De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Behålla Distriktsveterinärerna i Åtvidaberg

Vi djurägare i Åtvidaberg med omnejd, kräver att få behålla Distriktsveterinärerna i Åtvidaberg. Vi djurägare är skyldiga att se till att våra djur inte ska lida i onödan. I Sverige ska alla djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt Djurskyddslagstiftningen 2 §  . Detta kommer försvåras för alla djurägare om vi måste ta oss flera mil för att nå en veterinär. Alla har heller inte möjlighet att ta sig längre bort. Det blir otryggt för oss att inte ha tillgång till vete

Skapad: 2021-11-18 Statistik

Stoppa utvisandet av min sjuka mormor Laya!

Jag och min familj har bott i Sverige sedan 2010. Vi alla i familjen har uppehållstillstånd och några av oss har dessutom ett svensk medborgarskap. Efter att min mamma och hennes syskon flyttat blev min mormor ensam kvar i Iran. Men 2016 så bestämde vi i familjen att hon skulle flytta hit så att vi skulle kunna hjälpas åt att ta hand om henne.    Min mormor, Laya 66 år, lider av diabetes, hjärtsjukdom och en begynnande demens. Trots denna komplicerade sjukdomsbild så har migrationsverket bestämt

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Mitt namn är Tim, jag är en glad liten pojke på 3 år med lysande framtidsutsikter. Jag bor på landet med min familj, där är jag trygg. Jag omhändertogs av socialtjänsten och placerades i ett familjehem när jag bara var 11 dagar gammal, nu ska jag utvisas. Ett omhändertagande av sociala myndigheter och en placering i familjehem kunde inte trygga mig, det vägde inte tyngre än ett medborgarskap i ett annat land, i mitt fall Nigeria.  Socialdomstolarna, myndigheterna, barnkonventionen, socialrätten

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Vi stöttar Bränsleupproret/Bensinupprorets krav!

Vi stöttar Bränsleupproret/Bensinupproret 2.0 kravlista för 2021.1.Permanent stopp för uppräkning med KPI samt överindexering på 2 % som           sker  automatiskt vid varje årsskifte. Både gällande drivmedel och el. 2. Sänkt energiskatt med 50 % fördelat på 3 år med minst 10 % varje år. Både gällande drivmedel och el.3. Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen bio-drivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bio-inblandning ska medföra 1% lägre skatt.4. Nuvarande sys

Skapad: 2021-03-03 Statistik

Friskvårdsanläggning

𝖵𝗂𝗅𝗅 𝖽𝗎 𝗏𝖺𝗋𝖺 𝗆𝖾𝖽 𝗈𝖼𝗁 𝖿ö𝗋𝖻ä𝗍𝗍𝗋𝖺 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆? 𝖥ö𝗋 𝖺𝗍𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝖺 𝗈𝖼𝗁 𝗎𝗍ö𝗄𝖺 𝗎𝗍𝖻𝗎𝖽𝖾𝗍 𝖿ö𝗋 𝖿𝗋𝗂𝗌𝗄𝗏å𝗋𝖽 𝗈𝖼𝗁 𝗍𝗋ä𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗂 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆𝗌 𝗄𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇 v𝗂𝗅𝗅 𝗏𝗂 𝖾𝗋𝖻𝗃𝗎𝖽𝖺 𝖾𝗇 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝖥𝗋𝗂𝗌𝗄𝗏å𝗋𝖽𝗌𝖺𝗇𝗅ä𝗀𝗀𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝖽 𝗀𝗒𝗆, 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗉𝗍𝗋ä𝗇𝗂𝗇𝗀, 𝗄𝗈𝗇𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗌𝗋𝗎𝗆 𝗌𝖺𝗆𝗍 𝗉𝖺𝖽𝖾𝗅𝗁𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾𝖽 𝟦-𝟨𝗌𝗍 𝖻𝖺𝗇𝗈𝗋 𝖥ö𝗋 𝖣𝗂𝗀, 𝗇å𝗀𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗄ä𝗇𝗇𝖾𝗋, 𝖿ö𝗋𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀𝖺𝗋, 𝗌𝗄𝗈𝗅𝗈𝗋, 𝗌𝖺𝗆𝗏𝖾𝗋𝗄𝖺𝗇 𝗈𝖼𝗁 𝖺𝗇𝖽𝗋𝖺 𝗌𝖺𝗆𝖺𝗋𝖻𝖾𝗍𝖾𝗇. 𝖥ö𝗋 𝖾𝗍𝗍 𝗆𝖾𝗋 𝖺𝗍𝗍𝗋𝖺𝗄𝗍𝗂𝗏𝗍 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆 𝖧𝗃ä𝗅𝗉 𝗈𝗌𝗌 𝖺𝗍𝗍 𝗉å𝗏𝖾𝗋𝗄𝖺 𝗌å 𝖽𝖾𝗍𝗍𝖺 𝖻𝗅𝗂𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗄𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗍 𝖲𝗄𝗋𝗂𝗏 𝖴𝗇𝖽𝖾𝗋 📝 & 𝖣𝖾𝗅𝖺 𝗆𝖾𝖽 𝖠𝗅𝗅𝖺 𝖽𝗎 𝗄ä𝗇𝗇𝖾𝗋 🙏  

