsjärnvägen genom våra landskap. Värdefull skog och natur får ge vika för ett av de största och mest kostsamma projekt i svensk historia. Kostnaden för detta är oklar men Trafikverket säger 230 miljarder men Stockholms handelskammare säger 400 miljarder. Det är våra skattepengar man hanterar och enligt riksrevis

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 612 608
30 dagar 5 5

Hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne : skriv under för att regionen ska prioritera miljö- och hållbarhetsarbetet!

Vi vill att Region Skåne börjar behandla klimatkrisen och den ekologiska krisen som de hälsokriser de utgör. Idag bidrar sjukvården med sina utsläpp av växthusgaser (4,4 % av Sveriges totala utsläpp och ca 75 % av svenska regioners utsläpp) till att försämra människors hälsa. För att sjukvården ska bli hållbar behöver miljö- och klimathänsyn tas vid alla verksamhetsbeslut.  Vi behöver snabbt och kraftfullt minska våra utsläpp.   Klimatkrisen utgör det största hotet mot folkhälsan under detta år

Skapad: 2021-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 90 89
30 dagar 5 5

Jag vill att vi skall få ihop en namn insamling, för rättvisa pensioner

Jag är emot det att vi inte har rättvisa pensioner, och att beslutsfattarna inte har mitt gillande, en del kan inte skilja på mitt och ditt, därför kan man inte lita att allt går rätt till

Skapad: 2021-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1255 1220
30 dagar 5 5

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 427 427
30 dagar 5 5

Stoppa nedläggningen av Naturförskolan

I dagarna kom det en notis i tidningen där det gick att läsa vad politikerna vill spara in pengar på. Bland alla åtgärder gick att läsa att de vill lägga ner Naturförskolan. Naturförskolan har funnits i många år och har ett otroligt gott rykte om sig. Pedagogerna har jobbat länge och är fantastiska med barnen. Miljön som Naturförskolan erbjuder är unik. Här får barnen vara ute mycket, de har hela skogen som sin lekplats. Där både leker, upplever och lär barnen sig. Vi vill behålla Naturförskolan

Skapad: 2021-02-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 321 320
30 dagar 5 5

#RättvisaFörBenjamin: Utred gränspolisen för tjänstefel!

Mitt namn är Chanelle och jag vill med denna namninsamling uppmärksamma och skipa rättvisa för min morbror Benjamin Antwi som blev utsatt för rasprofilering samt övervåld av polisen vid Hyllie station fredagen den 11 september 2020. Jag och alla som skriver under kräver att polisen ber om ursäkt för deras oacceptabla agerande samt att de utreds för tjänstfel. Benjamin satt på tåget på väg hem efter jobbet från Köpenhamn till Malmö som han alltid gjort de senaste tio åren. Eftersom han är svart

Skapad: 2020-09-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 50133 48607
30 dagar 5 5

Järva Motorklubb tillbaka till Barkarby Motorstadion, nu!

  Järva Motorklubb har sedan 60-talet huserat Barkarby Motorstadion. Det har de senaste decennierna pågått en långdragen kamp om att få stanna kvar på banan. 2017 fick klubben flytta, till ingenstans, för att göra plats för en salamanderpark och diverse diffusa anledningar.  Ett stort antal barn och ungdomar blev således av med sin möjlighet att fortsätta med sin sport, då avstånden till övriga banor i länet blir för långt, för att kunna fortsätta på ett hållbart sätt. Några viktiga ståndpunkter

Skapad: 2020-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1713 1692
30 dagar 5 5

Småstadsidyll före betong klotsar till labyrint

småstadsidyll före betong klotsar och stora stora höghus packat som sill i centrum skapar labyrint och förfular det fina vh utmärker sig för. Nu ska tungelsta fräshas upp dem får en detaljplan på småstadsidyll. Varför inte vi med ? Man har förhastat fram denna detaljplan. Var med bli hörda låt oss boende få vara en del av det nya. Tror vi flesta är beredda att hålla med om att betong koloser packat som sill och bygga upp i skyarna inte är fint och passande. Fräsha upp kan vi göra på ett annat sä

Skapad: 2020-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 405 400
30 dagar 5 5

Stoppa Sveaskogs kommande kalhygge i Rosöga

All skog ovan Rosöga som ägs av Sveaskog är en sk produktionsskog som ska kalhyggas. Nu är det åter dags och stora delar av skogen i direkt anslutning till Rosöga ska åter kalhyggas. Naturskyddsföreningen och Strängnäs kommun har varit ut och är överens om att skogen i många fall är alldeles för ung och inte mogen att skördas än på många årtionden. Sveaskog har bjudits ut för att se om ett alternativ till kalhygge kan hittas som exempel plockhygge men utan resultat. Vill du ha skogarna kvar ? Sk

Skapad: 2020-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51
30 dagar 5 5