De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hemtentamen För BB- & BHV-programmen

Namninsamling för hemtentamen istället för campusbelagda tentamen. GLÖM INTE GÅ IN PÅ ERAN ANGIVNA MAIL OCH BEKRÄFTA ATT DET ÄR NI SOM SKRIVIT UNDER!! Eftersom flera uppvisat misstycke för att ha föreläsningar på distans men ändå ha tentamen på campus har vi startat denna namninsamling. Syftet är att framföra missnöjet med att ha campus-tentamen eftersom detta skapar oro hos många. Oron gäller både att smitta andra med covid-19 samt att bli smittad. Eftersom framtida studier kräver ett visst ant

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 52 52
30 dagar 52 52

Öppna upp öppna förskolan i Kallhäll!

Fredag den 6/11 kom beslut om att stänga ner verksamheten för den öppna förskolan I kallhäll fram till årsskiftet pga covid-19. Detta har upprört många föräldrar som vill ha en plattform med möjlighet till socialtumgänge för både föräldrar och barn, självklart med försiktighet! Öppna upp verksamheten igen, behovet är stort.

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 52 52
30 dagar 52 52

#RättvisaFörBenjamin: Utred gränspolisen för tjänstefel!

Mitt namn är Chanelle och jag vill med denna namninsamling uppmärksamma och skipa rättvisa för min morbror Benjamin Antwi som blev utsatt för rasprofilering samt övervåld av polisen vid Hyllie station fredagen den 11 september 2020. Jag och alla som skriver under kräver att polisen ber om ursäkt för deras oacceptabla agerande samt att de utreds för tjänstfel. Benjamin satt på tåget på väg hem efter jobbet från Köpenhamn till Malmö som han alltid gjort de senaste tio åren. Eftersom han är svart

Skapad: 2020-09-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49960 48436
30 dagar 52 49

Vi kräver totalförbud mot fyrverkerier för privat bruk

Vi har fått nog! Både människor och djur far enormt illa av fyrverkerier och det finns forskning på att framförallt vilda djur och fåglar dör varje år på grund av smällandet från fyrverkerierna. Trots ett redan strikt regelverk så skjuts det i tid och otid på många platser i landet såväl före och efter nyårsafton vilket medför att många djur blir både stressade, panikslagna och vettskrämda. Djurägare tvingas förgäves försöka lugna sina djur istället för att se fram emot nyåret och tvingas oftast

Skapad: 2019-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12808 12634
30 dagar 52 51

Porttelefon till Tensta Torn/Intercom to Tensta Torn

Tensta Torn är beläget i centrala Tensta med sina 243 studentlägenheter. Säkerhetsåtgärderna i huset är många och det har under en längre tid funnits en önskan om att installera ett porttelefonssystem som gör det möjligt för de boende att kommunicera med gäster och andra utomstående som inte har tillgång till nyckel. Att det finns ett behov av en porttelefonsfunktion har blivit allt tydligare i och med att boende har beskrivit svårigheter som har uppenbarats i samband med rådande Corona-situatio

Skapad: 2020-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 49
30 dagar 49 49

Vi föreslår att Härjedalens kommun möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen.

Medborgarförslag till Kommunfullmäktiges sammanträde i Härjedalen 2020-11-30.   Vi föreslår att Härjedalens kommun möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen. Med detta förslag vill vi att Härjedalens kommun påbörjar planeringen mot att kunna erbjuda fossilfria drivmedel som alternativ till fossila och el-stolpar på de större orterna i kommunen (såsom exempelvis Sveg, Hede och Funäsdalen). Fossilfria tankstationer skulle gynna bofasta och turister s

Skapad: 2020-11-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 49
30 dagar 49 49

Stoppa exploateringen av Tofta strand och värna dess unika naturvärden och sanddyns miljön.

  I det nya detaljplaneförslaget för Tofta Strand på Gotland  föreslås ett 18 meter högt hotell, 30 bungalows, flerbostadshus med 150-talet lägenheter samt 10 strandvillor. Totalt planeras det för ca 1000 nya bäddplatser i Tofta Strand. Erfarenheter finns på Gotland, att  byggda turistområden nära stranden omvandlas till bostadsrätter och som därmed  privatiseras. En exploatering enligt detaljplaneförslaget skulle förstöra de värdefulla naturvärden som finns samt inskränka på allas rätt att va

Skapad: 2020-08-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 700 689
30 dagar 48 47

Bygg 5 nya spårvägslinjer i Lund, 3 nya spårvägslinjer i Stockholm, 3 nya i Malmö, nya spårvägssträckor i Göteborg, samt spårväg i 3 andra städer

Lund Bygg ut Lunds spårväg till Staffanstorp, Bjärred & Lomma, därefter Dalby & Södra Sandby   Lund behöver en utbyggd spårväg för stadens och klimatets skull så att staden kan leva bättre. Etapp 1 är sträckan mot Staffanstorp Etapp 2 är sträckan mot Lomma Etapp 3 är sträckan mot Bjärred Etapp 4 är sträckan mot Dalby Etapp 5 är sträckan mot Södra Sandby Etapp 1 behöver bli klar först där: Lund C - Stortorget blir klar senast hösten 2022Stortorget - Södertull Vårdcentral blir klar sena

Skapad: 2020-08-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 53 53
30 dagar 48 48

Synpunkter fysiktenta

Hej!  Vi är två basårsstudenter som anser att det fanns brister i utformningen av den fysiktenta som genomfördes på distans 30/10. Vi har därför valt att sammanställa ett brev till rektorn.  Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt med utrymme för att visa sin kunskap gentemot tidigare tentor. Detta på grund av poängförhållandet mellan uppgifter som endast kräver svar, och uppgifter av redovisande karaktär.  Med anledning av detta har vi skapat en namninsamling som ni hemskt gärna får skriva

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 47 47
30 dagar 47 47

Önskemål om lekplats till Torpa

Önskemål om lekplats i Torpa. Ett brev med önskan om lekplats i Torpa är skickat till Hamn- och gatuförvaltningen i Varberg. Vi har fått till oss att detta kommer tas upp på nästa nämndmöte och vill kunna lämna in så många underskrifter som möjligt till kommunen. Genom att skriva under denna namninsamling stödjer du önskemålet om att Varbergs Kommun prioriterar en lekplats till barnen i Torpa. Du som skriver under kan vara boende i Torpa med omnejd, kanske har du släkt/vänner i Torpa eller berör

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 46 46
30 dagar 46 46Facebook