De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Kameraövervakning på Garphyttansskola och förskola

Nu har vi och våra barn tröttnat!  Vi KRÄVER att man sätter upp kameror på skolan samt förskolan i hopp om att komma tillrätta med den skadegörelse som sker kvälls och nattetid.  Det har gjorts insatser från nattvandrare och privatpersoner utan framgång.  Kameror är för att man enklare ska kunna identifiera de ungdomar som begår brott och fånga upp dessa, då deras vuxna uppenbarligen inte tar sitt föräldraansvar.  Men också för att ALLA barn har rätt till en trygg skolgång enligt lag. I en trygg

Skapad: 2021-10-21 Statistik

Mammografibuss till Roslagen - JAAAA!

Självklart ska vår hälsa och tid värderas lika mycket som de som bor närmare KS. Alternativt att åka till Samariterhemmet i Uppsala. 1 buss och bara tvärs över gatan. Istället för massa bussbyten. MAMOGRAFIBUSS  till tex Norrtälje, Rimbo,Hallstavik. Eller ge oss valfrihet VART vi vill åka. Vår hälsa är lika mycket värd som de som bor i  Stockholm. Skriv under och dela

Skapad: 2021-10-19 Statistik

Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Västra Götalandsregionen föreslår i budgeten för 2022 besparingar och förändringar på området missbruk och beroende. En del av besparingarna handlar om att ta bort och minska utbudet av insatser specifikt riktade till kvinnor med beroendeproblematik, bland annat att stänga beroendemottagningen Olskroken Team Kvinnor. Mottagningen har specifik kompetens att möta kvinnor i utsatta livssituationer och erbjuder bland annat samtalsbehandling, läkarbedömning och läkemedelsbehandling, stöd i nedtrappn

Skapad: 2021-10-19 Statistik

Vi motsätter oss planläggningen av Lindormsnäs 1:5!

Till berörda politiker i Upplands-Bro kommun Vi kommuninvånare i Uppland-Bro protesterar å det bestämdaste mot planen att bebygga fastigheten Lindormsnäs 1:5. Detta av flera skäl: I direkt anslutning till fastigheten Lindormsnäs 1:5 ligger ett vattenskyddsområde, lokaliserat på fastighet Leran 1:3. Vattenskyddsområdet ligger höjdmässigt nedanför det planerade bostadsområdet, varför vi anser att det finns en hög risk att ytvatten från bebyggelsen kontaminerar de två brunnar som försörjer boende v

Skapad: 2021-10-16 Statistik

Skydda Barnen!

Skydda Barnen!   Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:   Covid - 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart. En oberoende utredning omedelbart görs av det verkliga innehållet och faktiska biverkningar samt dödsfall av samtliga covid - 19 vaccin.    Vårt krav baseras på att:  Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige. Covid-19-vaccinerna är experimentella (de

Skapad: 2021-10-15 Statistik

Parkeringsplatser för arbetare på Öster Mälarstrand

Vi arbetar på Öster Mälarstrand för Västerås stad.Vi tar hand om stadens allra äldsta samt yngsta medborgare på två fantastiska arbetsplatser, Öster Mälarstrand äldreboende och Tritons Förskola. Men vad staden glömde bort när allt byggdes var parkeringsplatser till förmånliga priser. Vi betalar upp till 400kr/veckan för att parkera i anslutning till våra arbetsplatser. Ett parkeringskort i p-huset kostar 1000kr/mån.Detta leder till att flera har och ännu fler kommer att säga upp sig för vi har e

Skapad: 2021-10-12 Statistik

Iskörning i Älvdalens Kommun

Denna namninsamling är till för att skapa uppmärksamhet för våra politiker, om hur många som faktiskt berörs negativt av det beslut som fattas årligen angående iskörning/isdrifting i Älvdalens kommun Nu har vi sökt ett nyttjande rättstillstånd för att slippa söka varje år. men fått avslag. De begränsningar och förbud som kommunen själva belägger aktiviteten drabbar både unga och vuxna. och möjligheten att utvecklas för en hållbar långsiktig verksamhet där ungdomsverksamhet är i focus. De motorin

Skapad: 2021-10-12 Statistik

Vi står bakom polisanmälan mot Per Bolund för Tjänstefel.

Per Bolund uttryckte i partiledardebatten den 10 Oktober ännu en gång att han anser SD vara en del i ett "Blåbrunt block".  Detta är har till syfte att kalla Sverigedemokrater för Nazister i förtäckt ordalag, det i sig är en brottslig handling.   På juridisk inrådan har jag beslutat att polisanmäla Per Bolund för Tjänstefel. Ju fler som skriver under anmälan, ju större chans har vi att åtal väcks mot Bolund.   Vänliga hälsningar   Per Daniel Tilli   Fd medgrundare, SD Hallstahammar   Utbildad gr

Skapad: 2021-10-11 Statistik

Fatta inte beslutet som tvingar Gotlands kvinnojour med skyddat boende att lägga ner

Politikerna i socialnämnden kommer den 20 oktober att fatta ett beslut som i förlängningen bestämmer om Gotland skall ha kvar ett bemannat boende för våldsutsatta eller inte. När upphandlingen för kvinnojoursverksamhet infördes för två år sedan ledde detta till att Gotland endast har med fastlandsföretag som vinnare. Förlorarna var de våldsutsatta kvinnor, barn och män som tvingas bort från ön och skattebetalarna då kostnaderna markant ökat. Kvinnojouren TROTS har med alla medel försökt finnas

Skapad: 2021-10-11 Statistik

Ingen discgolfbana på Lotsberget i Mariehamn

Ålands Discgolf Förbund har anhållit om att bygga en discgolfbana i området kring Gnisten/Stenkrossen på Lotsberget i Mariehamn. Vi är inte emot utövandet av själva sporten, men placeringen av banan. Banan planeras på ett populärt och välanvänt natur- och rekreationsområde som används av allmänheten. Det rika djur- och naturlivet skulle påverkas negativt. Andelen grönområden per invånare i Mariehamn är redan nu lågt. Att utnyttja en del av de områdena till en discgolfbana skulle leda till att in

Skapad: 2021-10-11 Statistik