De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Sälj inte Mariakyrkan

Skriv under om du inte vill att Mariakyrkan i Värnamo ska säljas. https://värnamo.nu/?s=Mariakyrkan+

Skapad: 2021-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21 21
24 timmar 1 1

H&M stanna kvar i Kristinehamn!

När H&M öppnade upp i Kristinehamn var det en efterlängtad, glädjande nyhet för många kristinhamnare. Det fick oss att stanna kvar i stan och handla lokalt och vi fick en större framtidstro för vår kommun. När beskedet nu kom att de ska stänga igen butiken i Kristinehamn är det många som känner oro för den framtida centrumhandeln. Snälla H&M, gynna oss småkommuner, tänk lokalt och hållbart och bli kvar hos oss!

Skapad: 2021-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 726 720
24 timmar 1 1

Hjälp Sara Mahammed få stanna i Sverige.

Det här är texten som Sara skrev till oss i klassen. Vi har bott i Sverige i 7 år.. och efter alla prövningar inom processen vill dem skicka oss tillbaks. Dem tar inte våra skäl på allvar när det gäller hotbild.. Vi har liksom anpassat oss till samhället föri vi kom hit som barn vilket gör att vi inte har något större anknytning till Ukraina. //Sara Sara är en jättefin vän, klasskamrat och allt bra man kan tänka sig. Låt henne stanna! Vi från SA20A behöver er hjälp! Snälla skriv under och låt Sa

Skapad: 2021-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18
24 timmar 1 1

NEJ till vindkraftindustri Orsa

SKRIV PÅ - RÄDDA UNIKA ORSA BESPARINSGSKOG FRÅN ATT BLI ETT INDUSTRILANDSKAP Tycker du det är av vikt att kunna uppleva vår fantastiska natur utan gigantiska vindkraftverk? Skriv då på namninsamlingen och visa din ståndpunkt! Din röst kan verkligen göra skillnad – tveka inte! Protestlistan kommer att lämnas till Orsa och Ljusdals Kommun, Orsa Besparingsskog, Dalavind, Länsstyrelsen Dalarna och Gävleborg samt till olika medialkanaler. Vi kräver ett omedelbart stopp av planerna på vindkraftsetable

Skapad: 2021-05-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1296 1271
24 timmar 1 1

Ärende: parkeringsplats Tottarps Skolan & Tottes Förskola

Bakgrund Tottarps Skolan med adress Tottarpsvägen 25 och Tottes Förskola med adress Tottarpsvägen 29, disponerar en gemensam parkeringsplats om totalt f.n. 14 möjliga platser. Inom skolan och förskoleverksamheten finns det 83+26 barn/elever samt 15+7 pedagoger, d.v.s. totalt 131 personer berörs på ett eller annat sätt.   Nuläge Aktuell parkeringsplats är ej fungerade för den verksamhet som skol/förskoleverksamheten bedriver, innebärande; - svårighet i samspelet mellan parkerade bilar, särskilt v

Skapad: 2021-05-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 103 101
24 timmar 1 1

Sänk hastigheten på Rävsnäsvägen 21-34, Ludvika

Vi gör ett försök till med en digital namninsamling denna gång!  Genom att skriva på denna namninsamling, skriver du på ett önskemål om att sänka hastigheten på Rävsnäsvägen 21-34 i Ludvika. När kommunen ändrade hastigheterna i stan väljer man att på denna sträcka höja hastigheten från det befintliga 50 km/h till nuvarande 60 km/h. Detta har lett till att bilarna kör ännu snabbare än tidigare och risken för liv och hälsa är större än förut. Efter denna vägsträcka finns: *flertalet utfarter från

Skapad: 2021-05-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 43 43
24 timmar 1 1

Rädda Hästefjorden, Frändeforsån, Dalbergså och Vänern - Stoppa NCC deponi i Näverdraget

  NCC har för avsikt att anlägga en avfallsanläggning för 1,6 miljoner ton (100 000 ton avfall/år i 16 år) i den gamla bergtäkten i Näverdraget, utanför Vänersborg. Avfallet kan enligt ansökan innehålla: metaller, sexvärt crom, mineralolja, PAH, PCB, klorerande pesticider, tennorgansika föreningar, bekämpningsmedel, som i slutändan kommer rinna ut i grundvattnet och närliggande vattendrag. Ansökan ligger nu hos, Länsstyrelsen Västra Götaland.  NCC planerar att anlägga en lakvattendamm, men den

Skapad: 2021-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 216 214
24 timmar 1 1

Stoppa byggplanerna vid Mölnlyckemotet - skydda Rådasjöns naturreservat!

Härryda Kommun har i sin utveckling av Mölnlyckemotet planer om att bebygga området rakt ovanför Rådasjöns naturreservat. Det rör sig om den bit land som ligger inkilad mellan Boråsvägen och motorvägen. Samma plan finns för den delvis bebyggda marken på öster sida om Säterivägen. Båda planer innefattar parkeringsplatser och byggnader som kan komma att innehålla hotell/vandrarhem, kontor och andra verksamheter. Under granskningsfasen har bland annat Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitologis

Skapad: 2021-05-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29
24 timmar 1 1

Låt Ester ha kvar januari gruppen

Vi vill ha kvar Ester som lärare i januari gruppen, vi vill ha kvar henne på salongen och som mentor. Vi känner att vi lär oss bäst från Ester eftersom hon ser hos alla, hon prioriterar som ingen annan. Hon lär oss exakt allt och förstår vissas svårigheter och olikheter och hjälper oss att förstå utöver det, och vi känner att ingen annan gör det. Vi ser upp till Ester och vi vill verkligen ha kvar henne som VÅR lärare.så med denna insamling hoppas vi att vi kan få ha kvar henne. 

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 16 16
24 timmar 1 1

Rädda fiskebestånden och övergå till ett hållbart fiskande.

I takt med att världshavens fiskebestånd utarmas går vi i snabb takt mot ett hav utan fisk. 90% av fikebestånden är utarmade och påväg att försvinna helt. Om fisket helt stoppas i 2-3 år skulle fiskebestånden helt återgå till en normal population. Och därefter hade en hållbar fiskemotod kunna befästas och sedan pågå tills vidare. Vi uppmanar beslutsfattare att se över vad som måste göras nu för att fiskebestånden kan räddas och att en hållbar fiskemetod kan befästas. 

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
24 timmar 1 1