Mest populära namninsamlingarna de senaste 12 månaderna

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Riala skola

Kommunens planer på att minska Riala skola till en F-3-skola och beslut kommer att tas om detta men det kan bli så tidigt som i januari 2022. Riala är en inflyttningsort och elevantalet har ökat på skolan de senaste åren. Vi ser detta som en mycket positiv utveckling för Riala och för Norrtälje kommun i stort. Vi tycker att målsättningen måste vara att Riala skola ska kunna erbjuda plats till alla de elever som önskar gå här, även när söktrycket ökar. Vi anser att målet bör vara att bygga ut Ria

Skapad: 2021-12-19 Statistik

Fortsatt gratis buss och tåg för Ukraina flyktingar

Från idag den 1 november får inte flyktingar från Ukraina åka kollektivt gratis längre. Detta gör att man stoppar upp möjligheterna för studier och arbetssökandet på ett abrupt sätt. Vän av ordning kommer att säga de kan ju göra detta digitalt. Då kommer nästa problem, de har inget internet.Genom att inte låta dem åka med i våra näst intill tomma bussar utan avgift skapar våra politiker och tjänstemän en inlåsningseffekt och samtidigt bromsar de upp möjligheterna till en bra integration i vårt s

Skapad: 2022-11-01 Statistik

Bevara den fina anrika Lejonvillan i Mora

Mora kommun hade tidigare planer på att riva Lejonvillan. Protesterna blev omfattande och man ändrade sig. Nu har man åter, efter valet, beslutat att villan ska rivas med energibesparing som skäl, svepskäl ser många det som. Villan ska tydligen bort, alternativ användning av marken finns inte. Det blir i värsta fall en asfalterad yta, kanske med laddstolpar som tidigare nämnts. Asfalt står mot kultur och skönhet. Villan är över 100 år, väldigt betydelsefull ur lokalhistoriskt perspektiv med ett

Skapad: 2022-12-01 Statistik

Låt inte Borås kommunfullmäktige kasta våra pengar i sjön!

Vi skulle vilja ha din påskrift för att göra vår röst hörd gentemot våra politiker genom en återremiss. Borås kommunfullmäktige ska i det närmaste rösta igenom att ge Borås Energi och Miljö (BEM) 100 miljoner kronor för att fortsätta projektera och upphandla inför projektet "Tolken som ny vattentäkt". Alltså 100 miljoner kronor! I slutändan är det Borås stads invånare som får betala via VA-taxan, alltså du och jag, som ska betala ca 1000kr per person.För att ta sådana här beslut så tänker man at

Skapad: 2022-02-14 Statistik

Högklubben i Kristinestad

PÅ SVENSKA: Vi undertecknare är oroliga för Högklubbens (Skaftung) framtid ifall den blir privat egendom. Området har i generationer fungerat som ett viktigt allmänt rekreationsområde för befolkningen i hela kommunen och även för båtfarare längre ifrån. Avståndet från Salutorget i Kristinestad till Högklubben är ca 15 km. Det finns få holmar med skyddad hamn som på Högklubben, och tillräckligt med vattendjup för båtfarare i Kristinestads farvatten. På området finns kulturminnen som bör bevaras.

Skapad: 2022-08-24 Statistik

Hjälp Hallandsfamiljen få tillbaka sina barn!

I tidningarna har det rapporterats om en familj som "levde isolerat" och hemundervisade sina barn. Detta gjordes till skräckrubriker för att familjen ville undervisa sina barn själva och leva utanför staden.https://www.expressen.se/nyheter/sju-barn-levde-isolerat-fran-samhallet-pa-gard/ Socialien har nu UTAN NÅGRA BEVIS kidnappat familjens barn. Och nu ska mamman utvisas. Den senska staten gör ännu en gång en olaglig kidnappning och förstör familjer. Detta måste få ett slut!Vi (Aida Reva och Cec

Skapad: 2022-06-28 Statistik

VI PROTESTERAR MOT PLANERNA ATT BYGGA BOSTÄDER PÅ GRÖNYTAN VID ÖSTRA SKOLAN!

