De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Osynliga handikapp inom Lss och Fkassan

Jag vill lyfta alla osynliga  handikapp i alla åldrar !! Då jag själv har en son  som fyller 35 år till hösten  han blev allvarlig sjuk vid två årsålder i en mycket svår hjärninflammation med dödlig utgång enligt tre läkare.. Jag är så tacksam att han överlevde ... Men tyvärr så har det varit ett ständigt kämpande i alla år mot myndigheter Försäkringskassan, Lss, m m Det blev inga  synliga eller motoriska  skador , men en mycket  svår skada på högra hjärnhalva  så tyvärr så går det inte att  lä

Skapad: 2022-06-29 Statistik

Ales stenar borde vara på UNESCO:s världsarvslista OCH vi behöver din hjälp för att lyckas!

Ales stenar är ett gammalt fornminne från bronsåldern som består av 59 stora stenar i en oval, dessa stenar fungerar som en gigantisk solkalender. Vår svenska regering vägrar skydda Ales stenar. Låt oss ändra på det! Med tillräckligt många signaturer kommer de behöva lyssna på oss och beskydda denna fantastiska plats. Skriv under och hjälp oss att få upp Ales stenar på världsarvslistan! Tack så otroligt mycket,Viktoria (och alla andra som älskar Ales stenar)

Skapad: 2022-06-11 Statistik

Strandsatta resenärer

Östgötatrafiken har beslutat att de ska lägga ner buss 432 längs med Strandvägen. Då bussen försvinner måste de boende gå flera kilometer att längs en smal och osäker väg för att ta sig till bussen i Krokek.   Detta beslut drabbar som så ofta annars, de svagaste individerna hårdast, unga och äldre utan körkort. Barn och unga utan rätt till skolskjuts kan inte själva ta sig till skolan, och det blir upp till föräldrar att skjutsa till kompisar och fritidsaktiviteter. Detta kommer troligen att öka

Skapad: 2022-05-19 Statistik

Dags att förändra endometriossjukvården!

Svensk endometriosvård är under all kritik, och det måste ske en förändring NU. Enligt Socialstyrelsen har ungefär 1 av 10 kvinnor sjukdomen endometrios, vilket är runt 250 000 stycken i Sverige. Det är med andra ord en väldigt vanlig sjukdom. Trots detta är vi många som vittnar om bristfällig och felaktig vård när det gäller endometrios, och läget är ohållbart. Tillsammans med andra kvinnor i samma situation har jag tagit fram konkreta exempel på varför det måste ske en förändring; 1) Idag tar

Skapad: 2021-09-11 Statistik

Legalisering av harpunfiske i Sverige

  Vi anser att harpunfiske med harpun bör vara tillåtet i Sverige, precis som det är tillåtet i resten Norden, så bör den mest miljövänliga, selektiva, och hållbara fiskemetoden undervattensjakter (harpunfiske) med harpun i Sverige vara tillåtet och legaliseras för fritidsfiske enligt den nya tekniska ramförordningen (EU) 2019/1241, artikel 7g. Dvs utan andningsapparat, från soluppgång till solnedgång. • Harpunfiske med harpun är den mest hållbara fiskemetoden och är garanterat 100% selektiva

Skapad: 2020-10-31 Statistik

NEJ till Sydvatten! / Vi som vill ha tillgång till en pålitlig och tillräcklig vattenförsörjning i Skurups kommun.

Visa att du inte är villig att bli tvångsansluten till en undermålig lösning. Säg JA till dagens fungerande installation.  Varje år läser vi hur Sydvattens kunder ombeds vara extra försiktiga, att hushålla med vattnet och inte slösa. Ja, det är en bra uppmaning men när vattnet sinar och deras eftersatta underhåll orsakar större driftstörningar för olika verksamheter och/eller orsakar olägenhet för dig som kund så är det läge att fråga sig.   * Varför skall man ansluta sig till Sydvatten när man

Skapad: 2020-08-15 Statistik

Koldioxidbudget för Härjedalen!

Medborgarförslag;  Vi föreslår att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun fattar beslut om att upprätta en koldioxidbudget.  Nu provar vi igen...  I september 2019 lämnade vi in ett medborgarförslag om att kommunen bör upprätta en koldioixidbudget. Vi menade att en koldioxidbudget var en förutsättning för att Härjedalens kommun skulle kunna sätta tydliga och ambitiösa mål och delmål för sitt klimatarbete. Med hjälp av en vetenskapligt upprättad koldioxidbudget skulle kommunen också kunna mäta ar

Skapad: 2022-06-03 Statistik

Stoppa stenkrossanläggningen i Skrubba!

Stockholms kommun äger marken vid Skrubba. Dit vill de nu forsla 1 000 000 ton sten per år som kommer från sprängmassorna från tunnelbanebygget i Stockholm och Nacka. Arbetet beräknas pågå under 8 års tid. Detta innebär att ca 190 in-och uttransporter kommer att passera varje dygn. Det ska krossas sten 12 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Förra gången det krossades sten på den här platsen spreds stendammet långt.  Så vi som bor här ska alltså behöva stå ut med en ständig bullermatta och att s

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Mäns våld mot kvinnor - en valfråga!

Att mäns våld mot kvinnor är ett stort problem vet vi. Ett folkhälsoproblem, både i Sverige och resten av världen. Statistiken talar sitt tydliga språk, men det gör tyvärr inte våra politiker.  Varje dag kan vi läsa i tidningar eller se på tv hur kvinnor drabbas av mäns våld. Väldigt ofta är förövaren någon som kvinnan har eller har haft en relation till, men han kan också vara okänd och ge sig på henne i soprum, joggingspår och när hon är på väg hem. Våra politiker talar om utredningar, men res

Skapad: 2021-12-08 Statistik

Ja till en modern tillgänglighetsanpassad anläggning för Sundsvalls Fältrittklubb

För att kunna möta efterfrågan på ridning och sporten behöver vi en modern, tillgänglighetsanpassad idrottsanläggning där vi på ett säkert sätt kan erbjuda uppsutten och avsutten verksamhet. Stallet behöver vara säkerhetsmässigt byggt enligt gällande standard, för såväl människor som hästar. Utrymmen som samlings- och utbildningslokal, omklädningsrum och möjlighet till dusch är nödvändigheter liksom arbetsmiljömässigt godkända lokaler för våra medarbetare. Som ni har kunnat se i lokal media så h

Skapad: 2021-11-08 Statistik