De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa höga hus i Nyköping

Nyköping är en kulturstad värd att bevara. Vi vill inte ha några höga byggkomplex i vår innerstad. Nuvarande 4 våningar i centrum räcker bra som maxhöjd. Tycker du det också så deltag i namninsamlingen. Tack för ditt bidrag.

Skapad: 2020-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 75 75
24 timmar 1 1

Hundrastgård I Karlsborg

Medborgarförslag angående hundrastgård ska lämnas in.  Plats: skogen vid gamla dagis norra skogen Storlek ca 120 meter x 25 meter Staket finns redan på en långsida och en kortsida.  Träd kan tas ned och bekosta staket. AME skulle kunna sätta upp det.  Bajpåsar och soptunna bör sättas upp utanför liksom en skylt man kan sätta upp om ens hund/hundar inte kan umgås med andra hundar. UPPTAGET!  Städning av hundgården sköts av hundägare och alla måste ta sitt ansvar. Skriv under om du är intresserad

Skapad: 2020-10-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 31 31
24 timmar 1 1

Vi kräver att stiftsstyrelsen avgår med omedelbar verkan!

 Stiftsstyrelsen har beslutat att uppmana biskop Eva Nordung Byström att avsluta sin tjänst vid Härnösands stift. Långvariga samarbetsproblem har skadat styrelsens förtroende för sin ordförande, det vill säga biskopen. Mot beslutet reserverade sig två av de elva ledamöterna.Stiftsstyrelsens beslut togs vid sammanträde den 22 september. Av beslutet framgår att stiftsstyrelsen vill göra en överenskommelse med biskopen om hur hon ska avsluta sin anställning, och att de som en sista utväg är beredda

Skapad: 2020-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 74 74
24 timmar 1 1

Håll er löfte Telge Fastigheter, låt Södertälje Kampsportsklubb vara kvar

Vi har haft en dialog med Telge fastigheter innan pandemin där vi förklarade vår ståndpunkt att vår verksamhet har totalstop och att vi inte kommer kunna betala hyran under perioden. Detta svarades med att vi har inget att oroa oss för och att cheferna är meddelade och om det skulle vara något annat så kommer Telge Fastigheter höra av sig. Nu 6 månader senare har Telge Fastigheter helt plötsligt glömt bort vad man lovat och kräver hyran för denna period.  Detta är fullkomligt oacceptabelt och ma

Skapad: 2020-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27
24 timmar 1 1

Återinför möjligheten för freestyledomare att tävla och döma samma dag

Detta är Svenska Hundfreestyleklubbens skrivelse till SKK/PtK, Prov- och tävlingskommittén och SKK/CS, Centralstyrelsen som föreslår att domare inte ska få tjänstgöra och tävla under samma dag. Detta försvårar arrangerandet av freestyletävlingar. Vill du vara med och påverka beslutet tar vi gärna emot din namnunderskrift. Läs igenom nedanstående brev till berörda parter och skriv under om du håller med.   Återinför möjligheten för freestyledomare att tävla och döma samma dag 2014 genomfördes en

Skapad: 2020-10-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 351 344
24 timmar 1 1

Hjälp Bahra och hennes familj stanna kvar i Sverige

Bahra är 20 år gammal. Hon har bott i Sverige i snart 8 år. Bahra håller på att läsa till undersköterska på Eksjö gymnasium där hon går sista året. När hon gått ut gymnasiet är hon alltså utbildad undersköterska. Bahra har många vänner här, hon kan det svenska språket. Hon har kämpat hårt för att lära sig språket och klara av skolan eftersom hon önskar att lyckas och få en bra framtid här i Sverige. Och nu har Bahra och hennes familj blivit utvisade till Bulgarien där dem varken kan språket elle

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1668 1647
24 timmar 1 1

Stoppa rivningen av fotbollsplanerna i Skatås naturområde

På måndag (5/10) påbörjas rivningen av fotbollsplanerna i Skatås naturområde - för att istället bli en grusparkering/avställningsplats.  Med tanke på all verksamhet som håller till där, framförallt fotboll för barn och ungdomar, undrar vi hur beslutsfattarna resonerar. Kommunen säger att det delvis beror på gifterna i konstgräset samt att det sker för lite verksamhet där. Huruvida konstgräset sprider gifter råder det delade meningar om (sant vs. osant) men att det skulle vara ”för lite” verksamh

Skapad: 2020-10-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 404 402
24 timmar 1 1

Flytta E 20 utanför Alingsås tätort före 2029

E 20 gruppen behöver vete om en majoritet av Alingsås invånare stödjer en utflyttning av E 20 sydost om tätorten och till kraftledningsgatan Hästeryd- Bälinge. Endast om en majoritet av Alingsåsarna tycker så kommer våra politiker att fatta beslut om en utlokalisering.  

Skapad: 2020-10-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9
24 timmar 1 1

Hjälp för Alexander att bygga på nytt Åleds Pizzeria

Åleds Pizzeria brann ner. På en natt försvann hela Alexanders livsverk och företag. Han är alltid snäll för sina kunder,godhjärtad, och lagar den bästa pizzan i hela Halmstad. Hans pizzeria var en naturlig samlingspunkt i byn. Han fick inte bygglov att bygga upp den nerbrunna pizzerian. Kommunen nekar bygglov. Hjälp oss övertala de med namnsamling att våran bästa kock Alexander kan fortsätta göra det som han älskar mest;laga mat för våran by.

Skapad: 2020-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 350 348
24 timmar 1 1

Barnen på Brännlands skolan eller Backens skolan ska inte bli drabbade av ett beslut som ej är framtaget på rätt sätt.

Angående förslag om ny skolstruktur   Kassjö Intresse- och bygdegårdsförening (föreningen) förkastar det liggande förslaget till en ny skolstruktur och begär att förslaget revideras på så vis att Brännlands skola framgent ska erbjuda en skolgång från förskoleklass till sjätte klass.   Föreningen anser att förslaget inte är förenligt med principen om barnens bästa och att det heller inte är utformat med någon hänsyn tagen till landsbygdens framtid.   Förslaget innebär att barnen tappar kon

Skapad: 2020-10-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 147 147
24 timmar 1 1Facebook