De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stäng väg M 2111 för genomfart

I samband med viltstängsling av väg 19 och väg 23 sträckan Rävninge-Östanå trafikplats föreslår vi att infarten till väg M 2111 från väg 23 stängs av. På detta sätt stoppas onödig genomfartstrafik vilket skulle förbättra miljön och livskvaliteten för alla som bor utmed väg 2111. Den hade passat fint som cykelväg för att binda ihop kyrkbyn i Hästveda med Glimminge. Detta skulle också kunna var en del av en fin cykelväg runt Tydingen. Det är ca 30 hushåll som berörs av trafiken på väg M 2111, vara

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 15
24 timmar 1 0

Legalisera medicinsk cannabis nu!

Då läkemedelsverket systematiskt nekar licensansökningar för medicinsk cannabis och rättsväsendet systematiskt åtalar och fäller alla med det medicinska behovet för brott så försämras folkhälsan allt mer - och det går fort! Med all den forskning som finns idag rörande medicinskt bruk av cannabis är det orimligt att inte se över lagstiftningen angående detta och helt legalisera medicinsk cannabis! Det finns egentligen inget belägg för att cannabis generellt ska vara olagligt men när det gäller de

Skapad: 2020-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 187 184
24 timmar 1 1

SENIORTRÄNINGSFÖRENING SANDVIKEN

Vi på Bodyvision Sweden AB ÄLSKAR träning och vill med hjälp av ER skapa en Förening som Ideelt ska jobba med att skapa ett friskt sandviken och gävleborg samt skapa gemenskap för alla SENIORER. Idag är seniorer en otroligt stor växande del av vårt samhälle. Vi blir äldre och äldre tack vare enorma framsteg i vår teknik och medicin. Nånting vi däremot ofta glömmer bort med åldern är vikten av fysisk aktivitet! Hjärt och kärlsjukdomar, Diabetes, fallskador, fetma och isolering är 5 stora faktorer

Skapad: 2020-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 55 54
24 timmar 1 1

Bränn gävlebocken nu!

Efter ett 2020 som varit tungt för oss alla och skapat otroligt mycket lidande världen över. Begär vi här med att gävlebocken offras genom bränning för att år 2021 ska få bästa möjliga start.

Skapad: 2020-12-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 6
24 timmar 1 1

Stoppa en dömd fader för att få vårdnaden av barnet han har misshandlat!

Hur är det möjligt att en pappa som har misshandlat sin fru öppet inför sina barn och även misshandlat sitt barn och har domar på sig kan få vårdnaden av barnet/barnen i Sverige? Hur ska dessa barn finns en trygghet hos denna förövare? Hur kommer det sig att det finns en lag om barnmisshandel när det ändå inte följs i detta fall? Varför finns barnkonventionen när man väljer att blunda för misshandel av fru och barn plus vad barnen själva önskar? Jag ber er alla skriva under om ni tycker att Sver

Skapad: 2020-12-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1651 1629
24 timmar 1 1

Låt Mohammad stanna kvar i sitt hem

Min kompis Mohammad har bott i Sverige i över 6 år nu, han är 21 år gammal har vänner här och har skapat sig ett liv. han har dödshot i sitt hemland vilket migrationsverket är medvetna om ändå har som valt att utvisa honom nu mitt i en pandemi. Det är sjukt att dom får behandla folk såhär han han gått i skolan och jobbat hela tiden som han har varit här men det räcker inte för dom tydligen. Att skicka honom till Afghanistan är en dödsdom ingen människa ska behöva känna den här stressen som han k

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7
24 timmar 1 1

Ta tillbaka direktiven och låt oss barn träna.

Låt alla barn få fortsätta träna. Alla skriver under och dela vidare!

Skapad: 2020-12-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
24 timmar 1 1

Stå upp för Obama!

Vi kräver att Obama får antingen bo kvar eller får ett likvärdigt boende med samma nuvarande hyra! Gamla människor ska behandlas respektfullt, punkt. 

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10
24 timmar 1 1

Farthinder i Djura - ja tack

Många upplever idag att hastighetsgränsen, 40 km/tim, överskrids i Djura. Vi som bor, har barn, djur eller "bara" promenerar eller cyklar längs vägen känner oro för att en olycka pga för hög hastighet kan inträffa.   Djurabo: Skriv på om du vill ha hastighetsdämpande åtgärder vidtas längst våra genomfartsvägar för ökad säkerhet?  

Skapad: 2020-12-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 36
24 timmar 1 1

Jag kräver att regeringen agerar snabbt och effektivt! Stoppa flyg från Storbritannien. Provtagning som standard på alla som vill in i Sverige! NU!

Jag vill ha ett slut på långdragna förhandlingar och mesiga riktlinjer. Jag vill att Sveriges regering  och riksdag handlar rappt och ytan dröjsmål. Jag vill ha skarpare restriktioner mot de som kommer in från andra länder.  Provtagning på alla som kommer frånamnat land, även om man vistats tillfälligt där eller kort. Jag vill att riksdag och regering generellt agerar snabbare på alla covid frågor!

Skapad: 2020-12-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 4
24 timmar 1 4kysytään!-- Large modal -->