De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi som vill att E.On släpper koncessionsrätten för Övre Bredsand till Sundsvall Elnät.

Vi vill att E.On släpper koncessionsrätten för MEL och Övre Bredsand till Sundsvall Elnät. Sundsvall Elnät äger rätten till elnätet i Sundsvall, men ca 50 meter från Övre Bredsand så slutar Sundsvall Elnäts rättigheter till nätet, där tar E.On över. Vi som bor i området vill ansluta oss till Sundsvall Elnät och gynna det lokala föreningslivet och gynna stadens företag. Därför vill vi som samlad grupp av villaägare göra detta upprop som lämnas in till E.On den 1/10-2020. Vi uppmanar E.On att lämn

Skapad: 2020-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 20 20
24 timmar 2 2

Nej till bygget av det nya hotellet bör ej byggas över byggnaden som är där idag.

Vi säger Nej till bygget av hotellet/eller byggnader över magasinet med anledning av att; * Det är malplacerat och passar inte alls in i miljön. * Byggnationen förstör siluetten runt Kalmar och dess utsikt mot vårt vackra slott som även blivit utvalt till  ett av världens vackraste slott.  * Parkeringsplatser som redan idag är ett stort problem, bygget kommer gå långt över budget då marken är ömtålig att bygga på.  * Det finns många platser där man kan bygga t.ex hotellet det kan byggas förslags

Skapad: 2020-07-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
24 timmar 2 2

Bevara Stora Höga förskola!

OBS! Glöm inte att bekräfta din underskrift via mail! OBS! Som ni säkert redan hört talas om har kommunen beslutat att "pausa" hela Stora Höga förskola på obestämd tid. Denna "paus" får samma konsekvens som en stängning, det vill säga att barn och pedagoger sprids för vinden och verksamheten upphör. Beslutet togs trots att Stora Höga förskola är full och barn står på tur för att få börja hösten 2020, trots att förskolan ligger fördelaktigt placerad rent geografiskt med närhet till kollektivtrafi

Skapad: 2020-04-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 236 235
24 timmar 2 2

Sjömanskyrkan i Göteborg stänger 1/1_2020 pga brist på Pengar till Personal och Verksamhet.

Rädda Sjömanskyrkan så att Verksamheten kan fortsätta i någon form.

Skapad: 2019-12-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1468 1445
24 timmar 2 2

Betongpark i Vellinge

  Hej Alla! klart Vellinge ska ha en betongpark!  Det kommer inte bara vara roligt för en person som mig som har åkt skateboard i 25 år utan roligt för alla ungdomar i alla närliggande kommuner samt övriga   ALLA vill ha något att göra och för som som inte vet vad man ska göra som bara hänger runt så är en betong skatepark en perfekt lösning för kommunen. I dagsläget har vi en Rhino park i Vellinge vilket till och med mina barn 8 år/5 år är trötta på.  Detta vill jag få ändring på genom att få m

Skapad: 2019-06-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 213 212
24 timmar 2 2

Rädda Danderydsfotbollen - avskaffa Danderydsmodellen

I valrörelsen lovade Moderaterna m fl att avskaffa Danderydsmodellen. Denna Danderydsmodell innebär att kommunen inte själva byggt anläggningar för vissa idrotter utan istället uppmuntrat föreningarna att skapa förutsättningar för sin verksamhet genom att gå i borgen för lån för att föreningarna själva ska låna pengar för att bygga sina anläggningar. Fotbollen är det största offret för denna modell. Danderydsmodellen innebär att Danderyds fem fotbollsföreningar tillsammans har fått ta lån (med r

Skapad: 2019-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 125 125
24 timmar 2 2

Protestaktion mot statslöse Amers utvisning

Amer Marzouq är statslös. Det innebär att det inte finns något land som i dagsläget vill erkänna honom som medborgare.Amer är född i Kuwait, där han varken fått medborgarskap eller de privilegium det innebär. Privilegium som vi dagligen tar för givet: sjukvård, skolgång, rätt till körkort, äktenskap etc. Anledningen till det är att Amer tillhör en folkgrupp kallad Beduiner, som bor i Kuwait men som vägras statstillhörighet. Då han är statslös får han inte vistas i sitt eget land. Amer tvingades

Skapad: 2019-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 267 262
24 timmar 2 2

Namninsamling mot övningsbana för tunga fordon i svansjö

En övningsbana för tunga fordon är en jätte bra idé, men läget mellan väg 11 och Svansjö sommarby är inte rätt plats att ha den på. För att bygga en bana där kommer väldigt många träd behöva fällas. Träden är vår ljuddämpare mot trafiken på väg 11. Ökar bullernivån kan vårt område bli mindre attraktivt och huspriserna sjunka.  Vi som bor i sommarbyn bor där för att det ligger mitt I skogen. För att vi tycker om närheten till naturen. Att ta bort en stor del skog förändrar områdets karaktär. Låt

Skapad: 2018-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 131 129
24 timmar 2 2

Slopa vintertiden och ha sommartid året om

Anledningen till att vi har sommartid är enligt EU att kunna nyttja dygnets ljusa timmar bättre. Men vari ligger då nyttan att ställa tillbaka klockan till vintertid (normaltid) igen i oktober? Det finns flera fördelar med att ha sommartid året om, nämligen: Man slipper att ställa om klockan två gånger om året, och den biologiska klockan kommer heller inte ur balans då. Det blir ljusare när man kommer hem från arbete, skola et cetera på vintern. Vi får även totalt sett mer solljus under vintern,

Skapad: 2015-10-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 525 505
24 timmar 2 2

Ändra de orimliga träningstiderna för vårat gymnastiklag, som består av 16 åriga tjejer. Vi har nu en träningstid som är på sen lördagkväll, vilket påverkar vårat privatliv negativt.

Vi är som sagt ett lag på 16 åriga tjejer som tränar truppgymnastik. Vi har en träningstid som är på lördagkvällar, och utöver att vi har massor att plugga eftersom att vi går i gymnasiet kommer vårat privatliv att påverkar negativt. Hjälp oss nu visa att det är en orimlig träningstid som inte passar 16 åriga tjejer. Skriv gärna under :)

Skapad: 2020-10-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10
24 timmar 1 1Facebook