De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Överklagan NKSE 20201111

Efter den skriftliga delen av NKSEtentamen 11 november är vi ett flertal sjuksköterskestudenter som vill framföra detta klagomål till NKSE styrelse. Sjuksköterskeprogrammet är en utbildning inom omvårdnad med slutmålet att när studenten är färdig med sin utbildning ska hen visa förmåga att integrera teoretiska ämnen, praktiska färdigheter, förmågan att observera och handla samt omdöme i kliniska omvårdnadssituationer men tentamen vi skrev berör till största delen det medicinska området. Vi har v

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 495 495
24 timmar 1 1

Låt oss få äta upp!

Nu har ni agerat gällande alkoholservering och därmed även öppettiderna för restauranger, barer och nattklubbar som driver verksamheter med serveringstillstånd! Jag tycker att det är bra att ni agerar och ändrar om restriktionerna för att minska smittspridningen, även om jag personligen inte tror att det är mellan 22-00 på en restaurang som spridningen är som värst.   I restaurangbranschen så lär man sig snabbt att vara lösningsorienterat, så hur gör vi nu för att se lösningen?   Problemet i de

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3062 3040
24 timmar 1 1

Rädda Malak och hennes familj

Malak och hennes familj har bott här i Sverige i 6 år utan att ha fått uppehållstillstånd. Jag har känt henne och hennes familj ända sen de kom hit och de gör allt för att passa in och hjälper verkligen till och är jättebra medmänniskor. Men nu har de fått ett brev på posten att de ska flytta inom 2 månader, men de vet inte vart. Malak och alla hennes syskon har gått i svensk skola, vissa är tillomed födda här och har växt upp här. De såg en framtid här i Sverige men nu, 6 år senare får de inte

Skapad: 2020-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2116 2099
24 timmar 1 1

Ett större krispaket för krogvärlden

Sveriges regering har tagit beslutet att gå igenom med sitt förslag att tillfälligt förbjuda försäljning av alkohol. Detta har de gått vidare med även fast en storm av kritik har intagit våra sociala medier och tidningar. Välkända krögare på internationell nivå så som småskaliga har gång på gång påvisat att detta var ett dumt beslut och redan ett överdrivet hårt slag mot branschen. Men regeringen lyssnade inte. De valde att än en gång lägga skulden på en bransch som nu hotas av en masskonkurs. 

Skapad: 2020-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3763 3732
24 timmar 1 1

Upprop mot chockhöjda tomträtter i Malmö

Köp din tomt nu eller betala i snitt 33 procent mer efter nyår. Denna situation har plötsligt Malmöborna i 2177 småhus med tomträtt hamnat i. I mitten av september kom besked om de nya taxeringsvärdena för småhus och i Malmö kommun höjs marktaxeringsvärdet med i snitt 33 procent från den 1 januari 2021. Detta marktaxeringsvärde ligger till grund både för friköpspriset och för markhyran, den så kallade avgälden. Nivån på höjningen går inte att förutse men den styr boendekostnaden – enligt ett urå

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 152 151
24 timmar 1 1

Alla borde få hörlurar.

Alla borde ha tillgång till hörlurar!   Alla borde ha tillgång till hörlurar!Jag heter Karl-Sander Kjellberg. Jag kommer från Fiskebäck och går på Nordhemsskolan i klass 7c3 och jag tycker att alla elever med dator behörighet ska få gratis tillgång till ett par hörlurar.För det första så är det väldigt jobbigt om alla individuellt t.ex. ska kolla på en studifilm på datorn och alla inte har tillgång till hörlurar. Då måste man hitta en lugn plats i skolan, vilket är väldigt svårt, för att kunna k

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
24 timmar 1 1

Nej till bemanningshandboken i Tingsryds kommun

Vi som skriver under här vill INTE ha hälsoschema enligt den bemanningshandbok som ska börja gälla den 1/2-21  i Tingsryds kommun!! Våra scheman, vårt liv. Låt oss sköta de själva på bästa sätt för både oss och för omsorgstagarna!! Vi har kompetensen att göra ett hälsosamt schema själva.  Ska vi orka måste vi medarbetare vara delaktiga i stora frågor.

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 140 140
24 timmar 1 1

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2505 2472
24 timmar 1 1

Trafiksituationen kring Bergaskolan i Limhamn

Problembeskrivning:Bergaskolan är en av Malmös största skolor med stort upptagningsområdet i framförallt Limhamn. Skolan bedriver verksamhet från förskoleklass till högstadiet.Transport till och från skolan sker främst till fots, med cykel eller med bil (att barnen blir avlämnade/upphämtade).Framförallt under morgonen kring klockan 08 är det intensiv trafik kring skolområdet. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Allt för många bilister kör fortare än satt hastighetsbegränsning. Detta tillsamma

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 170 170
24 timmar 1 1

Vi vill ha GastroBox kvar vid räkbodarna!

Driver man företag och gynnar lokala leverantörer och har så bra renommé som GastroBox! Ja då tycker jag att vi som bor i Lysekil och betalar skatt i kommunen skall få ha kvar GastroBox på den plats den befinner sig idag. Den står där året runt i alla väder. Har man som knalle plats på både torget och vid pråmen (sommartid) dessutom (3 st) + parkerad minibuss just där, så borde kommunen verkligen se över sina regler. Dags för ett nytt reglemente kring lokala företag VS de som bara skummar av kap

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 285 285
24 timmar 1 1