2011 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rätten att kunna försvara sig som enskild individ

I dag använder företag sig av rätten att spela in samtal - i kunskapssyfte - som det så fint heter. Anledningen är att förhindra folk till att bete sig illa i samtal (sedan kan det inspelade samtalet användas som bevis). Bl.a. Försäkringskassan och Telia använder sig av detta. Inte konstigt: två institutioner som alltid hamnat högt i listan på att behandla människor dåligt. Jo, man kan säga ifrån men det går man inte ut med i den röst som spelas upp "samtalet kan komma att spelas in i undervisni

Skapad: 2011-05-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11
2011 7 7

Utvisa_Syrians_diplomatiska_Representanter

Antalet döda i Syrien ökar kraftigt. Enligt de mänskliga rättighetters organisationer så finns det drygt 187 barn bland de 3000 döda hittils. Syriska Ambassaden i Sverige trakasserar och hotar bosatta syrianer och sina anhöriga i hemlandet Syrien. Vi vill att den svenska regeringen utvisar ambassadören och alla diplomatiska representanter för den syriska regimen från Sverige.

Skapad: 2011-10-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8
2011 6 6

Ett Sverige utan Alliansen

Dags att lösa upp denna sammanslagning eftersom de inbördes politiska grupperna inte vågar erkänna att de gjort ett fatalt misstag! Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna finns inte längre varför väljarna - vem dem än stöttar - stöttar moderaterna. Det måste stoppas i en demokratisk värld!

Skapad: 2011-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13
2011 6 6

Inför direktdemokrati

I Sverige har vi val till kommun, landsting och regering vart fjärde år.  Under dessa fyra år har vi - som enskild person - inget attt säga till om. Det måste ändras! Desto längre det är mellan väljare och makten,  desto färre utnyttjar sin rösträtt. Direktdemokrati skulle motarbeta detta och den makt som regeringen tar i dag. Skriv på listan och sprid gärna länken vidare!

Skapad: 2011-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 54
2011 6 5

Dragshoe ska ta över efter Jerker Eriksson i Valsarna

Finns bara ett namn som kan ta över efter Jerker och det är Dragshoe

Skapad: 2011-10-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5
2011 5 5

Rädda De Döda Almarna!

Skriv gärna under vår namninsamling om du stödjer vår kamp för att bevara de döda almarna i Malmö. Vi vore evigt tacksamma. Trädkramarna!

Skapad: 2011-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
2011 5 5

Skiftesdagvård på svenska till Åbo

Av Åbo stads befolkning talar 5,2% svenska som modersmål och staden är officiellt tvåspråkig. Kommunen har fyra stycken daghem på svenska som håller öppet till kl 17.00. Staden har två stycken finskspråkiga skiftesdagvård men inte ett enda på svenska. Vi som undertecknat adressen anser att staden skall arrangera skiftesdagvård även på svenska för de barn vars föräldrar skiftesarbetar och har som hemmaspråk svenska. Adressen kommer ges åt dem som ansvarar för dagvården i Åbo. Ge de svenskspråkiga

Skapad: 2010-07-13

Period Alla länder Finland
Hela tiden 53 50
2011 5 4

Trygga musikundervisningen på svenska

Namninsamling för konst- och musik Vi vill värna om musikutbildningen och fostran i svenskfinland1) goda pedagogiska förutsättningar och trygghetsfaktorer i de lägre klasserna - svensk specialinriktning från klass 3 i lågstadiet - slopa inte lågstadiet Minervas musikklasser - ända upp till klass 6 2) rätt till (musik)specialisering inom utbildningen också på svenska - band och kör i högstadiet Lönkan, beläget bredvid musikinstitutet - nära till Sibeliusakademin - håll kvar Tölö specialiseringsgy

Skapad: 2011-11-30

Period Alla länder Finland
Hela tiden 5 4
2011 3 3

BEVARA ÅSHÖJDENS SKOLA

BEVARA ÅSHÖJDENS GRUNDSKOLA Som föräldrar till barn i förskolan, lågstadiet och högstadiet samt påbyggnadsundervisningen (klass 10) och andra undertecknade motsätter vi oss en flyttning av Åshöjdens grundskola. Åshöjdens grundskola är en välfungerande stark svensk helhet. Under samma tak samsas elever allt från förskolan till tionde klass - den enda svenska tionde klassen i Helsingfors. Denna miljö underlättar en naturlig samvaro mellan yngre och äldre elever. Trygghet Förskolan verkar i samma k

Skapad: 2006-12-11

Period Alla länder Finland
Hela tiden 234 234
2011 3 3

Ta bort diselskatten

Numera betalar vi mer för den ända tänkbara miljöbränslet ( Disel) Varför ska diselbilisterna betala extra skatt när miljöbilarna kör på bensin. Även om jag har en lite äldre diselbil så är det bättre miljö än miljöbilarna. Varför kör man med disel i gruvorna ??????? Är det för att det är det bästa ????????

Skapad: 2011-11-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7
2011 2 2Facebook