De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara naturområdet kring Mariagården och Västergården som ett strövområde för alla

Kommunstyrelsen i Stenungsund har beslutat att aktualisera en detaljplan från 2013 som exploaterar naturområdet runt Mariagården - en av få gröna oaser i området kring Västergård - för att bygga industrilokaler för småföretag.  Vi vill med denna namninsamling protestera mot valet av plats för detta och att området istället bevaras och hålls tillgängligt för allmänheten som strövområde för rekreation och välmående. Det är ett av få naturområden som är på promenadavstånd från Stenungsunds centrum.

Skapad: 2021-02-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 399 398
24 timmar 2 2

Rädda Dumleklubban

Vi vill att Fazer behåller den ikoniska Dumleklubban som en del av sitt sortiment! 

Skapad: 2021-02-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15
24 timmar 2 2

Stop supporting tyranny and political assassinations in Russia!

Dear officials of Swedish Ministry for Foreign Affairs, We, the undersigned residents and citizens of Sweden, in the following petition appeal to your urgent action. We request your assistance and help in the release of the imprisoned opposition leaders and political prisoners in Russia, initiating and applying personal sanctions against those responsible for unprecedented violations of international and local laws in Russia, as explained below. Use of Chemical Weapons by Russian authorities As

Skapad: 2021-02-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 121 112
24 timmar 2 2

Vi vill ha en isrink i Svenljunga tätort

En isrink inbjuder till rörelse och glädje för människor i alla åldrar! Intresset är stort för en isrink i svenljunga tätort.Tittar vi på småorterna i kommunen så finns det många sjöar, men inne i Svenljunga finns inte det, det begränsar möjligheten för bla många barn och ungdomar att ta sig dit, då de blir beroende av att få skjuts.. möjligheten till spontanlek begränsas. Går ju inte heller hyra idrottshallar i dagsläget så jag anser att det är extra viktigt att det finns något i varje samhälle

Skapad: 2021-02-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 80 80
24 timmar 2 2

Stoppa förbudet på SRIRACHA i Sverige

När vi trodde 2020 inte kunde bli värre så ska Sriracha förbjudas nu. Den bästa såsen för många. Den enda såsen för vissa.     https://www.expressen.se/kvallsposten/srirachasas-kan-forbjudas-i-sverige-foretag-reagerar Jag vet inte vad vi ska göra, vilken minister listan ska till eller hur vi ska stoppa ett förbud men en arg namninsamling kändes som en bra början. Vi tar det som det kommer. 

Skapad: 2020-11-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 134 133
24 timmar 2 2

Nej till obligatorisk förskola från fem års ålder

Till: Anna Ekström, S.Vi säger NEJ till regeringens förslag om obligatorisk förskola från fem års ålder.Över 300 förskolor saknar idag helt förskollärare och drivs runt enbart av barnskötare och outbildad personal. Larmen om krisen i förskolan har dessutom duggat tätt i mer än två decennier nu, om att barngrupperna är för stora och personalen för få. Förskollärarna toppar i höga sjukskrivningstal och många lämnar yrket, samtidigt som utbildningsplatserna på förskollärarutbildningarna gapar tomma

Skapad: 2020-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4318 4272
24 timmar 2 2

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13055 12828
24 timmar 2 2

AKUT NAMNINSAMLING: Ettårige Mio ska utvisas inom ett par veckor.

Namninsamlingen för Mio's liv och framtid började i september 2020 då handläggningen av hans uppehållstillstånd började. Den 21 januari 2021 kom det slutgiltiga beslutet, Mio ska utvisas.   VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA ETTÅRIGE MIO FRÅN UTVISNING TILL BELARUS — DÄR HAN RISKERAR ATT HAMNA PÅ BARNHEM  Lille Mio omhändertogs av socialtjänsten på BB, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Redan under graviditeten stod det klart att hans biologiska mamma, s

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 40033 39270
24 timmar 2 1

Avgiftsfri kollektivtrafik

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Skapad: 2020-05-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1864 1855
24 timmar 2 2

Bygg en cykelväg mellan Vattholma och Storvreta

För att få bättre folkhälsa och hållbart resande skulle det behövas en cykelväg mellan Vattholma och Storvreta. Då skulle det vara möjligt för högstadieelever att cykla till skolan under större delen av året, och det är möjligt att tryggt cykla in till Uppsala från Vattholma. Från Storvreta finns ju välfungerande cykelväg, men det är inte trafiksäkert att cykla via Ängeby och trängas med lastbilar på en väg utan vägren.  Om du tror att du och/eller dina barn skulle komma att använda en sådan cyk

Skapad: 2020-04-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 381 379
24 timmar 2 2