De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nej till Vaccinationspass och begränsad rörelsefrihet

Samtliga riksdagspartier vill begränsa rörelsefrihet för människor som avstår Covid-19 vaccination. Riksdagen vill att alla medborgare ska registeras digitalt med undantag för asylsökande. Syftet med denna petition är att kräva en regelrätt folkomröstning mot att inskränka Sveriges invånare till rätten att röra sig fritt i samhället.

Skapad: 2021-02-04 Statistik

Stoppa biltrafiken på Nordfeldts väg!

Lekande barn och bilar hör inte ihop. Trots det får vem som helst köra på Nordfeldts väg genom Sundby park och Strängnäs montessoriskolas skolgård. För alla de hundratals barn som leker, spelar boll eller cyklar till och från skolorna i området innebär trafiken på Nordfeldts väg en risk att bli påkörd och skadad. Den risken ökar vintertid när det är mörkt både vid skolstart och när skolan och fritids ringer ut på eftermiddagen.   Strängnäs kommuns Trafikstrategi 2040 slår fast att ”Kommunen ska

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Riv inte cykelparken i Kallebäck!

Kallebäcksdirten är en cykelpark som är ligger i den lilla skogsdungen vid smörgatan/kallebäcks källväg. Dirten har stått där sedan 80-talet och än idag tillför den stor glädje hos både vuxna och barn från hela Göteborg och även andra delar av Sverige. Inom mountainbike världen syns den ofta, både nationellt och internationellt. Senast nu i oktober i ett filmrepotage på RedBull TV, länkad nedan. (hoppa fram till 09:16) https://www.redbull.com/se-en/videos/swede-shreds-s2-ep1-sick-mtb-riding-in-

Skapad: 2021-11-15 Statistik

Nej till muddring och sprängning i Idefjorden!

Jag skriver under för jag anser att det är fel att muddra och spränga i Idefjorden, vilket riskerar att leda till försämrad vattenkvalitet och minskat biologiskt liv i fjorden. Företaget Nexans i Halden, Norge vill spränga och muddra i Idefjorden, en naturlig gräns mellan Sverige och Norge och en av Sveriges två tröskelfjordar. Haldens kommune, Viken fylke samt Statsförvalteren i Oslo har gett Nexans klartecken att muddra.  I drygt 100 år har industriverksamhet i Haldenområdet utan rening dumpa

Skapad: 2021-11-10 Statistik

Stoppa både Pandemilagen och farligt Covid-l9 genoccin

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver: Stoppa den ”pandemilag” som regeringen hastigt beslutade om vid årsskiftet 20/21 för den strider mot svensk grundlag genom att så allvarligt frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvarig för sina beslut. Pandemilagen vilar inte på vetenskapli

Skapad: 2020-12-12 Statistik

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24 Statistik

Inför dödshjälp i Sverige

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.   Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden s

Skapad: 2016-11-01 Statistik

NEJ till nedläggning av Högstadiet på Stålvallaskolan!!

Barn och utbildningsnämnden i Filipstads kommun vill stänga ner högstadiet i Lesjöfors. DET VILL INTE VI!!

Skapad: 2021-11-27 Statistik

Rädda Gesundaberget

Gesundaberget har länge varit en uppskattad vinter- och sommarupplevelse för såväl fast boende som semestergäster. Det har länge rått besvikelse kring verksamheten som är och än en gång har besked kommit om en stängd anläggning. Det har kommit till kännedom att Mora kommun planerar sälja ytterligare mark kring Gesundaberget vilket vi hoppas inte ska ske och ställer oss därför emot. Vi tror inte på dom löften som utlovats, hoppas på en förbättring av driften och att berget öppnar så att vi åter

Skapad: 2021-11-22 Statistik

STOPPA NEDSKÄRNING AV PERSONAL och skapandet av STÖRRE BARNGRUPPER INOM FÖRSKOLAN I ÅRE KOMMUN.

  ÅRE KOMMUN HAR BESLUTAT OM STÖRRE BARNGRUPPER SAMT NEDSKÄRNINGAR AV PERSONAL INOM FÖRSKOLAN ÅRE.   SKRIV PÅ OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA!   En besparing på 6 milj kr år 2022 är beslutad för område barn o utbildning. Detta kommer innebära 1-3 barn fler per barngrupp jmf idag, utan att bemanningen tillåts öka! Istället ska tjänster bort, planeringstid för pedagogerna dras in, samt vaktmästartjänst bort ur budgeten mm.  Styrande majoritet förmedlar i mail till vårdnadshavare, samt i debattartiklar,

Skapad: 2021-11-20 Statistik