Skapad: 2021-11-25 Statistik

Vi kräver nedsatt hyra av Stena Fastigheter i Fisksätra

Sedan 5 år tillbaka bor vi alla i Fisksätra på en byggarbetsplats med renovering av lägenheter som orsakar höga ljudnivåer och störande byggtrafik inom bostadsområdet. Vi lever ständigt med tröttsamma och påfrestande buller. Inomhusvärmen i lägenheterna fallerar höst och vår och de så kallade pluslägenheterna är fulla av fel och brister. Därtill upplever vi att hyresvärden saknar respekt för de boende på olika sätt, uppvisar en nonchalant attityd, ger minimal service och orsakar försumligheter s

Skapad: 2021-11-23 Statistik

Namnunderskrift för påbörjandet av Cykelbana Sunne<>Spelnäs

Som många av er redan känner till, så har Sunne Kommun äntligen gått ut med informationen om en gång och cykelväg för sträckan Sunne&lt;&gt;Ulvsby&lt;&gt;Höjen&lt;&gt;By. Ansökan för byggandet av denna bana ligger hos Trafikverket, planerad start 2023.OM det finns pengar för det! Vi vill genom denna namninsamling försäkra oss om att  denna bana blir av och vi önskar byggstart tidigare än 2023, vi vill även att bansträckan går till Spelnäs. Det borde ligga i kommunens instresse ur både miljö och

Skapad: 2021-11-20 Statistik

Shabanas asyl

År 2015 flydde Shabana som då var 15 år från Afghanistan tillsammans med sin mamma och lillebror, efter det att hennes pappa mördats av sina bröder i en strid om familjens mark och förmögenhet. Hennes mamma var analfabet och hela flykten hanterades av en vän till hennes mördade pappa. Vännen anställde professionella smugglare för all hantering av flykten som gick via Turkiet till Ukraina och smugglarna försåg den flyende familjen med nya ukrainska identiteter. Migrationsverket har bekräftat Sha

Skapad: 2021-11-17 Statistik

Haningeupproret - Kommunal för en hållbar arbetstid

Man ska ha rätt att orka jobba heltid i ett helt arbetsliv, men hur ska det gå om man inte har en hållbar arbetstid, ett schema som representerar en god arbetsmiljö istället för besparingar pga budget.Nu är det dags för politiker och arbetsgivare att lyssna på medarbetarna i Haninge kommun.

Skapad: 2021-11-09 Statistik

Rädda Alingsåssnabben

Alingsåssnabben som kör mellan Alingsås och Svingeln kommer läggas ner i december 2021. Alingsåssnabben har ett stort upptagningsområde och medborgare framförallt i Lövekulle, Stadsskogen, Kulingsberg, Kavlås och Eriksberg har kunnat nyttja en snabb och tillförlitlig kommunikationsmöjlighet till Svingeln i Göteborg.  Det bör vara i Alingsås kommuns intresse se till att linjen fortsätter att gå mellan Alingsås och Svingeln, så att attraktiva kommunikationsmöjligheter mellan Alingsås och Göteborg

Skapad: 2021-10-26 Statistik