De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprop avseende hemvist för Tema Cancer

Vi vill härmed protestera mot förslaget till flytt av hemvist från GKS till Hubben på NKS A4:01 som nyligen presenterades vid temats läkarmöten. Förslaget uppfyller inte på något sätt de behov vi läkare har avseende hemvist. Det finns väletablerad forskning om psykosociala och arbetsmässiga effekter av öppna kontor och flexibla aktivitetsbaserade arbetsplatser. All befintlig kunskap påvisar stora risker för försämring i fysiska och psykiska hälsomått, minskad koncentrationsförmåga, minskade koll

Skapad: 2021-05-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 6 6

Rädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor!

Rädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor! Öppet brev till Sollentuna kommunfullmäktige angående de stora neddragningarna i utbildningsnämndens budget rörande Sollentunas förskolor, skolor och fritidshem Det är med stor oro vi medborgare och föräldrar i Sollentuna kommun noterar att en stor neddragning planeras att antas av kommunfullmäktige den 17 juni i år. Cirka 46 miljoner kronor ska sparas. Utbildningsnämndens egen bedömning är att det huvudsakligen är personal man kan s

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 387 386
24 timmar 6 6

Portlås/kod vid entréer i Säteriet.

Önskemål om portlås/kod i Säteriets entréer för ökad trygghet efter inbrott i förråd samt att okända rycker i lägenhetsdörrarna om nätterna.

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 126 126
24 timmar 6 6

Regeringen bör erkänna folkmordet 1915 för vad det är: ett folkmord!

Riksdagen fattade den 11 mars 2010 att formellt erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och pontiska greker och kallade på Sveriges regering att göra detsamma. Ingen regering har hörsammat detta än. Redan 2008 skrev 60-tal världsledande folkmordsforskare ett upprop riktat till riksdagen om då stundande votering. Där påpekade man att ”Vägran att erkänna ett etablerat faktum baserat på kvalitativ och kvantitativ forskning kan betraktas som likvärdigt med förnekelse.”

Skapad: 2021-04-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3347 3307
24 timmar 6 6

Vitapolis det bästa

Vi älskar Vitapolis area

Skapad: 2021-01-03

Period Alla länder Finland
Hela tiden 258 257
24 timmar 6 6

Utveckling av Herrängens Bollplan

Det påtänkta Strandbadet vid Herrängens brygga är på våg att formas. Tilltänkt till detta är utvecklingen av Herrängens bollplan. Vi i Herrängens tennisklubb vill utveckla stadsdelen i takt med tiden och våga sticka ut med vårt förslag. Förslaget riktar sig till alla åldrar och uppmuntrar till rörelse på en och samma plats. Basket, boule, klättervägg, utomhusgym, tennis och padel. Bakgrunden till vårt förslag är välgrundat och samtal har förts med boenden i området kring dessa aktiviteter.    Vi

Skapad: 2021-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 437 437
24 timmar 6 6

Vi vill ha en hundrastgård i Kolla Parkstad - namninsamling

Skriv på vår önskan om en hundrastgård i Kolla Parkstad. Så här kommer skrivelsen att se ut: Till Kungsbacka KommunHär kommer ett förslag och önskemål från boende och hundägare i Kungsbacka. Mellan dammarna vid ån skulle vi önska en större stängslad rastplats för hundar. Gärna delad med 2/3 för större hundar och 1/3 för de mindre. Papperskorg för bajspåsar och gärna vatten från den södra dammen (sommarvatten). Detta skulle glädja många i området, både hundar och ägare. Bilden är en inspiratio

Skapad: 2021-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 48 48
24 timmar 5 5

Rädda Solgården i Göteryd!

VAR MED OCH RÄDDA SOLGÅRDENS ÄLDREBOENDE I GÖTERYD!   Solgården är nedläggningshotat på förslag av Socialnämnden i syfte att spara pengar. Detta kommer leda till att brukarna tvångsförflyttas till Älmhult.   Det borde vara en självklarhet, tycker vi, att våra äldre som slitit för Sverige i hela sina liv ska kunna få möjlighet att välja om de vill spendera sina sista dagar på landsbygden eller i tätorten.    Tillsammans kan vi visa politikerna att vi bryr oss om Solgården och våra äldre som bor d

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 738 726
24 timmar 5 5

Hundrastgård i Viby

Vi som är boende i Viby vill ha en hundrastgård. Det finns flera hundägare som bor i området. Vi bor nära naturen och djuren. I naturreservatet så råder det koppeltvång och hundarna måste rastas under god tillsyn under 1-mars till 20-augusti för att förhindras att skrämma vilt med ungar. Vi hundägare anser att de tinte finns så många ytor och tillfällen där våra hundar kan få springa lösa och därför önskar vi en hundrastgård. De hundrastgårdar som finns ligger förlängt bort. Vi önskar därför en

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 66 66
24 timmar 5 5

Skatepark på Tjörn

Barn och unga som inte ägnar sig åt traditionella sporter som t.ex. Fotboll och ishockey glöms lätt bort, hur ska de unga som inte har intresset för dessa sporter inkluderas och få möjlighet till ett aktivt liv, likt de andra barnen, när kommunen inte har någon skatepark? De få Skateboard "obstacles" som fanns nere vid gamla Saga kulturhus blev nedtaget utan någon ersättning. De som åker skateboard, kickbike , bmx och inlines blir lämnade kvar, utan någonstans att ta vägen. Dags att ändra på det

Skapad: 2021-05-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 196 195
24 timmar 4 4