De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ang padelbanor på Alevallen

Med anledning av Alets IKs intention att anlägga 3 padelbanor på grusbanan vid Alevallen. Vi grannar till Alevallen välkomnar anläggningen av de nya padelbanorna, men samtidigt vill vi framföra vår oro inför ökad trafik i området.    Området väster om Alevallen har i dagsläget ingen genomfartsled, men trafikeras frekvent av såväl cykel- som gångtrafikanter som pendlar till och från centrum, besöker Västra stranden, Brottet eller vill ta sig till och från Prins Bertils stig. Om somrarna är Gathen

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36
24 timmar 1 1

Rättvisa coronastöd för alla

Regeringens coronastöd, omställningsstöd och omsättningsstöd, för egenföretagare baseras på referensåret 2019. Detta innebär att alla som var föräldralediga, sjukskrivna eller av någon annan orsak inte hade en ”normal” inkomst under 2019 inte har samma rätt till ekonomisk kompensation. I vanliga fall finns det ett socialt skyddsnät för föräldralediga och sjukskrivna mm, men när det kommer till coronastöden har dessa grupper helt glömts bort. Det går inte att anta att 2019 är ett "normalt" refer

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 14 14
24 timmar 1 1

Bevara Maren och Torekällberget

Slå vakt om Marens atmosfär- NEJ till hotellkolossPlanerna på att bygga ett hotell vid Inre Maren förskräcker. Hotellbyggnaden kommer att totalt kväva det "öppna rum" som Inre Maren är. Låt istället uppföra en byggnad som i storlek och utformning är i harmoni med omkringliggande fastigheter och vattenspegel.Vi vill inte att en sådan dominant byggnad, som det planerade hotellet innebär, byggs vid Maren!  Vill du bevara den vackra stadsbilden av Södertälje, så uppmanar vi er att skriva under.  Tac

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 1 1

Ett klimatsmartare försvar! Minska bullriga flygövningar på landsbyggden.

Försvaret må ha en viktig uppgift och det politiska läget i världen gör att många önskar ett starkare försvar. Samtidigt behöver vi skydda och bevara det som är fint med Sverige. Vår frihet och demokrati och inte minst den lugna fina natur! Vi har skapat den här namninsamlingen för att vi tror att det går att bättre samspela folks intressen om ett starkt försvar och allas intresse att leva i en lugn miljö mestadels fri från buller och njuta av landets sköna natur och landsbygd. Militärflygplan

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13
24 timmar 1 1

Hjälmar på förskolorna i kristianstad

Det här är Jackson Julen 2020 spenderade han på barnsjukhuset i Lund. Orsaken till att han var där var en blödning i hjärnan. Två blödningar innan för skallbenet och en utanför. Vår jul var mellan hopp och förtvivlan innan vi äntligen fick veta att blödningarna var oförändrade så han behövs inte opereras. Den största julklappen för hans familj var att läkarna inte behövde öppna hans lilla skalle. Och hur hamnade vi här ? Jo han ramlade an en cykel på förskolan. Utan hjälm. För hjälm är

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1723 1705
24 timmar 1 1

Stäng väg M 2111 för genomfart

I samband med viltstängsling av väg 19 och väg 23 sträckan Rävninge-Östanå trafikplats föreslår vi att infarten till väg M 2111 från väg 23 stängs av. På detta sätt stoppas onödig genomfartstrafik vilket skulle förbättra miljön och livskvaliteten för alla som bor utmed väg 2111. Den hade passat fint som cykelväg för att binda ihop kyrkbyn i Hästveda med Glimminge. Detta skulle också kunna var en del av en fin cykelväg runt Tydingen. Det är ca 30 hushåll som berörs av trafiken på väg M 2111, vara

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 15
24 timmar 1 0

Ändra Strafflagen I Sverige

År efter år ser vi hur Sveriges lag skyddar brottslingar, dom får komma ut flera år för tidigt, även för mord. Har ledsnat något sjukt på det. Vi måste göra något, så att dom som har gjort grova brott stannar där dom hör hemma, I fängelset.

Skapad: 2020-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15
24 timmar 1 1

Bränn gävlebocken nu!

Efter ett 2020 som varit tungt för oss alla och skapat otroligt mycket lidande världen över. Begär vi här med att gävlebocken offras genom bränning för att år 2021 ska få bästa möjliga start.

Skapad: 2020-12-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 6
24 timmar 1 1

Låt Mohammad stanna kvar i sitt hem

Min kompis Mohammad har bott i Sverige i över 6 år nu, han är 21 år gammal har vänner här och har skapat sig ett liv. han har dödshot i sitt hemland vilket migrationsverket är medvetna om ändå har som valt att utvisa honom nu mitt i en pandemi. Det är sjukt att dom får behandla folk såhär han han gått i skolan och jobbat hela tiden som han har varit här men det räcker inte för dom tydligen. Att skicka honom till Afghanistan är en dödsdom ingen människa ska behöva känna den här stressen som han k

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7
24 timmar 1 1

Ta tillbaka direktiven och låt oss barn träna.

Låt alla barn få fortsätta träna. Alla skriver under och dela vidare!

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 1 1