De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Anpassa hastighetsgränser i Hässleholm för bättre trafiksäkerhet

Hastighetsgränserna handlar om liv och död. Vi undertäcknare kräver att kommunen ser över hastighetsgränser på kommunala vägar för att förbättra trafiksäkerheten. Hastighetsgränserna ska ändras i enligt med översynen. Vi kräver att ändringen genomförs först vid skolor och förskolor, i områden med mycket trafik av olika slag och i områden med sämsta trafiksäkerhet och där trafikolyckor har nyligen förekommit.    Hässleholms kommun är en av få kommuner i landet som inte har anpassat hastighetsgrän

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
24 timmar 1 1

Stoppa fyrverkerier och smällare för privatpersoner

Med tanke på årskiftet till nya året 2021, samlades flera grupperingar av ungdomar i bostadsområden i Motala för att på ett vårdlöst sätt skjuta fyrverkier. Även en barnfamilj blev beskjuten av fyrverkier i Charlottenborg, vilket kan resultera med att någon skadas så allvarligt att man riskerar livet. Dessutom med tanke på coronastriktionerna samlades vältigt många ungdomar i ett område för att avfyra fyrverkier och smällare.  Vi tycker att fyrverkerier ger alldeles för stora konsekvenser för in

Skapad: 2021-04-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 24 23
24 timmar 1 1

Bevara Hjalmarsmuren Säg NEJ till byggplanen.

VI KAN ALLA HJÄLPAS ÅT. SKRIV UNDER FÖR ATT TALA OM ATT NI VILL BEVARA DET FINA OMRÅDET VI HAR IDAG. SKOGEN OCH ÄNGARNA BEHÖVS. BÅDE FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR.  VI SÄGER NEJ TILL BYGGPLANERNA PÅ HJALMARSMUREN.

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 165 164
24 timmar 1 1

Studier som dessa kräva struktur!

En namninsamling med syftet att påvisa den bristande strukturen i kursen 91SV13 2021VT 7A (Svenska, grundkurs). 

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21 21
24 timmar 1 1

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 427 427
24 timmar 1 1

Bevara Klagshamns fiskeförening

Klagshamns Hamnförening ligger i tvist med kommunen angående sitt arrendeavtal. I samband med detta har Hamnföreningen utan anledning sagt upp Fiskeriföreningen för avflyttning. Inom ett år måste vi och våra hoddor bort från Klagshamns Udde. Vi i Fiskeriföreningen kämpar nu för att existera även i framtiden. Vi vill vara kvar här i hamnen där vi funnits sedan 1930, fortsätta med fiske, sjöliv, försäljning av färsk fisk och driva serveringen som finns här om somrarna. Det förtjänar inte bara vi m

Skapad: 2021-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 781 773
24 timmar 1 1

5-G mast i Järna nu!

Nu när allt fler har mobiler som fungerar med 5G behöver vi en mast i Järna så att vi kan dra nytta av snabbare bredband direkt i mobilen. Masten kan tex byggas på vattentornet i Järna eller i spiran på Överjärna Kyrka. Det vore också bra med en mast på Saltå Kvarn eller ovanpå Kulturhuset så att det blir bra täckning också i Ytterjärna. Planen är att namnlistan ska lämnas in till Kommundelsnämnden i Järna snarast! Skriv under nu! Du kan  läsa mer på sajten www.bygg5Gmastijarna.nu

Skapad: 2021-03-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8
24 timmar 1 1

Vi vill ha tillbaka vanliga Cola Zero 2021

Helt okej att de skapar nya dmaker. Men varför ta bort den gamla Cola Zeron när den är så populär? Vi vill ha tillbaka vanliga Coca Cola Zero. Saknar du också den så skriv under. Listan sänds vidare sen till Coca Cola Company i Sverige den sista maj 2021.

Skapad: 2021-03-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 77 76
24 timmar 1 1

Nej till vindkraftpark vid Hästtjärnsberget

NEJ TILL VINDKRAFTPARK VID HÄSTTJÄRNSBERGET! TILL EOLUS VIND, SVEASKOG, LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN, HÄLLEFORS KOMMUN, NORA KOMMUN Eolus Vind vill bygga en sex kvadratkilometer stor vindkraftpark med nio stycken 270 meter höga vindkraftverk vid Hästtjärnsberget. Detta betyder: Europas högsta vindkraftverk, synliga flera mil. Obotliga skador på fågelliv, djurliv, skog och växter. Störande ljud. Blinkande ljus i nattmörkret. Vinsten gynnar inte bygden.  Området ramas in av sjöarna Grecken, Lundsfjär

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 297 291
24 timmar 1 1

Avskaffa vintertid.

Skriv under och dela för att få en timmes mer dagsljus på kvällen, att kunna vara ute med barnen, eller bara hinna se i solnedgången innan mörkret fallit efter en lång arbetsdag.

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 12
24 timmar 1 1