De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bältrosvaccin ingå i kostnadsfria vaccinationsprogrammet för pensionärer

Undrar om det är möjligt att påverka de som stiftar lagar om vilka vaccinationer som ingår för oss ”vuxna” och helt utan kostnad för vaccinmottagaren? I värsta fall subventionerat. Dax att påverka och se till att även vaccin för bältros blir gratis för oss fattigpensionärer och även för samtliga.Borde absolut ingå i vaccinationsprogrammet. Jag vill upprätta en lista på krav enligt ovan och lämna till ansvariga och ber om namnunderskrifter och samtycke för jag tycker det är en självklarhet med gr

Skapad: 2021-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13
24 timmar 1 1

Bring back Cola Zero!

Vilken skam! Hur kan någon tro att detta fiasko ska kunna ersätta den goda cola zeron vi är vana vid? Skriv under om du också anser att den gamla cola zeron var godare. 

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 272 271
24 timmar 1 1

Rädda Lillrutenstugan

Länsstyrelsen vill riva Lillrutenstugan av följande orsaker: i Skötselplanen från 2009 föreslås att den ska rivas (OBS förslag INTE beslut), stugan håller inte tillräckligt hög standard (vems standard och vilken standard?), man vill minska underhållet av stugor i nationalparken och man vill skydda djur- och fågellivet i den västra delen av parken mot ett allt för stort besökstryck (varför har man då byggt ett vindskydd som ska ersätta stugan?).  Lillrutenstugan är en jaktstuga byggd 1947. Den är

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 180 177
24 timmar 1 1

Ingen paddan på studenten!

Vi treor vill inte åka paddan på studenten istället för att få ett riktigt utspring! Andra skolor löser ett corona-säkert utspring och därför borde vår skola också kunna fixa det. Dessutom är det orättvist att behöva åka paddan de senare tiderna och framför allt klockan 17, då hela dagen blir svår att planera med mottagning osv.  Skolan borde därför kunna lösa ett utspring som sker med mellanrum mellan klasserna och avstånd mellan föräldrarna, med tanke på att alla andra löser det! Det är inte m

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 39
24 timmar 1 1

Stoppa planerad byggnation av flerbostadshus på Slängomvägen Södra!

Hammarö kommun har nyligen lämnat förslag på detaljplan för Slängomvägen Södra. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus med ett drygt trettiotal lägenheter. Detta ska uppnås genom att planlägga fastigheten Nolgård 1:20 för bostäder och möjliggöra att bostäderna kan uppföras i två våningar. Den planerade bebyggelsen - är av en karaktär i form av flerbostadshus i två plan som inte passar in i området och skulle därför ändra karaktären på området på ett ne

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 74 74
24 timmar 1 1

Bevara motionsspåret Ryggkurvan

Ryggkurvan ska bevaras i sin nuvarande sträckning. Området ska i sin helhet ingå i naturreservatet för Norra Berget. Det får inte reduceras genom bebyggelse och anläggningar. 

Skapad: 2021-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 200
24 timmar 1 1

Sänka farten i villaområden Långbro / Älvsjö!

Hej! Vi vill få igång en dialog med stadsdelsförvaltningen Älvsjö/Hägersten om hur vi kan sänka farten och genomfartstrafik i våra villaområden!    I villaområdena i Långbro/Älvsjö gäller 30 km/h. Dessvärre kör bilar snabbare än så, trots att redan 30 km/h är på tok för snabbt - det är 8 meter per sekund. På vår gata så bor det barn i de flesta hus, trädgårdarna i området är härligt lummiga med stora häckar ut mot gatan men det innebär dessväre begränsad sikt för bilföraren! Med en reaktionstid

Skapad: 2021-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 91
24 timmar 1 1

Protest mot nedläggning av förskolan eira

Protest mot nedläggning av förskolan eira

Skapad: 2021-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 135 134
24 timmar 1 1

Nej till ökad EU-skuldsättning

Ska EU få skuldsätta sig med ytterligare 750 miljarder euro? Den 24 mars ska våra riksdagsledamöter rösta ja eller nej till den frågan. Vi som undertecknar detta upprop uppmanar samtliga riksdagsledamöter inom samtliga av partierna att rösta nej.

Skapad: 2021-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 54 53
24 timmar 1 1

Hjälp David och Donald stanna i Sverige

Donald och David Beqiri har varit i Sverige i över 6 år. Nu riskerar de att bli utkastade till deras ursprungsland Albanien. David är 17 år gammal och Donald är 16 och är här utan sina föräldrar. Pojkarna har klippt alla band med Albanien och därav deras föräldrar, för att undvika att bli mördade, eftersom David och Donalds släkt har hamnat i blodsfejd med Albansk maffia.    Pojkarna går i gymnasiet här i Sverige och har anpassat sig till det svenska samhället. Trots detta, så är det sagt att po

Skapad: 2021-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 887 876
24 timmar 1 1