De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Brunnsteatern - stöd Skellefteås fria kultur!

  Det är fantastiskt att vi ska få ett nytt kulturhus i Skellefteå. Det visar på en framtidstro i en stad och kommun i förändring. Att ha Sara kulturhus i vår stad kommer att skapa nya möjligheter för oss medborgare att ta del av ett stort utbud av kulturupplevelser. Det är också ett hus där institutionerna kan fortsätta att befästa kulturen i Skellefteå och arbeta för att ännu fler ska få ta del av den. Det blir även ett hus där vi fria aktörer och ideella föreningar kan i mån av plats spe

Skapad: 2020-09-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 361 360
30 dagar 48 48

Folkomröstning om EU:s skuldpaket - ”Corona-paketet”

Låt svenska folket få rösta om EU:s ”stödpaket” - "Corona-paketet". Stoppa riksdagens ja till skuldpaketet, skriv under för en folkomröstning nu. Vill du borga för lån på 750 miljarder euro? Ingen mer makt till EU genom skuldpaket! Låt inte våra riksdagspolitiker slarva igenom ett beslut som kan få konsekvenser för Sverige i generationer. Det ekonomiska räddningspaket för ”coronaåterhämtning” som Stefan Löfven sade ja till i Bryssel innebär att Sverige över en natt tar stora steg mot gemensam fi

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 151 147
30 dagar 47 46

Rädda caféet i Guldhedstornet!

Folkkära caféet i Guldhedstornet hotas med nedstängning.Sen 1953 har vattentornet varit i full rullning och caféet varit öppet för alla - man har sett alltifrån barnfamiljer till vänner som spelar spel och nykära par, med utsikten över Göteborg. 22 meter över marken kan man avnjuta en kopp kaffe och möta Göran Johansson med familj som driver caféet sen 14 år tillbaka. Det är en av Göteborgs pärlor, dit befolkningen vallfärdat i många år. Även turister har denna plats på sin lista över platser at

Skapad: 2020-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 881 879
30 dagar 47 47

Synpunkter fysiktenta

Hej!  Vi är två basårsstudenter som anser att det fanns brister i utformningen av den fysiktenta som genomfördes på distans 30/10. Vi har därför valt att sammanställa ett brev till rektorn.  Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt med utrymme för att visa sin kunskap gentemot tidigare tentor. Detta på grund av poängförhållandet mellan uppgifter som endast kräver svar, och uppgifter av redovisande karaktär.  Med anledning av detta har vi skapat en namninsamling som ni hemskt gärna får skriva

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 46 46
30 dagar 46 46

Önskemål om lekplats till Torpa

Önskemål om lekplats i Torpa. Ett brev med önskan om lekplats i Torpa är skickat till Hamn- och gatuförvaltningen i Varberg. Vi har fått till oss att detta kommer tas upp på nästa nämndmöte och vill kunna lämna in så många underskrifter som möjligt till kommunen. Genom att skriva under denna namninsamling stödjer du önskemålet om att Varbergs Kommun prioriterar en lekplats till barnen i Torpa. Du som skriver under kan vara boende i Torpa med omnejd, kanske har du släkt/vänner i Torpa eller berör

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 43 43
30 dagar 43 43

Risk och oroligheter angående salstentamen

Vi studenter vill ha 100% digitalt undervisning för att undvika smittoriskerna. Lärarna ansåg det riskabelt att ha räknestugorna på plats och ändrade det till ZOOM vilket gjorde kursen ännu mer svårare för oss. För att de ville slippa smittospridningen. Däremot vill de att vi ska ha tentan på plats.De flesta följer inte restriktioner och kommer att skriva tenta bara för att inte göra omtenta. Det känns inte säkert för oss andra som är friska eller andra som bor hemma med riskgrupp. Skriv under o

Skapad: 2020-11-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 42 42
30 dagar 42 42

Namninsamling för en mer inkluderande ridsport för personer funktionsvariation.

Namninsamling för en mer inkluderande ridsport för personer funktionsvariation. Många ridklubbar erbjuder idag funkis ridning, men en brist är att få denna grupp att känna sig sedda och inkluderade i klubbverksamhet även utanför sadeln. Med Ryttarmöjligheter ser jag en möjlighet att kunna sprida kunskap om vad ridningen gör för personer med någon form av funktionsvariation. Det görs via sociala medier, föreläsningar, motiverande citat, intervjuer, teori material och hästpyssel som är anpassat

Skapad: 2020-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 42 42
30 dagar 42 42

Stoppa rivningen av fotbollsplanerna i Skatås naturområde

På måndag (5/10) påbörjas rivningen av fotbollsplanerna i Skatås naturområde - för att istället bli en grusparkering/avställningsplats.  Med tanke på all verksamhet som håller till där, framförallt fotboll för barn och ungdomar, undrar vi hur beslutsfattarna resonerar. Kommunen säger att det delvis beror på gifterna i konstgräset samt att det sker för lite verksamhet där. Huruvida konstgräset sprider gifter råder det delade meningar om (sant vs. osant) men att det skulle vara ”för lite” verksamh

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 459 457
30 dagar 41 41

Stäng skolorna i Bjuvs kommun

Ny har det gått för långt ! Pandemin slår tillbaka med full kraft och våran politiker står som frågetecken medan människor dör. Föräldrar som är i riskgrupp måste låta barnen gå till skolan pga av skolplikten. Barn som är i riskgruppen måste till skolan. Nu får det vara nog ! En omväxling i Bjuvs kommun är ett måste.  se till att erbjuda undervisning på distans !

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 39
30 dagar 39 39

Välkomna utlandssvenskarna hem igen.

Vi anser att svenska medborgare som bor utomlands och som flyttar hem till Sverige med sina partners och/eller barn, bör bli undantagna från den tillfälliga lagen om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd. Lagen inriktar sig på sökande som redan har sin partner i Sverige och som är flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Inte utlandssvenskar som har jobb, bostad, liv, i ett annat land, och som vill återvända hem som en enad familj. Vi finner det direkt skrämmande, ja till och med

Skapad: 2020-06-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4046 1738
30 dagar 39 20Facebook