VILL DU VARA MED OCH PROTESTERA MOT KOMMUNENS PLANER PÅ ATT BYGGA BOSTÄDER VID ÖSTRA SKOLAN?! TYCKER DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT BEVARA GRÖNYTAN?! SKRIV PÅ DENNA NAMNINSAMLING!  SKICKA GÄRNA ÄVEN IN DIN SYNPUNKT TILL SAMRÅD TILL  byggnadsnamnden@hudiksvall.se SENAST 9 DECEMBER! Mer information:Detaljplan finns utställd för samråd 18 november - 9 december! TA CHANSEN ATT TYCKA TILL! Exploatering ska enligt kommunen bidra till förtätning inom befintligt bostadsområde. Exploateringen utgör en viktig

Skapad: 2022-12-01 Statistik

PROTEST MOT 9 TIMMARS NATT ARBETE

Vi protesterar mot 9 timmars natt arbete, som Nyköpings kommun vill införa! Det betyder att vi nattpersonal får jobba mer nätter och mindre ledighet och återhämtning! Vi kommer få jobba 46 nätter på 12 veckor på 100%! De kallar Nyköpings Kommun för hälsoschema, detta är inget häsloschema! Vi ber er alla att skriva under! Vi måste protestera mot detta! Vi får inte låta de köra över oss!!

Skapad: 2022-01-08 Statistik

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24 Statistik

El-prisupproret

Nu är det dags att protestera mot el-priset, distributions och de fasta avgifterna för elen i Sverige! Skriv under namninsamlingen som vi när vi passerat 100.000 namn skickar till regeringen i hopp om att de skall förstå att något måste göras. Hjälper det inte fortsätter vi att skicka in protestlistan vid vart ytterliggar 10.000 namn. Dags att göra något! Skicka vidare länken till dina vänner och bekanta så påverkar vi tillsammans! Hjälper det inte avser vi att dessutom skicka dessa namn undersk

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Extern granskning av Kungälvs kommuns "marknadshyror" samt agerande gentemot Våghals AB

>> Uppdatering 5 jan 2022:  Från och med 3 januari 2022 har vi stängt.  Vi försökte in i det sista att hitta lösningar men Kungälvs kommun ville inte förhandla med oss och vägrade hjälpa oss att söka de stöd vi kunde haft rätt till om samarbetet hade fungerat. I stället stämde de oss i domstol och kräver nu omedelbar avhysning. Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla er gäster, personal, samarbetspartners och vänner som varit en del av vår verksamhet sedan starten år

Skapad: 2021-01-12 Statistik

Nej till kortare nattpass för nattarbetarna i Burlöv

I det kollektivavtal som Burlövs kommun tecknat med Kommunal -  HÖK/AB finns en överenskommelse om att korta nattarbetarnas arbetstid från 36,33 till 34,33 timmar per vecka. Förändringen ska göras i år och har inte kommit som någon överraskning.  Syftet med arbetstidsförkortningen var att skapa bättre återhämtning för dem som arbetar natt. I Burlövs kommun väljer de stryande att korta varje arbetspass för nattarbetarna, istället för som syftet var, ta bort hela pass. Det skapar INTE tillfälle fö

Skapad: 2022-03-08 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Mitt namn är Tim, jag är en glad liten pojke på 3 år med lysande framtidsutsikter. Jag bor på landet med min familj, där är jag trygg. Jag omhändertogs av socialtjänsten och placerades i ett familjehem när jag bara var 11 dagar gammal, nu ska jag utvisas. Ett omhändertagande av sociala myndigheter och en placering i familjehem kunde inte trygga mig, det vägde inte tyngre än ett medborgarskap i ett annat land, i mitt fall Nigeria.  Socialdomstolarna, myndigheterna, barnkonventionen, socialrätten

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Rädda busslinje 352 (Länstrafiken Örebro)

Busslinje 352 från Finnåker till Lindesberg kommer att plockas bort i januari 2023.Vi som skriver under vill behålla busslinje 352 då inte bara vår byskola Pilkrog friskola är beroende av den, utan även alla gymnasieelever längs sträckan och de som vill utnyttja det fria skolavalet. 

