De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt älgarna leva!

Låt älgarna i Lerum få leva!  I Lerum har en älgfamilj kommit "för nära" upplever man och då har beslutat om att skjuta dem.  Att döda alltid ska vara ett alternativ istället för hitta en annan lösning?  Dessa individer, som alla andra andra djur, har inte gjort någonting fel. Mer än att råkat vara för nära människor. Människor som bygger mer och mer och lämnar mindre plats yta till djuren som vi sedan straffar med döden om de kommer oss för nära. Det räcker nu, hitta en annan lösning! Människan

Skapad: 2021-11-11 Statistik

Tvillingars, trillingars och flerbörds lika rätt till en vuxen

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen en del av Sveriges lagar, därför bör även Socialförsäkringsbalken rättas efter de lagar vi har i Sverige. I Barnkonventionen står det "Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras." När man får ett barn får man 480 dagar föräldrapenning, 390 på sjukpenningsnivå utifrån din inkomst samt 90 dagar på lägsta nivå, dvs 180:- per dag. Som flerbördsföräldrar, dvs till tvillingar, trillingar eller fler barn som föds samtidigt,

Skapad: 2021-11-06 Statistik

Bevara personalen på mottagningen i Landskrona

Vuxenpsykiatriska mottagningen i Landskrona har under många år haft en stor personalomsättning. Mottagningen har trots detta länge setts som en av klinikens mest välfungerande. Detta beror helt på personalens lojalitet och idoga arbete. Den senaste tiden har läget dock försämrats drastiskt när flera medlemmar i personalen har sagt upp sig. En av de som har sagt upp sig är en samordnare med drygt 20 års erfarenhet av arbete på mottagningen. Den typen av erfarenhet är hel

Skapad: 2021-11-03 Statistik

GÖR SUNNE SÄKRARE

Ingen har missat det tragiska som skett och för att det inte ska hända igen måste det ske en förändring! Vi på brobyografiska har förlorat en klasskamrat i en hemsk olycka. Vi tänker på henne och den otroligt stora sorg henne familj går igenom. Kim blev 21 år gammal , vi i klassen/skolan saknar henne och för att detta ALDRIG ska upprepas vill vi höja säkerheten vid järnvägsövergången speciellt den vid skolorna. vi vill ha upp bommar , ljus och ljud! När man går där idag hör man knappt när tåget

Skapad: 2021-11-01 Statistik

Åtgärda krisen i Stockholms förlossningsvård

Under förra året togs 929 kvinnor emot på förlossningskliniker i region Stockholm - trots att det inte fanns plats. Barnmorskor lämnar sina jobb för att de inte kan garantera patientsäkerheten och för att arbetsmiljön är katastrofal. Det har aldrig varit tydligare att något måste göras nu. Trots det händer ingenting. Det här är en namninsamling för alla som stöttar barnmorskornas krav på bättre arbetsvillkor och fler förlossningsplatser i region Stockholm nu. "Förlossningsvården i Stockholm snar

Skapad: 2021-10-29 Statistik

RÄDDA TRÄDEN VID PÅLSUNDET

Skriv under för att STOPPA FÄLLNINGEN AV TRÄD LÄNGS PÅLSUNDET! Stockholms stad ska fälla träd längs Pålsundet. Vi ifrågasätter beslutet. Anledningen skulle vara att de utgör en fara för allmänhet. Bedömning gjord av oberoende trädvårdsfirma och arborist visar dock att de flesta träden är friska men i behov av trädvård. VI VILL FÅ ETT BINDANDE, DEFINITIVT BESKED FRÅN STOCKHOLMS STAD ATT INGA TRÄD SKA FÄLLAS I ONÖDAN. Men några träd – vad gör det? Vi anser att inte tillräckligt stor hänsyn tas t

Skapad: 2021-10-27 Statistik

Veterinär- och DSSutbildningen behöver inkludera kaniner!

Det här är en skrivelse som Sveriges Kaninvälfärdsförening skickat till Näringsdepartementet. Skriv gärna under och dela om du håller med. Skrivelse från Sveriges Kaninvälfärdsförening: Kompetensen inom djursjukvården gällande kaniner Med anledning av nuvarande utredning av djurens hälso- och sjukvård i Sverige vill vi på Sveriges Kaninvälfärdsförening dela med oss av vår syn.  Vi är fullt medvetna om och känner igen bristen på veterinär kompetens ute i landet, särskilt i relation till exotiska

Skapad: 2021-10-04 Statistik

Inga giftiga muddermassor i Göteborgs Skärgård!

Hej, då vi efter reportaget i SVT Väst angående att Göteborgs Hamn vill dumpa giftiga muddermassor så har vi fått mycket respons i ämnet. Många vill skriva på då det nu aktualiserats i media. Därför öppnar vi petitionen och fortsätter fram till jul 2021. Mvh Christina     Vi som skriver under här säger NEJ till att dumpa hundratusentals ton giftiga muddermassor utanför Vinga. Göteborgs hamn vill ha ett större djup i hamnen för att kunna ta emot fullastade större containerfartyg. Ytterligare 4 me

Skapad: 2021-09-27 Statistik

Byxskyddslagen

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp! Vi på Treskablinoll föreslår att en byxskyddslag ska inrättas för att hindra vuxna från att kunna sexuellt utnyttja tonårsbarn. Idag kan vuxna utnyttja att lagen ser mellan fingrarna om ett barn är byxmyndig, vilket sker när ett barn fyller 15 år. Med en Byxskyddslag får alla barn under 18 år samma lagliga skydd. Signera vår namninsamling för att skydda tonårsbarn i Sverige! Idag saknar tonårsbarn som är över 15 år men u

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Vi protesterar mot Pite kommuns indragning av skolskjutsar för förskolebarn 3-5 år

Kommunen pratar om att vår bygd, glesbygd, Markbygden ska leva ? Men vi får det allt svårare att överleva, detta blir ytterligare en spik i kistan märkt Landsbygden ska leva. Vi är många kommunmedborgare som tro det eller ej valt att bo på mindre orter i utkanten av kommunen, skattebetalande medborgare. Vi får se den ena efter dena andra servicen försvinna. Nu får det vara nog med försämringar. Med denna insamling vill vi protestera mot detta.

Skapad: 2021-06-08 Statistik