De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Tingshuset åt kulturen och Enköpingsborna

Upplevelsenämndens ledamöter ska fatta ett beslut om Tingshusets framtid. Ett förslag är att avlägsna all kulturell verksamhet från Tingshuset. Genom åren har Tingshuset flitigt bjudit enköpingsborna på bland annat konstnärliga och musikaliska upplevelser. Tingshusets roll för kulturen i Enköping samt för enköpingsborna är obestridlig varför den här frågan behöver få komma allmänheten till del. Har enköpingsbornas röster blivit hörda i frågan? Tingshuset bör även fortsatt få tjäna Enköpings kul

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 306 305
30 dagar 23 23

Skrota "hälsoscheman" i Kalmar

Vi vill att Kalmar Kommun skrotar de befintliga "hälsoscheman" och ge sina anställda inom äldreomsorgen en bättre återhämtning och arbetsmiljö. Vi vill att natten ska få tillbaka sina 10 timmar pass för att skapa en bättre återhämtning över hela dygnet. Detta ger även nattpersonalen en chans till att få ta del av heltidsresan. Öka grundbemanningen under dag/kväll för att kunna ge personal heltid utan att det ska påverka återhämtningen. En bättre återhämtning för personalen ökar även kvaliteten p

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 317 316
30 dagar 23 23

Cykelväg hela vägen - Lindveden

Jag vill att cykelvägen från E45 genom Lindveden till Glösemosse, Sjuntorp byggs nu.

Skapad: 2021-01-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 415 415
30 dagar 22 22

Rädda hyresradhusen!

I centrala Vårberg ligger tolv gröna radhus. Det är hyresrätter, en viktig bostadsform för människor som inte kan ta stora banklån. Hyresradhusen bidrar till en blandad bebyggelse i Vårberg. Den nuvarande hyresvärden, Vårlöv KB, har ansökt hos kommunen att riva radhusen och ersätta dem med flerbostadshus. Detta innebär att den planerade ombyggnationen: ...avvecklar en unik boendeform; ...pressar fram hyreshöjning: ...motverkar blandad bebyggelse; ...försvårar radhusboende för människor utan höga

Skapad: 2020-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 146 143
30 dagar 22 22

Dalenkurvan

UPPROP Angående väg nr. 568, Boxholm - Blåvik. Blåvik är i dag en kraftigt expanderande bygd och måste ha ett väl fungerande vägsystem. Vi hemställer att Trafikverket snarast rätar vägen vid ifrågavarande plats och bygger en ny sträckning enligt vårt förslag (se bifogad karta). Markägaren, Boxholms Skogar, är villig att upplåta mark. Två kurvor försvinner och därmed minskar risken för olyckor, samtidigt som vägen blir ca 180 meter kortare.Hoppas Du vill stödja uppro

Skapad: 2021-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 79 78
30 dagar 21 20

Portlås/kod vid entréer i Säteriet.

Önskemål om portlås/kod i Säteriets entréer för ökad trygghet efter inbrott i förråd samt att okända rycker i lägenhetsdörrarna om nätterna.

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 140 140
30 dagar 21 21

Sälj inte Mariakyrkan

Skriv under om du inte vill att Mariakyrkan i Värnamo ska säljas. https://värnamo.nu/?s=Mariakyrkan+

Skapad: 2021-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 20 20
30 dagar 20 20

LÅT TOVA FÅ SIN NÄSPIERCING!

Tova har länge vlat ha en näspercing och hennes kära föräldrar tycker inte att det är en sån bra ide. Tovas vänner har därför startat en namninslaming där vi stödjer hennes beslut. Låt Tova få sin percing.

Skapad: 2021-05-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 20 20
30 dagar 20 20

Vi som vill att gång- och cykelbanan till Nyckelby färdigställs snarast

Vi har väntat länge nog! Det är dags att gång- och cykelbanan som idag slutar tvärt innan Ekerö sommarstad färdigställs så att barn och vuxna på ett säkert sätt kan ta sig till och från Ekerö sommarstad, Nibbla, Sundby/Nyckelby och Helgö. Vi kräver en konkret handlingsplan och slutdatum för färdigställandet av GC banan till Nyckelby från kommunfullmäktige. Namninsamlingen kommer att lämnas till kommunfullmäktige den 1/6-2021. Skriv under om du vill vara med och stötta denna fråga!

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 316 315
30 dagar 20 20

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6731 6630
30 dagar 20 17