Skapad: 2022-09-21 Statistik

Namninsamling för att Mossängens Trädgårdshandel skall få fortsätta bedriva sin verksamhet.

Jag samtycker till och skriver under för att Mossängens Trädgårdshandel skall få fortsätta att bedriva sin verksamhet på området. Mossängens Trädgårdshandel bidrar till ekologisk hållbarhet genom att kolonister kan köpa jord och andra tyngre produkter utan att behöva ha bil. Mossängens Trädgårdshandel bidrar till samhörighetskänsla i området genom att vara en knutpunkt för kunskapsutbyte vad gäller odling och trädgårdsskötel. 

Skapad: 2022-07-25 Statistik

Bevara Gröna Vallens Kulturmiljö - säg NEJ till innevarande byggnadsplan!

Gröna Vallen är ett litet unikt Kulturmiljöområde av riksintresse sedan 1916. Med uteaktiviteter för alla åldrar i anrika Majorna, Göteborg. Här finns en ny 11-manna fotbollsplan av konstgräs, basketplan, en mindre inhägnad plan för blandade aktiviteter och en härlig lekplats för de mindre barnen. Nu hotas detta av en privat byggnadsfirma som vill bygga ett stort 4-5 våningars komplex med Bostadsrätter, gymnastikhall och garage.De små vägarna runt Gröna Vallen och områdena däromkring är redan mä

Skapad: 2021-10-28 Statistik

Sänkt hastighet i Magra samhälle.

Förslag på sänkt hastighet genom Magra Under de senaste veckorna har den tunga trafiken på riksväg 42 genom Magra ökat med uppskattningsvis ca 60 tunga transporter om dagen p.g.a. en nyöppnad deponi i Upplo. Denna ökning av tung trafik har många gånger svårt att hålla hastigheten vilket påtagligt ökar risken för en allvarlig olycka i samhället. Därutöver har vi redan idag en betydande mängd tung trafik. Skolan i Magra ligger i nära anslutning till vägen där den har ett dolt krön, krönet gör at

Skapad: 2022-01-29 Statistik

🎈 Intresseanmälan Poledance i Luleå! 🎈

    SKRIV UNDER OCH ❤️ DELA! ❤️ Är du eller någon du känner sugen att prova POLEDANCE? Världens roligaste träningsform! Man behöver inte ha någon erfarenhet av varken träning eller dans innan, poledance kan anpassas för precis alla nivåer och det behövs inga förkunskaper. Men för att kunna driva en poledanceförening behövs en lokal som passar för ändamålet med en lagom takhöjd och storlek på lokalen med stabilt tak och golv för att kunna fästa stolparna på ett säkert sätt Det har varit en utmani

Skapad: 2022-08-28 Statistik

In memory of Mahsa Amini, change street name of the Iranian embassy in Stockholm

                                                    English version👇 Det iranska folket med dess kvinnor i spetsen har i drygt 40 år kämpat för rättvisa, frihet och jämställdhet. Kvinnornas kamp för ett fritt land där mänskliga rättigheter respekteras har av de styrande gång på gång med ett rått och grovt våld kvävts och tystats ner. Den 16 september 2022 blir Mahsa Amini, en 22-årig iransk kvinna, arresterad av polisen i Teheran för att inte ha täckt sitt hår tillräckligt. Hon hamnar i koma och

Skapad: 2022-10-12 Statistik

Skriv under för att buss 751X ska gå även vardagskvällar och helger!

Till Mölndala AB och Mölndals stad: Vi begär att ersättningsbussen 751X följer den indragna 751:ans tidtabell till fullo alla dagar i veckan.Det är ca  2000 av- och påstigningar i veckan på Svanegatan och Fjällgatans hållplatser i normala fall. Vi accepterar inte att tidigare möjliga på/av-stigningar lörd-söndag har ställts in till 100% och nära 15% vardagar kvällar och morgnar.    

Skapad: 2022-09-13 Statistik