Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Vi vill att JO inleder ett initiativärende om Sveriges sätt att skydda barn mot sexuella övergrepp

2forty2 med Sara Nilsson som anmälare kommer att skicka in följande JO anmälan för att de ska inleda ett initiativärende om Sveriges sätt att skydda barn från sexuella övergrepp.  Hjälp oss att förändra tillvaron för de som är barn idag, genom att skriva under!   Klippan 12/6 2021 Senaste veckan har tre domstolsförhandlingar om vårdnad av barn,fallit ut till fördel för föräldrar som riskerar att utgöra ett hot mot sina barns hälsa och utveckling. Ett fall 7/6, där en pojke tidigare hotat att ta

Skapad: 2021-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2767 2720

Bevara Tallhagen!

Upprop mot Kalmar kommuns planer på ytterligare exploatering av Tallhagsskogen. I förslag till ny översiktplan för Kalmar kommun pekas flera områden i Tallhagsskogen ut för möjligt bostadsbyggande. Att skövla snart 200 år gammal tallskog för att bygga nya bostäder rimmar väldigt illa med kommunens hävdade miljöambitioner och temat för nya översiktsplanen "livskvalitet". Bevara Tallhagsskogen! För biologisk mångfald, för allas rekreation, för närbelägna skolors och förskolors möjlighet att ha nat

Skapad: 2021-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 342 339

Elwiras rätt till en iller

Skriv under om du är för att jag förtjänar en egen tamiller.

Skapad: 2021-06-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10

Gör inte klasserna större!

Skogsbrynsskolans klasser som tidigare bestått av 18-19 elever ska till hösten utökas till 24 elever/klass. Klasserna upplevs redan idag av många som stökiga och vi tror inte att en ökning av antalet barn i varje klass kommer leda till det bättre. Vi är oroliga för att barnen kommer få mindre enskild tid tillsammans med läraren samt sämre studiero. Dessutom ska alla resurser plockas bort, vilket vi inte kan förstå då flera av barnen är i behov det stödet. Låt barnens klasser förbli som de varit!

Skapad: 2021-06-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 31 31

Rätten till självförsvar.

Lagen måste ändras, så att ett brottsoffer som försvarar liv och egendom vid oprovoserat våld, kan försvara sig med alla till buds stående medel, utan efterräkningar. Vara tillåtet att ha lämpligt vapen för självförsvar. Exempelvis, pepparspray, taser, etc. Oräknat krutvapen. Denna petition skall överlämnas till sittande regering liksom riksdag och oppositionspartierna.

Skapad: 2021-06-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10

Protestera mot nedläggning av busslinje 686 Norrtälje/Kista

SL planerar att lägga ned busslinje 686 Norrtälje/Kista vid årskiftet i och med att den nya bussterminalen i Arninge står färdig. Det innebär för oss som busspendlar denna sträcka att vi får en avsevärt mycket längre restid till en redan lång. Dessutom krävs det ett bussbyte vid ovan nämnda terminal.  Jag har sökt SL för att få svar på vilken resväg de tycker att vi pendlare ska nyttja. Men hittills ej fått något vettigt svar.  Norrtälje stad växer så det knakar och då arbetstillfällena är små k

Skapad: 2021-06-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 105 104

Rädda Vasaskolan

Vi vill rädda Vasaskolan som vi upplever hålla på att nedmonteras! Vi samlar in namn för att visa att vi är många som bryr oss om Vasaskolan och vill göra vad vi kan för att rädda skolan. Under de två senaste mandatperioderna har Vasaskolan misskötts kraftigt både av kommunen och skolledningen. Skolan gick med kraftigt budgetunderskott och både lärare och elever började söka sig till andra skolor. Inför detta läsåret fick skolan en ny, erfaren och driven rektor, som gjort stora framsteg för sko

Skapad: 2021-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 255 254

Sluta bygg bort våra grönområden i Hägersten!

Vi kräver att politiker, beslutsfattare och myndigheter omedelbart upphör tillåta exploatering av grönområden i  Västertorp och Mälarhöjden. Våra gröna lungor anlades på 50-talet som gröna kilar ända fram till city. Vi ser grönområde på grönområde exploateras och de gröna kilarna minska i yta. vad är hållbart byggande?? Är det verkligen att bygga bort natur där fåglar bor, barnen leker, och som vi ALLA behöver för att andas frisk luft! 

Skapad: 2021-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 24 24

Gemensamhetlokal på takterassen

När många av oss flyttade in i familjebostäders lägenheter i Nya Hovås (Berguven & Uggleberget) så blev vi lovade att ha en gemensamhetlokal uppe på takterassen på Berguven 23. Något som Familjebostäder nu har valt att ändra på. De anser att den lokalen inte är lämpad att ha barnkalas i. De har istället valt att ha lokalen i en tråkig 40 kvm lägenhet på bottenplan med balkong på Berguven 8. Familjebostäder hade kunnat valt att ha gemensamhetslokalen kvar på takterassen men gjort en regel att

Skapad: 2021-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27

Låt min kompis få stanna!

Min kompis Rahaf kommer bli utskickad ifrån sverige mellan den 11-25 Juni kan vi snälla hjälpa hen så att hen får stanna? Rahaf är en väldigt viktig person i mångas liv, går i skola och har tänkt sig en hel framtid i Sveriga hen har en massa vänner här och alla kommer att sakna hen så mycket om hen åker härifrån. En sån vacker och fin person så snälla hjälp oss att låta hen stanna. Hens mamma är ifrån Eritea och migrationsverket tror ej på det och hens pappa är ifrån Sudan och de har inte krig d

Skapad: 2021-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 361 358