De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Biblioteksfolk till stöd för transpersoners rättigheter

Till våra bibliotek är alla välkomna I bibliotekslagen (2013:801) står det: “Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Kunskap är utan tvekan en av grunderna i bibliotekens verksamhet. På biblioteket kan du få hjälp med informationssökning och att navigera i den digitala verkligheten. Du kan lära dig källkritik och inhämta ny information. Biblioteken är fyllda av berättelser

Skapad: 2021-05-20 Statistik

Förstör inte Ekenäs Gamla Stad: Inga villor på vattnet vid Barckens udde

Förstör inte Ekenäs Gamla Stad: Inga villor på vattnet vid Barckens udde. Yle Västnylands nätupplaga skriver ensidigt om tre privatpersoners planer på att bygga ”flytande villor” (sammanlagt 2000 m2 i villor på 90 - 200 m2 per styck)utanför Barckens Udde i Gamla Stan i Ekenäs.   Föreningen Gamla Stan i Ekenäs har tagit del av planerna och motsätter sig absolut att den snart 475 år gamla unika stadsbilden förstörs.   Ekenäs gamla stad hör, tillsammans med Borgå, Nådendal och Raumo till de bevarad

Skapad: 2021-05-01 Statistik

Lokala Politiker: Använd Vetot NU

Kommunens politiker måste ta sitt ansvar för att inte lokalbefolkningens miljö för boende, och Djur och Naturmiljöer ödeläggs, utan kan lämnas vidare till våra barn. Vi behöver ingen mera Industri av denna typ men framför allt Vi behöver alla Bättre Beslutsunderlag. Uppmanar alla våra lokala företrädare att nyttja det kommunala Vetot  

Skapad: 2021-03-23 Statistik

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16 Statistik

Jag kräver att JK avgår - Sverige ska inte ha en justitiekansler som belönar våldtäktsmän. Skriv under!

  Justitiekanslern, JK, Marie Heidenborg, har beslutat att ersätta en för grova våldtäkter dömd man med 840 000 kronor. Skälet till beslutet är att våldtäktsmannen varit frihetsberövad för länge. Detta för att Högsta domstolen satte ner våldtäktsmannens sannolika ålder. JK har valt att inte utnyttja de möjligheter lagen ger att sätta ner eller helt neka ersättning. JK har därmed varit oacceptabelt omdömeslös. Det är inte lagen som behöver ändras utan skadan har uppstått genom att JK har tillämp

Skapad: 2021-09-07 Statistik

Avveckla INTE Nattugglan!

Den natt och kvällsöppna förskolan Nattugglan hotas av nedläggning av Haninge kommun. Det är oerhört viktigt att vi får ha kvar den då det är helt avgörande för många av oss att kunna fortsätta jobba. Därför behöver vi fler röster så kommunen väljer att inte avveckla nattugglan!

Skapad: 2021-09-01 Statistik

Hjälp min bror att få stanna!

Samiel tadesel! Jag och min kusin kom hit tillsammans 2013 och jag var 7 år och han var 13 år och har bott här i 8 år. Vår farbror tog oss hit för att det var krig i hemlandet men båda mina föräldrar och min kusins föräldrar är från Eritrea men vi är födda i tigray. Vi är uppväxta med våran farbror. När vi kom hit till Sverige så sa vår farbror att han skulle hämta frukost till oss men kom aldrig tillbaka och jag började gråta men som tur så kom en kvinna och började snacka med oss och tog oss t

Skapad: 2021-08-27 Statistik

Ta tillbaka vårdplatserna på Sollefteå sjukhus

Denna namninsamling är en protest mot region Västernorrland beslut om att ta bort 14 vårdplatser från sjukhuset i Sollefteå. Detta beslut är enligt mig helt respektlöst. Nu hoppas jag att det blir många som skriver under. Inga påhopp bland kommentarerna tack

Skapad: 2021-08-25 Statistik

Nej till planerad bergtäkt/deponi i Kivinge (Håbo kommun)

Hej! Under hösten 2021 kommer ABT Bolagen AB att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende planerad deponi, bergtäkt, återvinnings- samt vattenverksamhet. Denna namninsamling kommer att bifogas yttrandet till domstolen med ett nej till förslaget i sin helhet. En arbetsgrupp med närboende är igång med faktainsamling, vi har skapat webbsidan habo2030.se och nu en namninsamling då många har reagerat kraftigt och vill påverka. Frågan engagerar bland annat närboende, boende längs med vä

Skapad: 2021-08-25 Statistik

Förhindra att nybyggnation vid Seaclub raserar silhuetten av Sandhamn och kulturella värden

Fastighetsbolaget Gillesvik har av Värmdö kommun erhållit bygglov för 11 st tvåvåningshus i Sea Club området på Sandhamn. Husen kommer stå med 1,3 m mellanrum längst ner mot vattnet. Poolen och området som idag utgör en omtyckt plats för både turister och boende att vistas på planeras att skrotas. Husens höjd (7,7 m) och volym skiljer sig markant från annan bebyggelse på ön och kommer dessutom att skymma delar av utsikten från Seglarhotellets restaurang. På håll kommer byggnaderna uppfattas som

Skapad: 2021-08-15 Statistik